Rande

Plaats
Buurtschap
Deventer
Salland
Overijssel

Rande

Terug naar boven

Status

- Rande is een buurtschap in de provincie Overijssel, in de streek Salland, gemeente Deventer. T/m 2000 gemeente Diepenveen.

- De buurtschap Rande valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Diepenveen.

- De buurtschap Rande heeft geen plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Rande ligt W van Diepenveen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 had Rande 32 huizen met 214 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Geschiedenis van de landgoederen Oud Rande, Smets Rande en Nieuw Rande.

- In Rande was een halteplaats aan de spoorlijn Deventer-Zwolle van 1891 tot 1918.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- IJssellandschap werkt aan het plan Natuurderij KeizersRande, die de natuur in de uiterwaarden W van Rande een impuls moeten geven. Via onder meer vergravingen ontstaat ruimte voor bijvoorbeeld watervogels. Ook dient het gebied als 'overloop' voor water uit de IJssel. IJssellandschap heeft hier in 2013 een nieuw bedrijf gesticht, dat ook het beheer van de uiterwaarden gaat uitvoeren. Deze Natuurderij KeizersRande wordt opgezet volgens het concept 'Boeren voor natuur'. Dat houdt in dat de boer uitsluitend gebruik maakt van natuurlijke grondstoffen die ter plekke aanwezig zijn. Het gaat om een gesloten biologische kringloop. Het bedrijf zorgt bijvoorbeeld zelf het hele jaar door voor voedsel voor het vee. In de uiterwaarden komen graasweiden.

Annette Harberink gaat de 185 hectare grond in de Keizerswaarden en Stobbenwaarden beheren. Bovendien is in 2013 in de uiterwaarden een boerderij op een terp gebouwd, waar zij 100 melkkoeien kan houden. Door het beheer van Harberink moet landgoed Nieuw Rande verbonden worden met de IJssel. Zij moet ervoor zorgen dat de uiterwaarden transformeren in een bijzonder natuurgebied dat nog steeds toegankelijk is voor recreanten, maar waar ondertussen ook een biologisch boerenbedrijf wordt geëxploiteerd. Annette Harberink: "Dat betekent bijvoorbeeld geen drijfmest, er wordt niet gespoten en er groeit graan waar jaar na jaar maïs heeft gestaan. Ook hou ik bijvoorbeeld rekening met weidevogels. Ik ga gefaseerd maaien, zodat er altijd percelen zijn met hoger gras en ruigtes. De komende jaren fok ik jongvee op, zodat ik dan mijn eigen biologische koeien heb." De boerderij wordt toegankelijk voor publiek. "Het wordt een soort open stads- of dorpsboerderij. Het kan een mooie aanvulling zijn op dit gebied."

Terug naar boven

Links

- Artikel over Natuurderij KeizersRande in ontwikkeling (Trouw, 2010).

- Artikel over de Natuurderij in De Stentor, 1-11-2013.

Reactie toevoegen