Overschot

Plaats
Buurtschap
Gemert-Bakel
Zuidoost-Brabant Peelland
Noord-Brabant

Overschot

Terug naar boven

Status

- Overschot is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio Zuidoost-Brabant, en daarbinnen in de streek Peelland, gemeente Gemert-Bakel. T/m 1996 gemeente Bakel en Milheeze.

- De buurtschap Overschot valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Bakel.

- De buurtschap Overschot heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1381 de bonis ten overscoet, 1794 Overschoot, 1840 Overschot.

Naamsverklaring
"Wel verklaard als een samenstelling van over 'aan de andere kant' en schot 'afgeschoten ruimte, omheind terrein', met de variant Overschoot uit datief enkelvoud. Vergelijk Aanschot. Ook een stuk land in Netersel heette de, respectievelijk et Aoverschot (met aover 'over'), eventueel te verbinden met het Nieuwnederlandse overschot, dialectisch overschoot 'wat overblijft bij een verdeling'."(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Overschot ligt rond de gelijknamige weg, ZO van het dorp Bakel, ZW van het dorp Milheeze, NW van de dorpen Deurne en Walsberg en NO van de stad Helmond.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat buurtschap Overschot 21 huizen met 52 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap ca. 20 huizen met ca. 50 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Tweede Wereldoorlog
"In het dorp Zijtaart bij Veghel staat langs de Zuid-Willemsvaart sinds 1941 een oorlogsmonument voor zes Nederlandse militairen van het 17e Regiment Infanterie, die al één dag na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in Nederland, op 11 mei 1940 in de strijd tegen de Duitse bezetter zijn gesneuveld. Onderaan op dit monument staat de naam van de 27-jarige soldaat Piet Vogelsangs. Ook in Gemert staat de naam van Piet Vogelsangs op het herdenkingsmonument, op de spiraal onder de witgranieten Vredesmaagd. Piet (Petrus Antonius Albertus) Vogelsangs was geboren op 22 november 1912 te Sambeek. Zijn vader was Johannes Vogelsangs en zijn moeder Huberdina P. Arts. Hij woonde en werkte bij zijn ouders op de boerderij in Bakel in de buurtschap Overschot, maar had daarvoor ook elders als boerenknecht gewerkt. Of hij een vriendin had of verloofd was, weten we niet, maar hij was niet getrouwd. Zijn graf bevindt zich op de RK begraafplaats te Bakel. Over wat er met het stoffelijk overschot van de op 11 mei 1940 gesneuvelde soldaat Piet Vogelsangs gebeurde, gaat dit verhaal. Een openbaar geworden strafzaak in hoger beroep voor het Gerechtshof in ’s-Hertogenbosch uit 1940, geeft aan de hand van de verklaringen van getuigen en de verdachte een kijk op wat er zich afspeelde, die 1e Pinksterdag op 12 mei."

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "Aan het Overschot in het zuiden van de kern Bakel liggen percelen die door de eigenaar ervan geschikt worden bevonden voor het bouwen van een woning en een natuurlijke inrichting van de fabrieksloop. Hiertoe is bij de gemeente Gemert-Bakel een verzoek ingediend om planologische medewerking te verlenen. Op grond van deze ruimtelijke onderbouwing zal duidelijk worden dat de herontwikkeling van het gebied voor de gemeente aanvaardbaar is en dat medewerking aan dit verzoek kan worden verleend. Hoewel het gebied behoort tot het bestemmingsplan ‘Buitengebied Gemert-Bakel 2006’, betreft het een lob binnen stedelijk gebied. Het betreft hier een locatie die, volgens de Verordening Ruimte fase 1, behoort tot het stedelijke gebied van de kern Bakel. Dit houdt in dat, zoals binnen het stedelijke gebied aan de orde is, een woning kan worden toegevoegd aan de bestaande woningvoorraad, zonder dat daar de tegenprestatie tegenover staat die in het buitengebied aan de orde is." Aldus het bestemmingsplan in kwestie (2010).

- "Beeldkwaliteitsplan Overschot 7. Voor de ontwikkeling van deze locatie gelden de volgende randvoorwaarden: Woning wordt haaks op de weg gesitueerd. Woning wordt met voorgevel in de zelfde lijn geplaatst aan de woning op het aangrenzende perceel op nr. 13. Hiermee wordt recht gedaan aan de oorspronkelijke loop van deze weg. De woning wordt in architectonische zin afgeleid van de omliggende boerderijen. Dit geldt in het bijzonder voor de vanaf de straat zichtbare gevels. Vrij vertaald wordt hierbij verwezen naar een ‘schuur- of erfwoning’. Het voorterrein wordt aangeplant met inheemse loofbomen, en het perceel wordt aan de wegzijde begrensd met een haagbeuk. Het perceel wordt vanaf de linkerzijde ontsloten. Er is nog geen concreet ontwerp voor de nieuwe woning. Bovenstaande ontwerpuitgangspunten moeten leidend zijn voor het ontwerp van de nieuwe woning. Ten aanzien van de vormgeving en beeldkwaliteit dient nadrukkelijk rekening te worden gehouden met de referentiebeelden van de zogeheten erf- en schuurwoningen, zoals opgenomen in het Beeldkwaliteitsplan." (anno 2019)

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Overzicht van waargenomen dier- en/of plantensoorten in de buurtschappen Hilakker, Kuundert, Overschot en omgeving (tip: als je onder de tab 'Waarnemingen' weinig of geen resultaten krijgt, kun je de 'datum van' een tijd, bijvoorbeeld een jaar, naar het verleden terugleggen).

Reactie toevoegen