Raamsdonksveer

Plaats
Dorp
Geertruidenberg
West-Brabant Amerstreek
Noord-Brabant

raamsdonksveer_plaatsnaambord_kopie.jpg

Raamsdonksveer is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Amerstreek, gemeente Geertruidenberg. T/m 1996 gemeente Raamsdonk.

Raamsdonksveer is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Amerstreek, gemeente Geertruidenberg. T/m 1996 gemeente Raamsdonk.

raamsdonksveer_op_kaart_openstreetmap.jpg

Raamsdonksveer ligt N van Oosterhout, O van Geertruidenberg, W van Raamsdonk en grenst in het O aan de A27, in het Z aan de A59 en in het N aan de Bergsche Maas. (© www.openstreetmap.org)

Raamsdonksveer ligt N van Oosterhout, O van Geertruidenberg, W van Raamsdonk en grenst in het O aan de A27, in het Z aan de A59 en in het N aan de Bergsche Maas. (© www.openstreetmap.org)

Raamsdonksveer

Terug naar boven

Status

- Raamsdonksveer is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Amerstreek, gemeente Geertruidenberg. T/m 1996 gemeente Raamsdonk.

- Onder het dorp Raamsdonksveer vallen ook een deel van buurtschap De Laan en een deel van de buurtschap Keizersveer.

Terug naar boven

Naam

In het Veers
Ut Fèr.

Oudere vermeldingen
1838-1840 Raamsdonksche Veer, 1846 Veer-van-Raamsdonk.

Naamsverklaring
Betekent veer 'overzet' van en naar Raamsdonk.(1)

Terug naar boven

Ligging

Raamsdonksveer ligt N van Oosterhout, O van Geertruidenberg, W van Raamsdonk en grenst in het O aan de A27, in het Z aan de A59 en in het N aan de Bergsche Maas.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Raamsdonksveer 241 huizen met 1.856 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 5.000 huizen met ca. 12.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de gescbiedenis van Raamsdonksveer, kun je terecht bij de volgende instanties en sites:

- "Rietsteeg, Theodorusschool, Aantje Sloef; namen die je als inwoner vast bekend in de oren klinken. Maar voor hoelang nog? Om de geschiedenis van het dorp voor de toekomst veilig te stellen, is in 2001 Stichting Veers Erfgoed opgericht. Veers Erfgoed verzamelt en beheert alles wat met de cultuur van ons dorp te maken heeft. Denk bijvoorbeeld aan foto’s, filmmateriaal, verhalen, oude brieven, dagboeken, ansichtkaarten. Maar ook verenigingsarchieven, vlaggen, vaandels, oude instrumenten en gereedschappen behoren inmiddels tot het archief. We vinden we het natuurlijk ook heel belangrijk dat iedereen dit materiaal kan bekijken. Vandaar dat wekelijks ongeveer 40 vrijwilligers ervoor zorgen dat ‘het geheugen van Raamsdonksveer’ meer en meer gevuld wordt en allle kostbare informatie behouden blijft voor de toekomst.

Ben je geïnteresseerd in de geschiedenis van Raamsdonksveer, breng dan eens een bezoek aan ’t Fruithuisje. Dit pand op Rembrandtlaan 2 gebruiken we sinds 2004 als werk- en tentoonstellingsruimte. Op de begane grond vind je onder meer de huiskamer van vroeger, de rietmattenschuur, een authentiek keukentje en een winkeltje van toen. Samen met allerlei gebruiksvoorwerpen geeft ’t Fruithuisje je een getrouw beeld van de tijden van weleer. Op de eerste verdieping kun je de duizenden foto’s bekijken. Je komt vast tijd tekort om al dat moois te bekijken. Zijn er speciale foto’s die je graag wilt zien, laat ons dit dan bij de reservering van een bezoek aan ’t Fruithuisje weten. Wij doen dan ons best om deze foto’s uit het archief te ‘plukken’ en voor je klaar te leggen.

In ‘t Fruithuisje staan elke 1e zaterdagmiddag en elke 2e woensdagmiddag van de maand, van september t/m april, de deuren voor je open. Natuurlijk is de toegang gratis. Je kunt daarnaast ook een afspraak maken om op een ander tijdstip dit markante gebouwtje te bezoeken. De afgelopen jaren stond regelmatig een bezoek aan ’t Fruithuisje, soms gecombineerd met een wandeling door ‘t Fèèr, op het programma van een familiereünie. Als je in groepsverband, buiten de normale openingstijden om, ’t Fruithuisje wilt bezoeken, vragen we hiervoor een kleine vergoeding. Deze is afhankelijk van het aantal deelnemers. Wil je ’t Fruithuisje met een groep bezoeken, eventueel in combinatie met een wandeling, neem dan contact met ons op. Je kunt daarvoor bellen met een van de bestuursleden of een mailtje sturen naar info@veerserfgoed.nl."

- Oudheidkundige Kring Geertruydenberghe heeft de hele huidige gemeente Geertruidenberg als werkgebied, waaronder het dorp Raamsdonksveer.

- Op Wiki Midden-Brabant vind je informatie over verleden en heden van Tilburg, Udenhout, Geertruidenberg, Raamsdonk en Raamsdonksveer.

- "Op de interactieve kaart 'Raamsdonksveer op de kaart' kun je informatie raadplegen over honderden panden en adressen in het dorp. Startpunt voor je ontdekkingstocht is het adressenbestand van 1950. In dat jaar zijn zo'n 1.120 voordeuren van circa 7.000 inwoners van een nieuw adres voorzien. Nauwkeurig is toen bijgehouden wie waar woonde. De adressen van 1950 zijn op de kaart gemarkeerd met een OIP (Ontiegelijk Interessaant Plekske). Als je op een OIP klikt verschijnt er informatie over die plek. Het in 2016 gestarte project is een doorlopend project. Regelmatig worden door de vrijwilligers van Stichting Veers Erfgoed nieuwe OIP's en kaartlagen toegevoegd. Het digitaal raadpleegbaar maken en beschikbaar stellen van deze kaart kost geld. Tientallen mensen maken dit met een financiële bijdrage mogelijk. Zij hebben voor €10,-- een voordeur van een adres uit 1950 'geadopteerd'. Als jij ook op deze manier dit project wilt steunen, kun je nadere informatie vinden onder de link."

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

Rijksmonumenten
Raamsdonksveer heeft 7 rijksmonumenten.

Gemeentelijke monumenten
Raamsdonksveer heeft 23 gemeentelijke monumenten.

Emmakerk
In 1878 komt er een Hervormde Gemeente in Raamsdonksveer. De Hervormde (PKN) Emmakerk (Emmastraat 13) dateert uit 1880 en is gebouwd in eclectische stijl met neogotische elementen, naar een ontwerp van architect C. Seters. Het kerkje heeft een toren. Het interieur is hernieuwd in 1972 en het torentje in 1996.

Gereformeerde kerk
De Gereformeerde kerk (Maasdijk 14) stamt uit 1941 en is de opvolger van een in 1894 gebouwde kerk die in 1940 door oorlogsgeweld is vernietigd. Merkwaardig is het feit dat, ondanks de bezetting, een Davidster in het ronde venster van de voorgevel is te zien. Architect was B.W. Plooij. Na de fusie van de lokale hervormden en gereformeerden tot PKN, is besloten de Hervormde Emmakerk te behouden en de Gereformeerde kerk met pastorie aan de Maasdijk te verkopen.

Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaartkerk
De RK Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaartkerk (Grote Kerkstraat 1) dateert uit 1957 en is een ontwerp van Kees de Bever. Het is een bakstenen kerkgebouw met halfvrijstaande achtkantige toren. De kerk bezit een Mariabeeld dat bij de verwoesting van de oorspronkelijke kerk ongeschonden uit het puin tevoorschijn kwam. Het is een grote kerk met een fraaie vormgeving, die tegenwoordig echter deels aan de eredienst is onttrokken.

Molen De Onvermoeide
In Raamsdonksveer was tot 1890 geen windmolen aanwezig; wel was er een rosmolen. Molen De Onvermoeide (Hoevendijk 1) is de enig overgebleven windmolen van de twee concurrerende molens die op korte afstand van elkaar werden gebouwd; de andere molen heette Zeldenrust en is in 1991 gesloopt. De Onvermoeide was eigendom van de familie Martens, die al in 1900 op motorkracht maalden en al in 1908 met een elektromotor. De Onvermoeide stond eigenlijk al voor de Tweede Wereldoorlog stil. In 1944 explodeerde een granaat op de luizolder, wat veel schade opleverde. De molen is in 1947 onttakeld. Pas aan het eind van de jaren zestig is een restauratieplan gemaakt. De gemeente kocht De Onvermoeide in 1970 aan. De restauratie is in 1974 voltooid. Na de restauratie ging de molen weer draaien, en af en toe ook malen. In 2008 was de molen in een dusdanige toestand dat draaien overantwoord werd en is hij stilgezet. In 2011/2012 is de molen gerestaureerd en op 1 september 2012 is hij opnieuw in gebruik gesteld. Tegenwoordig wordt er op vrijwillige basis graan gemalen. De molen is te bezoeken als hij draait (doorgaans op zaterdag), op de Veerse Molendag (1e zaterdag van september) en op afspraak.

Watertoren
De watertoren van Raamsdonksveer (Oosterhoutseweg 18), in de regio bekend als de 'Veerse Toren', is gebouwd in 1925 in opdracht van N.V. Waterleiding Maatschappij Noord-West-Brabant. Het ontwerp is van ir. Hendrik Sangster, die in de jaren ’20 en '30 veel watertorens heeft ontworpen. De toren is 43,85 meter hoog en heeft een cilindervormig waterreservoir van 300 m3. Het gebouw heeft een betonnen skelet en een oorspronkelijk roodbakken bakstenen vulling/bekleding, die later is bepleisterd. De kenmerkende stijlelementen zijn van het expressionisme en de art deco, die Sangster in deze jaren toepaste. Vanwege slijtage moest in 1969 drastisch worden ingegrepen. Er is een deklaag van cement aangebracht, waardoor veel karakteristieke elementen verloren zijn gegaan. Na 45 jaar dienst is de toren buiten gebruik gesteld. Een nieuwe bestemming bleek moeilijk te vinden. De toren stond 20 jaar leeg. Dit leidde tot achterstallig onderhoud en ernstige waterschade. Sloop werd overwogen. Rond 1990, na een grondige renovatie, is de toren in gebruik genomen door kunstuitleen Business Art Service.

"Unieke kans op een duurzame nieuwe bestemming. De geplande aanpak van Knooppunt Hooipolder, waar de watertoren tegenaan ligt, plaatst de toren in nieuw perspectief en levert een voor de toren betere 'biotoop' op. Vanaf 2022 wordt het knooppunt aangepakt. De A27 wordt verbreed en er komt een verbindingsboog van de A59 naar de A27 richting Utrecht. Afrit 34 bij de watertoren komt te vervallen, waardoor het monument weer de ruimte krijgt en prachtig komt te liggen aan het water van natuur- en recreatiegebied de Veerse Plassen. Dit vooruitzicht was voor gemeente Geertruidenberg in 2017/2018 aanleiding om de watertoren op te nemen in haar Ontwikkelvisie voor dit gebied. De wens is om de watertoren in ere te herstellen, publiek toegankelijk te maken en in te zetten als vliegwiel voor de regio, als hotel-restaurant en Toeristisch Overstap Punt (TOP).

De plannen omvatten een hoogwaardige renovatie van de watertoren en transformatie tot entree, luxe kamers en een skybar met 360 graden uitzicht. Aan het water worden twee vleugels gerealiseerd die de plas omarmen, met kamers, restaurant, vergaderzalen en een terras. De renovatie en de nieuwbouw lopen parallel met het werk van Rijkswaterstaat aan Knooppunt Hooipolder. De geplande opening is begin 2025, wat samenvalt met het 100-jarig jubileum van de toren. Aan de rand van de Veerse Plassen. Direct naast de watertoren ligt een natuurgebied, gekenmerkt door twee grote plassen, de ‘Nionplas’ en de ‘put van Caron’. Tussen deze plassen stroomt het riviertje de Donge, dat iets verderop uitmondt in Nationaal Park de Biesbosch. Al lang bestaat de wens om de natuurbeleving en recreatiemogelijkheden in dit gebied te vergroten, zowel voor bewoners als toeristen en passanten. Komende jaren zal de door gemeente Geertruidenberg hiervoor opgestelde Ontwikkelvisie worden verwezenlijkt." (bron en voor nadere informatie zie de site van de Veerse Toren) - Bekijk hier een dronevideo van de Veerse Toren.

Gemeentehuis
"De voormalige Villa Chartroise met garage en dienstwoning van de familie Heere is gesitueerd aan de zuidzijde van het Heereplein, in het centrum van het dorp Raamsdonksveer. De villa is in 1940-1941 gebouwd naar ontwerp van architect C.H. de Bever, in de vormentaal van het traditionalisme. De villa is sinds de jaren '70 in gebruik als gemeentehuis. De vertrekken in de voormalige villa zijn in 1993 deels gemoderniseerd. De ramen van de villa zijn gedeeltelijk vernieuwd - zij het in oorspronkelijke vorm.

Villa Chartroise is van algemeen belang. De villa bezit cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een sociaal-economische ontwikkeling: het object vormt een goed voorbeeld van een zeer luxueuze burgemeestersvilla. De villa heeft architectuurhistorische waarde als bijzonder voorbeeld van een luxueuze villa in Traditionalistische stijl. Voorts is de villa van belang vanwege de plaats die zij inneemt binnen het oeuvre van architect C.H. de Bever: zij is representatief voor diens latere werk, dat een sterk traditionalistische inslag vertoont. De villa bezit ensemblewaarde vanwege het belang voor het aanzien van het Heereplein, in de historische kern van Raamsdonksveer. De villa is tot slot van belang vanwege typologische en architectuurhistorische zeldzaamheid." (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Voormalig postkantoor
"Het voormalige postkantoor met woonhuis (Wilhelminalaan 4) is in 1908 gebouwd en vertoont elementen van de chaletstijl. Het pand is tegenwoordig in gebruik als kantoor annex café. Het postkantoor is van algemeen belang. Het object bezit cultuurhistorische waarde als bijzondere illustratie van de ontwikkeling van de posterijen rond de eeuwwisseling. Voorts is het als postkantoor met bijbehorende woning van belang als voorbeeld van een typologische ontwikkeling. Het postkantoor bezit architectuurhistorische waarde vanwege de bijzondere detaillering in chaletstijl en het bijzondere materiaalgebruik. Het postkantoor bezit ensemblewaarde vanwege het belang van dit beeldbepalende pand voor de historische kern van het dorp Raamsdonksveer. Het postkantoor is van belang vanwege de gaafheid van het exterieur. Tot slot is het postkantoor van belang vanwege typologische en architectuurhistorische zeldzaamheid." (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Fort Lunet
"Nadat we eind 16 eeuw de Spanjaarden hadden verjaagd, waren begin 19e eeuw ook de Fransen vertrokken. Eindelijk rust? Nou nee, want in 1830 brak de Belgische Opstand uit. Willem I liet daarom het Noord-Brabantse deel van de 17e eeuwse Zuiderwaterlinie weer in staat van paraatheid brengen, waaronder ook het vestingstelsel van Geertruidenberg. Maar er was meer nodig. Daarom is de linie in 1837-1839 uitgebreid met Fort Lunet bij Raamsdonksveer. Dit fort verdedigde de Donge en de Straatweg Breda - Gorinchem (die Napoleon had laten aanleggen). Fort Lunet is in 1919 opgeheven als verdedigingswerk. Toen later de straatweg werd verlegd, is het grootste deel van de oostelijke gracht gedempt. Van 2012 tot 2014 is het fort prachtig gerestaureerd. Tussen de kanonkelders en het kruitmagazijn kun je nu terecht voor een spannend spel, want er is een escape room bij Fort Lunet. Liever genieten van een hapje en een drankje? Kom dan naar het restaurant in Fort Lunet. Van bierproeverijen, borrels en recepties tot een magische kerstmarkt in het Winter Wonderland: bij Fort Lunet kan het." (bron: Zuiderwaterlinie)

Villa op Wilhelminalaan 5
"De villa op Wilhelminalaan 5 is gesitueerd aan de oostelijke zijde van deze laan, een belangrijke doorgaande weg door Raamsdonksveer, waarlangs een groot aantal 19e-eeuwse villa's is gelegen. Het woonhuis is omstreeks 1870 gebouwd in een eclectische bouwstijl. De villa wordt omgeven door een tuin met rode beuken. De villa, die nog altijd een woonfunctie heeft, is in 1996 verbouwd. Hierbij is de achtergevel voorzien van een serre en is de voormalige berging op de zuidoostelijke hoek van het pand uitgebreid.

De villa is van algemeen belang. De villa bezit cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een sociaal-economische ontwikkeling: het vormt een goede illustratie van de overwegend luxueuze bebouwing aan de hoofdweg ten zuiden van Raamsdonksveer, bestaande uit villa's en luxueuze woonhuizen. De villa bezit architectuurhistorische waarde vanwege de rijke detaillering in eclectische stijl en vanwege het bijzondere materiaalgebruik, met name de beverstaartpannen. De villa bezit ensemblewaarde vanwege het belang van het pand voor het aanzien van de oude doorgaande weg door het dorp, die aan de zuidzijde van de kern wordt gedomineerd door een luxueuze, overwegend 19e-eeuwse villabebouwing en vanwege het smeedijzeren hekwerk. De villa is tot slot van belang vanwege de relatieve gaafheid van het exterieur." (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Henricusgebouw
Het Henricusgebouw (Schoolpad 2) heeft door de jaren heen een flinke reeks bestemmingen gehad. Het pand is in 1872 gebouwd als openbare school, de eerste in Raamsdonksveer. In 1895 gaat de harmonie het pand gebruiken als verenigingslokaal. In 1922 wordt het pand gekocht door de RK parochie. In 1950 wordt het weer verkocht en voor verschillende bestemmingen gebruikt. Het is verder onder meer nog een toneelzaal, bioscoop, noodkerk en naaiatelier geweest.

In 2009 heeft de Provincie Noord-Brabant de verkiezing 'Lelijkste plek van Noord-Brabant' georganiseerd, waarmee zij aandacht wilde vragen voor de verrommeling van het landschap. Bijna 30.000 Brabanders brachten hun stem uit in een internetverkiezing. Ruim 4.000 stemden op het Henricusgebouw, dat daarmee de winnaar werd van deze verkiezing. Het pand was destijds namelijk vervallen en de voorgevel was aangetast. De eigenaren wilden het Henricusgebouw in oude staat terugbrengen en weer als theater gaan gebruiken. De Provincie heeft daar 700.000 euro subsidie voor toegekend. In 2010/2011 is het pand gerestaureerd door de lokale aannemer Oome, naar een ontwerp van Marquart Architecten. Tegenwoordig biedt het pand onderdak aan Stichting De Handwijzer, waarvoor zie het hoofdstuk Natuur en recreatie.

Gemaal
Het gemaal op Oosterhoutseweg 79 dateert uit 1901 en is voorzien van een boogfries en gevelstenen met de tekst ‘Maasmond Bemaling Dongepolders Anno 1901’. Nabij het gemaal staat de machinistenwoning (Oosterhoutseweg 83).

Gevelstenen
Gevelstenen in Raamsdonksveer.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

De Handwijzer
"Stichting De Handwijzer stelt zich tot doel het organiseren van activiteiten en het stimuleren van initiatieven en werkzaamheden op cultureel, educatief, creatief en sociaal gebied speciaal voor de inwoners van de regio Geertruidenberg e.o. In het prachtige Henricusgebouw* te midden van Raamsdonksveer bieden wij jeugd, jongeren en volwassenen de mogelijkheid aan allerlei creatieve cursussen te volgen tegen maatschappelijk verantwoorde prijzen onder leiding van zeer gedreven docenten. Indien er behoefte is aan het opstarten van nieuwe cursussen, dan staan we open om hieraan onze volledige medewerking te geven.
* Waarvoor zie het hoofdstuk Bezienswaardigheden, red.

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden? Klik dan op onze site in het menu op Cursussen voor het cursusaanbod. Hier kun je je ook aanmelden. Het staat je natuurlijk ook vrij om tijdens een cursus binnen te lopen om de sfeer te proeven en informatie in te winnen. Wist je dat het Henricusgebouw zich ook bij uitstek leent voor het houden van exposities, uitvoeringen van toneelgezelschappen, het geven van workshops en vergaderingen? Neem hiervoor via het Contactformulier contact op met onze gebouwcoördinator Wim Zijlmans."

Terug naar boven

Eten en drinken

Syrische supermarkt
Veertien jaar lang hadden Aiham en Laila Kalash een groenten- en fruitzaak in Syrië, maar zij moesten hun land vanwege de oorlog verlaten. Het gezin kreeg een huis toegewezen in Geertruidenberg. "We hadden het plan om hier ook een winkel te beginnen. Om een toekomst voor onszelf te maken in Nederland", aldus Aiham. In juli 2020 kwam deze wens uit, met de opening van de Kalash Mini Markt aan de Prins Hendrikstraat in Raamsdonksveer. Zie ook de reportage over de Kalash Mini Markt in BN/De Stem, oktober 2020.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Raamsdonksveer, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Fotoreportage van Raamsdonksveer door Kees Wittenbols uit Breda. Zie onderaan de pagina ook deel 2.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Raamsdonksveer (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Voortgezet onderwijs: - "Het Dongemond college is een school voor voortgezet onderwijs waar leerlingen worden voorbereid op de toekomst. Onze school biedt veel keuzemogelijkheden. Wij zijn is één school met twee locaties en drie units. Op de locaties Raamsdonksveer en Made kunnen leerlingen terecht voor de niveaus vwo (atheneum), havo of vmbo (theoretische leerweg, gemengde leerweg, kaderberoepsgerichte leerweg en basisberoepsgerichte leerweg). Wat maakt het ons uniek? Van het Dongemond college mag verwacht worden dat er goed onderwijs wordt gegeven en dat is ook zo! Dit zijn onze zes speerpunten: 1. Individueel talent is het uitgangspunt voor leren. 2. Leerlingen zijn in toenemende mate verantwoordelijk voor het eigen leerproces. 3. Medewerkers maken het verschil door rolmodel, inspirator en coach te zijn. 4. Onderwijs biedt een goede, op de toekomst gerichte, basis van kennis en vaardigheden. 5. We hebben een inspirerende leeromgeving. 6. Elk individu wordt gezien en we zorgen voor elkaar. Uniek in de regio is ons aanbod: - Htl; - Technasium; - UNESCO."

- Muziek: - "Koninklijke harmonie De Eendracht uit Raamsdonksveer is een muziekvereniging met zo’n 85 leden. Onze leden maken muziek verspreid over de verschillende orkesten. De orkesten treden een paar keer per jaar gezamenlijk op, daarnaast heeft ieder orkest zijn eigen optredens en activiteiten. Op de pagina 'Concerten' vind je meer informatie over de optredens en kun je kaartjes kopen. De orkesten bij De Eendracht zijn: - Opstaporkest; - Opleidingsorkest OokhE; - Harmonieorkest; - Rhythm sticks; - Rhythm sticks XL. Op de pagina 'Orkesten' is over ieder orkest een korte introductie te lezen. In onze orkesten spelen we steeds vaker met niet-traditionele harmonie-instrumenten, zoals een gitaar of piano. Muzieklessen. Naast het muziek maken in orkesten, kun je bij ons ook muzieklessen volgen, gegeven door een professionele docent. Wel muziek maken, maar geen lid worden? Vind je het leuk om af en toe mee te spelen met een van onze orkesten, maar wil je geen lid worden? Dat kan! Kijk op de pagina 'Lidmaatschap' voor de voorwaarden en om je in te schrijven."

- Muziekvereniging Switch.

Reacties

(2)

Nu komt er een winkel van een Syrisch stel, moeten de kratten weg, waar gaat dit land naar toe, zijn toegelaten en een paar rijke bewoners gaan nu alles bepalen, te zielig voor woorden, nu hebben ze een kans worden ze weggejaagd, te schandalig voor woorden.

Dank voor uw tip! Want ik heb even nagezocht waar dit over gaat, en het betreft dus een uit Syrië gevlucht gezin dat daar ook een groente- en fruitzaak had en met hard werken nu in Raamsdonksveer een goed lopende groente- en fruitzaak heeft opgezet. Alleen beginnen een paar mensen die er boven wonen nu te zeuren over de uitstallingen, terwijl het er volgens reacties van klanten altijd keurig uit ziet. Enfin ik heb hierboven nu een artikel geplaatst over deze winkel, zo wil ik ze promoten, want dat verdienen ze. Plus een aantal links naar artikelen er over. Ik blijf het volgen en zal uiteraard hier ook melden hoe dit gedoe t.z.t. uiteindelijk is afgelopen. Uiteraard duim ik mee dat het gezonde verstand hier gaat zegevieren.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen