Plakkebord

Plaats
Buurtschap
Sluis
Zeeuws-Vlaanderen
Zeeland

Plakkebord

Terug naar boven

Status

- Plakkebord is een buurtschap in de provincie Zeeland, in de streek Zeeuws-Vlaanderen, gemeente Sluis. T/m 31-3-1970 gemeente IJzendijke. Per 1-4-1970 over naar gemeente Oostburg, in 2003 over naar gemeente Sluis.

- De buurtschap Plakkebord valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Waterlandkerkje.

- De buurtschap Plakkebord heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Ca. 1840 (Het) Plakkebord.

Naamsverklaring
De buurtschap is genoemd naar een plakkebord 'aanplakbord', dat gebruikt werd om openbare oproepen of besluiten bekend te maken.(1) Meer specifiek dankt de plaats zijn naam aan het aanplakbord waarop de Staten-Generaal hier op 't Eiland in toenmalig Staats-Vlaanderen hun bekendmakingen lieten aanbrengen.(2) Van der Aa(3) verwoordt dat als volgt: "In vorige tijden, toen de zee nog door het Zwin naar den Braakman liep, en dus de bewoners van het Eiland als afgescheiden waren, werden hier de publicatiën van hunne Hoogmogenden en van de Heeren 's Lands van den Vrije* gedaan en aangeplakt: van hier is de naam af te leiden."
* Bedoeld wordt hier het Vrije van Sluis, red.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap ligt 2 km Z van Waterlandkerkje, in het Z grenzend aan België, rond de driesprong van de wegen Sint Lievensdijk / Plaatweg / Plakkebord. De grens met het dorpsgebied van Sint Kruis loopt W van de weg Plakkebord (de dorpskern van Sint Kruis ligt ZW van de buurtschap). De buurtschap ligt verder ONO van Aardenburg, ZO van Oostburg, ZW van IJzendijke, WNW van Waterland-Oudeman in België en NO van Sint-Margriete in België, op de grens van de vroegere gemeenten IJzendijke en Sint Kruis.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Plakkebord omvat ca. 10 huizen met ca. 25 inwoners. Volgens Van der Aa(4) had de nederzetting rond 1840 6 huizen - waaronder een herberg, een smederij en een wagenmakerij - met ca. 50 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Van der Aa(5) vertelt over een molen die hier heeft gestaan en over de plannen die er zijn geweest voor een school in de kleine buurtschap Plakkebord - bestemd voor de inwoners van het hele Eiland - die echter nooit is gerealiseerd: "In oude tijden schijnt er in de nabijheid ook eenen molen gestaan te hebben, die op oude, en zelfs nog op nieuwere kaarten, is aangeduid. Men heeft meermalen gesproken, hier eene school te stichten, voor de inwoners van het Eiland, die nu hunne kinderen naar St. Margariete en Waterland-Oudenman, in Oost-Vlaanderen (dus net over de grens in België, red.), moeten ter school zenden, doch tot nu toe is dit plan niet verwezenlijkt."

Reacties

(2)

Is de exacte locatie van de plaats bekend, waar het bord met bekendmakingen van de Staten-Generaal stond?
En is al eens gedacht over een eventuele reproductie met bekendmakingen?
Aangevuld met een bord met uitleg van e.e.a. voor het toerisme in de gemeente een mooie aanwinst.
Ik kende het verhaal al, maar ik bezocht de buurtschap vandaag (2 mei 2018) en er was niets te vinden.

Met vriendelijke groeten,
Hans Versluis.

Die locatie is bij de heemkundekring in dit werkgebied (in dit geval 'West-Zeeuws-Vlaanderen') vast wel bekend. Vermoedelijk is er nog nooit nagedacht over uw suggestie. Terwijl het toch eigenlijk zo voor de hand ligt, als je het bovenstaande leest. Net zoals men bij veel vroegere tolhuizen replica's heeft opgehangen van de tolborden die daar vroeger hingen (zoals in https://www.plaatsengids.nl/pinkeveer). Een van de redenen om deze site te maken, was voor mij de 'ontdekking' dat in heemkundig en toeristisch opzicht de 500 grootste plaatsen in ons land goed onder de aandacht worden gebracht, maar dat dat bij de 2.000 kleinere steden en dorpen al veel minder het geval is, en dat de 4.000 buurtschappen in ons land doorgaans in deze opzichten al helemáál worden vergeten. Daarom besteed ik daar in verhouding juist extra aandacht aan. Ik zal uw suggestie onder de aandacht brengen bij de heemkundekring, en hun reactie hier posten.

Het is jammer dat gemeenten e.a. instanties soms miljoenen uitgeven aan wandel- en fietspaden om het kleinschalig toerisme te promoten en daarbij de kleine landschapselementen, zoals plaatsnaambordjes bij buurtschappen en informatiepanelen en picknickbankjes bij bijzondere plaatsen en plekken, vaak vergeten. Terwijl dat maar een zeer klein deel van een dergelijk budget hoeft te kosten om het in dit opzicht net wat meer 'af' te maken... (mooi voorbeeld van een combinatie picknickbank en informatiepaneel: https://www.plaatsengids.nl/waaxens. Mooi voorbeeld van toeristisch aantrekkelijke rustpunt-elementen in een buurtschap: https://www.plaatsengids.nl/klein-peursum)

Reactie toevoegen