Paddepoel

Plaats
Buurtschap
Het Hogeland Groningen
Groningen

paddepoel_paarden.jpg

Met een beetje geluk kun je in buurtschap Paddepoel deze prachtige paarden bewonderen (© Harry Perton/https://groninganus.wordpress.com)

Met een beetje geluk kun je in buurtschap Paddepoel deze prachtige paarden bewonderen (© Harry Perton/https://groninganus.wordpress.com)

paddepoel_scholekster_kopie.jpg

Geduldig poserende maar waakzame scholekster bij de Platvoetsbrug in de Platvoetsweg aan het W uiteinde van buurtschap Paddepoel. (© https://groninganus.wordpress.com/2019/06/16/rondje-ezinge-17/)

Geduldig poserende maar waakzame scholekster bij de Platvoetsbrug in de Platvoetsweg aan het W uiteinde van buurtschap Paddepoel. (© https://groninganus.wordpress.com/2019/06/16/rondje-ezinge-17/)

Paddepoel

Terug naar boven

Status

- Paddepoel is een buurtschap in de provincie Groningen, in deels gemeente Het Hogeland (t/m 1989 gemeente Adorp, in 1990 over naar gemeente Winsum, in 2019 over naar gemeente Het Hogeland), deels gemeente Groningen (t/m 1968 gemeente Noorddijk).

- De buurtschap Paddepoel valt, ook voor de postadressen, deels onder het dorp Adorp, deels onder de stad Groningen.

- Er is ook een nabijgelegen wijk Paddepoel in de stad Groningen, die ongetwijfeld naar de buurtschap is vernoemd. Deze pagina gaat over zowel de buurtschap als de wijk.

- De buurtschap Paddepoel heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

Terug naar boven

Naam

In het Gronings
De Paddepoul, Papoul.

Oudere vermeldingen
1255 de Padapole, 1595 Padepoel, ca. 1660 Paddepoel.

Naamsverklaring
Wordt verklaard als 'poel behorend aan de persoon Pada', vergelijk de plaatsnaam Padinghem (10e-11e eeuw, onbekend in Groningen) 'woonplaats van de lieden van Pada'. In de samenstelling met poel kan men echter ook denken aan paþa-*, pade 'moeras'. Vergelijk Peize en Padhuis.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Paddepoel ligt direct NW van de stad Groningen, rond de Paddepoelsterweg. Het N deel valt onder het dorp Adorp, gemeente Het Hogeland (huisnrs. 1-7 en 2-6). Naar het Z begint men opnieuw te nummeren en vallen de huisnrs. 1-21 en 2-24 onder de stad en gemeente Groningen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Paddepoel 3 huizen met 17 inwoners onder de gemeente Adorp. Onder de gemeente Noorddijk wordt de buurtschap in dat jaar niet apart vermeld. Tegenwoordig omvat de buurtschap een handvol panden, met ca. 15 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Beschrijving van het verdwenen pand Blauwbörgje op Paddepoel en de schildersgroep De Ploeg die daar destijds is ontstaan.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2013 is de Platvoetsbrug in het Platvoetspad over het Reitdiep, aan het W uiteinde van buurtschap Paddepoel, vernieuwd. De oude fiets- en wandelbrug was aan vervanging toe. De brug heeft onder meer een nieuw wegdek en raderwerk gekregen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Het pand De Grouwelderij, direct Z van het Van Starkenborghkanaal, is oorspronkelijk een 17e-eeuwse boerderij-herberg. Het voorhuis dateert uit 1936. Er is een imkerij gevestigd. U kunt er honing kopen.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De buurtschap Paddepoel doet haar naam eer aan (maar dan zou het eigenlijk Paddenpoel moeten heten, want zonder n is het er maar één en het waren er véél meer :-) ).

- Het Groninger Landschap heeft in 2009 een boerderij aan de Paddepoelsterweg (ZW van Adorp) aangekocht. Met deze aankoop geeft Het Groninger Landschap een extra impuls aan het weidevogelbeheer in het Reitdiepgebied. Het vee wordt in de zomer gebruikt voor beweiding van de graslanden. In de winter staan de koeien op stal, op stro. De met stro vermengde koeienmest wordt gebruikt om de graslanden te bemesten. Daardoor komt er meer voedsel beschikbaar voor de weidevogels. Het Reitdiepgebied is aangewezen als specifiek weidevogelgebied. Het beheer van het Groninger Landschap is erop gericht om de omstandigheden voor weidevogels zo goed mogelijk te maken.

Inmiddels wordt de waterhuishouding in het zuidelijke deel van het Reitdiepgebied aangepakt. Daardoor is het mogelijk om het waterpeil precies goed te hebben op het moment dat de weidevogels uit hun overwinteringsgebieden terugkomen om hier te gaan broeden. Het gebruik van met stro vermengde mest, de zogenaamde ‘ruige' stalmest, is een volgende stap. Ruige stalmest bevordert het bodemleven van graslanden, waardoor er meer voedsel beschikbaar komt voor de vogels. Er zijn nog maar weinig boeren die goede stalmest produceren. Daarom is bij de aangekochte boerderij een potstal gebouwd.

- Markt op woensdagmorgen.

- Winkelcentrum Paddepoel.

- "Buurt- en speeltuinvereniging BSV Paddepoel ligt op een mooie locatie in de wijk en biedt ruimte om elkaar te ontmoeten. Zowel in de speeltuin als in de accommodatie. Voor kinderen is er een kabelbaan en een familieschommel en ze kunnen lekkeren klimmen en klauteren op een van de andere toestellen. Voor jong en ouder worden door de vrijwilligers allerhande activiteiten aangeboden. Ook clubjes kunnen gebruik maken van de beschikbare ruimtes. Zo zijn er onder andere een kaarclub, yogaclub en een bridgeclub die actief gebruik maken van de accommodatie. De vereniging beschikt ook over een aparte jongerenruimte, zodat ook jeugdteam WIJ-Paddepoel een vaste plek heeft om activiteiten te organiseren. Er staat ook een spelcontainer, die het mogelijk maakt om met allerlei spelmateriaal samen te spelen."

- Minister vindt plannen voor groenere wijk in Paddepoel 'voorbeeld voor het land', kopte RTV Noord in september 2019. Minister Van Nieuwenhuizen was te gast in Paddepoel-Noord en sprak met wethouder Gliminachakor en bewoners over de plannen voor klimaatadaptatie van de Plutolaan. Dankzij proactieve houding van gemeenteambtenaren én Cocreatiepaddepoel is er geld van het rijk om de aanleg van het warmtenet van WarmteStad te combineren met een hemelwaterriool, meer en gevarieerd groen en minder asfalt. Bijzonder is dat 2 bewoners lid zijn van het bouwteam dat het project gaat realiseren.

Terug naar boven

Beeld

- Mooie fotoreportages van Harry Perton van buurtschap en wijk Paddepoel en omgeving, betreffende flora, fauna, mooie pandjes en allerlei andere bijzonderheden die hij al fietsend onderweg tegenkomt.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over de wijk Paddepoel. - Weblog over deze wijk en buurwijk Selwerd.

- Buurthuizen: - Buurtcentrum TuinPad is er voor de wijken Tuinwijk en Paddepoel Zuidoost. Ze hebben ook diverse zalen te huur.

- Sonde2000 is het buurtcentrum voor de wijken Selwerd, Paddepoel en Tuinwijk. Wekelijks is er een ruim aanbod van activiteiten voor jong en ouder. Op maandag, dinsdag en donderdagmiddag is er het Huiskamer-project. De Huiskamer biedt kinderen uit groep 6, 7 en 8 (van de scholen de Pendinghe, de Wegwijzer en de Bisschop Bekkersschool) een veilige plek en een zinvolle vrijetijdsbesteding na schooltijd. Naast het organiseren van verschillende activiteiten in samenwerking met het jeugdwerk, bieden ze ook veel tijd voor ontspanning en persoonlijke aandacht. Elke dag bieden ze een of meerdere activiteiten aan zoals koken, knutselen, sporten en nog veel meer. Ook is er de mogelijkheid om te ontspannen, een spelletje te spelen of gebruik te maken van huiswerkbegeleiding.

- Duurzaamheid: - De wijk, verenigd in bewonersinitiatief Paddepoel Energiek, heeft voor de energietransitie van de komende jaren hulp ingeroepen van zowel energiecoöperatie Grunneger Power als Shell. Het olieconcern wil zo kennis vergaren over opwekking van duurzame energie en toepassing ervan in wijken. Samen ontwikkelen ze, onder de naam Buurtwarmte, een warmtenet voor 450 woningen in Paddepoel-Noord. Eind 2020 moeten de eerste huizen op het buurtwarmtenet worden aangesloten. Het water wordt verwarmd en rondgepompt door stroom die is opgewekt door windturbines op zee. Verder komt er een warmtenet van WarmteStad, een joint venture van de gemeente en Waterbedrijf Groningen. Het moet de komende jaren 10.000 woningen in de wijk en de naastgelegen wijk Selwerd van warmte voorzien. Op den duur moet dit de belangrijkste verwarmingsbron van de stad worden.

Oude wijken aardgasvrij maken is zelden eenvoudig. Wat dat betreft is Paddepoel exemplarisch. De huizen worden er straks op drie manieren verwarmd. De nieuwbouw wordt all electric: zonnepanelen op het dak, warmtepomp aan de muur. De grote flats en portiekwoningen van de woningcorporaties worden aan het net van WarmteStad gekoppeld. En de particuliere rijtjeshuizen vallen onder Buurtwarmte. De verschillende oplossingen hebben met kosten en efficiency te maken; het is te duur en tijdrovend om alle particulieren individueel aan te sluiten. Voor de flats kan dat wel, omdat daar de verwarming centraal geregeld is. Eén aansluiting op het warmtenet voldoet voor het hele flatgebouw. En met de corporatie maak je makkelijker afspraken dan met alle individuele bewoners.

Reactie toevoegen