Fryslân

Fryslân

Ooststellingwerf
Noardeast-Fryslân
Buurtschap Aaksens omvat twee boerderijen met als postadressen Hemdijk 19 en 21 'in' Tjerkwerd. Het is topografisch gezien een complexe situatie. Zie daarvoor het hoofdstuk Ligging. (© Google StreetView)
Súdwest-Fryslân
Aalsum is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Noardeast-Fryslân. T/m 1983 gemeente Oostdongeradeel. In 1984 over naar gemeente Dongeradeel, in 2019 over naar gemeente Noardeast-Fryslân.
Noardeast-Fryslân
Abbega, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Súdwest-Fryslân
Abbegaasterketting, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Súdwest-Fryslân
Abbenwier
Leeuwarden
Achlum, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Waadhoeke
De gemeente Achtkarspelen heet je aan haar grenzen gastvrij welkom met een fraai bord met een logo dat een bosrijke gemeente impliceert (foto 2009). En dat is ook zo.
Achtkarspelen
De buurtschap Aekinga heeft geen plaatsnaamborden. Alleen aan het bord van de Aekingahof kun je zien dat je kennelijk in de buurtschap bent aangekomen.
Ooststellingwerf
Gemeente Aengwirden anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)
Heerenveen
In 1927 is gestart met het aanleggen van de Afsluitdijk. Na vijf jaar hard werken aan deze megaklus is de dijk (eigenlijk: dam) in 1932 gereedgekomen. Op de foto het dichten van het laatste gat.
Súdwest-Fryslân Hollands Kroon
Akkrum, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Heerenveen
Akmarijp, dorpsgezicht, 1939
De Fryske Marren
Wat er nog over is van het oude dorp Beets, heeft sinds februari 2014 plaatsnaamborden getiteld Ald Beets gekregen (en niet Oud Beets, omdat het buurdorp dat vanouds Nieuw Beets heette, sinds 1950 Nij Beets heet).
Opsterland
Ald Terp is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Noardeast-Fryslân.
Noardeast-Fryslân
Alde Leie is een dorp in de provincie Fryslân, in grotendeels gemeente Leeuwarden (t/m 2017 gemeente Leeuwarderadeel) en voor een klein deel gemeente Waadhoeke (t/m 2017 gemeente Het Bildt).
Leeuwarden Waadhoeke
Aldeboarn is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Heerenveen. T/m 1983 (hoofdplaats van de) gemeente Utingeradeel. In 1984 over naar gemeente Boarnsterhim, in 2014 over naar gemeente Heerenveen.
Heerenveen
Aldtsjerk is een dorp in de provincie Fryslân, in de streek Trynwâlden, gemeente Tytsjerksteradiel.
Tytsjerksteradiel
Aldwâldmersyl is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Noardeast-Fryslân. T/m 2018 gem. Kollumerland en Nieuwkruisland. De buurtschap valt onder het dorp Oudwoude. De buurtschap ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden
Noardeast-Fryslân
Allardsoog, steen van 'Allards oog' in de gevel van de voormalige herberg uit 1785. Voor het verhaal dat hierbij hoort zie het hoofdstuk Naam. (© Harry Perton / https://groninganus.wordpress.com/2021/06/05/rondje-allardsoog-haulerwijk)
Opsterland Noordenveld Westerkwartier
Allingawier, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Súdwest-Fryslân
Boerderij in buurtschap Angterp
Súdwest-Fryslân
De buurtschap Angwier heeft een zo te zien door de inwoners zelf vervaardigd plaatsnaambordje. Niets mis mee. Maar dan moet je wel af en toe het gras ervoor weghalen, zoals de fotograaf in 2008 heeft gedaan om het bordje er goed op te kunnen zetten, ...
Leeuwarden
Anjum is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Noardeast-Fryslân. T/m 1983 gemeente Oostdongeradeel. In 1984 over naar gemeente Dongeradeel, in 2019 over naar gemeente Noardeast-Fryslân. (© Jan Dijkstra, Houten)
Noardeast-Fryslân
De doodlopende weg Annabuorren, in de gelijknamige buurtschap, splitst halverwege in twee weggetjes. Handig dat men daarom vooraf aangeeft dat je voor de oneven nummers rechtsaf moet en voor de even nummers linksaf, want dat spreekt immers niet voor zich.
Súdwest-Fryslân
Ooststellingwerf
De buurtschap Arkens heeft geen plaatsnaambordje, zodat je slechts aan het gelijknamige straatnaambordje kunt zien dat je er bent aangekomen. Het weggetje loopt voor fietsers en wandelaars overigens niet dood, wat helaas niet met een bordje is aangegeven.
Waadhoeke
De kleine buurtschap Arkum - niet te verwarren met het dorp Akkrum - omvatte vanouds, en ook nu nog, altijd slechts vier boerderijen aan de gelijknamige weg (aan beide zijden van de weg twee stuks, allemaal vlak bij elkaar gelegen).
Súdwest-Fryslân
Arum is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 2010 gemeente Wûnseradiel.
Súdwest-Fryslân
De boerderijen in deze omgeving liggen vaak ver van de weg, aan lange oprijlanen, zoals hier in Atseburen het pand op nr. 8.
Súdwest-Fryslân
Augsbuurt, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Noardeast-Fryslân
Augustinusga, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Achtkarspelen
Baaiduinen is een buurtschap in de provincie Fryslân, in de streek Waddengebied, gemeente Terschelling. In het W grenst de buurtschap, zoals je hier aan de plaatsnaamborden ter plekke kunt zien, aan buur-buurtschap Kaard.
Terschelling
Baaium, gezien vanaf de Werpsterdyk
Waadhoeke
Baard is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Leeuwarden. T/m 1983 gemeente Baarderadeel. In 1984 over naar gemeente Littenseradiel, in 2018 over naar gemeente Leeuwarden.
Leeuwarden
Gemeente Baarderadeel anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)
Littenseradiel
De firma Jansma uit Drachten heeft bedrijventerrein Baarderbuorren ontwikkeld (© www.jansma.biz)
Súdwest-Fryslân
Baburen, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Súdwest-Fryslân
De Fryske Marren
Opsterland
Balk, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
De Fryske Marren
De Fryske Marren
Het dorp Bantega is ontstaan in 1947 en heeft daarom in 2022 het 75-jarig bestaan gevierd.
De Fryske Marren
In buurtschap Bargebek is aan monumentale panden geen gebrek. Dit is er een van.
De Fryske Marren
Súdwest-Fryslân
Gemeente Barradeel anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)
Franekeradeel Harlingen Het Bildt
Bartlehiem is een buurtschap in de provincie Fryslân in grotendeels gem. Tytsjerksteradiel, deels gem. Noardeast-Fryslân, deels gem. Leeuwarden. De buurtschap valt grotendeels onder het dorp Wyns, deels onder het dorp Wânswert, deels onder het dorp Stiens
Tytsjerksteradiel Noardeast-Fryslân Leeuwarden
Bears, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Leeuwarden
Buurtschap Beintemahûs is sinds februari 2014 ook ter plekke herkenbaar d.m.v. een plaatsnaambord. Op de foto de feestelijke onthulling van het bord, met op de foto vermoedelijk alle inwoners van deze kleine buurtschap, met nu nog maar twee boerderijen.
Noardeast-Fryslân
Ooststellingwerf
Ooststellingwerf
Berltsum is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Waadhoeke. T/m 2017 gemeente Menameradiel.
Waadhoeke
Tot de jaren zestig van de 20e eeuw ligt het O deel van buurtschap Betterwird op de plek van het hudige, gelijknamige bedrijventerrein. De buurtschap heeft daar o.a. een schooltje en een zuivelfabriek. (© https://www.kadaster.nl/)
Noardeast-Fryslân
Bitgum is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Waadhoeke. T/m 2017 gemeente Menameradiel.
Waadhoeke
Achtkarspelen
Blauwhuis is een van de schaarse katholieke 'enclaves' in Fryslân, en daarmee een van de schaarse Friese plaatsen waar carnaval wordt gevierd. Tijdens carnaval heet Blauwhuis 'Fyfkesryk'. (© H.W. Fluks)
Súdwest-Fryslân
Tijdens Pollepop (mei) staat het dorp Blesdijke een heel weekend op zijn kop
Weststellingwerf
Blessum is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Waadhoeke. T/m 2017 gemeente Menameradiel.
Waadhoeke
Een vroegere schimp- of scheldnaam voor de inwoners van Blije was Blijer Bellefleuren. Tegenwoordig is dit kennelijk een 'geuzennaam' (d.w.z.: wordt het in positieve zin gebruikt door de inwoners zelf), getuige het logo op de lokale dorpssite.
Noardeast-Fryslân
Boarnsterhim, kaartje met de verdeling van de gemeente over vier omliggende gemeenten per 2014
Leeuwarden Súdwest-Fryslân Heerenveen De Fryske Marren
Boarnwerthuzen is een buurtschap met slechts een handvol huizen, gelegen aan de gelijknamige weg
Noardeast-Fryslân
Noardeast-Fryslân
Boazum, Tsjerkebuorren
Súdwest-Fryslân
De buurtschap Boekelte heeft helaas geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de straatnaamborden Boekelterweg kunt zien dat je er bent aangekomen.
Weststellingwerf
Ooststellingwerf
Achtkarspelen
Dat aan de gevel van dit pand een bord hangt met de Friese (en wellicht vroegere officiële) spelling van het Stellingwerfse Boijl is nog tot daar aan toe...
Weststellingwerf
In de verte zien we Boksum al liggen
Waadhoeke
Buurtschap Bollingawier
Noardeast-Fryslân
Gemeente Bolsward anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)
Súdwest-Fryslân
Buurtschap Bonjeterp, buurtschapsgezicht
Súdwest-Fryslân
Bonkwert is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Waadhoeke. T/m 1983 gemeente Hennaarderadeel. In 1984 over naar gemeente Littenseradiel, in 2018 over naar gemeente Waadhoeke.
Waadhoeke
Bontebok, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Heerenveen
Boornbergum, de Hervormde kerk uit 1871 is het enige rijksmonument van dit dorp
Smallingerland
Boornzwaag, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
De Fryske Marren
Bornwird, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Noardeast-Fryslân
Buurtschap Bouwekleaster, niet ver van Drogeham, heet formeel zo sinds 2016. Voorheen was de Nederlandse variant van de naam de formele: Buweklooster.
Achtkarspelen
Súdwest-Fryslân
Ooststellingwerf
Brantgum is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Noardeast-Fryslân. T/m 1983 gemeente Westdongeradeel. In 1984 over naar gemeente Dongeradeel, in 2019 over naar gemeente Noardeast-Fryslân.
Noardeast-Fryslân
In Breezanddijk staan geen borden die melden dat je er bent aangekomen. Er staat alleen een richtingbord in de directe omgeving. (© H.W. Fluks)
Súdwest-Fryslân
Britsum, de fraaie, Hervormde (PKN) Johanneskerk
Leeuwarden
Britswert, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Súdwest-Fryslân
In het dorp Broek, bij Joure, word je gastvrij welkom geheten, in het Fries: "Wolkom yn De Broek"
De Fryske Marren
Brongergea, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Heerenveen
Buitenpost, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Achtkarspelen
Burdaard, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Noardeast-Fryslân
Burgum is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Tytsjerksteradiel. Het is de hoofdplaats van de gemeente.
Tytsjerksteradiel

Pagina's