Posthoorn (Philippine)

Plaats
Buurtschap
Terneuzen
Zeeuws-Vlaanderen
Zeeland

posthoorn_philippine_straatnaambord.jpg

Beetje jammer dat een buurtschap met zo'n mooie naam Posthoorn geen plaatsnaamborden heeft en het alleen met straatnaambordjes moet doen...

Beetje jammer dat een buurtschap met zo'n mooie naam Posthoorn geen plaatsnaamborden heeft en het alleen met straatnaambordjes moet doen...

Posthoorn (Philippine)

Terug naar boven

Status

- Posthoorn is een buurtschap in de provincie Zeeland, in de streek Zeeuws-Vlaanderen, gemeente Terneuzen. T/m 31-3-1970 grotendeels gemeente Philippine, deels gemeente Sas van Gent. Per 1-4-1970 in zijn geheel over naar gemeente Sas van Gent, in 2003 over naar gemeente Terneuzen.

- De buurtschap Posthoorn valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Philippine.

- De buurtschap Posthoorn ligt deels op Belgisch grondgebied, vallend onder het dorp Boekhoute, gemeente Assenede. Volgens de Topografische atlas Zeeland (1) zou dit overigens een aparte buurtschap zijn.

- De buurtschap Posthoorn heeft in zowel Nederland als België geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
De Posthoorn.

Naamsverklaring
De buurtschap is genoemd naar een herberg De Posthoorn (staat dat pand er nog, zo ja wat is de huidige functie?, red.).

Terug naar boven

Ligging

Het Nederlandse deel van de buurtschap Posthoorn ligt rond de gelijknamige weg en de Posthoornweg, Z van het dorp Philippine. Vanuit dat dorp heet de weg naar deze buurtschap Posthoornstraat, in de buurtschap zelf gaat deze over in de Posthoornweg en in het verlengde daarvan heet de weg Posthoorn. Aan de Belgische kant zou de weg volgens de Topografische atlas Zeeland (2) overgaan in de Posthoornsedijk. Ter plekke heet deze weg echter ook Posthoorn (met aan de Nederlandse kant de huisnrs. 1-7 en 2-8). Daarnaast vermeldt deze atlas de buurtschap wel op de plattegrond, maar ten onrechte niet in de plaatsnamenindex achterin. Ter hoogte van de landsgrens lopen twee wegen haaks op de verticale weg waar de buurtschap aan ligt (Hollekenstraat in het O en Braakmanstraat in het W). Kennelijk loopt de landsgrens hier noordelijk langs deze wegen, want aan deze wegen liggen geen huizen op Nederlands grondgebied. De buurtschap ligt verder W van het dorp Zandstraat, WZW van het dorp Sluiskil, NW van de stad Sas van Gent, N van de plaats Assenede in België, en NO van het dorp Boekhoute in België.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het Nederlandse gedeelte van de buurtschap Posthoorn 9 huizen met 37 inwoners. Tegenwoordig heeft het Nederlandse gedeelte van de buurtschap een handvol huizen met ca. 20 inwoners (ongeveer gelijkelijk verdeeld over de gelijknamige weg en de Posthoornweg).

Reactie toevoegen