Noord-Holland

Noord-Holland

Haarlemmermeer
In 2013 is er al geld beschikbaar gesteld voor de herinrichting van het dorpshart van Zwanenburg. Door procedurele perikelen heeft het 'even' geduurd, maar op 19-11-2018 kon dan gestart worden met de bouw van het nieuwe dorpshuis. In 2020 komt het gereed.
Haarlemmermeer

Pagina's