Rewert

Plaats
Buurtschap
Leeuwarden Waadhoeke
Fryslân

Rewert

Terug naar boven

Status

- Rewert is een buurtschap in de provincie Fryslân, in grotendeels gemeente Leeuwarden (t/m 1983 gemeente Baarderadeel. In 1984 over naar gemeente Littenseradiel, in 2018 over naar gemeente Leeuwarden), en deels gemeente Waadhoeke (t/m 2017 gemeente Menameradiel).

- De buurtschap Rewert valt, ook voor de postadressen, grotendeels onder het dorp Húns, deels onder het dorp Dronryp (één pand).

- De buurtschap Rewert ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Rewert ligt rond de wegen Hoptille (het gedeelte van deze weg rond de driesprong van deze weg bij het adres Húns 35), Húns (het gedeelte van deze weg rond het kruispunt met de wegen Rewerterdyk en Hoptille) en Rewerterdyk (het einde van deze weg rond het kruispunt met de wegen Húns en Hoptille, inclusief de weg naar de adressen Húns 38 en 38a, even voor het einde van de Rewerterdyk). (N.B.: Een gedeelte van de adressen Húns bevindt zich langs of zijn bereikbaar vanaf de weg Hoptille, deze weg is het verlengde van de weg Húns, in de richting van de buurtschap Hoptille.) De buurtschap ligt N van het dorp Húns, ZZO van het dorp Dronryp, ZO van het dorp Zweins, ONO van het dorp Baaium, NO van het dorp Winsum, WNW van het dorp Hilaard, WZW van het dorp Blessum en Z van het dorp Menaam.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat buurtschap Rewert 5 huizen met 40 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap ca. 10 huizen met ca. 25 inwoners.

Reactie toevoegen