Renneborg

Plaats
Buurtschap
Westerwolde
Westerwolde
Groningen

Renneborg

Terug naar boven

Status

- Renneborg is een buurtschap in de provincie Groningen, in de streek en gemeente Westerwolde. T/m 2017 gemeente Vlagtwedde.

- De buurtschap Renneborg valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Vlagtwedde.

- De buurtschap Renneborg ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1840 De Renneburg.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Renneborg ligt rond de Wollinghuizerweg, tussen de huisnummers 96 en 117, en rond de kruispunten van deze weg met de Renneborgweg en Achterweg. De buurtschap ligt ZO van het dorp Vlagtwedde, W van het dorp Bourtange, NO van het dorp Jipsingboertange en N van het dorp Sellingen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat buurtschap Renneborg 2 huizen met 15 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap ca. 15 huizen met ca. 40 inwoners.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- In februari 2019 is gestart met de uitvoering van deelproject Renneborg-Ter Walslage in Westerwolde. Het is het grootste deelproject (ca. 450 hectare) en het sluitstuk van een jarenlange gebiedsontwikkeling rondom de Ruiten Aa, die als een vitale levensader door dit unieke gebied kronkelt. In dit gebied krijgt de Ruiten Aa nieuwe meanders - wat inhoudt dat de oorspronkelijke situatie van rond 1960 wordt hersteld - en wordt de waterhuishouding verbeterd. Er worden maatregelen genomen om het water langer vast te houden in het dal van de Ruiten Aa. Hierdoor duurt het in natte periodes langer voordat het water afstroomt naar De Dollard. Door de beek te laten meanderen krijgt natuur de kans om zich te ontwikkelen en kunnen vissen straks van en naar hun paaiplekken trekken. Vaste stuwen worden vervangen door zogeheten bodemvallen zodat vissen vrije doorgang krijgen. Ook komen er wandel- en fietspaden in het gebied.

Na afronding van alle werkzaamheden medio 2021 is in totaal bijna 2500 hectare rondom de Ruiten Aa ingericht als onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland; het netwerk van aangesloten natuurgebieden in ons land. Het hele beekdal is nu kronkeliger, natter, kleurrijker en gevarieerder zodat flora en fauna zich volop kunnen ontwikkelen. Tegelijkertijd is er plek voor de landbouw gebleven die al eeuwenlang karakteristiek is voor de streek. En recreanten kunnen genieten van vele wandel- en fietspaden die de afgelopen jaren door het hele gebied zijn gecreëerd.

De ontwikkeling van zo’n bijzonder gebied kan alleen door goede samenwerking en afstemming tussen betrokken organisaties en bewoners van het gebied. De betrokken organisaties zijn verenigd in de Gebiedscommissie Westerwolde die in opdracht van de provincie Groningen werkt aan de (inrichtings)plannen voor het gebied. Hierin zitten vertegenwoordigers van provincie Groningen, waterschap Hunze en Aa’s, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, LTO Noord, de gemeenten Westerwolde en Stadskanaal en Stichting Promotie Westerwolde. Prolander ondersteunde de gebiedscommissie en was verantwoordelijk voor het projectmanagement. (bron: Prolander)

"De herinrichting van dit gebied is het laatste onderdeel van dertig jaar verbetering van het beekdal van het riviertje de Ruiten Aa, vanaf Ter Apel richting Blijham. Het beekdal is kronkeliger en gevarieerder geworden. De werkzaamheden zijn onderdeel van de totale inrichting van het Natuur Netwerk Nederland (NNN) rond de Ruiten Aa. In totaal gaat het om 2500 hectare natuurgebied in het beekdal van de Ruiten Aa. Het deelgebied Renneborg-Ter Walslage is met 450 hectare het grootste en het laatste project. Sinds begin 2019 is gewerkt om de Ruiten Aa in deze omgeving weer te laten kronkelen. Een werkgroep van bewoners en ondernemers uit het gebied heeft in de voorbereiding meegedacht over de aanpak en inrichting.

Waterhuishouding. Zo is in het stroomgebied van de Ruiten Aa de waterhuishouding verbeterd. Door de beek te laten kronkelen wordt de natuur versterkt en kunnen de graslanden langs de beek bij natte omstandigheden onder water lopen. Hierdoor wordt het water in het beekdal van de Ruiten Aa langer vastgehouden. Dat is goed voor de natuur en het landschap, zeker nu de zomers steeds droger worden. Bij de Renneborgerweg is een meetpunt aangelegd om de stroomsnelheid van de Ruiten Aa te meten. Met deze gegevens bepaalt het waterschap hoeveel water wordt afgevoerd.

Terug naar 1900. De omgeving van de beek is ook opnieuw ingericht en zoveel mogelijk hersteld naar hoe het er rond 1900 uitzag. Het onderscheid tussen de hoger gelegen essen, die vaak gebruikt worden als akkerland, en de graslanden rondom de beek is teruggebracht. Dat is gedaan door het hoogteverschil weer te herstellen en de randen van de percelen opnieuw in te planten. Waardevolle archeologische en cultuurhistorische schatten zijn beschermd of opnieuw zichtbaar gemaakt.

Recreatie. In het gebied is ook volop ruimte voor recreatie. Door de vele wandel- en fietspaden die de afgelopen jaren zijn aangelegd kunnen bewoners en bezoekers genieten van het Westerwoldse landschap. Op verschillende plekken zijn bruggen en doorwaadbare plekken aangelegd en ook kan er in de beek worden gekanood. Deze aanpassingen maken het gebied nog aantrekkelijker voor toerisme, wat goed is voor het lokale bedrijfsleven." (bron: Provincie Groningen, juni 2021)

Reactie toevoegen