Petten

Plaats
Dorp
Schagen
Kop van Noord-Holland
Noord-Holland

NH gemeente Petten in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Petten in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Petten in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Petten

Terug naar boven

Status

- Petten is een dorp in de provincie Noord-Holland, in de streek Kop van Noord-Holland, gemeente Schagen. Het was een zelfstandige gemeente t/m 30-4-1929. Per 1-5-1929 over naar de gemeente Zijpe, in 2013 over naar de gemeente Schagen.

- Wapen van de voormalige gemeente Petten.

- Onder het dorp Petten vallen ook de buurtschappen Het Korfwater en Leihoek (grotendeels).

Terug naar boven

Ligging

Petten ligt NW van Schoorl, Z van Callantsoog, WZW van Schagen en grenst in het W aan de Noordzee.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Petten 78 huizen met 358 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 65/307 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Spreeuwendijk 11/45 en Leihoek 2/6. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 600 huizen met ca. 1.500 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Structuurvisie Petten.

- Ontwikkelingen in Petten in de komende jaren op de site van de gemeente Schagen.

- Petten is o.a. bekend vanwege het daar gevestigde Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Petten heeft 1 rijksmonument.

- Petten heeft 2 gemeentelijke monumenten.

- Gevelstenen in Petten.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De laatste twee 'Zwakke Schakels' langs de Nederlandse kust zijn in 2014 aangepakt. Er heeft een 'zandige versterking' van de kust plaatsgevonden bij de Hondsbossche en Pettemer Zeewering. Dat betekent dat in plaats van het ophogen van de dijk is gekozen voor het aanbrengen van 20 miljoen kubieke meter zand voor de kust. Het nieuwe bredere strand dat zo bij Petten is ontstaan zorgt naast meer veiligheid ook voor extra ruimte voor recreatie. Dit is een belangrijke impuls voor de regio. Een zandige versterking heeft voordelen ten opzichte van een traditionele dijkversterking want deze aanpak is duurzaam en flexibel: mocht de zeespiegel door klimaatverandering nog verder stijgen, dan kan er makkelijk extra zand bij worden opgespoten.

In het Deltaprogramma 2011 adviseerde de deltacommissaris te kiezen voor een zandige/hybride oplossing. Dit past binnen de visie van het Deltaprogramma; op korte termijn maatregelen nemen die ook passen bij de lange termijn. Maatregelen waarmee we ons aanpassingsvermogen vergroten en beter bestand zijn tegen extreme situaties. - Filmpje over de zandsuppletie bij Petten en Camperduin in 2014, vanuit de lucht gefilmd met een drone.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Petten (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Belangenvereniging: - Dorpsraad Petten.

Reacties

(1)

STOPPEN MET WACHTEN, BEGINNEN MET DOEN.
Petten stroomt!

Ruim een jaar geleden, eind november 2012, werd er in Petten door Herrie.nu een werkplaats georganiseerd met als titel “Petten stroomt van energie!”.

Aan deze werkplaats namen een dertigtal mensen deel uit Petten of nabije omgeving.

De deelnemers waren werkzaam en/of woonachtig in Petten en vertegenwoordigden de sectoren welzijn, maatschappelijke dienstverlening, zorg, midden- en kleinbedrijf horeca en toerisme. Ze discussieerden met elkaar over vraagstukken en thema’s die “Petten doet stromen van energie”. Twee handen vol ideeën, inspiratie en plannen leverde dat op. En een slotopmerking die ons bij bleef: stoppen met wachten op anderen en beginnen met doen!

Na 16 maanden kijken we even om een hoekje in Petten. En zoals het op ons overkomt, is het lente in Petten: er steken hier en daar groene puntjes boven het zand en uit het oude hout....

· Deze maand gaat (als pilot tot eind 2014) in het inmiddels verbouwde VVV kantoortje het maatschappelijk steunpunt van start met daarin: een ontmoetingsplek voor ouderen, activiteiten van de Omring, een VVV kantoor in het seizoen en er zijn gesprekken gaande over nog meer activiteiten in het steunpunt.

· De structuurvisie Petten is begin april 2014 aangenomen door de Raad. Belangrijke onderdelen: 13 miljoen beschikbaar voor de transformatie van Petten tot ‘romantische kustbadplaats’, er komt een klankbordgroep met ondernemers en bewoners(organisaties).

· Deze maand start een project “identiteitsmatching Petten en St. Maartenszee” om het toeristisch profiel en de positionering van Petten en St. Maartenszee vast te stellen.

· Er groeit een samenwerkingsverband tussen dorpsraad Petten en ECN om ervaringen en ideeën uit te wisselen.

Herkenbare ontwikkelingen, kijkend naar de resultaten van de werkplaats.

Niet dat dat allemaal persé en alleen een oorzakelijk verband zou houden met die avond in november 2012 natuurlijk.

Wel vinden we het mooi voor Petten, dat er gestopt is met wachten (op de ander) en is begonnen met doen.

Red.:
Dat klinkt hoopgevend allemaal!

Reactie toevoegen