Reijerscop

Plaats
Buurtschap
Woerden Utrecht
Groene Hart
Utrecht

reijerscop_collage.jpg

Reijerscop, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Reijerscop, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Reijerscop buurtschapsgezicht (Kopie).jpg

Reijerscop, een idyllische buurtschap onder Harmelen. Laten we hopen dat dit landschap zo gehandhaafd blijft en de snode plannen voor een bedrijventerrein hier geen doorgang vinden...

Reijerscop, een idyllische buurtschap onder Harmelen. Laten we hopen dat dit landschap zo gehandhaafd blijft en de snode plannen voor een bedrijventerrein hier geen doorgang vinden...

Reijescop.JPG

Buurtschap Reijerscop, tussen De Meern en Harmelen

Buurtschap Reijerscop, tussen De Meern en Harmelen

Rrijerscop.JPG

Erg landelijk is het in Reijerscop. Jammer dat het zo dicht bij de A12 is gelegen.

Erg landelijk is het in Reijerscop. Jammer dat het zo dicht bij de A12 is gelegen.

willige_langerak_wit_plaatsnaambord_met_richtingwijzers_tiendweg_kopie.jpg

In Reijerscop kun je niet zien welk deel onder De Meern valt en welk deel onder Harmelen. Dat is niet reuzehandig (understatement). Maar dat is met bordjes simpel op te lossen, zoals men hier heeft gedaan bij een soortgelijke situatie in Willige Langerak.

In Reijerscop kun je niet zien welk deel onder De Meern valt en welk deel onder Harmelen. Dat is niet reuzehandig (understatement). Maar dat is met bordjes simpel op te lossen, zoals men hier heeft gedaan bij een soortgelijke situatie in Willige Langerak.

ganzert_richtingbordjes_640x480.jpg

Men zou het in Reijerscop ook kunnen aangeven zoals in Ganzert: je komt vanaf de N228 binnen in Reijerscop onder De Meern, en na x meter kom je in Reijerscop onder Harmelen. Dan weten bezoekers ook waar ze aan toe zijn en hoeven ze niet te dwalen.

Men zou het in Reijerscop ook kunnen aangeven zoals in Ganzert: je komt vanaf de N228 binnen in Reijerscop onder De Meern, en na x meter kom je in Reijerscop onder Harmelen. Dan weten bezoekers ook waar ze aan toe zijn en hoeven ze niet te dwalen.

Reijerscop

Terug naar boven

Status

- Reijerscop is een buurtschap in de provincie Utrecht, in de streek Groene Hart, in grotendeels gemeente Woerden (t/m 2000 gemeente Harmelen), deels gemeente Utrecht (t/m 2000 gemeente Vleuten-De Meern).

- De buurtschap Reijerscop valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Harmelen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1217 / 1334 / 1398 Reynerscoep, 1296-1307 Reynerscoip, 1394 Reyerscoip, 1840 Reijerskop.

Naamsverklaring
Samenstelling van het Middelnederlandse cope 'gekocht land' (zie verder bij Teckop) en de persoonsnaam Reyner (= Reinier).(1)

Terug naar boven

Ligging

- De buurtschap Reijerscop ligt Z van Harmelen, rond het W deel van de gelijknamige weg, en grenst in het N aan de A12.

- De buurtschap en polder Reijerscop (verder in deze alinea en de alinea hierna afgekort als R.) is klein qua aantal inwoners, maar groot qua oppervlakte. Het W deel dat vanouds onder de gemeente Harmelen viel, heette R.-Indijk (niet te verwarren met de buurtschap Indijk N van Harmelen bij Gerverscop). Het O deel dat vanouds onder de gemeente Veldhuizen viel, was verdeeld in polder en voormalige heerlijkheid R.-Creuningen (289 ha), polder en voormalige heerlijkheid R.-Sint Pieter of R.-Mierlo (100 ha) en polder R.-Lichtenberg (dat in de Volkstelling van 1840 Veldhuizen-Ligtenberg heet) (324 ha).

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 had de buurtschap Reijerscop onder de gemeente Harmelen (= R.-Indijk) 5 huizen met 31 inwoners. Onder de gemeente Veldhuizen was in 1840 sprake van de buurtschappen en polders R.-Lichtenberg 3/26 (= huizen/inwoners), R.-Creuningen 12/93 en R.-Sint Pieters 6/43.

- Tegenwoordig heeft de buurtschap Reijerscop onder Harmelen ca. 50 huizen met ca. 120 inwoners. N.B.: het O deel van de gelijknamige weg valt als buurtschap Veldhuizen onder het dorp De Meern! Niet reuze handig is dat beide delen overnieuw beginnen te nummeren en niet doornummeren, waardoor de huisnummers 8-28 en 11-27 dubbel voorkomen. De huisnrs. 8-28 en 11-27 aan de O kant betreffen dus de buurtschap Veldhuizen onder De Meern. Hint: men zou verkeerd rijdende en aanbellende bezoekers, leveranciers, hulpdiensten e.d. kunnen voorkomen door plaatsnaambordjes te plaatsen met respectievelijk in het W deel 'buurtschap Reijerscop (Harmelen)' en ín het O deel 'buurtschap Veldhuizen (De Meern)', met de desbetreffende huisnummerreeksen erbij. Zie de foto's voor hoe men dat bijv. bij soortgelijke situaties in de buurtschappen Willige Langerak en Ganzert heeft opgelost.

Terug naar boven

Geschiedenis

De polder Reijerscop is ontgonnen door 'copers'; groepen kolonisten, die na de ontginning als vrije boer konden bestaan, zij het onder het gezag van hun 'heer', die meestal ook de 'vercoper' was. De uit te geven kavels hadden een vaste lengte (ca. 1.250 meter) en breedte (ca. 110 meter). De boerderijen stonden op gelijke afstand van elkaar aan de kop van de kavel. Zo ontstond een zeer regelmatig verkavelingspatroon. Elke ontginning bestond uit meerdere kavels en vormde een polder met eigen afwatering. De achterzijde van deze polders werd begrensd door een kade, de zijkanten langs de percelen door zijkaden, ook wel zuwes genoemd.

Dit eeuwenoude cultuurlandschap ligt vooral in de klei-op-veengebieden. Het meest gaaf zijn ze in de Lopikerwaard, waar de ontginning vanaf de Lek en de IJssel plaatsvond, en het gebied rond Kockengen, waar cope-ontginningen vanuit het zuiden (Oude Rijn) en het oosten (de Vecht) elkaar ontmoeten. De cope-ontginningen tussen IJssel en Oude Rijn (Reijerscop e.a.) en onder Vianen worden geconfronteerd met oprukkende verstedelijking vanuit Utrecht en haar randgemeenten.

- Geschiedenis van en monumentale panden in Reijerscop.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

Bedrijventerrein?
De gemeente Woerden dacht in 2009 over de ontwikkeling van een regionaal bedrijventerrein binnen de gemeentegrenzen, om bedrijven uit Woerden maar ook uit de Lopikerwaard, ruimte te bieden. Er gingen stemmen op om de buurtschap Reijerscop hiervoor te gebruiken. Gelukkig stelden diverse raadsfracties dat eerst maar eens goed gekeken moest worden naar het beter benutten en revitaliseren van bestaande terreinen in de regio zoals Strijkviertel en Lage Weide. Bovendien komt er straks ook een bedrijventerrein in het nabijgelegen Rijnenburg. (weet iemand of het beoogde bedrijventerrein in deze buurtschap al definitief is afgeblazen?, red.)

Duurzame energie'bouw'?
ZW van Utrecht komt over een aantal jaren de nieuwe wijk Rijnenburg. Deze wijk moet energieneutraal zijn in gebruik. Leidsche Rijn is straks een stadsdeel met 30.000 woningen met ook allemaal een energievraag. De gemeente Utrecht wil klimaatneutraal zijn in 2030, de Provincie in 2040. De Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) wil graag weten wat de potentie is van het agrarische gebied Reijerscop W van Rijnenburg om daar duurzame energie op te wekken. De agrarische sector zou zichzelf van duurzame energie kunnen voorzien, maar wellicht ook de bewoners in de nieuwbouwwijken om haar heen. Te denken valt aan mest, houtige biomassa, wind, zon, warmte-koude-opslag, etc. - In 2012 is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden van het opwekken van duurzame energie in Reijerscop.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De buurtschap Reijerscop is één grote bezienswaardigheid, met haar oude boerderijen langs een kronkelweggetje, omzoomd door knotwilgen. De buurtschap heeft echter slechts één rijksmonument, en wel de langhuisboerderij op nr. 26. Onder het kopje Geschiedenis hierboven wordt nog een 10-tal bijzondere boerderijen in de buurtschap (voor zover het het deel onder Harmelen betreft) beschreven.

Reactie toevoegen