Rechteren

Plaats
Buurtschap
Dalfsen
Salland
Overijssel

rechteren_richtingbordje.jpg

De buurtschap Rechteren heeft geen plaatsnaamborden, alleen richtingbordjes in de omgeving. Een is er wit op blauw, zoals het hoort, deze is zwart op wit, en dat is niet goed, dat hoort alleen voor wijken en bedrijventerreinen.

De buurtschap Rechteren heeft geen plaatsnaamborden, alleen richtingbordjes in de omgeving. Een is er wit op blauw, zoals het hoort, deze is zwart op wit, en dat is niet goed, dat hoort alleen voor wijken en bedrijventerreinen.

Rechteren

Terug naar boven

Status

- Rechteren is een buurtschap in de provincie Overijssel, in de streek Salland, gemeente Dalfsen.

- De buurtschap Rechteren valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Dalfsen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1315 en 1355 Rechteren, 1320 Rechter, 1352 Rechtere.

Naamsverklaring
Misschien een samenstelling van recht en heri, afleiding van har, met als betekenis 'rechte zandige heuvelrug'.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Rechteren ligt ZO van Dalfsen, rond de splitsing van Rechterensedijk, Tolhuisweg en Dalmsholterweg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Rechteren 32 huizen met 223 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De Rechterensedijk is in 2015 heringericht om de aspecten verkeersveiligheid en doorstroming te verbeteren. Hóe men dat zou gaan doen, is al lange tijd onderwerp van discussie geweest (o.a. i.v.m. bomenkap die de een wel en de ander niet nodig vindt). Als het goed is, is daar in 2015 dus een knoop over doorgehakt.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Kasteel Rechteren is het enige middeleeuwse kasteel in Overijssel dat ondanks diverse belegeringen, ontmantelingen en verbouwingen in zeer goede staat bewaard is gebleven. “Uit dit voorm. sterke slot deden de Heeren van Voorst en die van Heeckeren tot Rechteren den ingezetenen van Overijssel en voorbij trekkende kooplieden zooveel schade, dat de steden zich meermalen met de Utrechtse bisschoppen tot krijgstochten tegen Rechteren verbonden. Onder anderen namen de Zwollenaren het slot in 1483 in. Ook in den Spaanschen oorlog was het een versterkt punt van belang.”(2)

Sinds het overlijden van zijn tante Elisabeth in oktober 2016, vertegenwoordigt Christiaan graaf van Rechteren Limpurg (1972) samen met zijn vier zoons de nieuwste generaties op Rechteren, het enige kasteel in Nederland dat nog altijd in het bezit is van de familie met dezelfde naam. Of Christiaan er met zijn gezin gaat wonen, wist hij begin 2017 nog niet, want hun woonboerderij in de nabijheid is meer geschikt voor kinderen dan het kasteel met zijn historische inrichting. Hij voelt zich uitverkoren dat hij het kasteel en landgoed heeft geërfd, maar ziet zichzelf vooral als een rentmeester die verantwoordelijk is. Over zijn familie zegt hij: “Het is mooi een Van Rechteren te zijn. Maar je moet het wel waarmaken. Je moet het als méns doen. Je kunt je in je leven niet beroepen op hoe je heet.” Inmiddels is het gezin sinds ca. 2014 in Dalfsen ingeburgerd en is zijn echtgenote Willemijn (‘als geboren De Muinck Keizer ook niet direct van de straat’, aldus De Stentor) actief als voorzitter van de Stoomfabriek, het nieuwe theater in Dalfsen.

Stichting Kasteel Rechteren (waar Christiaan voorzItter van is) is in 1986 opgericht, met het doel legaten en erfstellingen te kunnen ontvangen ten einde het onderhoud van Kasteel Rechteren te kunnen bekostigen en zodoende het kasteel met bijgelegen waterpartijen en park in het algemeen belang te laten voortbestaan. Instandhouding is in dit verband te verstaan als het onderhouden en waar nodig restaureren in overeenstemming met de normen die voor een historisch monument als het kasteel in Nederland gelden en het verwerven van inboedel en kunstvoorwerpen die kunnen dienen voor de inrichting van het kasteel.

- Gevelstenen in Rechteren.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Een wandelroute die o.a. over het landgoed voert is de Trage Tocht Dalfsen Vechtdal (19 km), een mooie wandeling vanaf station Dalfsen rondom het brede Vechtdal tussen Dalfsen en Vilsteren. Vanaf het station loop je al snel door de uiterwaarden met uitzicht op het indrukwekkende Kasteel Rechteren. De route vervolgt langs de rand van bos en boerenland over landgoed Rechteren. Je komt over de Millinger es en wandelt over de Houtmars. Op het fietspad geniet je van het uitzicht op het kasteel. Via een bosgebied op de oude rivierduinen kom je bij buurtschap Hessum weer in het meer open Vechtdal. Hier liggen ook de landgoederen van het dorp Vilsteren. Tijdens de oversteek bij de stuw van Vilsteren zie je de Vecht pas echt in volle glorie. Bij mooi weer is een pauze en het uitzicht op het terras bij MooiRivier niet te versmaden. Je loopt aan de noordkant van de Vecht terug. Hier bepalen de uitgestrekte uiterwaarden die nog merendeels als weiland of akker in gebruik zijn met hun open karakter het landschapsbeeld. Tot slot kom je door het centrum van Dalfsen, waar ook weer veel horeca te vinden is.

- Het Z van buurtschap Rechteren gelegen Rechterense Veld is een afwisselend natuurgebied met naaldbos, loofbos en heidevelden. Ooit was dit een stuifzandgebied. De heuvels zijn nog altijd zichtbaar. De randen van het bos vormen een geleidelijke overgang naar de heide. Op het Rechterense Veld groeien zeldzame planten als bospaardenstaart en koningsvaren. Broedvogels zijn onder meer de raaf, buizerd en boomleeuwerik. Ook de wielewaal kun je tijdens het wandelen of fietsen soms zien. Het vochtige heideveld en de poelen trekken libellen en bijzondere vlinders aan, zoals het heideblauwtje. Je kunt er ook de grote groene sabelsprinkhaan tegenkomen. In augustus kan je zelf van een afstandje beoordelen hoe mooi de heide bloeit. De houten schaapskooi stamt nog uit de tijd dat de schaapherder met zijn kudde op de heide rondstruinde. - Foto's van Quinten Bulte van het Rechterense Veld in januari 2016, met besneeuwde bomen, bruine winterjuffers en... bramen! - Nog enkele mooie foto's door Quinten Bulte in het Rechterense Veld, met o.a. een spin die over het water loopt en een microvlinder van nog geen centimeter groot.

Terug naar boven

Links

- Openbaar vervoer: - Sinds april 2017 is er Buurtbus Vilsteren, die rijdt tussen Dalfsen en Ommen. In totaal bemensen circa 30 vrijwilligers de bus, waardoor iedereen gemiddeld maar circa 1x in de 14 dagen dienst hoeft te doen. Dankzij deze bus worden ook de buurtschappen Achterveld, Dalmsholte, Giethmen, Hessum, Rechteren en Vennenberg aangedaan.

Reactie toevoegen