Reth

Plaats
Buurtschap
Baarle-Nassau
West-Brabant Baronie en Markiezaat
Noord-Brabant

Reth

Terug naar boven

Status

- Reth is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Baronie en Markiezaat, gemeente Baarle-Nassau.

- De buurtschap Reth valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Baarle-Nassau.

- Niet te verwarren met de eveneens in de gemeente Baarle-Nassau gelegen buurtschap Reuth.

Terug naar boven

Naam

Naamsverklaring
Betekent hetzelfde als rijt ‘kleine natuurlijke waterloop’. Zie ook Rith.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Reth ligt rond de gelijknamige weg, ZO van Baarle-Nassau.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Reth 17 huizen met 111 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap nog altijd ca. 17 huizen, nu met ca. 40 inwoners.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Z van buurtschap Reth ligt de Retsche Heide. Deze voormalige heide ligt in verschillende opzichten op de grens; ze ligt op de grens tussen België en Nederland en op de grens van het stroomgebied van het Merkske en het stroomgebied van de Leij.

Waterschap De Dommel heeft in 2012 ecologische verbindingen aangelegd langs de Poppelse Leij en de Kievitsloop. Door het herinrichten van een traject van 3,5 km zijn de natuurgebieden Landgoed Schaluinen, Retsche Heide, Eindegoorheide, De Kievit, Oud Heiveld en de Poppelse Heide met elkaar verbonden. Al deze gebieden maken deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Door middel van dit zogeheten ‘natte groene kralensnoer’ kunnen dieren en planten zich verplaatsen van het ene naar het andere gebied, waardoor hun overlevingskansen toenemen. Met name amfibieën profiteren van de drassige laagtes in de laaggelegen gebieden en van de vennen en poelen op de hogere gronden.

De oevers van de beken hebben een natuurlijker karakter gekregen. De oevers zien er nu gevarieerder uit en de waterkwaliteit verbetert door bufferzones en rietplanten, die spontaan opkomen. Het regenwater wordt daardoor langer vastgehouden. Met de realisatie van dit project zijn de beken in dit deel van het stroomgebied van Waterschap De Dommel een stuk natuurvriendelijker en robuuster ingericht.

Reactie toevoegen