Papekop

Plaats
Dorp
Oudewater
Lopikerwaard
Utrecht

papekop_collage.jpg

Papekop, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Papekop, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Papekop.JPG

 En daar zien we het plaatsnaambord van Papekop al

En daar zien we het plaatsnaambord van Papekop al

Papekop (2).JPG

Papekop, aan het water

Papekop, aan het water

Papekop (3).JPG

Papekop, richting Diemerbroek

Papekop, richting Diemerbroek

Papekop-001.jpg

Papekop had vroeger een spoorstation en een halte voor de paardentram

Papekop had vroeger een spoorstation en een halte voor de paardentram

UT gemeente Papekop in 1870 kaart J. Kuyper [800x600].jpg

Gemeente Papekop in 1870, kaart J. Kuyper

Gemeente Papekop in 1870, kaart J. Kuyper

Papekop

Terug naar boven

Status

- Papekop is een dorp* in de provincie Utrecht, in de streek Lopikerwaard, gemeente Oudewater. Het was een zelfstandige gemeente t/m 31-1-1964. Per 1-2-1964 opgegaan in de nieuw ontstane gemeente Driebruggen en bij de opheffing van die gemeente in 1989 overgegaan naar de gemeente Oudewater.
* Hoewel de plaats geen kerk heeft, wordt het gezien de grootte toch als dorp beschouwd. Vergelijkbaar met het nabijgelegen dorpje Vlist.

- Wapen van de voormalige gemeente Papekop.

- Onder het dorp Papekop valt ook de buurtschap Diemerbroek.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Papenkop, 1314 Papencoip, 1427 Papencoep.

Naamsverklaring
Samenstelling van het Middel-Nederlandse cope* ‘gekocht land’ en de persoonsnaam Pape.(1)
* Zie voor een nadere verklaring van het begip cope bij Benschop.

Terug naar boven

Ligging

Papekop ligt N van Oudewater, rond de Papekopperstraatweg (de weg vanuit Oudewater richting Waarder), de Papekopperdijk (het gedeelte N van de spoorlijn) en Spoorwijk (O van de Papekopperstraatweg, Z van de spoorlijn).

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Papekop 39 huizen met 284 inwoners, verdeeld in de gelijknamige buurtschap 20/151 (= huizen/inwoners) en buurtschap Diemerbroek 19/133.

Per 1 februari 1964 is de gemeente opgeheven en als volgt verdeeld:
naar de gemeente Driebruggen: 707 hectare met 558 inwoners;
naar de gemeente Oudewater: 100 hectare met 16 inwoners.
Bij een volgende herindeling, per 1 januari 1989, is het Driebrugse gedeelte alsnog ook naar de gemeente Oudewater overgegaan.

Tegenwoordig heeft het dorp (inclusief de buurtschap Diemerbroek) ca. 150 huizen met ca. 380 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Geschiedenis van Papekop.

De gemeente Papekop is in 1820 overgegaan van de provincie Utrecht naar de provincie Zuid-Holland. Bij de gemeentelijke herindelingen van 1989 is het dorp middels grenscorrectie weer op het Utrechtse nest teruggekeerd.

Het station van Oudewater lag op grondgebied van de gemeente Papekop. - Geschiedenis van het voormalige station Oudewater.

Bij de gemeentelijke herindeling van 1989 is het Comité Dorpsbelang Papekop (CDP) opgericht. T.g.v. het 25-jarig bestaan in 2014 heeft Wout van Kouwen samen met vrijwilligers van het CDP het boek 'Van Cope tot Dorp' over de geschiedenis van het dorp geschreven.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2001 is een aantal maatregelen uitgevoerd om de verkeersveiligheid in Papekop te vergroten. Zo zijn er verkeersdrempels aangelegd aan de zuid- en noordzijde en zijn er verkeerslichten gekomen. Aan de westzijde van de langgerekte en rechte Papekopperstraatweg is een fietspad aangelegd, met een oversteek vlak voor de spoorlijn, ter hoogte van Diemerbroek. Actiegroep Ons Dorp had het fietspad graag doorgetrokken gezien tot over de spoorlijn, maar dat was niet mogelijk. De spoorwegovergang zou daarvoor verbreed moeten worden en dat vond de NS geen goede investering, omdat zij er in het kader van de verkeersveiligheid op termijn naar streeft alle spoorwegovergangen in de vorm van een tunnel uit te voeren.

De Papekopse tunnel stond in de planning voor 2003/2004, maar is uiteindelijk in 2009 gerealiseerd. De waterrijke omgeving dwong de bouwers van de spoortunnel onderwaterbeton te storten om het grondwater tegen te houden. De betonlaag ligt op een diepte van 6 meter en is 1 meter dik. In combinatie met de tunnel is in Papekop ook een nieuw Dorpsplein gerealiseerd. Het dorp heeft nog wel (over)last van het vrachtwagenverkeer dat vanaf de A12 via Waarder en/of de Tuurluur over het dorp naar Oudewater rijdt.

- Sinds 2009 heeft het dorp een eigen vlag. De vlag is een cadeau van de spoortunnelbouwers aan het dorp. Het groen in de vlag staat symbool voor de weilanden in dit deel van het Groene Hart. De witte banen symboliseren de twee wegen die door het dorp lopen; de Papekopperstraatweg en de Papekopperdijk. De zwarte baan is het spoor dat uitmondt in een witte driehoek; het Dorpsplein. In de witte driehoek staat een rode mijter afgebeeld, omdat Papekop vroeger een domein was van de bisschop van Utrecht.

- Energiemaatschappij Vermilion Energy had anno 2015 plannen om t.z.t. welicht olie en/of gas te gaan winnen in het Papekopveld. Er is weliswaar nog geen concreet plan voor de daadwerkelijke ontwikkeling van het Papekopveld. Dat plan is ook in 2016 nog niet te verwachten. Wel is de firma bezig de mogelijkheden voor winning en opsporing van delfstoffen uit dit veld te onderzoeken. Zij wil een helder beeld verkrijgen van alle zorgpunten die leven rond deze ontwikkelingen en zal hiertoe met alle partijen in nader overleg treden.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Voor wie meer wil weten over de vele markante oude boerderijen in Papekop: zij worden uitgebreid beschreven in de publicatie 'Boeren rondom de Wiericke. Agrarische bebouwing in de voormalige gemeente Driebruggen' (Stichts-Hollandse Bijdragen nr. 24, 1993).

- Jannie Verwoerd woont letterlijk in Jannie's Koeienmuseum (Papekopperdijk 7), tussen en met alle koeienspullen. Het museum is eigenlijk een woonhuis met een heel leuke en grote verzameling aan koeienspullen. Je kunt het zo gek niet bedenken of Jannie heeft het, in koe-vorm. Gordijnen met een koeienmotief, hele serviezen, kop en schotels, borden, mokken, flessen en nog veel meer gebruiksvoorwerpen waar de koe als motief wordt gebruikt. Maar ook schilderijen, lampen, tafeltjes, stoelen met koeien erop; en natuurlijk beeldjes en beelden van koeien. Bijna alles vergaard op (rommel)markten, gekregen, overgenomen, meegebracht door familie, vrienden en kennissen, soms zelfs onbekenden. Veel uit Nederland, maar ook uit andere landen binnen Europa of ver daarbuiten. Het museum is het hele jaar door op afspraak te bezoeken. In de zomermaanden (mei t/m september) is het museum iedere middag vanaf 13.30 uur te bezoeken zonder afspraak (met uitzondering van de zondagmiddag). Verder is er een klein museumwinkeltje waar diverse koeienattributen te koop zijn.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- "Wij zijn Liesbeth, Radna en Elly en houden ons op vrijwilige basis bezig met het organiseren van diverse activiteiten voor alle inwoners van het dorp. Door het organiseren van o.a. creatieve middagen, koffieochtenden voor 50/60+ers, Burendag, het jaarlijkse Papekopse Sinterklaasfeest, Lichtjesavond in december en een Dorpsfeest, beogen wij jong en ouder met elkaar in contact te brengen en hierdoor meer saamhorigheid binnen ons dorp te creëren. Het zou heel fijn zijn ons team uitgebreid te zien worden met een aantal teamleden. Zo kunnen wij met elkaar nog meer en vooral nog gevarieerdere activiteiten per jaar organiseren. Lijkt het je leuk om mee te helpen tijdens een activiteit? Ook dan ben je van harte welkom. Vele handen maken licht werk. Graag tot ziens bij een van onze activiteiten! Stichting DorpAktief Papekop."

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- De Rondwandeling vanuit Papekop, naar keuze 12 of 17 km, voert je naast het dorp zelf verder door of langs Waarder, Ruige Weide, Hogebrug, Hekendorp en Tappersheul.

Terug naar boven

Belangenverenigingen

- Comité Dorpsbelang Papekop, p/a J. van Noort, Papekopperdijk 29. Tel. 0348-565887.

Reactie toevoegen