Groningen

Groningen

Buurtschap De Holm, gevelornament van een harddraver met sulky (© Harry Perton/https://groninganus.wordpress.com)
Westerkwartier
Het Hogeland
Westerkwartier
Dotterbloemen in buurtschap De Jouwer, april 2018 (© Harry Perton/https://groninganus.wordpress.com)
Westerkwartier
Het Hogeland
Westerwolde
Buurtschap De Lethe wordt overal zo gespeld, met lidwoord dus, behalve - tot 17-9-2015 - op de plaatsnaamborden... En in veel buurtschappen word je gemaand uit te kijken voor overstekende kinderen. In De Lethe moet je uitkijken voor overstekende padden...
Westerwolde
Westerkwartier
Het Hogeland
Een plaatsnaam als De Maten hoort gewoon met hoofdletter D. Helaas denken bordenmakers nog wel eens dat zo'n naam met kleine d moet. Zoals hier, waar je de bebouwde kom van deze plaats binnenkomt. (© H.W. Fluks)
Westerwolde
Westerwolde
Buurtschap De Paauwen is sinds 2013 ook door middel van plaatsnaamborden ter plekke herkenbaar
Midden-Groningen
De Poffert is een buurtschap in de provincie Groningen, in de streek Westerkwartier, in grotendeels gemeente Westerkwartier, deels gemeente Groningen. De buurtschap valt deels onder de dorpen Den Horn, Oostwold en Hoogkerk.
Westerkwartier Groningen
De Raken
Het Hogeland
Westerkwartier
Westerkwartier
De tot heden oudst bekende vermelding van de plaatsnaam De Snipperij is bij de doop op 26 december 1805 van de op 6 december geboren Roelf, zoon van Derk Roelfs en Sybrig Aries, 'egtelieden in de Snipperij'.
Westerkwartier
Westerkwartier
De Wilp is een dorp in de provincie Groningen, in de streek en gemeente Westerkwartier. T/m 2018 gemeente Marum.
Westerkwartier
Den Andel is een dorp in de provincie Groningen, in de streek Hoogeland, gemeente Het Hogeland. T/m 1989 gemeente Baflo. In 1990 over naar gemeente Winsum, in 2019 over naar gemeente Het Hogeland.
Het Hogeland
Den Horn is een dorp in de provincie Groningen, in de streek en gemeente Westerkwartier. T/m 1989 gemeente Aduard. In 1990 over naar gemeente Zuidhorn, in 2019 over naar gemeente Westerkwartier.
Westerkwartier
Denemarken ligt niet alleen in Scandinavië, maar ook in Slochteren. Overigens is deze buurtschap niet naar het land genoemd. Hoe het wél zit, kun je lezen onder het kopje Naam.
Midden-Groningen
Westerkwartier
Buurtschap Dijkum, met rechts de Ypemaheerd en links de Hissemaheerd
Eemsdelta
Dingen is een buurtschap in de provincie Groningen, in de streek Hoogeland, gemeente Het Hogeland. T/m 1989 gemeente Baflo. In 1990 over naar gemeente Winsum, in 2019 over naar gemeente Het Hogeland. De buurtschap valt onder het dorp Baflo.
Het Hogeland
Doezum, mei 2017, de aardappelvelden worden weer gereedgemaakt voor het nieuwe seizoen (© Harry Perton/https://groninganus.wordpress.com)
Westerkwartier
Doodstil is natuurlijk een bijzondere plaatsnaam die uitnodigt tot allerlei fantasieën over de betekenis. In 2005 is deze naam dan ook verkozen tot mooiste plaatsnaam van Nederland. Voor de enige echte naamsverklaring én de fantasieën: zie het kopje Naam.
Het Hogeland
Dorp is een buurtschap in grotendeels de provincie Groningen, in de streek en gemeente Westerkwartier (t/m 2018 gemeente Grootegast) en voor een zeer klein deel in de provincie Fryslân, gemeente Achtkarspelen. De buurtschap ligt aan de Dorpsterweg.
Westerkwartier Achtkarspelen
Het Hogeland
Midden-Groningen
Eemsdelta
Sinds 2018 is er station Eemshaven, het noordelijkste treinstation van Nederland. Voorheen was dat Roodeschool. De spoorlijn is in 2018 doorgetrokken tussen beide locaties. Vandaar. (© Jan Oosterboer)
Het Hogeland
De gemeente Eemsmond is in 1990 ontstaan uit fusie van de gemeenten Hefshuizen, Kantens, Usquert en Warffum
Het Hogeland
Gemeente Eenrum anno ca. 1870, kaart J. Kuijper
Het Hogeland
Loppersum
Zicht op het Van Starkenborghkanaal bij Eibersburen, vanaf het viaduct (© Harry Perton/https://groninganus.wordpress.com)
Westerkwartier
Electra is een buurtschap in de provincie Groningen, in de streek en gem. Westerkwartier, en deels de streek Hoogeland, gem. Het Hogeland.  De buurtschap valt deels onder het dorp Lauwerzijl, deels onder het dorp Oldehove en deels onder het dorp Zuurdijk.
Westerkwartier Het Hogeland
Het Hogeland
Westerkwartier
Enumatil is een dorp in de provincie Groningen, in de streek en gemeente Westerkwartier. T/m 2018 gemeente Leek. T/m 1989 viel het dorp ook nog deels onder de gemeenten Zuidhorn en Oldekerk.
Westerkwartier
Eppenhuizen is met slechts ca. 80 inwoners het kleinste dorp van de gemeente Eemsmond (© H.W. Fluks)
Het Hogeland
Ernstheem is een buurtschap van slechts een handvol panden en valt onder de kern Winsum en de gemeente Het Hogeland.
Het Hogeland
Het Hogeland
Ezinge is een dorp in de provincie Groningen, in de streken Westerkwartier en Middag-Humsterland en de gemeente Westerkwartier. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1989. In 1990 over naar gemeente Winsum, in 2019 over naar gemeente Westerkwartier.
Westerkwartier
Faan is een buurtschap in de provincie Groningen, in de streek en gemeente Westerkwartier. T/m 1989 gemeente Oldekerk. In 1990 over naar gemeente Grootegast, in 2019 over naar gemeente Westerkwartier.
Westerkwartier
De zeesluis bij Farmsum heeft zojuist een jacht doorgelaten (© Harry Perton/https://groninganus.wordpress.com)
Eemsdelta
Feerwerd, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Westerkwartier
Groningen
Eemsdelta
Foxham is een voormalige buurtschap/dorpje in de provincie Groningen, gem. Midden-Groningen. T/m 31-7-1943 gem. Slochteren. Per 1-8-1943 over naar gem. Hoogezand, per 1-4-1949 over naar gem. Hoogezand-Sappemeer, in 2018 over naar gem. Midden-Groningen.
Midden-Groningen
Midden-Groningen
De kerk van Fransum dateert oorspronkelijk uit de 13e eeuw. Het kerkje bevat de oudste bakstenen preekstoel van Nederland. Tegenwoordig is het kerkje in gebruik voor exposities, concerten en trouwerijen. (© Harry Perton/https://groninganus.wordpress.com)
Westerkwartier
Froombosch, de weg Langewijk   was oorspronkelijk een   gegraven waterloop voor de   afvoer van het veen/de turf   (= 'wijk'). Op de foto, met   rechts het pand Langewijk 5   uit 1921, is deze waterloop   goed te zien.
Midden-Groningen
Westerkwartier
In de Gaaikemadijk ligt een koeienoversteekplaats. Het bord met de koe komt vaker voor; de onderborden hebben wij (de redactie van Plaatsengids.nl) nog niet eerder gezien. (© Harry Perton / https://groninganus.wordpress.com)
Westerkwartier Groningen
Westerkwartier
Gaarkeuken is een buurtschap van het Groningse dorp Grijpskerk, in de streek en gemeente Westerkwartier. Naamsverklaringen van plaatsen liggen vaak niet voor de hand op grond van de huidige naam, maar in dit geval wél. Zie kopje Naam.
Westerkwartier
Midden-Groningen
De Free Bikers Garnwerd hebben een arreslee achter hun choppers gehangen om een mooie toepasselijke kerstkaart te kunnen maken.
Westerkwartier
Buurtschap Gideon, scheepswerf Gideon, jaar onbekend
Groningen

Pagina's