Pollesteeg

Plaats
Buurtschap
Steenwijkerland
Kop van Overijssel
Overijssel

pollesteeg_actuele_kaart.jpg

Buurtschap Pollesteeg, ZO van de dorpskern van Blankenham, gelegen aan de Anne Ruardiekolk, omvat slechts enkele handenvol panden, maar er valt toch nog best het een en ander over te vertellen. Dat kun je lezen op deze pagina. (© Google)

Buurtschap Pollesteeg, ZO van de dorpskern van Blankenham, gelegen aan de Anne Ruardiekolk, omvat slechts enkele handenvol panden, maar er valt toch nog best het een en ander over te vertellen. Dat kun je lezen op deze pagina. (© Google)

Pollesteeg

Terug naar boven

Status

- Pollesteeg is een buurtschap in de provincie Overijssel, in de streek Kop van Overijssel, gemeente Steenwijkerland. T/m 1817 gemeente Kuinre en Blankenham, in 1818 over naar gemeente Blankenham, in 1973 over naar gemeente IJsselham, in 2001 over naar gemeente Steenwijkerland.

- De buurtschap Pollesteeg valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Blankenham.

- De buurtschap Pollesteeg heeft geen plaatsnaamborden, waardoor je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

Naamgeving
De buurtschap Pollesteeg is genoemd naar boerderij De Polle op huisnr. 8.

Naamsverklaring
"Bewoning in de Buitenlanden achter Kuinre en langs de benedenoevers van Linde en Tjonger was in eerste instantie alleen mogelijk door de aanleg van kunstmatige hoogten, een soort terpen, die 'polle' werden genoemd. Door op deze hoogten te gaan wonen was men beter beschermd tegen dijkdoorbraken en tegen het jaarlijks buiten de oevers treden van de rivieren. De benaming polle kan echter ook meer algemeen betekenen: erf waarop een boerderij of enkele huizen staan, omringd door sloten. Een kleine boerderij werd ook wel polle genoemd." (bron)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Pollesteeg ligt rond de gelijknamige weg. De buurtschap ligt ZO van de dorpen Blankenham en Kuinre, ZZO van het dorp Spanga, Z van het dorp Ossenzijl, ZW van het dorp Kalenberg, W van het dorp Scheerwolde, NW van de stad Blokzijl, NO van het dorp Marknesse en O van het dorp Luttelgeest.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Pollesteeg omvat 6 huizen aan de gelijknamige weg, en nog een handvol omliggende panden aan de Blokzijlerdijk. Totaal ca. 10 huizen, waarmee het inwonertal ca. 25 zal bedragen.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Inwoners van buurtschap Pollesteeg hebben in 2008 bezwaar aangetekend, tot aan de Raad van State, tegen de beoogde uitbreiding van de veehouderij van G. Rijkelijkhuizen aan de Blokzijlerdijk. In plaats van 180 'gewone' varkens wilde het bedrijf ruim 600 bio-varkens gaan houden. Daarnaast houdt het bedrijf jongvee, melkvee, kalveren en schapen. De ammoniakuitstoot stijgt hierdoor van 776 kilo naar 2267 kilo per jaar. Voor stallen voor biologisch gehouden varkens gelden minder strenge milieueisen dan voor stallen voor gewone varkens. Dat betekent dat de stallen geen gesloten ventilatiesysteem hebben. Een aantal omwonenden vreest een forse toename van de stankoverlast en herrie.

Vraag is of een veehouderij die pal tegen de buurtschap aanligt op deze wijze mag uitbreiden. Immers de overlast zal toenemen. Buurman H. van der Vliet benadrukte bij de Raad van State dat hij echt niet tegen agrariërs is. "Maar dit tast ons woongenot drastisch aan. De gemeente heeft op geen enkele manier rekening met de omwonenden gehouden en alleen naar de belangen van de veehouder gekeken." De Raad van State heeft in januari 2009 de bezwaren van de inwoners van buurtschap Pollesteeg niet gehonoreerd, wat dus betekent dat de veehouder zijn plannen mocht uitvoeren. Volgens de gemeente Steenwijkerland en volgens de Raad van State is er geen stankoverlast bij de dichtstbijzijnde woning op 80 meter. (bron: de Stentor, 19-11-2008 en 16-1-2009)

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Blijkens deze link is er in 2010 kennelijk een gemaal Pollesteeg gebouwd. Verder kunnen wij hier op het hele internet helaas niets van vinden. Als iemand hier nadere informatie over heeft, houden wij ons aanbevolen.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De oude zuiderzeedijk (in Blankenham Blokzijlerdijk en Hammerdijk geheten) vormt de grens tussen het oude en het nieuwe land: tussen Overijssel en Flevoland. Voordat de Noordoostpolder werd aangelegd, beukte de Zuiderzee hier regelmatig tegen de dijk, die het achterliggende land moest beschermen. Op diverse plaatsen zijn aan de noordoostelijke kant van de dijk kleine en grotere waterpartijen te zien. Deze zogeheten kolken zijn de overblijfselen van dijkdoorbraken. Door het rondkolkende water zijn diepe gaten ontstaan, tot wel 10 meter diep. Een kolk is een met stilstaand water gevuld gat in de bodem, ontstaan door de werking van een kolk. Bij het doorbreken van de dijk was de kracht van het water vaak zo groot, dat de dijk niet meer te dichten was. Om de kolk werd dan een nieuw stuk dijk aangelegd. Vandaar ook dat de dijk voortdurend van links naar rechts door het land slingert. Wat nu nog resteert zijn vaak kleine, diepe poelen. De tussen de Blokzijlerdijk en de Pollesteeg gelegen Anne Ruardiekolk is met zijn oppervlakte van 1,87 ha wél een 'grote jongen'.

Er zijn in deze omgeving diverse dijkdoorbraken geweest. De ergste ramp uit de geschiedenis van Blankenham is de storm van 1825. De schade is enorm. Van de 53 huizen in het dorpsgebied zijn er 16 weggevaagd. 1060 koeien, 32 paarden, 122 schapen en 16 varkens zijn verdronken. Van de destijds 280 inwoners zijn er 28 verdronken. Ook de Anne Ruardiekolk bij buurtschap Pollesteeg heeft een trieste geschiedenis. Boer Anne Ruardy en zijn vrouw zaten in angstige spanning op de zolder van hun boerderij. De golven beukten het gebouw zo hevig dat ze naar een hooibult er naast vluchtten. Van daar af zagen ze hun achtergebleven moeder en zuster verdwijnen onder de instortende muren. Zij hebben het niet overleefd. Met het bovengedeelte van de hooibult dreven Anne en zijn vrouw twee etmalen rond en spoelden toen aan op een hoger deel van het Land van Vollenhove. "Meer dan eens had de vrouw het zilveren doosje met geestrijk vocht, welk zij bij haar had, gebruikt om haar man, welke onderscheiden malen van zichzelven scheen te wezen, onder de neus te houden om hem te verkwikken." (bron)

Terug naar boven

Bekende inwoner

- Een in de regio bekende inwoner van buurtschap Pollesteeg was Albert Weijs. Landelijk is hij niet bekend geworden, omdat hij 'slechts' 4e is geworden in de zwaarste Elfstedentocht aller tijden, die van 18 januari 1963. Een megaprestatie natuurlijk, maar ja alleen de eerste 3 worden bij sportwedstrijden in algemene zin onthouden. De op dat moment 30-jarige Weijs eindigde slechts een halve minuut later dan de nummer 3, Jeen van den Berg. Albert Weijs kwam als eerste aan bij de stempelpost in Sloten. Reinier Paping finishte na 10.59 uur, Jan Uitham na 11.21 uur en Jeen van den Berg na 11.23 uur. En Appie Weijs na 11.23.30 uur – een verrassende vierde plaats, zoals kranten het formuleerden. Veel sportverslaggevers hadden nog nooit van de boerenzoon uit Blankenham gehoord. Het leek er nog op Albert als derde zou eindigen, maar hij kwam ten val. Ook in later jaren is hij hoog geëindigd in vele schaatswedstrijden. Weijs is geboren en getogen op de boerderij waar de buurtschap naar is genoemd; hoeve De Polle op Pollesteeg nr. 8. Hij is slechts 54 jaar geworden. Hij verongelukte tijdens een sponsorwielertocht rond het IJsselmeer om geld in te zamelen voor een invalidenbus. Op het fietspad van de dijk Enkhuizen-Lelystad botste hij frontaal op een tegemoetkomende fietser. (bron)

Reactie toevoegen