Rewert

Plaats
Buurtschap
Leeuwarden
Fryslân

rewert_boerderij_op_huns_35_kopie.jpg

Buurtschap Rewert, boerderij op Húns 35

Buurtschap Rewert, boerderij op Húns 35

Rewert

Terug naar boven

Status

- Rewert is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Leeuwarden. T/m 1983 gemeente Baarderadeel. In 1984 over naar gemeente Littenseradiel, in 2018 over naar gemeente Leeuwarden.

- De buurtschap Rewert valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Húns.

- De buurtschap Rewert ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Rewert ligt rond het N deel van de weg Húns. Het betreft de huisnrs. 30 t/m 38a. De huisnrs. 38 en 38a zijn te bereiken via de Rewerterdyk. De buurtschap ligt N van het dorp Húns, ZO van het dorp Dronryp, ONO van het dorp Baaium, NO van het dorp Winsum en WNW van het dorp Hilaard.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat buurtschap Rewert 5 huizen met 40 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap ca. 10 huizen met ca. 25 inwoners.

Reactie toevoegen