Petten

Plaats
Dorp
Schagen
Kop van Noord-Holland
Noord-Holland

NH gemeente Petten in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Petten in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Petten in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Petten

Terug naar boven

Status

- Petten is een dorp in de provincie Noord-Holland, in de streek Kop van Noord-Holland, gemeente Schagen. Het was een zelfstandige gemeente t/m 30-4-1929. Per 1-5-1929 over naar de gemeente Zijpe, in 2013 over naar de gemeente Schagen.

- Wapen van de voormalige gemeente Petten.

- Onder het dorp Petten vallen ook de buurtschappen Het Korfwater en Leihoek (grotendeels).

Terug naar boven

Ligging

Petten ligt NW van Schoorl, Z van Callantsoog, WZW van Schagen en grenst in het W aan de Noordzee.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Petten 78 huizen met 358 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 65/307 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Spreeuwendijk 11/45 en Leihoek 2/6. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 600 huizen met ca. 1.500 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "Sinds jaren worden er plannen gemaakt die moeten leiden tot een upgrade van het dorp Petten. Al deze plannen hebben gemeen dat ze als doel hebben het dorp een nieuwe impuls te geven waarmee het weer een vitaal kustdorp met toekomstperspectief wordt. Door het project ‘Kust op Kracht’ is er de mogelijkheid ontstaan om het dorp een economische impuls te geven. De Structuurvisie uit 2012 vormt de basis voor de ontwikkelingen die in het dorp gaan plaatsvinden. De Structuurvisie schetst perspectieven en ontwikkelingsrichtingen. Inmiddels zijn we een aantal jaren verder en moeten deze perspectieven concreet worden gemaakt. De gemeente Schagen heeft voor het dorp een doelstelling opgesteld waarin alle aandachtspunten voor de visie zijn benoemd:

“Vanuit de historische identiteit van het dorp werken aan een toekomstgericht kustdorp met een eigen onderscheidend karakter en een verbeterde uitstraling, waardoor toeristen naar Petten willen komen, er een impuls wordt gegeven aan de economie en werkgelegenheid, het draagvlak voor voorzieningen wordt vergroot en de leefbaarheid in het dorp zal toenemen.” In 2018 is de visie op de Structuurvisie herijkt door HB Adviesbureau. Deze 'Visie 2018 openbare ruimte Dorp Petten' geeft een korte samenvatting van de achtergronden die worden meegenomen in de uiteindelijke uitwerking. Ook is de overall visie voor het dorp besproken en is de beeldkwaliteit omschreven. De projecten van de Structuurvisie worden mede mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Holland vanuit het programma Zwakke Schakels." (bron: gemeente Schagen) - Onder deze link vind je nog meer lopende en afgeronde projecten betreffende dit dorp.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Petten heeft 1 rijksmonument, zijnde het Zomerhuis op Korfwaterweg 9, in 1939 volgens de principes van het Nieuwe Bouwen ontworpen door de gerenommeerde architect Gerrit Rietveld, voor de familie van dr. J.C. Brandt Corstius, en uitgevoerd door de Utrechtse aannemer Moolenbeek. De woning is gelegen in het duingebied, met de achterzijde tegen de duinrand, en ziet uit op een brede, lage open ruimte binnen de duinstreek. Ter linker- en ter rechterzijde is op enige afstand villabebouwing. Het zomerhuis, dat slechts op enkele ondergeschikte details wijzigingen heeft ondergaan, is een zeer kenmerkend werk voor Rietveld. Dit geldt mede voor het interieur, waar typische Rietveld-oplossingen zijn toegepast. Het aanzien van de woning wordt beheerst door het grote overdekte terras op het zuidoosten. 's Zomers kan dit terras bij de woonruimte worden getrokken door het openen van de vele glasdeuren. Tegelijkertijd is het huis ook 's winters prima te gebruiken, doordat de glaswand van het westen wordt afgeschermd door de ouderslaapkamer, terwijl de glaswand de woonkamer eveneens optisch verruimt, zodat men zich in de vrij kleine kamer niet opgesloten behoeft te voelen.

Het zomerhuis is van algemeen belang wegens architectuur- en cultuurhistorische en typologische waarde omwille van de vrijwel gave en kenmerkende hoofdvorm, de geleding (consequente toepassing van 1-meter module), het materiaalgebruik en de detaillering; als voorbeeld van een zomerhuis ontworpen door G. Rietveld in de voor hem zo karakteristieke stijl. Een zomerhuis is zeldzaam in het oeuvre van Rietveld; dit object neemt een belangrijke plaats in binnen zijn oeuvre. Het pand heeft verder situationele waarde door zijn beeldbepalende ligging in het duingebied.

- Petten heeft 2 gemeentelijke monumenten.

- Gevelstenen in Petten.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Nieuws over 'dingen te doen' in Petten op Facebook.

- De Hel van Petten (weekend in mei, in 2020 voor de 29e keer) is een 3-daagse wielerronde voor amateurs, sportklasse en niet-licentiehouders.

- "Het Pettemer Plein Feest (op een vrijdag eind augustus) is ontstaan ter ere van de opening van het vernieuwde Plein in 2015. Dat bleek een groot succes. Een enthousiaste groep ondernemers uit Petten vond eigenlijk dat dit een traditie moest worden, en zo geschiedde..."

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De laatste twee 'Zwakke Schakels' langs de Nederlandse kust zijn in 2014 aangepakt. Er heeft een 'zandige versterking' van de kust plaatsgevonden bij de Hondsbossche en Pettemer Zeewering. Dat betekent dat in plaats van het ophogen van de dijk is gekozen voor het aanbrengen van 35 miljoen kubieke meter zand voor de kust. Het nieuwe bredere strand dat zo bij Petten is ontstaan zorgt naast meer veiligheid ook voor extra ruimte voor recreatie. Dit is een belangrijke impuls voor de regio. Een zandige versterking heeft voordelen ten opzichte van een traditionele dijkversterking want deze aanpak is duurzaam en flexibel: mocht de zeespiegel door klimaatverandering nog verder stijgen, dan kan er makkelijk extra zand bij worden opgespoten. In het Deltaprogramma 2011 adviseerde de deltacommissaris te kiezen voor een zandige/hybride oplossing. Dit past binnen de visie van het Deltaprogramma; op korte termijn maatregelen nemen die ook passen bij de lange termijn. Maatregelen waarmee we ons aanpassingsvermogen vergroten en beter bestand zijn tegen extreme situaties. - Filmpje over de zandsuppletie bij Petten en Camperduin in 2014, vanuit de lucht gefilmd met een drone.

- "Ken je het nieuwste stukje Nederland al? Dat vind je tussen Camperduin en Petten. Dit nieuwe strand en duingebied, de Hondsbossche Duinen, is ontstaan door de versterking van de kust met zand uit zee. De afgelopen jaren is de kust hier versterkt met 35 miljoen kuub zand. Noord-Holland is er 400 voetbalvelden groter door geworden. De kust is hier veilig én mooi geworden en biedt volop mogelijkheden voor een dagje uit. Zonnen, vliegeren en scheppen op het prachtige brede strand, fietsen en wandelen op de nieuwe paden en van het uitzicht genieten vanaf het nieuwe panoramaduin. Direct naast het strand vind je het Informatiecentrum Kust. In de tentoonstelling 'Zand tegen Zee' lees, hoor en zie je alles over de kustversterking. Een bezoek is ook voor de kinderen leuk: ze kunnen een speurtocht doen, dieren spotten, het zeepbel- en het overstromingsspel spelen. Vanaf het informatiecentrum start een (GPS) fietsroute die je onderweg van alles vertelt over het oude en nieuwe land. De route is gratis verkrijgbaar. Van dinsdag tot en met zondag ben je van 10:00 tot 17:00 uur van harte welkom voor een gratis bezoek. Informatiecentrum Kust - Zand tegen Zee, Strandweg 4. Tel. 072-5828765. Ruime gratis parkeergelegenheid. Scholen en groepen volwassenen zijn van harte welkom voor een rondleiding in het informatiecentrum. Voor kinderen van groep 6 tot en met groep 8 is er een speurtocht waarmee ze de tentoonstelling zelf kunnen beleven. Rondleidingen zijn op afspraak."

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Petten, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Petten (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Belangenorganisatie: - "Het doel van Dorpsraad Petten is het - op non-politieke, kerkelijk neutrale basis - behartigen van de belangen van de inwoners en bezoekers van ons dorp een omgeving, in samenwerking met andere organisaties op hetzelfde gebied werkzaam. Het optreden als intermediair tussen inwoners en onder andere de gemeente, provincie, gewest en hoogheemraadschap. Verder het stimuleren van dorpsactiviteiten."

- Onderwijs en kinderopvang: - "De Springschans is een openbare basisschool in Petten. De daken van ons schoolgebouw vormden de inspiratie voor de naam van onze school. De Springschans duidt voor ons echter ook de uitdaging die wij als team zien: kinderen voorbereiden op de toekomst. Hierbij neemt het gebruik van social media en het ontwikkelen van zgn. 21e-eeuwse vaardigheden, een steeds grotere plek binnen ons onderwijs in. Binnen onze school vinden we betrokkenheid, welbevinden en veiligheid van en voor kinderen heel belangrijk voor fundamenteel leren. Daarom creëren we op De Springschans een uitdagende en prikkelende leeromgeving waarin nieuwsgierigheid wordt ontwikkeld en kennisoverdracht plaatsvindt, die de betrokkenheid verhoogt. Naast het verwerven van kennis, inzicht en vaardigheden, gaat het hierbij ook om het zich eigen maken van normen en waarden die voor ieder kind, nu en later, nodig zijn. Het kind staat centraal; je mag en kunt zijn wie je bent. We willen de unieke talenten van ieder kind optimaal ontwikkelen. Je kunt niet iedereen alles leren. Je kunt wel een omgeving creëren waarin je zo veel mogelijk talenten naar boven haalt."

"Kinderdagverblijf De Pettenvlet aan Zee in Petten biedt professionele opvang aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar in een huiselijke en veilige omgeving. KDV De Pettenvlet aan Zee ligt nabij het bos en strand en de binneninrichting is huiselijk. Uitstapjes naar het bos en het strand worden regelmatig met de kinderen gemaakt. We werken klantgericht, kind en ouder staan centraal. Naast de huiselijkheid besteden we veel aandacht aan de ontwikkeling van de kinderen. Spelenderwijs wordt er vroeg- en voorschoolse educatie middels Uk&Puk aan de kinderen aangeboden. Zo is je kind goed voorbereid op het basisonderwijs."

- Jeugd: - De Keet organiseert door het jaar heen diverse activiteiten voor de jeugd in Petten.

- Duurzaamheid: - "ECN (Energieonderzoek Centrum Nederland), met het hoofdkantoor in Petten en verder vestigingen in Amsterdam, Eindhoven, Wieringermeer, Brussel en China, doet al decennialang onderzoek naar de inzet van duurzame energie. Je bent bij ECN dan ook in goede handen als je op zoek bent naar advies over een duurzame energiehuishouding. De rol van ECN beperkt zich echter niet tot die van adviseur. ECN onderscheidt zich door zelf innovatieve oplossingen voor je specifieke energievraag te ontwikkelen. Van maatwerkoplossingen op het gebied van zonne-energie tot een onderzoek naar de energie-efficiëntie van je productieproces. De horizon van de onderzoekers van ECN is echter breder: er wordt niet alleen onderzoek gedaan naar duurzame energiebronnen, ECN doet in opdracht van overheden en bedrijven ook onderzoek naar de gevolgen van energiegebruik en energieproductie op het milieu.

Het onderzoek dat ECN doet vereist specifieke apparatuur. Apparatuur die vaak nog niet op de markt beschikbaar is. ECN ontwikkelt deze apparatuur zelf. Daarnaast kun je bij ECN terecht voor (advies over) de bouw van prototypes, experimentele installaties en materiaaltesten en -analyse." De ontvlechting van Stichting ECN in de werkmaatschappijen ECN en NRG en de gelijktijdige opname van ECN in TNO onder de naam ‘ECN.TNO’ is op 1 april 2018 officieel bekrachtigd. Het samenvoegingsproces is in september 2016 in gang gezet met de aankondiging van toenmalig minister Kamp dat TNO en ECN de krachten zouden bundelen in één energieonderzoekscentrum onder de verantwoordelijkheid van TNO. Tegelijkertijd is NRG op 1 april 2018 zelfstandig doorgegaan met zijn activiteiten op het gebied van productie en innovaties van medische isotopen.

- Medisch: - 'Petten' is al 60 jaar een begrip in de wereld van nucleaire isotopen, met een marktaandeel van 30 tot 35 procent. Dagelijks worden wereldwijd 30.000 patiënten met deze isotopen behandeld of gediagnosticeerd. In Nederland gaat het om ruim 400.000 behandelingen per jaar. Isotopen worden gebruikt om bepaalde vormen van kanker te bestrijden door van binnenuit tumoren te bestralen. Daarnaast worden ze ingezet voor diagnostiek. Met medische isotopen kan de werking van organen worden bekeken. De huidige reactor is echter al 60 jaar oud en nodig aan vervanging toe. "De bestaande reactor heeft haar uiterste houdbaarheidsdatum bijna bereikt. De kans op storingen van de reactor wordt steeds groter. Als de productie stilvalt hebben we direct een groot probleem. Daarom moet een nieuwe reactor in 2025 in bedrijf zijn", aldus Marcel Stokkel, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde. De bouw van een nieuwe isotopenreactor speelt al sinds 2003. Dat is namelijk een kostbare zaak; de kosten voor de bouw van de nieuwe PALLAS-reactor worden geschat op 600 tot 800 miljoen euro. Tot 2019 hebben het rijk en de provincie Noord-Holland elk reeds 40 miljoen euro in de ontwikkeling van de nieuwe reactor gestoken.

In juli 2019 meldt het kabinet dat zij financiers heeft gevonden voor de nieuwe isotopenreactor. Omwonenden en Stichting Duinbehoud zijn tot aan de Raad van State in beroep gegaan tegen het bestemmingsplan voor de nieuwe reactor, omdat zij stellen dat deze reactor en bijbehorende voorzieningen het landschap en de natuur aantasten, onder meer door stikstofuitstoot. Het uitgevoerde milieuonderzoek was volgens hen onvolledig. De Raad van State oordeelde echter naar aanleiding hiervan dat voldoende is onderbouwd dat de realisatie van de PALLAS-reactor niet leidt tot significante gevolgen voor de natuur. Verder staat in de uitspraak dat gelet op de onzekerheden omtrent alternatieve productiemethoden er onvoldoende alternatieve productiecapaciteit voorhanden is. De locatie Petten wordt omschreven als een zeer specifiek bedrijventerrein met infrastructuur en (onderzoeks)bedrijven. Daarom ligt het volgens de Raad van State niet voor de hand om bij de vervanging van de bestaande reactor op zoek te gaan naar een andere locatie. - Lees hier de volledige uitspraak van de Raad van State d.d. 11-3-2020. Zie ook de reportage over de nieuwe isotopenreactor n.a.v. de Raad van State uitspraak in KernVisie Magazine, april 2020. Zie ook het artikel van Albert Wegman in Trouw d.d. 13-8-2019 waarom hij vraagtekens zet bij nut en noodzaak van de nieuwe isotopenreactor. Alle achtergrondinformatie en actuele ontwikkelingen rond de nieuwe isotopenreactor vind je op de site van PALLAS.

Reacties

(1)

STOPPEN MET WACHTEN, BEGINNEN MET DOEN.
Petten stroomt!

Ruim een jaar geleden, eind november 2012, is door Herrie.nu een werkplaats georganiseerd met als titel “Petten stroomt van energie!”. Aan deze werkplaats namen een dertigtal mensen deel uit het dorp en nabije omgeving. De deelnemers waren werkzaam en/of woonachtig in het dorp en vertegenwoordigden de sectoren welzijn, maatschappelijke dienstverlening, zorg, midden- en kleinbedrijf, horeca en toerisme. Ze discussieerden met elkaar over vraagstukken en thema’s die “Petten doet stromen van energie”. Twee handen vol ideeën, inspiratie en plannen leverde dat op. En een slotopmerking die ons bij bleef: stoppen met wachten op anderen en beginnen met doen!

Na 16 maanden kijken we er even om een hoekje. En zoals het op ons overkomt, is het lente in het dorp: er steken hier en daar groene puntjes boven het zand en uit het oude hout....

- Deze maand gaat (als pilot tot eind 2014) in het inmiddels verbouwde VVV kantoortje het maatschappelijk steunpunt van start met daarin: een ontmoetingsplek voor ouderen, activiteiten van de Omring, een VVV kantoor in het seizoen en er zijn gesprekken gaande over nog meer activiteiten in het steunpunt.

- De structuurvisie voor het dorp is begin april 2014 aangenomen door de Raad. Belangrijke onderdelen: 13 miljoen beschikbaar voor de transformatie van Petten tot ‘romantische kustbadplaats’, er komt een klankbordgroep met ondernemers en bewoners(organisaties).

- Deze maand start een project “identiteitsmatching Petten en St. Maartenszee” om het toeristisch profiel en de positionering van deze kernen vast te stellen.

- Er groeit een samenwerkingsverband tussen dorpsraad en ECN om ervaringen en ideeën uit te wisselen.

Herkenbare ontwikkelingen, kijkend naar de resultaten van de werkplaats. Niet dat dat allemaal per se en alleen een oorzakelijk verband zou houden met die avond in november 2012 natuurlijk. Wel vinden we het mooi voor het dorp dat er gestopt is met wachten (op de ander) en is begonnen met doen.

Red.:
Dat klinkt hoopgevend allemaal!

Reactie toevoegen