Reiderwolderpolder

Plaats
Buurtschap
Oldambt
Groningen

reiderwolderpolder_boerderij.jpg

Boerderij in de Reiderwolderpolder (© Harry Perton/https://groninganus.wordpress.com)

Boerderij in de Reiderwolderpolder (© Harry Perton/https://groninganus.wordpress.com)

reiderwolderpolder_klei_kopie.jpg

Mooi uitzicht op zojuist geploegde vette klei in de Reiderwolderpolder N van buurtschap Finsterwolderhamrik (© Jan Dijkstra, Houten)

Mooi uitzicht op zojuist geploegde vette klei in de Reiderwolderpolder N van buurtschap Finsterwolderhamrik (© Jan Dijkstra, Houten)

Reiderwolderpolder

Terug naar boven

Status

- Reiderwolderpolder is een buurtschap en polder in de provincie Groningen, gemeente Oldambt. T/m 1989: Drieborgs gedeelte: gemeente Beerta, Finsterwolds gedeelte: gemeente Finsterwolde. In 1990 in zijn geheel over naar gemeente Reiderland, in 2010 over naar gemeente Oldambt.

- De buurtschap Reiderwolderpolder valt, ook voor de postadressen, grotendeels onder het dorp Finsterwolde, deels onder het dorp Drieborg.

- De buurtschap Reiderwolderpolder ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

Naamsverklaring
Genoemd naar het hier gelegen hebbende Reiderwold. 10e-11e eeuw in, uppan UUalda, de Redi in UUalda, midden 12e eeuw de Reide in Walde, midden 12e eeuw in Reiderwalde. Verdronken in de Dollard, in de omgeving van Termunten. Betekent het Oudfriese walde, datief enkelvoud, zie wold 'moerasbos, zompig bos', behorend bij Reide. Werd onderscheiden in Uprederwalt en Utrederwalt, waarbij Up- = 'hoger' (= landwaarts) en Ut- = buitenwaarts, richting zee. Vergelijk Opwierde en Uitwierde.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Reiderwolderpolder ligt rond de gelijknamige weg, voor het gedeelte rond en O van het kruispunt met de Kerkweg. De buurtschap ligt N en NO van het dorp Finsterwolde, NW, N en NO van de dorpen Drieborg en Nieuw Beerta, Z van het water de Dollard, NO van het dorp Oostwold en ZO van het dorp Woldendorp.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Reiderwolderpolder omvat ca. 20 huizen en een handvol bedrijfsgebouwen, met ca. 50 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De Reiderwolderpolder is in de 2e helft van de 19e eeuw ontstaan door inpoldering van de Dollard. De bescherming van die nieuwe polder werd gevormd door de Reiderwolderpolderdijk, waarin één sluis was opgenomen die destijds de Reiderlanderbuitensluis of Beersterzijl heette. Tegenwoordig is dat de Grote Slapersluis.

Begin 20e eeuw is de Carel Coenraadpolder ontstaan toen kwelders N van de Reiderwolderpolder werden ingepolderd. De plek van de sluis in de Reiderwolderpolderdijk moest toen verplaatst worden naar de nieuwe zeedijk. Op de oude plek werd toen de Grote Slapersluis gebouwd. In eerste instantie fungeerde de sluis als spuisluis voor het water uit het gebied. Later veranderde de functie van de uitwateringssluis in keersluis tegen het zeewater.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De Grote Slapersluis ligt op de kruising van het Hoofdkanaal en het Boezemkanaal, waarvan het water naar Nieuwe Statenzijl loopt. Dit vormt ook de scheidslijn tussen de Reiderwolderpolder en de Carel Coenraadpolder. De Grote Slapersluis is in 2012 volledig gerestaureerd. De sluis bestaat uit twee betonnen sluishoofden met houten geleiders, schotbalksponningen, houten eb- en vloeddeuren, en een sluiskom. De sluishoofden zijn met elkaar verbonden door een ijzeren, karakteristieke rolbrug. De Grote Slapersluis met de ijzeren rolbrug heeft in 2000 de status van rijksmonument gekregen, vanwege o.a. zijn grote waarde voor de Groningse poldergeschiedenis en zijn bijzondere constructie. De sluis is de enige in zijn soort in de provincie.

Terug naar boven

Beeld

- Rondrit door de Reiderwolderpolder, door Jan Rijpma.

Reactie toevoegen