Fryslân

Fryslân

De Spyktille over de Boalserter Feart bij de buurtschap Spyk
Súdwest-Fryslân
Gemeente Stavoren anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)
Súdwest-Fryslân
Noardeast-Fryslân
Steggerda is een dorp in de provincie Fryslân, in de streek Stellingwerven, gemeente Weststellingwerf. (© Jan Dijkstra, Houten)
Weststellingwerf
Noardeast-Fryslân
Stiens, dorpsgezicht
Leeuwarden
Súdwest-Fryslân
Buurtschap Striep omvat slechts een 10-tal woonhuizen en ligt ZZO van het dorp Midsland. Het grondgebied van de buurtschap grenst in het Z direct aan de Waddenzee. (© https://www.openstreetmap.org/)
Terschelling
Opsterland
De 42 km lange Slachtedyk loopt tussen Oosterbierum en het dorp dat tot 1993 Oosterwierum heette (sinds 1993 Easterwierrum). De dijk valt deels onder de gemeente Waadhoeke, deels onder de gemeente Súdwest-Fryslân. Zie verder het hoofdstuk Evenementen.
Súdwest-Fryslân
Sumar, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Tytsjerksteradiel
De inwoners van buurtschap Sumarreheide maken onder de plaatsnaamborden reclame voor hun lokale website. En terecht, want het is een zeer informatieve site. Van harte aanbevolen als je meer over verleden en heden van Sumarreheide wilt weten!
Tytsjerksteradiel
Leeuwarden
Dit is de slogan van het winkelcentrum in Surhuisterveen. Of ze die ook waarmaken, moet je zelf maar gaan bekijken. Zelf zijn wij er nog niet geweest. Dat komt zeker nog, want wij willen alle 6.500 plaatsen in ons land in het echt bekijken, dus deze ook!
Achtkarspelen
Surhuizum is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Achtkarspelen. De inwoners heten je met dit fraaie spandoek welkom in hun dorp.
Achtkarspelen
Suwâld is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Tytsjerksteradiel.
Tytsjerksteradiel
Súdwest-Fryslân
Leeuwarderadeel
Súdwest-Fryslân
Het dorp Swichum, onder de rook van Leeuwarden
Leeuwarden
Dit lijkt een plaatsnaambordje Tacozijl, maar duidt het gelijknamige watersportcentrum aan op Plattedijk 20, dat net buiten de bebouwde kom van Lemmer ligt.
De Fryske Marren
Noardeast-Fryslân
Techum (vanouds buurtschap, tegenwoordig wijk van Leeuwarden, stadsdeel De Zuidlanden) heeft in 2009 komborden gekregen, maar die zijn, als het goed is, inmiddels vervangen door witte borden. Zie verder bij Recente ontwikkelingen.
Leeuwarden
Teerns is een voormalig dorp, tegenwoordig buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Leeuwarden. T/m 1943 gemeente Leeuwarderadeel. Teerns behoort tot de 10 kleinste officiële woonplaatsen van Nederland. Maar het is kennelijk wél een kerntje met Pit!
Leeuwarden
Buurtschap Teetlum, boerderij Dijksgat op Wommelseweg 85
Waadhoeke
Ter Idzard is een dorp in de provincie Fryslân, in de streek Stellingwerven, gemeente Weststellingwerf.
Weststellingwerf
Noardeast-Fryslân
Terband is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Heerenveen. T/m 30-6-1934 gemeente Aengwirden. Het dorp is zo dunbebouwd dat het geen 'bebouwde kom' heeft en daarom witte plaatsnaamborden heeft in plaats van de voor een dorp gebruikelijke blauwe.
Heerenveen
Tergrêft, een mooi gelegen, kleine buurtschap aan de Dokkumer Ee
Noardeast-Fryslân Tytsjerksteradiel
Terherne, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
De Fryske Marren
De Fryske Marren
Ternaard, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Noardeast-Fryslân
Teroele, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
De Fryske Marren
Op Terschelling kun je diverse prachtige, oude kerkjes vinden, waaronder deze in Hoorn en Midsland.
Terschelling
Tersoal, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Súdwest-Fryslân
Terwispel, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Opsterland
Ooststellingwerf
Noardeast-Fryslân
Noardeast-Fryslân
Tichelwurk 'Noard', 1e helft 20e eeuw. Het eerste huis is het huidige nr. 5. De volgende huizen, nrs. 4 en 3, staan er ook nog, de huizen daarna zijn allemaal verdwenen. Achteraan is in 1932 de school gebouwd, die nu als woonhuis dienst doet.
Leeuwarden
9 van de 10 Nederlanders zullen nog nooit van Tijnje hebben gehoord. In februari 2018 was dat even omgekeerd; toen is de in Tijnje opgegroeide Suzanne Schulting nl. Olympisch Kampioen Shorttrack geworden. Uiteraard heeft het dorp haar daarvoor gehuldigd.
Opsterland
Noardeast-Fryslân
Tiltsjebuorren is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Noardeast-Fryslân. T/m 1983 gemeente Oostdongeradeel. In 1984 over naar gemeente Dongeradeel, in 2019 over naar gemeente Noardeast-Fryslân. De buurtschap valt onder het dorp Aalsum.
Noardeast-Fryslân
Tirns, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Súdwest-Fryslân
Tjaard, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Leeuwarden
Tjalhuizum, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Súdwest-Fryslân
Tjalleberd, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Heerenveen
Tjerkgaast, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
De Fryske Marren
Daar zien we Tjerkwerd al liggen...
Súdwest-Fryslân
Ze zijn vast heel gastvrij in buurtschap Tolsum, maar op het eerste gezicht lijkt het een 'gated community', waar je niet door het hek en rooster-met-valluik-met-krokodillen komt voor je je pasje aan de portier in het wachthokje hebt laten zien. ;-)
Waadhoeke
Triemen, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Noardeast-Fryslân
Noardeast-Fryslân
Buurtschap Trijehuzen met het enige plaatsnaambord (want doodlopende weg) en dé bezienswaardigheid van de buurtschap: Molen Rispens uit 1821, dankzij restauratie in 1994 weer in puike conditie en regelmatig draaiend en te bezichtigen.
Súdwest-Fryslan
Tritzum is, gelegen aan het eind van een twee km lang (voor auto's) doodlopend weggetje, wellicht de afgelegenste buurtschap van Fryslân, misschien zelfs van heel Nederland. Op deze fraaie collage van Jan Dijkstra uit Houten is dat goed te zien.
Waadhoeke
Tronde
Ooststellingwerf
De Fryske Marren
De buurtschap Truerd ligt direct buiten de bebouwde kom van Stiens. Op deze foto wordt dat mooi gevisualiseerd. (© Google)
Leeuwarden
Tsjeintgum 6/8/10 was van 1989 tot zijn overlijden in 2011 bewoond door beeldend kunstenaar Hein Mader. Michiel en Nynke hebben het in 2013 gekocht en hebben het sindsdien in enkele jaren tijd gerenoveerd. (©https://zesachttien.tumblr.com)
Leeuwarden
Tsjerkebuorren, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Súdwest-Fryslân
Gelukkig voor ons, heeft men in 1901 besloten om de Grevensmolen tussen Vegelinsoord en Tweehuis toch maar niet te slopen, o.a. omdat men de sloopkosten hoog vond, en het kostentechnisch ook gunstig was om de molen naast het gemaal in functie te houden.
De Fryske Marren
De weg Z van de kruising in Twijtel heeft twee namen en wordt met straatnaambordjes keurig als zodanig aangegeven.
Ooststellingwerf
Achtkarspelen
Achtkarspelen
Tytsjerk, kerk, anno 2009 in restauratie
Tytsjerksteradiel
Gemeente Tietjerksteradeel anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)
Tytsjerksteradiel
Tzum is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Waadhoeke. T/m 2017 gemeente Franekeradeel.
Waadhoeke
Uitwellingerga, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Súdwest-Fryslân
Buurtschap Ulesprong is, naast de rijksmonumentale molenromp, ook rijk aan monumentale boerderijen en woonhuizen, waaronder deze hoeve Ulesprong op nr. 12. Na opheffing van de school in 1968 is er qua voorziening alleen nog een brievenbus...
Opsterland
Ureterp, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Opsterland
Veenklooster, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Noardeast-Fryslân
Na 35 jaar afwezigheid is in 2006 de fietspont (met theeschenkerij) Nije Skou (Vegelinsoord-Akkrum v.v.) in ere hersteld.
De Fryske Marren
Ooststellingwerf
Ooststellingwerf
Buurtschap Vierhuis
De Fryske Marren
Súdwest-Fryslân
Vinkega is een dorp in de provincie Fryslân, in de streek Stellingwerven, gemeente Weststellingwerf. Het dorp is zodanig dunbebouwd dat de gemeente het kennelijk geen 'bebouwde kom' vindt; daarom heeft het dorp witte plaatsnaamborden in plaats van blauwe.
Weststellingwerf
Opsterland
Buurtschap Vrouwbuurtstermolen is genoemd naar de ligging bij de gelijknamige molen. Deze molen dus.
Waadhoeke Leeuwarden
Lollum en het kleine buurdorp Waaksens werken op veel gebieden samen. Op de gezamenlijke website noemen ze zich ook tweelingdorp Lollum-Waaksens en hebben ze ook een gezamenlijk plaatsnaambord, dus niet in het echt, maar wel op de site.
Súdwest-Fryslân
Waaxens, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Noardeast-Fryslân
Wammert is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Leeuwarden. T/m 1983 gemeente Baarderadeel. In 1984 over naar gemeente Littenseradiel, in 2018 over naar gemeente Leeuwarden. De buurtschap valt onder het dorp Easterlittens. (© Jan Dijkstra)
Leeuwarden
Wânswert is een dorp in de gemeente Noardeast-Fryslân. T/m 2018 gemeente Ferwerderadiel. (© Jan Dijkstra, Houten)
Noardeast-Fryslân

Pagina's