Fryslân

Fryslân

Súdwest-Fryslân
Súdwest-Fryslân
De kerk van Hempens, een dorp in de gemeente Leeuwarden
Leeuwarden
Opsterland
Gemeente Hennaarderadeel anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)
Littenseradiel
Leeuwarden
Ansichtkaart in 1910 verstuurd van De Knijpe (het huidige De Knipe) naar Zestienroeden, vallend onder de W van De Knipe gelegen buurtschap Het of 't Meer, die in die tijd ook Meer werd genoemd zonder voorvoegsel, getuige ook de adressering van de kaart.
Heerenveen
Hiaure, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Noardeast-Fryslân
Hichtum, dorpsgezicht
Súdwest-Fryslân
Hidaard is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fyslân. T/m 1983 gemeente Hennaarderadeel. In 1984 over naar gemeente Littenseradiel, in 2018 over naar gemeente Súdwest-Fryslân. (© Jan Dijkstra, Houten)
Súdwest-Fryslân
Even voor Hidaard hebben we nog de buurtschap Hidaardersyl
Súdwest-Fryslân
Hieslum, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Súdwest-Fryslân
Hijum is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Leeuwarden. T/m 2017 gemeente Leeuwarderadeel.
Leeuwarden
Hilaard, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Leeuwarden
Gemeente Hindeloopen anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)
Súdwest-Fryslân
Hinnaard, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Súdwest-Fryslân
Hitzum bereikt
Waadhoeke
Volgens de bebording ter plekke zou de buurtschap Hoarne maar een pand omvatten, namelijk deze boerderij op Harnsterdyk 6. Maar wellicht vallen enkele andere panden aan deze dijk er ook nog toe te rekenen.
Leeuwarden
Súdwest-Fryslân
Holwerd, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Noardeast-Fryslân
Hoogeduurswoude
Ooststellingwerf
De Fryske Marren
Hoptille is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Leeuwarden. T/m 1983 gemeente Baarderadeel. In 1984 over naar gemeente Littenseradiel, in 2018 over naar gemeente Leeuwarden. De buurtschap valt onder het dorp Hilaard.
Leeuwarden
Buurtschap Horp, buurtschapsgezicht
Terschelling
De Wâldpiraten, uit Houtigehage, is een vriendengroep met een passie voor Nederlandstalige muziek. Jaarlijks organiseren zij een Artiestenvaart op een zaterdag in juli, en draaien zij eind december een kerstmarathon, met opbrengst voor een goed doel.
Smallingerland
Adreszijde van ansichtkaart die in 1910 is verstuurd van Oudega (Gaasterland) naar Huisterheide. Een geluk dat wij deze op een ansichtkaartenbeurs aantroffen, want naar deze kleine buurtschap zal in die tijd niet veel post zijn verstuurd.
De Fryske Marren
Huizum, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Leeuwarden
Het kleine dorp Húns heeft maar een straatnaam. Deze is gelijk aan de plaatsnaam: Húns dus.
Leeuwarden
De Hervormde Hofkerk in Hurdegaryp
Tytsjerksteradiel
Hústernoard is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Noardeast-Fryslân. T/m 2018 gem. Kollumerland en Nieuwkruisland. De buurtschap valt onder het dorp Oudwoude. De buurtschap ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.
Noardeast-Fryslân
Idaerd, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Leeuwarden
Idsegahuizum, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Súdwest-Fryslân
Súdwest-Fryslân
Idskenhuizen (Fries: Jiskenhuzen) is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente De Fryske Marren. T/m 1983 gemeente Doniawerstal. In 1984 over naar gemeente Skarsterlân, in 2014 over naar gemeente De Fryske Marren.
De Fryske Marren
Súdwest-Fryslân
Iens, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Súdwest-Fryslân
IJlst is een stad in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1983. In 1984 over naar gemeente Wymbritseradiel, in 2011 over naar gemeente Súdwest-Fryslân. (© Jan Dijkstra, Houten)
Súdwest-Fryslân
Indijk is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 2010 gemeente Wymbritseradiel.
Súdwest-Fryslân
Ingelum is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Waadhoeke. T/m 2017 gemeente Menameradiel.
Waadhoeke
Súdwest-Fryslân
Tytsjerksteradiel
Op It Eilân maakt het niet uit welke kant je opgaat op het Kuierpaad: het is namelijk een rondwandeling, dus je komt, linksom of rechtsom, altijd weer bij dit beginpunt uit. (© https://afanja.com)
Smallingerland
In buurtschap It Fliet staat sinds 1879 een Menno Simons-monument. Van 1828-1876 stond hier een Doopsgezind kerkje. Nadien ging men verder in Witmarsum. Ter herinnering aan het kerkje staat er nu een kunstwerk: een metalen skelet dat het kerkje uitbeeldt.
Súdwest-Fryslân
It Heechsân, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Tytsjerksteradiel
It Heidenskip is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. Oorspronkelijk deels gemeente Workum, deels gemeente Hemelumer Oldeferd. In 1984 over naar gemeente Nijefurd, in 2011 over naar gemeente Súdwest-Fryslân.
Súdwest-Fryslân
It Súd is een buurtschap die, zoals de naam al suggereert, ergens ten zuiden van ligt, in dit geval van Drachten. Direct N van Drachten ligt een corresponderende buurtschap Noarderein.
Smallingerland
De buurtschap It Utein ligt aan de weg Utein en heet in het Nederlands Uiteinde
Smallingerland
It Útlân is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Achtkarspelen. De buurtschap valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Buitenpost.
Achtkarspelen
It Wiel is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Leeuwarden. T/m 1983 gemeente Baarderadeel. In 1984 over naar gemeente Littenseradiel, in 2018 over naar gemeente Leeuwarden. De buurtschap valt onder het dorp Weidum.
Leeuwarden
It Wytfean is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Tytsjerksteradiel. Duurtschap valt onder het dorp Eastermar. De buurtschap ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden. (© Jan Dijkstra, Houten)
Tytsjerksteradiel
Súdwest-Fryslân
Jannum, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Noardeast-Fryslân
De markante Peter Wilhelm Janssen heeft veel goeds verricht voor de ontwikkeling van Zuidoost-Friesland. De buurtschappen Janssen-Stichting bij Nij Beets en Janssenstichting bij Waskemeer zijn naar hun ontginner en weldoener vernoemd.
Ooststellingwerf
Jardinga
Ooststellingwerf
Jellum komt in beeld
Leeuwarden
Jelsum, kerk
Leeuwarden
De buurtschap Jeth valt onder het dorp Britswert en omvat slechts een letterlijke handvol boerderijen
Súdwest-Fryslân
Noardeast-Fryslân
Heerenveen
In Jirnsum aangekomen
Leeuwarden
Jislum, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Noardeast-Fryslân
Jistrum, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Tytsjerksteradiel
Súdwest-Fryslân
Jorwert, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Leeuwarden
De Fryske Marren
Súdwest Fryslân
Buurtschap Jouswerd, buurtschapsgezicht
Súdwest-Fryslân
Noardeast-Fryslân
Jubbega, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Heerenveen
Bij Hommerts, zo ver het oog kan zien
Súdwest-Fryslân
Kaard is een buurtschap in de provincie Fryslân, in de regio Waddengebied, gemeente Terschelling. Aan de oostkant grenst de buurtschap, zoals op deze foto te zien is, aan buur-buurtschap Baaiduinen.
Terschelling
Súdwest-Fryslân
Het Zomerfeest Katlijk Mildam is er gedurende vier dagen in juni
Heerenveen
Noardeast-Fryslân
Buurtschap Kie is een heel klein buurtschapje met een heel kort plaatsnaampje en daarom ook een heel klein straatnaambordje, dat tevens als plaatsnaambordje fungeert. De buurtschap ligt, zoals je ziet, aan een doodlopend weggetje (©Acronius van der Zweep)
Waadhoeke
Buurtschap Kiesterzijl heeft geen plaatsnaamborden, en is daarom ter plekke alleen te herkennen aan de gelijknamige straatnaambordjes. (© Acronius van der Zweep)
Waadhoeke Harlingen
Kimswerd, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Súdwest-Fryslân
Kinnum is een buurtschap in de provincie Fryslân, in de regio Waddengebied, op het eiland en in de gemeente Terschelling.
Terschelling
Súdwest-Fryslân
Ooststellingwerf
Noardeast-Fryslân

Pagina's