Fryslân

Fryslân

In 2009 zijn de plaatsnamen in de gemeente Leeuwarderadeel officieel Friestalig geworden. Zo heet Cornjum nu Koarnjum. Als service naar de 'Hollanders' die daar nog aan moeten wennen, staat de Nederlandse variant er op de plaatsnaamborden nog wel onder.
Leeuwarden
Kortwoude, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Achtkarspelen
De Friese buurtschap Koehool heeft sinds 2012 plaatsnaamborden, zodat je nu tenminste ter plekke kunt zien wanneer je deze buurtschap binnenkomt en weer verlaat, en er geen gedetailleerde plattegrond of atlas meer voor bij de hand hoeft te hebben.
Waadhoeke
Entree van de buurtschap Kolderwolde, met rechts achter het plaatsnaambord het eerste 'Famke', zie het kopje Bezienswaardigheden.
De Fryske Marren
Kollum, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Noardeast-Fryslân
Noardeast-Fryslân
Kollumerpomp is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Noardeast-Fryslân. T/m 2018 gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland.
Noardeast-Fryslân
Kollumerzwaag is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Noardeast-Fryslân. T/m 2018 gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland. Het huidige dorp is in 1971 ontstaan uit een samenvoeging van de toenmalige dorpen Kollumerzwaag, Zwagerveen en Zandbulten.
Noardeast-Fryslân
Súdwest-Fryslân
Wegwijs worden in Kootstertille
Achtkarspelen
Buurtschap Kornwerderzand, Sluisweg
Súdwest-Fryslân
De oude kern van Kortehemmen, met de bekendste objecten van dit dorp, het kerkje en het Woodbrookers-complex, ligt erg verscholen in het landschap. Gelukkig staan in de omgeving wel richtingborden die je de goede kant op sturen. (© Google)
Smallingerland
In 1962 is Kortezwaag zijn dorpsstatus ontnomen en is het formeel een geheel geworden met Gorredijk. Op de plaatsnaamborden heeft het nog een aantal jaren als Gorredijk-Kortezwaag gestaan. Tegenwoordig heet het hele grondgebied voor de post Gorredijk.
Opsterland
Súdwest-Fryslân
Ooststellingwerf
Koudum, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Súdwest-Fryslân
Súdwest-Fryslân
Noardeast-Fryslân
Als je van rust en ruimte houdt, lijkt dit ons een van de meest idyllische plekjes om te wonen; in buurtschap Kromwâl, huisnrs, 2-10, gelegen aan de Frjentsjerster Feart, alleen te bereiken over een doodlopend fietspaadje. (© Google)
Súdwest-Fryslân
Zicht op het dorpje Kûbaard
Súdwest-Fryslân
De buurtschap Kuikhorne heet tegenwoordig officieel Kûkherne (onder de gem. Tytsjerksteradiel sinds 1989, onder de gem. Dantumadiel sinds 2009). Toch is de Nederlandse variant ook nog altijd in gebruik, o.a. bij een lokale camping. (© H.W. Fluks)
Dantumadiel Tytsjerksteradiel Achtkarspelen
Laad en Zaad zijn oorspronkelijk twee aparte buurtschappen, met in de loop der jaren diverse spellingen. Zaad onder de gemeente Bolsward en Laad onder de gemeente Wymbritsteradiel. Tegenwoordig wordt het als één buurtschap beschouwd.
Súdwest-Fryslân
Laagduurswoude
Ooststellingwerf
Laaxum, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Súdwest-Fryslân
Landerum is een buurtschap in de provincie Fryslân, op het eiland en in de gemeente Terschelling. Dat is nog eens feestelijk binnenkomen zo, met die kleurige vlaggen!
Terschelling
Langedijke is een dorp in de provincie Fryslân, in de streek Stellingwerven, gemeente Ooststellingwerf.
Ooststellingwerf
Langelille is een dorp in de provincie Fryslân, in de streek Stellingwerven, gemeente Weststellingwerf. Op de achtergrond zie je de vroegere zuivelfabriek van het dorp. Tegenwoordig is er een zuivelfabriek in gevestigd.
Weststellingwerf
Nu er niet meer vroegtijdig wordt gemaaid, is het gebied rond het O deel van de weg Alde Ie NO van Langezwaag een prachtig stuk ‘fûgeltsjelân’ (vogeltjesland) geworden, zoals ze dat in Fryslân noemen. Hier zie je welk gebied het betreft. (© www.afanja.nl)
Opsterland
Langweer, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
De Fryske Marren
Naar aanleiding van de Watersnood van 1953 besloot men onder meer de Lauwerszee met een dijk af te sluiten. Dat is in 1969 gereedgekomen. Sindsdien is de Lauwerszee het Lauwersmeer. In 2019 heeft men het 50-jarig bestaan van het Lauwersmeer gevierd.
Dongeradeel Kollumerland en Nieuwkruisland De Marne
Noardeast-Fryslân
Leeuwarden is een stad en gemeente in de regio Noardwest Fryslân. Het is de hoofdstad van de provincie Fryslân en de hoofdplaats van de gemeente. (© Jan Dijkstra, Houten)
Leeuwarden
In Legemeer zien we een bordje klokkenstoel, even kijken
De Fryske Marren
Lekkum, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Leeuwarden
Lemmer
De Fryske Marren
Gemeente Lemsterland anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)
De Fryske Marren
Leons, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Leeuwarden
Lichtaard is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Noardeast-Fryslân. T/m 2018 gemeente Ferwerderadiel.
Noardeast-Fryslân
Lies is een dorp in de provincie Fryslân, in de regio Waddengebied, op het eiland en in de gemeente Terschelling.
Terschelling
Lioessens, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Noardeast-Fryslân
Súdwest-Fryslân
Door middel van fraaie bordjes met het gemeentewapen kon je zien dat je de gemeente Littenseradiel binnenkwam
Súdwest-Fryslân Leeuwarden Waadhoeke
Súdwest-Fryslân
Súdwest-Fryslân
Lollum, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Súdwest-Fryslân
Longerhouw, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Súdwest-Fryslân
Smallingerland
Luinjeberd is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Heerenveen. T/m 30-6-1934 gemeente Aengwirden.
Heerenveen
Opsterland
In ieder geval in 2012, maar wellicht al eerder, heeft de buurtschap die voordien bekend stond als Kleine Gaastmeer, plaatsnaamborden gekregen waar - alleen - de Friese variant, Lytse Gaastmar, op staat.
Súdwest-Fryslân
Lytse Geast, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Tytsjerksteradiel
Achtkarspelen
Lytsewierrum is een dorp in de gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 1983 gemeente Hennaarderadeel. In 1984 over naar gemeente Littenseradiel, in 2018 over naar gemeente Súdwest-Fryslân.
Súdwest-Fryslân
Súdwest-Fryslân
Makkinga, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Ooststellingwerf
Makkum is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 2010 gemeente Wûnseradiel.
Súdwest-Fryslân
Dit is de helft van de buurtschap Makkum bij Boazum, althans voor zover gelegen aan de gelijknamige weg. Dit zijn de huisnrs. 1 en 3. (© Google)
Súdwest-Fryslân
Mantgum, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Leeuwarden
Marrum, de 12e-eeuwse Godeharduskerk
Noardeast-Fryslân
Súdwest-Fryslân
Ooststellingwerf
Súdwest-Fryslân
In Menaam aangekomen
Waadhoeke
Heerenveen
Metslawier, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Noardeast-Fryslân
Middelbuorren is een buurtschap van het dorp Nijega in de gemeente Smallingerland (© H.W. Fluks)
Smallingerland
Noardeast-Fryslân
Midlum is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Harlingen. Vóór een grenscorrectie per 1-7-1971 viel het dorp onder de gemeente Franekeradeel.
Harlingen
Midsland is een dorp in de provincie Fryslân, in de streek Waddengebied, op het eiland en in de gemeente Terschelling.
Terschelling
Miedum anno 1713. Van de kerk staat sinds 1834 alleen de toren nog overeind.
Leeuwarden
Het Zomerfeest Katlijk Mildam is er gedurende vier dagen in juni
Heerenveen
Mirns, begraafplaats
De Fryske Marren
Molkwerum, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Súdwest-Fryslân
Monsamabuorren is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 1983 gemeente Hennaarderadeel. In 1984 over naar gemeente Littenseradiel, in 2018 over naar gemeente Súdwest-Fryslân.
Súdwest-Fryslân
De kleine dorpen Morra en Lioessens werken op veel gebieden samen, de inwoners beschouwen hun dorpen dan ook als tweelingdorp Morra-Lioessens, of op zijn Fries Moarre-Ljussens (© Jan Dijkstra, Houten)
Noardeast-Fryslân
In de omgeving van Moskou staan keurige richtingborden die je vertellen welke kant je op moet om er te komen. Maar ter plekke staan alleen geen plaatsnaambordjes om te vertellen dat en wanneer je er bent aangekomen. Da's dan weer minder...
Ooststellingwerf
Noardeast-Fryslân
Mûnein is een dorp in de provincie Fryslân, in de streek Trynwâlden, gemeente Tytsjerksteradiel.
Tytsjerksteradiel
Tijdens carnaval heet Munnekeburen Veenhappersgat
Weststellingwerf
Buurtschap Munnekezeel is opgericht in 2007 en heeft daarom in 2017 het 10-jarig bestaan gevierd
Weststellingwerf
De Oranjecommissie Munnekezijl organiseert diverse evenementen door het jaar heen, zoals uiteraard Koningsdag, maar bijv. ook de feestweek in augustus
Noardeast-Fryslân

Pagina's