Oudesluis

Plaats
Dorp
Schagen
Kop van Noord-Holland
Noord-Holland

oudesluis_400_jaar.png

De inwoners van Oudesluis hebben in 2016 het 400-jarig bestaan van hun dorp gevierd

De inwoners van Oudesluis hebben in 2016 het 400-jarig bestaan van hun dorp gevierd

Oudesluis

Terug naar boven

Status

- Oudesluis is een dorp in de provincie Noord-Holland, in de streek Kop van Noord-Holland, gemeente Schagen. T/m 2012 gemeente Zijpe.

- Onder het dorp Oudesluis valt ook een deel van de buurtschap Keinsmerbrug.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp ligt N van Schagen. Het dorpsgebied wordt in het Z doorsneden door de Groote Sloot (Zijpersluis - Oudesluis).

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Oudesluis 47 huizen met 324 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 300 huizen met ca. 750 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Oudesluis was vanouds een dorp aan zee, maar is door het gereedkomen van de Anna Paulownapolder in 1845 in het binnenland komen te liggen.

- Nadere informatie over de geschiedenis van Oudesluis.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De Kop Werkt is een 4-jarig (2017-2020) economisch stimuleringsprogramma als samenwerkingsverband van de 4 Kop-gemeenten (Schagen, Hollands Kroon, Den Helder en Texel). Oudesluis is een voorbeeldproject geworden. De Kop Werkt investeert een half miljoen euro in het dorp. Nu de basisschool er is verdwenen, geeft de gemeente Schagen in samenspraak met de inwoners extra aandacht aan het dorp om verdere achteruitgang tegen te gaan en de leefbaarheid op een goed niveau te houden.

In het vroegere schoolgebouw zijn in 2017 6 woningen gerealiseerd. Het schoolplein is ingericht als ontmoetingsplek voor jong en ouder, met speeltoestellen en een jeu-de-boulesbaan. Eind 2017 is de aanleg van een Natuurpark van 3,4 ha gestart, dat wordt gerealiseerd aan de zuidzijde van het dorp. Verder wordt het sportcomplex opgeknapt, en komt er een wandelroute langs twee Zijper molens. Medio 2018 beogen alle projecten in Oudesluis gereed te zijn. De ervaringen die hiermee zijn opgedaan, kunnen worden gebruikt bij soortgelijke projecten elders in de regio.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Oudesluis heeft 1 rijksmonument, zijnde Molen P (Korte Ruigeweg 47). Molen P is een van de poldermolens van de Zijpe- en Hazepolder. De molen is gebouwd in 1895, als vervanger van een verbrande voorganger. De molen is in- en uitmaler voor de afdeling 'P' van de polder. Sinds 1960 wordt het water van de afdeling geloosd op afdeling 'K' en heeft de molen zijn oorspronkelijke functie verloren. In 1974 komt de molen in bezit van Stichting Zijpermolens. In 1979 heeft de molen een geheel nieuw wiekenkruis gekregen. De molen heeft een kleine woning, maar wordt niet bewoond. De molen is op afspraak te bezoeken, maar hoe je die afspraak dan kunt maken, is ons vooralsnog niet duidelijk (want onder de link staat nl. geen telefoonnummer, wat daar bij andere molens meestal wel staat als ze op afspraak te bezoeken zijn).

- Oudesluis heeft 3 gemeentelijke monumenten.

- De voormalige Hervormde kerk (Noorderweg 14) dateert uit 1861 en is in 1990 gerestaureerd (de voorganger dateerde uit 1700 en is in 1861 gesloopt). Door leegloop in de Hervormde Gemeente en het samengaan van de Noord Zijper kerken worden in 1960 de zondagsdiensten hier stopgezet en voortgezet in Schagerbrug. Tegenwoordig worden er in het kerkje allerlei culturele activiteiten georganiseerd, waarvoor zie verder het hoofdstuk Evenementen en activiteiten.

- Het voormalige doopsgezinde kerkje uit 1875 (Sportlaan 3a) verving een vorig exemplaar. Tegenwoordig is het in gebruik als woonhuis.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Oudesluis heeft in 2016 het 400-jarig bestaan gevierd.

- Cultuurkerkje Oudesluis is een inspirerend podium voor theater en cultuur. Het is een warme plek met een enthousiast publiek. Ze bieden ruimte voor o.a. muziek, theater, cabaret, exposities en vergaderingen. Maar ook voor dopen, trouwen en rouwen.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Begin jaren tachtig ging het niet goed met de projectontwikkelaar op het Zijper Eilant. De gemeente Zijpe was daarom contractueel verplicht om de ijsbaan over te nemen. 'Prettige bijkomstigheid' was dat er in het midden van de ijsbaan een splinternieuw zwembad lag met alles erop en eraan. Maar hoe nu verder? Algemeen Dorpsbelang stak de koppen bij elkaar en stroopte de mouwen op: dit moesten ze zelf maar aanpakken, anders komt er niets van! Zo gezegd zo gedaan; een beetje chloor, een snufje zoutzuur en ja hoor, veel zwemplezier! Nadien is het zwembad met veel zelfwerkzaamheid al diverse keren gerenoveerd, om aan wettelijke eisen en wensen van de bezoekers te blijven voldoen. Zeker na de laatste grote renovatie in 2002, waarbij het zwembad geheel is betegeld en bestuur en vrijwilligers de rest verzorgden, is het een plaatje geworden. Zwembad Oudesluis is geopend van half mei t/m half september en is alleen toegankelijk voor leden en (gratis!) voor gasten van de camping in het dorp.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - De site van en over Oudesluis geeft anno juni 2019 een blanco scherm. Weet iemand of de site is opgeheven of dat men doende is om een nieuwe site op te bouwen?

- Belangenvereniging: - Algemeen Dorpsbelang Oudesluis.

- Sport: - Voetbalvereniging v.v. Oudesluis is opgericht in 1921.

Reactie toevoegen