Fryslân

Fryslân

Waadhoeke
Noardeast-Fryslân
Weidum, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Leeuwarden
Welgelegen is een buurtschap in de provincie Fryslân, in grotendeels gemeente Opsterland, deels gemeente Heerenveen. De buurtschap heeft geen plaatsnaambord, zodat je alleen aan dit straatnaambordje kunt zien dat je er bent aangekomen. (©Google StreetView
Heerenveen Opsterland
Weper
Ooststellingwerf
Weperpolder, Huize Nieuw Weper
Ooststellingwerf
Wergea, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Leeuwarden
West aan Zee is een badplaats in de provincie Fryslân, in de regio Waddengebied, op het eiland en in de gemeente Terschelling.
Terschelling
Gemeente Westdongeradeel anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)
Noardeast-Fryslân
Noardeast-Fryslân
De Fryske Marren
Westergeest, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Noardeast-Fryslân
Westernijtsjerk, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Noardeast-Fryslân
Westhem, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Súdwest-Fryslân
Gemeente Weststellingwerf anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)
Weststellingwerf
Wetsens, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Noardeast-Fryslân
Noardeast-Fryslân
Waadhoeke
Smallingerland
Wierum is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Noardeast-Fryslân. T/m 1983 gemeente Westdongeradeel. In 1984 over naar gemeente Dongeradeel, in 2019 over naar gemeente Noardeast-Fryslân. (© Jan Dijkstra, Houten)
Noardeast-Fryslân
Wieuwens, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Leeuwarden
Monumentaal pand in het dorp Wijckel
De Fryske Marren
Groote Wiske heeft eind 19e eeuw korte tijd een coöperatief stoomzuivelfabriekje gehad. Het pand is helaas afgebroken. De gedenksteen bevindt zich in museum Warkums Erfskip te Workum. (© https://historisch.koudum.nl/)
Súdwest-Fryslân
Witmarsum, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Súdwest-Fryslân
Wiuwert, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Súdwest-Fryslân
Wjelsryp, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Waadhoeke
In de verte zien we Wolsum al
Súdwest-Fryslân
Wolsumerketting, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Súdwest-Fryslân
Wolvega is een dorp in de provincie Fryslân, in de streek Stellingwerven, gemeente Weststellingwerf. Het is de hoofdplaats van de gemeente. (© Jan Dijkstra, Houten)
Weststellingwerf
Wommels, Jacobikerk
Súdwest-Fryslân
Súdwest-Fryslân
Wons, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Súdwest-Fryslân
Gemeente Workum anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)
Súdwest-Fryslân
Woudsend is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 2010 gemeente Wymbritseradiel.
Súdwest-Fryslân
Gemeente Wonseradeel anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)
Súdwest-Fryslân
Gemeente Wijmbritseradeel anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)
Súdwest-Fryslân
Wyns, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Tytsjerksteradiel
Wytgaard, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Leeuwarden
Súdwest-Fryslân
Súdwest-Fryslân
Ypecolsga, collage buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Súdwest-Fryslân
 Vriendelijk, daar in Ysbrechtum
Súdwest-Fryslân
Zandhuizen is een dorp in de provincie Fryslân, in de streek Stellingwerven, gemeente Weststellingwerf.
Weststellingwerf
De Fryske Marren
Noardeast-Fryslân
Zuid, buurtschapsgezicht, met o.a. de voormalige zuivelfabriek uit 1886/1887, thans in gebruik als kantoor en opslag
Ooststellingwerf Weststellingwerf
Súdwest-Fryslân
Noardeast-Fryslân
Waadhoeke

Pagina's