Reeuwijk-Dorp

Plaats
Dorp
Bodegraven-Reeuwijk
Groene Hart
Zuid-Holland

reeuwijk-dorp_collage.jpg

Reeuwijk-Dorp, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Reeuwijk-Dorp, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Reeuwijk-Dorp 2 kerken (Kopie).jpg

Reeuwijk-Dorp, de beide kerken op 1 foto; rechts de hervormde kerk, links de RK kerk.

Reeuwijk-Dorp, de beide kerken op 1 foto; rechts de hervormde kerk, links de RK kerk.

Reeuwijk-Dorp..JPG

De Hervormde kerk van Reeuwijk-Dorp

De Hervormde kerk van Reeuwijk-Dorp

Reeuwijk-Dorp.JPG

Reeuwijk-Dorp een plaatje van een dorp

Reeuwijk-Dorp een plaatje van een dorp

Reeuwijk-Dorp

Terug naar boven

Status

- Reeuwijk-Dorp is een dorp in de provincie Zuid-Holland, in de streek Groene Hart, gemeente Bodegraven-Reeuwijk. T/m 2010 gemeente Reeuwijk.

- Het dorp Reeuwijk-Dorp heeft in 1978 geen eigen postcode en plaatsnaam gekregen in het postcodeboek, voor de postadressen ligt het dorp daarom sindsdien 'in' de formele (maar in de praktijk niet bestaande) plaats(naam) Reeuwijk.

- Onder het dorp Reeuwijk-Dorp vallen ook de buurtschappen Middelburg (deels), Oud-Reeuwijk, Randenburg en Tempel.

Terug naar boven

Naam

In de volksmond
Inwoners zeggen dat ze 'op Dorp' wonen, zoals men vergelijkbaar in het nabijgelegen dorp Reeuwijk-Brug zegt dat men 'op Brug' woont.

Carnavalsnaam
Tijdens carnaval heet het dorp Reedeurp.

Terug naar boven

Ligging

Reeuwijk-Dorp ligt N van Gouda, W van Reeuwijk-Brug, O van Waddinxveen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Reeuwijk-Dorp samen met de buurtschap Tempel 11 huizen met 78 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 800 huizen met ca. 2.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Oorspronkelijk was Reeuwijk-Dorp de hoofdplaats van de gemeente Reeuwijk. Gezien de strategischer ligging van Reeuwijk-Brug is dat dorp sinds medio 19e eeuw het bestuurlijke centrum van de (sinds 2011 voormalige) gemeente Reeuwijk geworden.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij Streekmuseum Reeuwijk (zie vanaf de 4e alinea onder de link).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Reeuwijk-Dorp heeft 5 rijksmonumenten.

- In het centrum van het dorp ligt een 19e-eeuws katholiek complex, bestaande uit de Petrus en Pauluskerk uit 1889 met pastorie, een klooster, een school en een landbouwcoöperatie.

- De RK Sint-Petrus en Pauluskerk (Dorpsweg 22) is tussen 1889 en 1890 gebouwd. Architect Evert Margry ontwierp een driebeukige kruiskerk in neogotische stijl. Hij was ook verantwoordelijk voor het ontwerp van de pastorie. Het exterieur van de kerk is in oorspronkelijke staat bewaard gebleven. In de kerk staan nog de onderbouw van het hoofdaltaar uit 1890 en de preekstoel uit 1894, die ook door het bureau van Margry zijn vervaardigd. Kerk en pastorie zijn in 2010 gerestaureerd. T/m 2010 was hier sprake van Parochie De Goede Herder. Sinds 2011 vormen ze samen met een aantal omliggende kernen Parochie St. Jan de Doper.

- In het klooster naast de kerk (Dorpsweg 26), gebouwd naar een ontwerp van J. Heemskerk, waren oorspronkelijk op de begane grond de spreekkamer, refters, een kantoorruimte en de keuken ondergebracht. Op de verdieping bevond zich een kapel, enkele kamers en de ziekenkamer. Onder de kap de slaapzalen van de zusters. In het tussenlid tussen klooster en school sliepen en studeerden de 'educandines', de kostschoolmeisjes. De inwendige verbindingsdeuren tussen het klooster en de school in dit deel zijn inmiddels dichtgemetseld. In het tussenlid is bovendien een buitendeur dichtgemetseld en door een nieuwe deur vervangen. Het klooster is van algemeen belang: wegens cultuurhistorische waarde als uitdrukking van het rijke Rooms-katholieke leven tijdens de bouwtijd; wegens architectuurhistorische waarde vanwege de Overgangsstijl met Art Nouveau-elementen; in stedebouwkundig opzicht vanwege de beeldbepalende situering in Reeuwijk-Dorp en de functionele en ruimtelijke relatie met de overige onderdelen van het kerkcomplex. Het exterieur van het klooster is gaaf, van het interieur zijn de indeling en enkele elementen bewaard gebleven.

- De oude dorpskerk van Reeuwijk-Dorp is in 1871 vervangen door de huidige Hervormde (PKN) kerk aan de Kerkweg 2. Eenvoudige zaalkerk met ingebouwde fronttoren in sobere eclectische vormen.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - Carnavalsvereniging De Reedeurpenarren. - Videoreportage carnavalsoptocht Reeuwijk-Dorp 2019.

Terug naar boven

Links

- Belangenorganisatie: - Bewonersplatform Reeuwijk-Dorp en omliggende buurtschappen (= Middelburg, Oud-Reeuwijk, Randenburg en Tempel).

- Onderwijs en kinderopvang: - Dorpsschool De Bron in Reeuwijk-Dorp is een katholieke school, maar door het samengaan van openbaar en katholiek onderwijs is er een diversiteit in opvattingen ontstaan. De school straalt een warme sfeer uit. Het is een plaats waar kinderen met plezier naar school gaan, waar leerlingen, ouders en leerkrachten zich thuis voelen. Vertrouwen hebben in elkaar en een veilige omgeving scheppen is voor hen het uitgangspunt om kinderen te laten groeien en zich in alle facetten optimaal te laten ontwikkelen. Om dit te bereiken willen ze kwalitatief hoogwaardig onderwijs bieden dat voor ieder kind zal leiden tot de maximaal haalbare resultaten. Daarbij wordt rekening gehouden met de individuele mogelijkheden en achtergronden die elk kind uniek maken. Hun motto: Samen groeien op De Bron. De school biedt ook onderdak aan Peutergroep Het Fonteintje.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Reeuwijk-Dorp.

Reactie toevoegen