Oudwoude

Plaats
Dorp
Noardeast-Fryslân
Fryslân

Oudwoude.JPG

De Hervormde kerk van Oudwoude

De Hervormde kerk van Oudwoude

Oudwoude..JPG

Het hele verhaal van de kerk van Oudwoude

Het hele verhaal van de kerk van Oudwoude

1-oudwoude.jpg

Het is mooi in Oudwoude, er is veel te zien, maar... wel op de weg letten!

Het is mooi in Oudwoude, er is veel te zien, maar... wel op de weg letten!

Oudwoude

Terug naar boven

Status

- Oudwoude is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Noardeast-Fryslân. T/m 2018 gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland.

- Onder het dorp Oudwoude vallen ook de buurtschappen Aldwâldmersyl*, De Dellen*, De Wurden*, Hústernoard en Ter Lune* (grotendeels).
* Deze buurtschappen zijn in 2014 voorzien van plaatsnaamborden. Hústernoard is al eerder van plaatsnaamborden voorzien.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Aldwâld.

Oudere vermeldingen
1444 Oldewolde, 1480 Oldwaldt, 1505 Oldwoldt.

Naamsverklaring
Betekent 'het oude woud'.(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Oudwoude ligt ZO van de dorpen Westergeest en Driezum, ZZO van het dorp Ee, ZZW van het dorp Engwierum, ZW van het dorp Kollumerpomp, W van het dorp Kollum, NW van het dorp Buitenpost, NNO van het dorp Veenklooster, NO van de dorpen Kollumerzwaag, De Westereen, Zwagerbosch en Twijzelerheide en O van het dorp Triemen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Oudwoude 48 huizen met 287 inwoners, inclusief de inwoners van de buurtschappen Wirden en Oudwouderzijl. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 350 huizen met ca. 850 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De Van Heemstraschool (Foarwei) was de oudste openbare school van Fryslân (en wellicht zelfs van Nederland). Al sinds 1775 werd hier onderwijs gegeven (volgens deze link zelfs al vanaf 1581). De fraaie gevelsteen uit 1775 is bewaard gebleven en zit nog aan het huidige pand, dat uit 1898 dateert (en waar ook een fraaie steen van in de gevel zit). Vanaf 1997 werd de naam Van Heemstra aan de school verbonden. Baron Van Heemstra, wonende op Fogelsangh State te Veenklooster, was stichter van de school. Tot op het laatst was deze familie nauw bij de school betrokken. Reeds in 2006 dreigde de school te moeten sluiten wegens een te klein wordend aantal leerlingen.

Kennelijk heeft men het toch nog een aantal jaren weten vol houden, want de school is 'pas' in 2015 daadwerkelijk gesloten. Overigens waren VCBO en Roobol reeds in een vergevorderd stadium met het tekenen van een intentieverklaring met betrekking tot het beoogde tot stand komen van een brede school in Oudwoude. Op het laatste moment is echter, door beslissingen van ouders, van het tekenen van deze intentieverklaring afgezien. Hierop heeft het Roobol besloten om de school na afloop van schooljaar 2014-2015 te laten sluiten. In dat schooljaar waren er nog minder dan 30 leerlingen. Gemeente en Dorpsbelang zien het liefst weer een maatschappelijke functie in het gebouw verschijnen. Anno 2015 leek er een gegadigde te zijn voor herbestemming van het pand. Hoe het daarna verder is gegaan, hebben wij nog niet kunnen achterhalen.

- Structuurvisie Oudwoude (2009).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Oudwoude heeft 8 rijksmonumenten, zijnde de kop-rompboerderij uit ca. 1860 op Foarwei 30, de pastorie uit 1806 (met latere aanbouw en verbouw) en toebehoren op nr. 38, het verenigingsgebouw van de kerk uit ca. 1900 op nr. 42, de Hervormde kerk op nr. 46, boerderij de Spûkepleats uit ca. 1860 op nr. 48, en boerderij Allemastate (oorspronkelijk 14e-eeuwse stins) op Allemawei 5. Het terrein is te herkennen daar het omgracht is geweest en hoger gelegen dan de omringende terreinen. Op het hornleger staat thans een boerderij, aan het voorhuis waarvan mopsteen is toegepast benevens delen van 15e- of 16e-eeuwse kruiskozijnen. Andreae kende er nog hekpijlers met schildhoudende leeuwen; de schilden droegen de wapens Allema en Phaesma.

- Beschrijving van de monumentale objecten in Oudwoude.

- Het torentje met klok bij de aula van begraafplaats Nijenhof is geschonken door Groene Kruisvereniging Kollum-Kollumerpomp-Augsbuurt, vanwege hun 75-jarig bestaan in 1982.

- Gevelstenen in Oudwoude.

Terug naar boven

Evenementen

- Sinds 2015 is er in een weekend eind februari de Wegracemotorenshow in het MFC.

- 1x in de 2 jaar, in de oneven jaren, is er het Dorpsfeest (weekend in juni).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- "Deze videoreportage is een indrukwekkend relaas van Vogelwacht Oudwoude met 2 kanten. Aan de ene kant zie je de betrokkenheid en liefde van vogelwachter Renze de Jager en een mooi gefilmde reportage van RTV-NOF. De boodschap die hij vertelt is de andere kant van het verhaal. Helaas heeft deze vogelwacht in het voorjaar van 2020 te maken gehad met een extreme mate van predatie. Vooral de hermelijn en kraai lijken de boosdoeners. Zij worden veelvuldig op de wildcamera's van de vogelwacht als dader vastgelegd. Maar ook katten spelen hier een rol in, aldus Renze. Uit onderzoek blijkt dat huis- en boerderijkatten ‘s nachts kilometers afstruinen door de weilanden. Meestal staan muizen op het menu. Maar ze jagen instinctief ook op jonge kuikens van weidevogels. Waarschijnlijk ben je je er niet bewust van dat jouw huisdier ‘s nachts grote afstanden aflegt en daarbij ook kuikens pakt. Daarom is het advies van half april tot en met juni: kuikens in het land, poes in de mand!" (bron: Bond Friese VogelWachten)

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Oudwoude, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Oudwoude (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Oudwoude.

- Nieuws: - Doarpskrante Op 'e Hichte (1x per kwartaal) is via de link ook online te lezen.

- MFC: - Multifunctioneel centrum (MFC) Hústerwâld.

- Onderwijs: - Basisschool De Tarissing.

- Muziek: - Popkoor De Sangersjongers.

- Sport: - Op de site van Voetbalvereniging W.T.O.C. vinden wij geen toelichting waar de afkorting voor staat, maar we gokken dat het staat voor Westergeest Triemen Oudwoude Combinatie, want we lezen elders dat dit de voetbalclub van en voor deze 3 dorpen is. Ze spelen op het sportpark in laatstgenoemd dorp.

- Zorg: - De net buiten de dorpskern van Oudwoude gelegen Zorgboerderij 't Hafhoefke heeft plek voor zowel kinderen als volwassenen, met een verstandelijke beperking, gedragsproblematiek (zoals ADHD) en met een stoornis in het autistisch spectrum. Op ’t Hafhoefke is altijd wat te doen. In de tuin, met de paarden en er leven ook veel andere dieren: katten, hond, konijn, hamsters, kippen en paarden. Al deze dieren hebben natuurlijk verzorging nodig. voeren, borstelen, uitmesten en verweiden horen dan ook tot de dagelijkse bezigheden. Daarnaast hebben ze een moestuin en een kleine boomgaard waar ook altijd wel iets te doen is. Maar ook hout hakken, timmeren, sleutelen aan tractor of brommer, knutselen, wat lekkers bakken, jam maken enz. zijn activiteiten die ze kunnen bieden. Als de klussen geklaard zijn is er ook ruimte voor ontspanning, bijv. met paard en wagen, wandelen, fietsen of gewoon in en van de tuin genieten.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Oudwoude en - idem kerk.

Reacties

(2)

Is er ook een cafetaria in het dorp

Aan de oostrand van het dorp is op Foarwei 2, bij het benzinestation, wegrestaurant Feartsicht. Verder is er wellicht een cafetariagedeelte in het MFC.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen