Reeuwijk-Dorp

Plaats
Dorp
Bodegraven-Reeuwijk
Groene Hart
Zuid-Holland

reeuwijk-dorp_plaatsnaambord_kopie.jpg

Reeuwijk-Dorp is een dorp in de provincie Zuid-Holland, in de streek Groene Hart, gemeente Bodegraven-Reeuwijk. T/m 2010 gemeente Reeuwijk.

Reeuwijk-Dorp is een dorp in de provincie Zuid-Holland, in de streek Groene Hart, gemeente Bodegraven-Reeuwijk. T/m 2010 gemeente Reeuwijk.

reeuwijk-dorp_op_kaart_openstreetmap.jpg

Reeuwijk-Dorp ligt N van Gouda, W van Reeuwijk-Brug, O van Waddinxveen, ZO van Boskoop. (© www.openstreetmap.org)

Reeuwijk-Dorp ligt N van Gouda, W van Reeuwijk-Brug, O van Waddinxveen, ZO van Boskoop. (© www.openstreetmap.org)

reeuwijk-dorp_collage.jpg

Reeuwijk-Dorp, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Reeuwijk-Dorp, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Reeuwijk-Dorp.JPG

Reeuwijk-Dorp een plaatje van een dorp

Reeuwijk-Dorp een plaatje van een dorp

reeuwijk-dorp_dorpsgezicht.jpg

Reeuwijk-Dorp, dorpsgezicht

Reeuwijk-Dorp, dorpsgezicht

reeuwijk-dorp_rm_hh_petrus_en_pauluskerk.jpg

De RK Sint-Petrus en Pauluskerk in Reeuwijk-Dorp (Dorpsweg 22) is tussen 1889 en 1890 gebouwd. Architect Evert Margry ontwierp een driebeukige kruiskerk in neogotische stijl.

De RK Sint-Petrus en Pauluskerk in Reeuwijk-Dorp (Dorpsweg 22) is tussen 1889 en 1890 gebouwd. Architect Evert Margry ontwierp een driebeukige kruiskerk in neogotische stijl.

reeuwijk-dorp_rm_pastorie_hh_petrus_en_pauluskerk.jpg

Ook de pastorie van de HH Petrus en Pauluskerk in Reeuwijk-dorp is een rijksmonument.

Ook de pastorie van de HH Petrus en Pauluskerk in Reeuwijk-dorp is een rijksmonument.

reeuwijk-dorp_gm_nh_dorpskerk_en_pastorie.jpg

De Hervormde (PKN) Dorpskerk en pastorie uit 1871 in Reeuwijk-Dorp zijn samen een gemeentelijk monument.

De Hervormde (PKN) Dorpskerk en pastorie uit 1871 in Reeuwijk-Dorp zijn samen een gemeentelijk monument.

Reeuwijk-Dorp..JPG

De Hervormde (PKN) kerk van Reeuwijk-Dorp vanuit een andere hoek

De Hervormde (PKN) kerk van Reeuwijk-Dorp vanuit een andere hoek

Reeuwijk-Dorp 2 kerken (Kopie).jpg

Tot slot de beide fotogenieke kerken van Reeuwijk-Dorp nog een keer samen op 1 foto; rechts de Hervormde kerk, links de RK kerk.

Tot slot de beide fotogenieke kerken van Reeuwijk-Dorp nog een keer samen op 1 foto; rechts de Hervormde kerk, links de RK kerk.

reeuwijk-dorp_kavelruil.jpg

In veel gemeenten hebben de afgelopen decennia kavelruilprojecten plaatsgevonden, waardoor de agrariërs grotere aaneengesloten kavels bij hun boerderij kregen, wat minder landbouwverkeer oplevert. Ook in Reeuwijk-Dorp heeft zo'n kavelruil plaatsgevonden.

In veel gemeenten hebben de afgelopen decennia kavelruilprojecten plaatsgevonden, waardoor de agrariërs grotere aaneengesloten kavels bij hun boerderij kregen, wat minder landbouwverkeer oplevert. Ook in Reeuwijk-Dorp heeft zo'n kavelruil plaatsgevonden.

Reeuwijk-Dorp

Terug naar boven

Status

- Reeuwijk-Dorp is een dorp in de provincie Zuid-Holland, in de streek Groene Hart, gemeente Bodegraven-Reeuwijk. T/m 2010 gemeente Reeuwijk.

- Het dorp Reeuwijk-Dorp heeft in 1978 geen eigen postcode en plaatsnaam gekregen in het postcodeboek, voor de postadressen ligt het dorp daarom sindsdien 'in' de formele (maar in de praktijk niet bestaande) plaats(naam) Reeuwijk.

- Onder het dorp Reeuwijk-Dorp vallen ook de buurtschappen Middelburg (deels), Oud-Reeuwijk, Randenburg en Tempel.

Terug naar boven

Naam

In de volksmond
Inwoners zeggen dat ze 'op Dorp' wonen, zoals men vergelijkbaar in het nabijgelegen dorp Reeuwijk-Brug zegt dat men 'op Brug' woont.

Carnavalsnaam
Tijdens carnaval heet het dorp Reedeurp.

Terug naar boven

Ligging

Reeuwijk-Dorp ligt N van Gouda, W van Reeuwijk-Brug, O van Waddinxveen, ZO van Boskoop.

"Je zou het zo niet zeggen als je over de boerenweggetjes fietst door het landschap met zijn graslanden, slootjes, plassen en dijken, maar Reeuwijk-Dorp ligt echt midden in de driehoek Den-Haag, Rotterdam en Utrecht. Vanuit het dorp ben je dan ook binnen enkele minuten op de A12. Het winkelcentrum van Waddinxveen, met een uitgebreid aanbod, ligt om de hoek, evenals die van Gouda en natuurlijk die van Reeuwijk-Brug. Toch geniet je hier volop van de rust en de ruimte, want beide zijn hier heel gewoon. Daarom is Reeuwijk-Dorp misschien wel het best bewaarde geheim van het Groene Hart." Aldus de website van de nieuwbouwwijk Reesvelt.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Reeuwijk-Dorp samen met de buurtschap Tempel 11 huizen met 78 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 800 huizen met ca. 2.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Oorspronkelijk was Reeuwijk-Dorp de hoofdplaats van de gemeente Reeuwijk. Gezien de strategischer ligging van Reeuwijk-Brug is dat dorp sinds medio 19e eeuw het bestuurlijke centrum van de (sinds 2011 voormalige) gemeente Reeuwijk geworden.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij Streekmuseum Reeuwijk (zie vanaf de 4e alinea onder de link).

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

Dorpsvisie
"Een aantal dorpsteamleden heeft in februari 2020 een bijeenkomst van de gemeente bijgewoond. De dorps- en wijkteams kregen toen het verzoek om een dorpsvisie te maken. Deze dorpsvisies zouden als bouwstenen gaan dienen voor de nog op te stellen toekomstvisie van de gemeente. Wij vonden en vinden het als dorpsteam belangrijk om de gemeente te laten weten wat de inwoners van Reeuwijk-Dorp en omgeving belangrijk vinden voor nu en in de toekomst. Welke goede zaken we graag zouden willen behouden en welke zaken verbeterd zouden moeten worden. Dus gingen we hiermee aan de slag. We waren erg blij met de ondersteuning die we bij dit proces vanuit de gemeente hebben gekregen. Het opstellen van een dorpsvisie was voor ons namelijk geen dagelijkse kost.

Hoe kwamen we aan informatie? Oorspronkelijk waren we van plan om onze jaarlijkse openbare vergadering, waarvoor altijd alle inwoners worden uitgenodigd, te gebruiken om hiervoor informatie op te halen. Helaas gooide corona roet in het eten. Uiteindelijk hebben we de informatie opgehaald door middel van twee enquêtes: een in september 2020 en een in januari 2021. De respons was beide keren vrij hoog, waar we heel blij mee waren. Het toont ook aan hoe betrokken de inwoners zijn. Met al deze informatie is een concept dorpsvisie Reeuwijk-Dorp e.o. gemaakt. De visie is onderverdeeld in zes voor ons gebied belangrijke thema’s: wonen, verkeer, winkel, groene omgeving, samenleven en duurzaamheid. Dit concept hebben we via een webinar in maart 2021 aan de inwoners gepresenteerd. Er konden toen over en weer nog vragen worden gesteld. Met de extra informatie uit de webinar hebben we de definitieve versie gemaakt. We hopen met deze dorpsvisie enige invloed uit te kunnen oefenen op het toekomstige beleid van de gemeente in ons gebied.

Dorpsvisie klaar en nu? Uiteraard stopt het proces hier niet. We gaan nu kijken hoe de gestelde doelen kunnen worden gehaald. De dorpsvisie-onderwerpen zullen daarnaast een terugkerend onderwerp worden op de agenda van het dorpsteamoverleg met de gemeente. Ook gaan we er vanuit dat we in een vroeg stadium bij de voorbereiding en uitvoering van de plannen uit de toekomstvisie van de gemeente zullen worden betrokken. De Dorpsvisie Reeuwijk-Dorp e.o. is op 14 juli 2021 aangeboden aan de gemeenteraad door het te overhandigen aan onze voormalige wijkwethouder burgemeester Christiaan van der Kamp en onze huidige wijkwethouder Kees Oskam. Vragen of meehelpen? Heeft u vragen over de dorpsvisie of wilt u meehelpen om een van de doelen te bereiken? Mail dan naar info@dorpsteamreeuwijkdorp.nl."

Herinrichting Kerkweg
"De gemeente gaat aan het werk aan de Kerkweg in Reeuwijk-Dorp. Het is tijd voor groot onderhoud en de weg wordt beter herkenbaar gemaakt als C-weg. Een weg krijgt de status van een C-weg als deze niet geschikt is voor zwaar en breed verkeer. Dit is hier het geval vanwege de zettingsgevoelige bodem en de verkeersveiligheid. Inloopavond. Begin 2019 was er een bewonersavond. Op deze avond is een voorlopig schetsontwerp gepresenteerd over de nieuwe indeling van de Kerkweg. De aanwezige bewoners gaven toen aan hoe zij de Kerkweg graag zouden zien. De voornaamste wensen waren: het verbreden van het bestaande fietspad; het fietspad van de rijbaan scheiden door een heg; het creëren van meer uitwijkplaatsen. Definitief Ontwerp. Deze wensen zijn zoveel mogelijk in het definitieve ontwerp verwerkt. Uiteraard is daarbij rekening gehouden met alle richtlijnen en de gestelde kaders. Het fietspad, dat nu ongeveer 1,5m breed is, wordt verbreed naar ongeveer 2,5m. Tussen de weg en het fietspad komt een haag en er komen knotwilgen langs de oeverkant van het fietspad. Meer uitwijkplaatsen langs de weg blijkt niet realiseerbaar, de ruimte is hiervoor te beperkt.

De gemeente heeft samen met een aannemer gezocht naar een innovatieve funderingstoepassing, zoals glasschuim. Door het zettingsgevoelige gebied zou deze innovatieve oplossing goed toepasbaar zijn. Milieukundige eisen maken de toepassing van deze innovatieve oplossing echter nu niet mogelijk. Om niet nog langer te wachten, is besloten om de weg en dan vooral de fundering, helemaal opnieuw te ontwerpen met bekende en bewezen technieken voor zettingsgevoelige gebieden. We streven er naar om in het 3e kwartaal 2021 te starten met de reconstructie." (bron: gemeente)

Action / woningbouw / dorpswinkel
Sinds juli 2021 is er een Action gevestigd in het kleine Reeuwijk-Dorp. Zo'n winkel kan van zo'n klein dorp alleen niet leven. Het zal daarom ongetwijfeld een aanzuigende werking hebben op de regio. Daarom zijn de inwoners er niet unaniem blij mee. De anno 2021 9-jarige inwoner Tiemen Wijnja heeft zelfs tijdens de raadsvergadering van half juli 2021 een petitie met 241 handtekeningen uitgereikt aan wethouder Kees Oskam tegen de komst van een Action. "Wij willen niet dat er een Action komt, omdat er dan auto’s komen die deze buurt niet kennen en ongelukken veroorzaken met kinderen", aldus Tiemen. Ook willen inwoners liever een buurtsuper dan een Action. De gemeente stond ook niet te juichen bij de komst van de Action op deze locatie, maar kon het ook niet tegenhouden omdat het binnen het bestemmingsplan past. Wethouder Oskam gaf aan dat Action op deze locatie slechts een jaar gaat huren en dat het college blijft inzetten op woningbouw en een dorpswinkel. Ook zijn er afspraken met Action gemaakt; de winkel gaat bijvoorbeeld niet op zondag open en de winkel wordt slechts een keer per dag bevoorraad.

Reesvelt
"Aan de rand van Reeuwijk-Dorp, met een weids uitzicht over de polders, is Reesvelt gerealiseerd. De wijk heeft een chique, dorpse uitstraling met een grote variatie aan woningen. Naast de 20 rijwoningen en 12 twee-onder-een-kapwoningen zijn er ook 12 vrijstaande, luxe woningen. Alle woningen zijn gebouwd in de zo gewilde jaren ’20 en ’30-stijl en hebben een fijne tuin. Kinderen kunnen er veilig op straat spelen en er is ook een speeltuin waar ze heerlijk kunnen ravotten. De wijk straalt gezelligheid uit, het is zo’n plek waar je je snel thuis voelt en nooit meer weg wilt. De 53 woningen zijn op wooneilanden gebouwd aan de rand van het dorp. Vrijwel iedere woning staat aan het water, waardoor mooie weidse vergezichten ontstaan. Vanzelfsprekend zijn de woningen aardgasvrij en aangesloten op een duurzaam energiesysteem. Reeuwijk-Dorp is een verademing voor mensen die de gezelligheid van een dorp zoeken en de reuring van de steden in de buurt willen hebben." Aldus de website van deze nieuwbouwwijk.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Reeuwijk-Dorp heeft 5 rijksmonumenten.

- In het centrum van het dorp ligt een 19e-eeuws katholiek complex, bestaande uit de Petrus en Pauluskerk uit 1889 met pastorie, een klooster, een school en een landbouwcoöperatie.

- De RK Sint-Petrus en Pauluskerk in Reeuwijk-Dorp (Dorpsweg 22) is tussen 1889 en 1890 gebouwd. Architect Evert Margry ontwierp een driebeukige kruiskerk in neogotische stijl. Hij was ook verantwoordelijk voor het ontwerp van de pastorie. Het exterieur van de kerk is in oorspronkelijke staat bewaard gebleven. In de kerk staan nog de onderbouw van het hoofdaltaar uit 1890 en de preekstoel uit 1894, die ook door het bureau van Margry zijn vervaardigd. Kerk en pastorie zijn in 2010 gerestaureerd. T/m 2010 was hier sprake van Parochie De Goede Herder. Sinds 2011 vormen ze samen met een aantal omliggende kernen Parochie St. Jan de Doper.

- In het klooster naast de kerk (Dorpsweg 26), gebouwd naar een ontwerp van J. Heemskerk, waren oorspronkelijk op de begane grond de spreekkamer, refters, een kantoorruimte en de keuken ondergebracht. Op de verdieping bevond zich een kapel, enkele kamers en de ziekenkamer. Onder de kap de slaapzalen van de zusters. In het tussenlid tussen klooster en school sliepen en studeerden de 'educandines', de kostschoolmeisjes. De inwendige verbindingsdeuren tussen het klooster en de school in dit deel zijn inmiddels dichtgemetseld. In het tussenlid is bovendien een buitendeur dichtgemetseld en door een nieuwe deur vervangen. Het klooster is van algemeen belang: wegens cultuurhistorische waarde als uitdrukking van het rijke Rooms-katholieke leven tijdens de bouwtijd; wegens architectuurhistorische waarde vanwege de Overgangsstijl met Art Nouveau-elementen; in stedebouwkundig opzicht vanwege de beeldbepalende situering in Reeuwijk-Dorp en de functionele en ruimtelijke relatie met de overige onderdelen van het kerkcomplex. Het exterieur van het klooster is gaaf, van het interieur zijn de indeling en enkele elementen bewaard gebleven.

- De oude dorpskerk van Reeuwijk-Dorp is in 1871 vervangen door de huidige Hervormde (PKN) Dorpskerk (Kerkweg 2). Eenvoudige zaalkerk met ingebouwde fronttoren in sobere eclectische vormen. Men maakt gebruik van een elektronisch Johannusorgel, type Rembrandt 2070. De boxen staan opgesteld achter een loos orgelfront van firma Standaard. De kerk heeft in 2021 het 150-jarig bestaan gevierd. In dat kader vertelt voorzitter van de kerkenraad Henk van der Smit over de geschiedenis van de kerk in 'Kijk op Bodegraven-Reeuwijk' d.d. 27-10-2021. De kerk valt onder de Hervormde Gemeente Reeuwijk. - Nieuws van de Dorpskerk op Facebook.

Toen de huidige Dorpskerk werd gebouwd had de kerkelijke gemeente nog zo’n 500 lidmaten, maar kort na de oplevering van de kerk werden dat er zo’n 200 minder omdat de Reeuwijkse buurtschappen ’s-Gravenbroek en Elfhoeven kerkelijk bij Reeuwijk werden ingedeeld. De inwoners van deze buurtschappen werden geacht zich daarom aan te sluiten bij de kerk in Sluipwijk, die enkele jaren eerder was gebouwd. Na 1971 is het aantal zitplaatsen in de kerk teruggebracht naar 120, omdat toen in Reeuwijk-Brug de Ichthuskerk werd gebouwd en het aantal kerkbezoekers in Reeuwijk-Dorp verder afnam. Bestuurlijk vormen de kerken een eenheid, maar van de 1100 tot 1200 kerkelijke leden woont zo’n 80 procent aan de oostzijde van de A12 en die zijn derhalve meer georiënteerd op de Ichthuskerk. De dominee verzorgt de diensten in beide kerken.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Voetbalvereniging RVC'33 organiseert jaarlijks op een zaterdag begin januari de Snertloop, waarbij geld wordt ingezameld voor een goed doel.

- Carnaval. - Carnavalsvereniging De Reedeurpenarren. - Videoreportage carnavalsoptocht Reeuwijk-Dorp 2019.

- Rommelmarkt op een zaterdag in april.

Terug naar boven

Links

- Belangenorganisatie: - "Dorpsteam Reeuwijk-Dorp, Tempel en buitengebied (= met name Middelburg, Oud-Reeuwijk en Randenburg, red.) is actief sinds 2012. Ze bestaat uit buurtbewoners die zich op vrijwillige basis inzetten voor het behouden en bevorderen van de leefbaarheid in al haar aspecten, zoals bewoonbaarheid, groenvoorzieningen, leefbaarheid/samenleven, natuur en milieu, openbaar gebied, ruimtelijke ordening, voorzieningen in het werkgebied, verkeer en mobiliteit, veiligheid, overlast en de gevolgen van voorgenomen plannen van overheden en organisaties. Het Dorpsteam geeft de gemeente hierover gevraagd en ongevraagd advies."

- Dorpshuis: - "In 1987 heeft een aantal verenigingen en individuele personen zich tot burgemeester en wethouders van de gemeente Reeuwijk gericht, met het verzoek om in Reeuwijk-Dorp een onderkomen te realiseren waar zij hun activiteiten kunnen ontplooien. De gemeente heeft een dorpshuis gebouwd. Het gebouw kreeg de naam “De Kaag”. De gemeente bleef eigenaar en voor de exploitatie werd Stichting Dorpshuis De Kaag opgericht. Bij De Kaag behoort een groot plein waar je met mooi weer heerlijk buiten kunt zitten en er is ruimte genoeg voor de kinderen om buiten te spelen. Het gebouw ligt naast de voetbalvelden en er is voldoende parkeergelegenheid.

Sinds 2016, na een grootse verbouwing van Dorpshuis De Kaag, ziet alles er weer netjes en modern uit. De indeling is gedeeltelijk anders geworden en er is een mooie professionele keuken geplaatst waar je gezellig met elkaar kunt koken of een workshop kunt houden. De toiletten zijn geheel vernieuwd, er is een nieuwe vloer gegoten en de hele Kaag zit strak in de verf. Doordat binnen alles netjes is opgeknapt kon de buitenkant niet uitblijven; het plein is opgehoogd zodat ook voor diegenen die slecht ter been zijn een gemakkelijke entree tot De Kaag is gerealiseerd. De gemeente verhuurt aan de stichting en de stichting verhuurt aan allerlei clubs in Reeuwijk-Dorp o.a. de bridge, kaartclubs, vrouwengilde, verenigingen en stichtingen voor vergaderingen, het medisch centrum voor vaccinaties, de gemeente als stemlokaal voor verkiezingen, Huis van Alles en aan individuele personen voor bijvoorbeeld verjaardagen, examenfeestjes, babyshower, familiereünie, etentjes, e.d. De stichting verzorgt het beheer van De Kaag."

- Onderwijs en kinderopvang: - Dorpsschool De Bron in Reeuwijk-Dorp is een katholieke school, maar door het samengaan van openbaar en katholiek onderwijs is er een diversiteit in opvattingen ontstaan. De school straalt een warme sfeer uit. Het is een plaats waar kinderen met plezier naar school gaan, waar leerlingen, ouders en leerkrachten zich thuis voelen. Vertrouwen hebben in elkaar en een veilige omgeving scheppen is voor hen het uitgangspunt om kinderen te laten groeien en zich in alle facetten optimaal te laten ontwikkelen. Om dit te bereiken willen ze kwalitatief hoogwaardig onderwijs bieden dat voor ieder kind zal leiden tot de maximaal haalbare resultaten. Daarbij wordt rekening gehouden met de individuele mogelijkheden en achtergronden die elk kind uniek maken. Hun motto: Samen groeien op De Bron.

- "Kinderen van twee tot vier jaar de ruimte geven de wereld om zich heen al spelend te ontdekken en te ervaren. Dat kan bij Peutergroep De Bron in Reeuwijk-Dorp. Tijdens schoolweken kunnen peuters hier drie tot vijf uur per dag terecht, in het gebouw van de basisschool De Bron. Peutergroep De Bron valt onder Stichting Kind & Co, die ook de naschoolse opvang op basisschool De Bron verzorgt. Er wordt gewerkt met een educatief peuterprogramma ‘Peuterplein’. Dit is afgestemd op de kleutermethode ‘Kleuterplein’ van De Bron, zodat je kind makkelijker kan doorstromen naar de eerste groep van de basisschool.

Peutergroep De Bron in Reeuwijk-Dorp helpt je kind bij: taalontwikkeling (we nemen de tijd voor gesprekken met je kind); sociaal- emotionele ontwikkeling (vriendschappen opbouwen en samen leren spelen); ontwikkeling van zintuigen en motoriek (lekker bewegen en knutselen, goed voor de fijne en grove motoriek); voorbereidende rekenvaardigheden (al spelend alvast leren rekenen). Kinderen nemen deel aan kringactiviteiten. Hier leren ze te vertellen over wat zij belangrijk vinden én leren ze te luisteren naar anderen. Kortom: deze peutergroep is een waardevolle voorbereiding op de basisschool. Op de peutergroep werken we met één gekwalificeerde pedagogisch medewerker per acht kinderen."

- Sport: - "Reeuwijkse Voetbalvereniging Concordia '33, oftewel RVC '33, is dé voetbalvereniging van Reeuwijk-Dorp. RVC '33 besteedt niet alleen veel aandacht aan het voetbaltechnische gedeelte, maar ook aan activiteiten buiten het voetbal. De Familiedagen, Klaverjassen, RVC-Awards, Olympiade, 4 tegen 4-toernooien, een dagje Drievliet en soos-avonden zijn maar een kleine greep uit de activiteiten die voor de (jeugd)leden worden georganiseerd. Dat maakt RVC '33 zo uniek: een (bijna) perfecte combinatie tussen prestatie en recreatie.

De vereniging heeft de beschikking over 2 wedstrijdvelden: een van gras en een van kunstgras, en een kunstgras-(trainings)veld. Tevens zijn er 8 kleedlokalen en een prachtige kantine aanwezig, waar het na de wedstrijden gezellig vertoeven is. Alle geledingen binnen de vereniging zijn aanwezig; Dames en Heren Senioren, (meisjes-)Junioren en Pupillen en zaalteams. De zaterdag is bestemd voor de jeugd, de zondag voor de senioren en de zaalvoetbalteams spelen op doordeweekse avonden. Wij hopen je binnenkort een keer te mogen verwelkomen op Sportpark Kaagjesland, Kaagplein 15 te Reeuwijk-Dorp, de thuishaven van RVC '33." Bekijk ook de drone-vlucht over het complex van RVC '33, gemaakt door Mari Blanken en hier vind je de geschiedenis van de vereniging.

- Welzijn: - "Het Huis van Alles in Reeuwijk-Dorp is een ontmoetingsplek voor de bewoners. Men kan er deelnemen aan verschillende activiteiten, maar ook binnenlopen voor een praatje, een kop koffie of thee mét koekje. Alles vindt plaats in dorpshuis De Kaag. Dit gebouw wordt 2 dagen per week gehuurd, op dinsdag en op woensdag. Kom gerust een keer om de sfeer te proeven (of de koekjes of het eten)."

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Reeuwijk-Dorp.

Reactie toevoegen