Recht van ter Leede

Plaats
Buurtschap
Vijfheerenlanden
Vijfheerenlanden
Utrecht

recht_van_ter_leede_collage.jpg

Recht van ter Leede, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Recht van ter Leede, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

1-recht_van_ter_leede.jpg

Ook buurtschap Recht van ter Leede ligt erg landelijk in het groen

Ook buurtschap Recht van ter Leede ligt erg landelijk in het groen

1-recht_van_ter_leede_6.jpg

Vanaf Recht van ter Leede zien we in N richting over Polder Hoog-Leerbroek

Vanaf Recht van ter Leede zien we in N richting over Polder Hoog-Leerbroek

1-recht_van_ter_leede_2.jpg

Prachtig, die mooi kronkelende weg in buurtschap Recht van ter Leede

Prachtig, die mooi kronkelende weg in buurtschap Recht van ter Leede

1-recht_van_ter_leede_3.jpg

Recht van ter Leede, wat meer richting het dorp Leerbroek

Recht van ter Leede, wat meer richting het dorp Leerbroek

1-recht_van_ter_leede_4.jpg

Recht van ter Leede

Recht van ter Leede

1-recht_van_ter_leede_5.jpg

Recht van ter Leede, tussen Leerdam en Leerbroek, in de streek de Vijfheerenlanden

Recht van ter Leede, tussen Leerdam en Leerbroek, in de streek de Vijfheerenlanden

1-_mg_933recht_van_ter_leede_7.jpg

In de verte zien we de toren van de kerk van Leerbroek. De straat Recht van ter Leede loopt door tot aan de kerk van dat dorp.

In de verte zien we de toren van de kerk van Leerbroek. De straat Recht van ter Leede loopt door tot aan de kerk van dat dorp.

Recht van ter Leede

Terug naar boven

Status

- Recht van ter Leede is een buurtschap in de provincie Utrecht (t/m 2018 provincie Zuid-Holland), in de streek en gemeente Vijfheerenlanden. T/m 2018 gemeente Leerdam.

- De buurtschap Recht van ter Leede valt, ook voor de postadressen, onder de stad Leerdam.

- De buurtschap Recht van ter Leede heeft geen plaatsnaamborden en is ter plekke daarom slechts te herkennen aan de gelijknamige straatnaambordjes.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1840 Treffelede, 1936 Recht van Terleeden, 1968 Recht van Terleede.

Naamsverklaring
De buurtschap is genoemd naar de heren Van der Leede, die hier een kasteel hebben gehad. Zie daarvoor verder bij Geschiedenis.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Recht van ter Leede ligt rond de gelijknamige weg, direct NW van de kern van de stad Leerdam, voor zover gelegen op grondgebied van Leerdam. De weg met deze naam loopt namelijk door tot in het dorp Leerbroek, maar dat deel valt niet onder de buurtschap. Vóór de herindelingen van 1986 heeft dat deel wel onder de gemeente Leerdam gevallen. Omdat het niet erg praktisch was dat een deel van de dorpskern van Leerbroek 'in' Leerdam lag, is dat deel in dat jaar door grenscorrectie naar de toen opgerichte gemeente Zederik overgegaan. De grenscorrectie betrof een gebied van 27 ha met 14 huizen en 49 inwoners.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Recht van ter Leede 39 huizen met 153 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 40 huizen met ca. 100 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Vanuit Leerdam gezien ligt vlak na Loosdorp aan de rechterkant van het Recht van ter Leede de plek waar vroeger het kasteel van de heren Van der Leede heeft gestaan. Uit dit geslacht is het geslacht Van Arkel voortgekomen. Als stamvader geldt Herbaren II van der Leede. Hij wordt voort het eerst genoemd in 1227 bij een uitspraak van bisschop Otto in een geschil tussen het kapittel van St. Marie en de graaf van Goye en wel onder de "nobiles". Als ridder komt hij voor bij een verzoening tussen Dirk heer van Altena en anderen. In september 1243 erkent hij goederen van het Domkapittel in Heukelum te hebben. In deze akte treedt als getuige op zijn broer Jan van der Leede. Welke rol deze heren Van der Leede in dit gebied gespeeld hebben, is niet meer te achterhalen. De achternaam komt in de archieven onder verschillende varianten voor, zoals de Liethen en de Leda. - Nadere informatie over het kasteel op het Recht van ter Leede en het geslacht Van der Leede.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Een mooi wandelrondje kun je hier maken met de klok mee over het Recht van ter Leede, Schapedijkje, Koenderseweg.

Reacties

(2)

Vandaag kwam ik op deze site terecht doordat een oudoom op 17-jarige leeftijd overleed op Recht van ter Leede nummer 155 wijk B in het jaar 1898.
Zo ver ik hier kan kijken zie ik alleen lage nummers. Hij was werkzaam als boerenknecht. Weet u hier meer over te vertellen?

Veel dorpen en buurtschappen hebben pas in de loop van de 20e eeuw straatnamen en huisnummers gekregen. Voorheen was het in veel gemeenten gebruikelijk om panden aan te duiden middels een wijkletter plus een nummer. Wellicht heeft Historische Vereniging Leerdam 'omnummerlijsten' van de oude wijkletter- en nummeraanduiding naar de huidige straatnamen en huisnummers (van sommige gemeenten zijn die er, of die er ook van de gemeente Leerdam zijn is mij niet bekend), dan wel weten zij waar u die kunt raadplegen. Hun site is http://www.historischeverenigingleerdam.nl/ waar u in de linkerkolom een menu Contact vindt.

Reactie toevoegen