Overboeicop

Plaats
Buurtschap
Vijfheerenlanden
Vijfheerenlanden
Utrecht

overboeicop_buurtschapsgezicht_1_kopie.jpg

Buurtschap Overboeicop ligt aan de gelijknamige, kaarsrechte weg, met aan beide zijden boerderijen, een sloot en bloemrijke bermen.

Buurtschap Overboeicop ligt aan de gelijknamige, kaarsrechte weg, met aan beide zijden boerderijen, een sloot en bloemrijke bermen.

overboeicop_buurtschapsgezicht_2_kopie.jpg

Overboeicop, buurtschapsgezicht

Overboeicop, buurtschapsgezicht

overboeicop_natuurgebied_over-boeicop_1_kopie.jpg

Aan de N kant van buurtschap Overboeicop ligt het 16 ha grote natuurgebied Over-Boeicop, een gebied met bos en griend, met wandelroute. Het gebied is in beheer bij het Zuid-Hollands Landschap.

Aan de N kant van buurtschap Overboeicop ligt het 16 ha grote natuurgebied Over-Boeicop, een gebied met bos en griend, met wandelroute. Het gebied is in beheer bij het Zuid-Hollands Landschap.

overboeicop_natuurgebied_over-boeicop_2_kopie.jpg

Buurtschap Overboeicop, zicht op natuurgebied Over-Boeicop

Buurtschap Overboeicop, zicht op natuurgebied Over-Boeicop

overboeicop_natuurreservaat_over-heicop_kopie.jpg

Aan de Z kant van buurtschap Overboeicop ligt het 23 ha grote natuurgebied Over-Heicop. Ook hier lopen mooie wandelroutes doorheen.

Aan de Z kant van buurtschap Overboeicop ligt het 23 ha grote natuurgebied Over-Heicop. Ook hier lopen mooie wandelroutes doorheen.

overboeicop_natuurreservaat_over-heicop_2_kopie.jpg

Buurtschap Overboeicop, zicht op natuurgebied Over-Heicop

Buurtschap Overboeicop, zicht op natuurgebied Over-Heicop

over-heicop.jpg

Een prachtige wandeling door het natuurgebied Over-Heicop begint achter Natuurcentrum De Schaapskooi van Natuur- en Vogelwacht De Vijfheerenlanden in buurtschap Overboeicop.

Een prachtige wandeling door het natuurgebied Over-Heicop begint achter Natuurcentrum De Schaapskooi van Natuur- en Vogelwacht De Vijfheerenlanden in buurtschap Overboeicop.

schaapskooi.jpg

Achter Natuurcentrum De Schaapskooi van Natuur- en Vogelwacht De Vijfheerenlanden in buurtschap Overboeicop

Achter Natuurcentrum De Schaapskooi van Natuur- en Vogelwacht De Vijfheerenlanden in buurtschap Overboeicop

schaapskooi_2.jpg

Jong geluk achter Natuurcentrum De Schaapskooi in buurtschap Overboeicop. De vrouwtjesooievaar heeft hier in 2019 al voor de vierde achtereenvolgende keer gebroed.

Jong geluk achter Natuurcentrum De Schaapskooi in buurtschap Overboeicop. De vrouwtjesooievaar heeft hier in 2019 al voor de vierde achtereenvolgende keer gebroed.

Overboeicop

Terug naar boven

Status

- Overboeicop is een buurtschap in de provincie Utrecht (t/m 2018 provincie Zuid-Holland), in de streek en gemeente Vijfheerenlanden. T/m 1985 gemeente Schoonrewoerd, in 1986 over naar gemeente Leerdam, in 2019 over naar gemeente Vijfheerenlanden.

- De buurtschap Overboeicop valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Schoonrewoerd.

- De buurtschap Overboeicop heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

Spelling
De straat in deze buurtschap wordt als één woord geschreven: Overboeicop dus. Daarom houden wij die spelling ook aan voor de plaatsnaam. Het gelijknamige natuurgebied alhier wordt in twee woorden gespeld, dus als Over-Boeicop.

Oudere vermeldingen
1839-1859 polder: Over Boeicop, 1913 Overboeicop.

Naamsverklaring
De buurtschap is genoemd naar de ligging in het gelijknamige poldergebied, onderscheiden in Overboeicop en Nederboeicop. Samenstelling van Boeicop en over 'hoger gelegen, stroomopwaarts'.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Overboeicop ligt rond de gelijknamige weg. De buurtschap ligt direct ZO van het dorp Hei- en Boeicop, NW van het dorp Schoonrewoerd, NNO van de stad Leerdam, WZW het dorp Zijderveld, ZZO van de stad Vianen, W van de A2, ZO van het dorp Lexmond en NO van het dorp Leerbroek.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Overboeicop omvat ca. 45 huizen met ca. 100 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- In de buurtschap Overboeicop kun je vele mooie oude boerderijen bewonderen, maar er is er maar 1 een rijksmonument, namelijk de 17e-eeuwse boerderij op nr. 40. Boerderij onder rieten wolfdak met rechts een uitgebouwde zijkamer met puntgevel. In de gepleisterde voorgevel vensters met luiken en zesruitsschuiframen.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- In buurtschap Overboeicop is Natuurcentrum De Schaapskooi gevestigd, van Natuur- en Vogelwacht De Vijfheerenlanden, een vereniging van vrijwilligers met als doel de belangstelling voor de natuur in de ruimste zin van het woord- te bevorderen. Zij doet dit o.a. door: het organiseren van excursies en tentoonstellingen; het houden van lezingen en voorlichtingsavonden; het publiceren in de pers; het stichten van weidevogelreservaten; het stichten van natuurreservaten; het bestuderen en begeleiden van bestemmingsplannen; het plaatsen en onderhouden van nestkasten; het voederen van vogels in de winter; het uitoefenen van controles op de naleving van de vogel- en natuurbeschermingswet; het signaleren van aantastingen van natuur en milieu in het algemeen en het voeren van acties hiertegen; het steunen en propaganderen van verenigingen die natuur en milieubehoud beogen; het bevorderen van aanplant en onderhoud van knotwilgen en hoogstamfruitbomen; het organiseren van activiteiten voor de jeugd en projecten voor de leerlingen van de basisscholen; het geven van cursussen. De vereniging heeft vele werkgroepen, die zich met een scala aan uiteenlopende activiteiten bezighouden: Amfibieën, Beheer, Documentatiecentrum, Insecten, Landschapsbeheer, Nestkasten, Paddenstoelen, Planten, Public Relations, Ruimtelijke ordening, Vogels, Educatie, Wandelen, Excursies, en De groene winkel.

Verenigingsgebouw Natuurcentrum De Schaapskooi heeft een grote zaal met 80 zitplaatsen, een winkel met onder andere heerlijke streekproducten (vruchtensappen, jam, stroop, honing, kaas en dergelijke), nestkasten, natuurboeken, kaarten en andere artikelen en een gezellige bar. In dit gebouw vinden de vele activiteiten van de Natuur- en Vogelwacht plaats zoals lezingen, cursussen, exposities en vergaderingen. Ook worden hier op afspraak leerlingen van basisscholen ontvangen voor een project over een bepaald aspect van de natuur. In de grote zaal staat een aantal vitrines met prachtig opgezette vogels. In de achterzaal is een permanente tentoonstelling over de griendcultuur.

Voor bezoekers is het mogelijk om in 17 minuten een reis door de streek te maken. In een diaklankbeeld trek je zo de Vijfheerenlanden door. Ook kun je er de film ‘Kijk vanaf de dijk’ (56 min.) bekijken, die je via een fietstocht door de Vijfheerenlanden de bijzonderheden van de kernen, de natuur en het landschap van deze streek laat zien. Via de link is de film ook online te bekijken. De Schaapskooi is ook het hele jaar door een prima startpunt voor wandelingen of een fietstocht. Er zijn verschillende routes te verkrijgen. In de Activiteitenagenda van De Schaapskooi kun je zien wat er de komende tijd te doen is.

Van oktober t/m maart worden in De Schaapskooi om de 14 dagen op donderdagavond dialezingen georganiseerd. De lezingen beginnen steeds om 20.00 uur en duren tot circa 22.00 uur. De toegang is gratis. De zaal is open om 19.30 uur, de koffie staat dan klaar. In de pauze worden lootjes verkocht. De opbrengst is een bijdrage in de kosten van de avond. Na afloop van de lezing worden de lootjes getrokken en de prijzen uitgereikt. Wil je een paar dagen van te voren via e-mail aan een dialezing worden herinnerd, stuur dan een berichtje naar Simon Bakker.

Natuur- en Vogelwacht De Vijfheerenlanden is opgericht in 1966 en heeft dus in 2016 het 50-jarig bestaan gevierd. Simon Bakker heeft ter gelegenheid daarvan een fraai jubileumboek gemaakt van 176 pagina's, waarin de 50-jarige geschiedenis van de vereniging wordt beschreven. Er komen veel huidige en oud-bestuursleden in aan het woord* over wat zij allemaal hebben meegemaakt, en het bevat ook veel verslagen van activiteiten die de vereniging in de loop der jaren heeft ondernomen. Geïllustreerd met veel foto's. Via de link is het boek online te lezen.
* Waaronder de tegenwoordig in Houten (destijds Vianen) woonachtige Jan Dijkstra, die ca. 10 jaar secretaris van de vereniging is geweest, en van wie je duizenden fraaie foto's vindt op Plaatsengids.nl, waaronder de 9 foto's op deze pagina van Overboeicop.

- De webcam bij Natuurcentrum De Schaapskooi in buurtschap Overboeicop biedt je in het broed- en opgroeiseizoen (maart t/m juni) 24 uur per dag beelden van een ooievaarsgezin (in wording). Ook in tekst doen ze op de pagina onder de link verslag van wat het ooievaarsgezin zoal meemaakt. Aan de hand van het ringnummer heeft men kunnen vaststellen dat de vrouwtjesooievaar hier in 2019 al voor het vierde achtereenvolgende jaar heeft gebroed.

- Het 23 ha grote natuurgebied Over-Heicop is genoemd naar de ligging in de gelijknamige polder, waar ook buurtschap Overheicop naar is genoemd, maar is alleen toegankelijk vanuit - en ligt in het gebied van - buur-buurtschap Overboeicop. Vandaar dat wij dat gebied ook bij deze buurtschap hebben beschreven. Je kunt het terrein betreden vanaf het hiervoor beschreven Natuurcentrum De Schaapskooi. De boeren speelden hier handig in op de grote vraag naar griendhout. Er werden grienden aangelegd om extra inkomsten te genereren. De takken van de wilgen werden gebruikt voor het maken van manden, bezems, het afbakenen van percelen en voor oeverbescherming. Het oude populierenbos was aangelegd door de boeren met de gedachte dat het snel zou groeien en geld zou opleveren. Maar het leverde niet het verwachte resultaat. Na 1950 heeft het geriefbos zijn functie voor de boeren verloren.

De bomen hebben een grote bijdrage geleverd aan de vorming van de natuur. Dode bomen zorgen voor nieuw leven in de vorm van paddenstoelen en insecten. Natuurgebied Over-Heicop is eigendom van het Zuid-Hollands Landschap. Het relatief kleine reservaat is verdeeld in een vijftal terreinen, namelijk de geriefbosjes, het oude populierenbos, het traditionele griendenterrein, de schrale graslanden en een relatief nieuw terrein met een klein aangelegd bos. De grienden in het gebied worden door Zuid-Hollands Landschap in stand gehouden zodat de oer-Hollandse griendcultuur niet verloren gaat. De terreinen met schrale graslanden zijn volledig in handen van de natuur. De graslanden zijn door de jaren heen niet bemest en daarom zijn ze rijk aan verschillende plantensoorten. Het recent aangeplante bos dient als brug tussen de oudere bossen, als ecologische verbindingszone voor de dieren tussen de verschillende bossen.

- Ook het 16 ha grote natuurgebied Over-Boeicop is een gebied met bos en griend. Dit biedt talloze dieren, zoals reeën, een schuilplek in dit verder zo lege polderlandschap. Het natuurgebied is toegankelijk vanaf de Hei- en Boeicopseweg, direct W van buurtschap Overboeicop. Er loopt een wandelroute dwars door het gbied. Ook dit gebied is in beheer bij het Zuid-Hollands Landschap.

- De Vijfheerenlanden in het klein, dat is wat je kunt verwachten bij wandelroute Grote Bonte Spechtroute (2 km) door natuurreservaat Over-Heicop, die start bij Natuurcentrum De Schaapskooi in Overboeicop. Het onverharde pad slingert langs oude landschapselementen als een hakhoutbos, een populierenbos, grienden en bloemrijke graslanden. Aan de rand van het reservaat kijk je uit over de eindeloze weilanden en sloten van de Vijfheerenlanden, met op de kop van de percelen eeuwenoude boerderijen. In de routebeschrijving zelf vind je meer informatie over de bijzonderheden die je onderweg tegenkomt. Met mooie natuurbeelden en -geluiden hebben ze de route echt wat extra's gegeven. Niet voor niets behoort deze route tot de Wandel Top 10 van het Zuid-Hollands Landschap!

Wil je een langere wandeling maken vanuit Overboeicop, dan kun je kiezen voor de Vijfheerenlandenroute van 20 km, die eveneens start en eindigt bij Natuurcentrum De Schaapskooi.

En als gulden middenweg is er ook nog een rondwandeling van 13 km, eveneens vanuit Natuurcentrum De Schaapskooi.

Rond Overboeicop kun je ook nog kanoën. Onder de link vind je diverse routes, variërend van 4 tot 10 km.

Terug naar boven

Beeld

- De foto's 23 t/m 32 onder deze link geven je een beeld van de natuur in Overboeicop en natuurreservaat Over-Heicop.

Terug naar boven

Links

- Zorg: - Zorghoeve De Leeuw (Overboeicop 5a) is een relatief kleinschalige melkveehouderij. Er zijn dertig melkkoeien en twaalf stuks jongvee. Verder lopen er kippen, konijnen en cavia’s rond op de boerderij. De cavia’s hebben ze speciaal op verzoek van een van hun cliënten aangeschaft: die is daar helemaal mee bezig en zorgt voor ze. De zorgboerderij van Jacowienes en Mariëlle de Leeuw richt zich vooral op kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking. Omdat ze een kleinschalige boerderij hebben, kunnen ze de gasten veel persoonlijke aandacht bieden. Mariëlle en Jacowienes vinden het belangrijk om mensen met een beperking een fijne en zinvolle plek te bezorgen. Hun kinderen vinden het ook prachtig en ze vinden het belangrijk dat de kinderen daarmee opgroeien en weten dat niet iedereen hetzelfde is.

Ze werken bewust op kleine schaal met maximaal twee deelnemers per dag. Zo kunnen ze de deelnemers optimaal begeleiden in het contact met de dieren en het melkvee. Omdat zij ook voor de koeien mogen zorgen voelen zij zich erg betrokken met de koeien en het bedrijf. De deelnemers voelen zich verantwoordelijk voor hun taken en zijn echt boer op de boerderij. Hierdoor ontstaat een positief zelfbeeld en hebben zij het idee dat ze nodig zijn in de samenleving en hebben ze een doel in hun leven.

Reactie toevoegen