Over-Diemen

Plaats
Buurtschap
Diemen
Amstelland
Noord-Holland

overdiemerweg3728.jpg

Dit bord is waarschijnlijk/hopelijk niet bedoeld als plaatsnaambord, maar als straatnaambord; immers, de buurtschap heet Over-Diemen, de weg waaraan deze ligt heet Overdiemerweg. (© H.W. Fluks, foto van begin 2013)

Dit bord is waarschijnlijk/hopelijk niet bedoeld als plaatsnaambord, maar als straatnaambord; immers, de buurtschap heet Over-Diemen, de weg waaraan deze ligt heet Overdiemerweg. (© H.W. Fluks, foto van begin 2013)

Over-Diemen

Terug naar boven

Status

- Over-Diemen is een buurtschap in de provincie Noord-Holland, in de streek Amstelland, gemeente Diemen.

- De buurtschap Over-Diemen valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Diemen.

- Er staat een bord bij buurtschap Over-Diemen dat het vrij officiële voorkomen heeft van een plaatsnaambord, maar het is een bord waarover wij concluderen dat het hoogstwaarschijnlijk is bedoeld als straatnaambord (zie afbeelding), daar, voor zover wij hebben kunnen nagaan, deze buurtschap nooit zo heeft geheten. Op het bord staat namelijk Overdiemerweg, en dat is de weg waaraan de buurtschap Over-Diemen ligt. Onze verdere conclusie is dan ook, dat de buurtschap geen plaatsnaamborden heeft, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

Terug naar boven

Naam

Spelling
Wij komen voor deze buurtschap ook de spelling Overdiemen tegen. Beide spellingen worden regelmatig door allerlei instanties gebezigd. Gezien de hoofdplaats Diemen, lijkt het ons taalkundig het meest logisch om bij deze buurtschap te spreken van Over-Diemen (vergelijkbaar met Oud-Diemen).

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Over-Diemen ligt rond de westelijke delen van de Overdiemerweg. Het centrale gedeelte van de buurtschap is gelegen tussen de A1 en het Amsterdam-Rijnkanaal, en er zijn uitlopers van de buurtschap aan de andere, N zijde van dat kanaal, en aan de andere, Z zijde van de A1. De buurtschap ligt verder aan het water De Diemen (verdeeld in de Eerste, de Tweede en de Derde Diem), nabij knooppunt Diemen (A1/A9), O van het dorp Diemen, ZO van de stad Amsterdam, NO van het Amsterdamse stadsdeel Amsterdam-Zuidoost, W van het IJmeer, WNW van de stad Muiden en NW van de stad Weesp.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Over-Diemen omvat ca. 30 huizen en enkele woonschepen, met ca. 65 inwoners.

Reactie toevoegen