Reahel

Plaats
Buurtschap
Achtkarspelen
Fryslân

Reahel

Terug naar boven

Status

- Reahel is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Achtkarspelen.

- De buurtschap Reahel valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Augustinusga.

- De buurtschap heeft witte plaatsnaamborden en ligt buiten de bebouwde kom.

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
Rohel. De gemeenteraad van Achtkarspelen heeft d.d. 15-9-2016 besloten dat de plaatsnamen van de buurtschappen in het vervolg alleen nog Friestalig zijn. Op de plaatsnaamborden, die op een later moment worden vervangen, staat nog de Nederlandstalige variant bovenaan en de Friese er onder.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Geschiedenis van de buurtschap Reahel, met beschrijving van o.a. de scheepswerven en de herbergen die er zijn geweest, door Simon Hoeksma uit Drogeham.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Het gebied Reahel West wordt in 2017 heringericht om het gebied geschikter te maken voor de natuur. Momenteel verdroogt het gebied door een laag waterpeil. Veel natuur is om die reden al verdwenen. Een hoger waterpeil in de winter in het gebied zorgt er straks voor dat bijzondere planten zoals de rietorchis zich goed kunnen ontwikkelen. Daarbij is een nat gebied ook een geschikt leefgebied voor moeras- en weidevogels. In totaal wordt er 120 hectare ingericht.

In polder Reahel is veel kwelwater. Dat is grondwater dat naar boven komt en dat rijk is aan mineralen. Deze mineralen zijn goed voor heel veel zeldzame mossen, planten en insecten die op hun beurt weer vogels en andere dieren aantrekken. Naast weidevogels komen er ook moerasvogels op af, zoals de roerdomp en blauwborst. De kwel zorgt voor een gevarieerd landschap met natte hooilanden, kleine moerassen en bossen met veel elzen en wilgen. Een landschap met een rijk planten- en dierenleven. Om meer kwelwater in het gebied te krijgen, wordt het waterpeil in het natuurgebied verhoogd. De aannemer die de maatregelen uitvoert verbreedt de sloten en maakt ze dieper. De aannemer verflauwt in het natuurgebied op enkele plaatsen de oevers van de sloten. Daar ontstaan plas-dras gebieden.

Reactie toevoegen