Reaskuorre

Plaats
Buurtschap
Achtkarspelen
Fryslân

reaskuorre_straatnaambordje_reaskoure_kopie.jpg

Op 15-9-2016 heeft de gemeenteraad van Achtkarspelen besloten dat de buurtschapsnamen van deze gemeente in het vervolg in het Fries worden gespeld. Bijv. Roodeschuur is nu Reaskuorre. De straatnaambordenmaker had kennelijk wat moeite met die spelling...

Op 15-9-2016 heeft de gemeenteraad van Achtkarspelen besloten dat de buurtschapsnamen van deze gemeente in het vervolg in het Fries worden gespeld. Bijv. Roodeschuur is nu Reaskuorre. De straatnaambordenmaker had kennelijk wat moeite met die spelling...

Reaskuorre

Terug naar boven

Status

- Reaskuorre is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Achtkarspelen.

- De buurtschap Reaskuorre valt voor de postadressen deels onder het dorp Augustinusga (= de panden aan de weg Reaskuorre), deels onder het dorp Harkema (= de panden aan de wegen Feartswâl en Krúswei).

- De buurtschap Reaskuorre heeft witte plaatsnaamborden en ligt buiten de bebouwde kom.

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
Roodeschuur. De gemeenteraad van Achtkarspelen heeft d.d. 15-9-2016 besloten dat de plaatsnamen van de buurtschappen in haar gemeente in het vervolg alleen nog Friestalig zijn. Op de plaatsnaamborden stond de Nederlandstalige variant bovenaan en de Friese er onder. De plaatsnaamborden van Reaskuorre zijn in februari 2017 vervangen, de andere buurtschappen komen op een later moment aan de beurt.

In het Fries
De Friese spelling luidt dus Reaskuorre. De straatnaambordenmaker had daar kennelijk moeite mee, want die heeft een bordje gemaakt getiteld Reaskoure... Kennelijk valt het verder niemand op... Althans het bordje op de afbeelding elders op deze pagina hing er medio 2010. Wellicht is het inmiddels aangepast. Overigens staat er zo te zien alleen aan de W kant van die weg een straatnaambordje en niet aan de O kant (waar deze weg overgaat in de Legeloane).

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Reaskuorre ligt rond de kruising van de gelijknamige weg met de Turfloane / Feartswâl en de Krúswei, ZW van Augustinusga.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Reaskuorre 11 huizen met 60 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 20 huizen met ca. 50 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De buurtschap Reaskuorre is direct na de aanleg van de de Feansterfeart in 1649 ontstaan. In de vaart wordt een sluisje aangelegd voor de waterbeheersing. De turfschippers moeten hier worden geschut voordat ze het Kolonelsdiep (sinds 1945: Prinses Margrietkanaal) kunnen bereiken. Al vrij snel komt er een herberg, die tevens dienstdoet als sluiswachtershuis en als winkeltje. Als in 1847 de verveningscompagnie wordt opgeheven, worden de sluis en de herberg opgenomen in het waterschap van Surhuisterveen. In 1881 worden een nieuwe sluis en sluiswachterhuis gebouwd. Dit huis doet ook dienst als café. Precies twintig jaar later wordt de sluis gerenoveerd. Hierbij wordt, ter herinnering, een steen in de sluismuur gemetseld.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Wandelroute Reaskuorre - Blauforlaet (4 km).

Reactie toevoegen