Rhederbrug

Plaats
Buurtschap
Westerwolde
Westerwolde
Groningen

rhederbrug_plaatsnaambord_kopie.jpg

Rhederbrug is een buurtschap in de provincie Groningen, in de streek en gemeente Westerwolde. T/m 31-8-1968 gemeente Bellingwolde. Per 1-9-1968 over naar gemeente Bellingwedde, in 2018 over naar gemeente Westerwolde.

Rhederbrug is een buurtschap in de provincie Groningen, in de streek en gemeente Westerwolde. T/m 31-8-1968 gemeente Bellingwolde. Per 1-9-1968 over naar gemeente Bellingwedde, in 2018 over naar gemeente Westerwolde.

rhederbrug_buurthuis_de_brug.jpg

Buurthuis De Brug is al vele jaren dé ontmoetingsplek voor mensen uit Rhederbrug en omgeving. Het is ook de thuisbasis voor diverse verenigingen, en door het jaar heen zijn er vele activiteiten en evenementen die in en om het buurthuis plaatsvinden.

Buurthuis De Brug is al vele jaren dé ontmoetingsplek voor mensen uit Rhederbrug en omgeving. Het is ook de thuisbasis voor diverse verenigingen, en door het jaar heen zijn er vele activiteiten en evenementen die in en om het buurthuis plaatsvinden.

rhederbrug_1e_grenslaan.jpg

N van het Z deel van buurtschap Rhederbrug loopt de 1e Grenslaan. Zoals die naam al doet vermoeden, is er ook nog een 2e Grenslaan en zelfs ook een 3e Grenslaan geweest. Zie daarvoor de reactie onderaan deze pagina. (© https://groninganus.wordpress.com)

N van het Z deel van buurtschap Rhederbrug loopt de 1e Grenslaan. Zoals die naam al doet vermoeden, is er ook nog een 2e Grenslaan en zelfs ook een 3e Grenslaan geweest. Zie daarvoor de reactie onderaan deze pagina. (© https://groninganus.wordpress.com)

rhederbrug_grenskantoor.jpg

Het voormalige grenskantoortje in buurtschap Rhederbrug heeft na het opheffen van de grenscontroles decennialang leeggestaan en is in vervallen staat geraakt. Maar in 2019 wordt het gerestaureerd en herbestemd. Zie het hoofdstuk Bezienswaardigheden.

Het voormalige grenskantoortje in buurtschap Rhederbrug heeft na het opheffen van de grenscontroles decennialang leeggestaan en is in vervallen staat geraakt. Maar in 2019 wordt het gerestaureerd en herbestemd. Zie het hoofdstuk Bezienswaardigheden.

Rhederbrug

Terug naar boven

Status

- Rhederbrug is een buurtschap* in de provincie Groningen, in de streek en gemeente Westerwolde. T/m 31-8-1968 gemeente Bellingwolde. Per 1-9-1968 over naar gemeente Bellingwedde, in 2018 over naar gemeente Westerwolde.
* Gezien de grootte van deze kern en de behoorlijke bebouwingsdichtheid zou je het zowel een grote buurtschap als een klein dorp kunnen vinden. In de regio wordt de plaats doorgaans als buurtschap betiteld, dus conformeren wij ons daaraan.

- De buurtschap Rhederbrug valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Bellingwolde.

- De buurtschap Rhederbrug heeft witte plaatsnaamborden, en ligt deels binnen en deels buiten de bebouwde kom van Bellingwolde.

Terug naar boven

Naam

Naamsverklaring
Betekent brug 'verbinding over een water', hier over het B.L. Tijdenskanaal (ca. 1917), in de weg naar Rhede (Duitsland)' (dat voor het eerst in de 2e helft van de 11e eeuw voorkomt, als Rethi, wat 'bij het riet' betekent).(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Rhederbrug ligt ZO van Bellingwolde, rond de ca. 5 km lange Rhederweg (de N969; voor zover gelegen ZO van de kruising met de Hoofdweg en NW van de kruising met de Lyskemeerweg), rond het NW deel van de Z daaraan parallel lopende Parallelweg en rond de Leidijksweg, en ligt nabij Duitsland (kern Rhede), O van de buurtschap. De buurtschap ligt verder rond het Verenigd of B.L. Tijdenskanaal, rond de wegen Kanaaldijk O.Z., B.L. Tijdensweg, Dijkweg en Kanaaldijk W.Z.

Vanuit de Kanaaldijk O.Z. is er ook nog de 1e Grenslaan, die naar het ZO loopt en daar doodloopt. Aan deze weg liggen 2 woonhuizen. Deze straatnaam deed ons vermoeden - en maakte ons nieuwsgierig naar - dat er dan toch in ieder geval nog een 2e Grenslaan zou moeten zijn geweest. Die is nu nergens (meer) te bekennen. Er blijkt inderdaad een 2e Grenslaan en zelfs ook nog een 3e Grenslaan te zijn geweest. Daarover kun je meer lezen in een reactie onderaan deze pagina.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Rhederbrug omvat ca. 200 huizen en enkele bedrijfsgebouwen, met ca. 500 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Er is een Archiefgroep Rhederbrug en Omgeving (ARO). Voor zover ons bekend heeft zij geen website.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Basisschool Rhederbrug (Slengpad 1) heeft na afloop van schooljaar 2014-2015 de deuren moeten sluiten, omdat er in dat schooljaar nog maar 20 leerlingen waren, en dat was te weinig om de school verantwoord voort te kunnen zetten. Bovendien vervalt onder de landelijke minimumgrens van 23 leerlingen de financiering door het Rijk, waarna een gemeente eventueel kan kiezen de financiering voor zijn rekening te nemen, maar dat gebeurt in de praktijk zelden. De school viel onder Stichting Openbaar Onderwijs Oost-Groningen (SOOOG), die de school heeft laten fuseren met de grotere Westerschool in Bellingwolde, waarna zij de school heeft gesloten. De kinderen gaan sindsdien in Bellingwolde naar school. De gemeente heeft het pand in 2016 verkocht aan weefkunstenares Gineke Luiken uit Kloosterburen, die het heeft herbestemd tot atelier- en expositieruimte.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Op Rhederweg 136 in Rhederbrug staat de voormalige kapel van de Hervormde Evangelisatie. Het pand uit 1920 is in 1978 aan de eredienst onttrokken en is tegenwoordig in gebruik als woonhuis.

- Als laatste pand van buurtschap Rhederbrug vóór de Duitse grens is er op nr. 51 het voormalige grenskantoortje, dat zijn functie verloor toen de standaard grenscontroles binnen de Europese Unie werden afgeschaft. In de jaren daarna is het pand geleidelijk in vervallen staat geraakt, en werd daarmee een doorn in het oog van de omwonenden en een van de bekendste rotte kiezen in de grensstreek. De gemeente Bellingwedde had echter geen instrumenten om op te treden tegen de eigenaar, een beheermaatschappij. Dat veranderde toen de gemeente in 2017 een regeling aannam waarmee strenger - denk aan juridische stappen - kon worden opgetreden tegen eigenaren van vervallen gebouwen. De gemeente stapte met die regeling in de hand naar de beheermaatschappij en nam na overleg het pand voor een symbolische 1 euro over. De gemeente heeft vervolgens een uitvraag gedaan wie er ideeën heeft voor een herbestemming van het pand. Dat heeft geen vruchtbare resultaten opgeleverd. Herbestemming tot bijvoorbeeld een horecagelegenheid is lastig, omdat er weinig parkeergelegenheid is. En sloop - een door omwonenden veel gedane suggestie - is ook lastig gezien de invloed van de constructie op de naastgelegen provincialeweg.

In oktober 2018 heeft zich toch nog een gegadigde aangediend. Het is ondernemer Tom Bakker, die een emotionele band met het gebouwtje heeft omdat hij er vroeger vaak langs reed en ook veel van het grenskantoor gebruik heeft gemaakt. "We moesten in die tijd namelijk douanepapieren klaarmaken, en dat werd hier gedaan. Ik kende die mensen allemaal. Vandaar dat ik dacht: dit is wat voor mij. Het heeft toch emotionele waarde", aldus Bakker bij het bekend worden van de verkoop..De gemeente heeft het pand in februari 2019 aan Bakker verkocht voor de zelfde symbolische 1 euro waarvoor zij het destijds ook heeft gekocht, gezien de tegenprestaties die de nieuwe eigenaar levert. Die heeft er namelijk nog wel de nodige kosten aan, omdat hij het grenskantoor in oude staat gaat restaureren, inclusief slagboom. Daarnaast wordt er een pand door behouden dat toch een zekere cultuurhistorische waarde heeft, omdat het een van de weinige grenskantoortjes langs de grens met Duitsland is die bewaard is gebleven.

"Het vrije verkeer betekende voor het gebouwtje aan de Rhederweg vooral dat ruiten zijn ingegooid, lege flesjes Weißbier de dienst uitmaken op de vloer van het gebouw en het toilet naar het schijnt al jaren niet is doorgespoeld. 'Het is absoluut helemaal niks', zegt Bakker realistisch. 'En binnen is het hopeloos, om het maar heel plat te zeggen. Eigenlijk is alles kapot. Maar het wordt beter. We gaan het helemaal opknappen.'" aldus een citaat uit het gelinkte artikel op RTV Noord d.d. 24-1-2019. Tom Bakker heeft een bedrijf dat allerlei soorten technische veren maakt (met vestigingen in Groningen, Duitsland, India en China). Het vernieuwde grenskantoor moet een ontvangstruimte worden voor zijn internationale contacten, een plek waar vergaderd kan worden, en waar Bakker zijn kantoor heeft. De plannen gaan hem ca. 60.000 euro kosten. De restauratie en herbestemming beogen medio zomer 2019 gereed te komen. Dus straks kunnen Rhederbrug, Bellingwolde en Westerwolde weer trots zijn op deze voormalige 'rotte kies'!

- Gemaal Loosterveen in Rhederbrug (B.L. Tijdensweg 8) dateert uit 1964. Hij bemaalt het gebied Veen- en Boekweitlanden en heeft 3 schroefpompen met een totale capaciteit van 68 m3 per minuut.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- "Plaatselijk Belang Rhederbrug e.o. organiseert jaarlijks op eerste paasdag de traditionele fakkeloptocht naar de paasbult. Voorafgaand aan deze tocht is er ’s middags voor jong en ouder een speur-/knobbeltocht vanuit het Buurthuis. Vanaf 13.30 uur kan men zich inschrijven, de start is om 14.00 uur. Inleg: leden € 2,50 / niet-leden € 3,50 terwijl de kinderen tot 12 jaar gratis kunnen meedoen. Voor zowel de kinderen als ouderen zijn er leuke prijzen te winnen. Om 19.30 uur vertrekt de fakkeloptocht bij het Buurthuis richting de paasbult. Verzamelen om 19.00 uur op de parkeerplaats. Onder het genot van een hapje en drankje kunnen we dan genieten van het paasvuur. Kinderen tot 12 jaar kunnen deelnemen aan deze optocht. Natuurlijk kunnen ouders, grootouders en anderen ook meelopen. Kosten: een lampion, voor de allerkleinsten: leden € 1,00 / niet-leden € 1,50. Een fakkel voor de oudere jeugd: leden € 2,50 / niet-leden € 3,50. Voor de kinderen is er tevens een versnapering. Het inbrengen van snoeihout is gratis en kan op de twee voorafgaande zaterdagen tussen 9.00 en 12.00 uur aan de Vonkslaan, ter hoogte van huisnummer 55. Komt het niet uit dan kan het ook op afspraak. Bel hiervoor J.A. Groen, tel. 0597-531967. Alleen snoeihout, geen boomwortels/-stronken of dikke takken."

- Lentefair (april).

- Tijdens het Hemelvaartweekend is het in de buurtschap alle dagen feest tijdens de door Plaatselijk Belang Rhederbrug georganiseerde Hemelvaartfeesten (in 2020 voor de 47e keer), met alle dagen kermis. Voor een indruk van wat er doorgaans zoal te doen is, geven wij hier het programma van 2019 weer: Het feest is op Hemelvaartdag om 14.00 uur geopend door burgemeester Jaap Velema. Muziekvereniging Excelsior65 en J.P. van De Rio’s zorgden voor de muzikale omlijsting. Vanaf 14.30 uur vonden er diverse recordpogingen plaats, zoals bierpuldrinken en spijkerbroekhangen. ’s Avonds is in de feesttent een grote bingoavond gehouden, met mooie prijzen te winnen, zoals een tv, een cadeaubon ter waarde van 100 euro, een airfryer en vleespakketten.

De vrijdagmiddag is voor de kinderen. Het Sperwernest uit Heiligerlee kwam langs met diverse roofvogels en uilen. De band Solidair zorgde vanaf 21.00 uur voor een feestje. Zaterdag verzorgde Ultimate Gym vanaf 14.00 uur een demonstratie streetdance. Voor de avond had Plaatselijk Belang de bekende band Melrose weten te contracteren. Zondag was er vanaf 10.00 uur een oldtimershow en een grote braderie en rommelmarkt bij de Rhederbrug. Peter Geurts zorgde in de feesttent voor vrolijke muziek. Vanaf 12.00 uur organiseerde Stichting Organisatie Sterke Mannen Oldambt het Open Groninger Kampioenschap Trucktrekken.

- Plaatselijk Belang Rhederbrug en omstreken organiseert op een zaterdag in oktober jaarlijks een Speur-spooktocht door de omgeving.

- Kerstmarkt (op een zondag in december).

- Als het in de winter hard genoeg vriest, kun je in Rhederbrug schaatsen op de ijsbaan van IJsvereniging Vriendenkring (bereikbaar vanaf de Vonkslaan bij huisnummer 63). Ze organiseren overigens niet alleen activiteiten in de winter, maar door het hele jaar heen. De vereniging heeft recentelijk een nieuw clubhuis gerealiseerd.

Terug naar boven

Links/voorzieningen

- Belangenorganisatie: - Plaatselijk Belang Rhederbrug.

- Buurthuis: - Buurthuis De Brug (Rhederweg 174) is al vele jaren dé ontmoetingsplek voor mensen uit Rhederbrug en omgeving. Het is ook de thuisbasis voor diverse verenigingen, en door het jaar heen zijn er vele activiteiten en evenementen die in en om het buurthuis plaatsvinden. Het buurthuis neemt een bijzondere plaats in binnen de gemeenschap. Een levendig buurthuis is belangrijk voor de leefbaarheid in een plaats. Het is een belangrijke ontmoetingsplaats voor mensen van alle leeftijden, die zich er zowel kunnen ínspannen als óntspannen. Buurthuis De Brug wordt sinds 2015 beheerd door de gemeente Bellingwedde.

Familie De Jonge is per juni 2018 gestopt als beheerder van het buurthuis. De gemeente is daarom op zoek gegaan naar een nieuwe beheerder. Hierbij werd gezocht naar beheerders die van het buurthuis een gezellig buurthuis willen maken met een familiaire en laagdrempelige sfeer die bijdraagt aan de leefbaarheid in de buurtschap. Tijdens deze zoektocht kwamen drie kandidaten naar voren die voldeden aan de gestelde criteria. In goed overleg met Plaatselijk Belang Rhederbrug is gekozen voor het echtpaar Karel en Miranda Cornelius. Zij hebben in september 2018 de deuren geopend voor alle inwoners, verenigingen en andere gebruikers die het buurthuis kunnen gebruiken voor het huren van een zaal, catering of er bijvoorbeeld even op het terras willen zitten. Uiteraard zijn toeristen en recreanten er ook van harte welkom.

- Muziek: - Harmonie Excelsior '65 in Rhederbrug is opgericht in, inderdaad, 1965 en heeft dus in 2015 het 50-jarig bestaan gevierd. Ze repeteren maandags van 20.00-22.00 uur in Buurthuis De Brug. Je bent van harte welkom om eens te komen kijken of het wellicht ook iets voor jou is om bij deze harmonie muziek te gaan maken.

- Sport: - Sinds begin 2019 is er weer een biljart- en schietvereniging in Buurthuis De Brug. Je bent van harte welkom om eens langs te komen om kennis te maken met deze twee sporten. Het schieten is op dinsdagavond van 19:30-22:00 uur en het biljarten op vrijdagavond van 19:30-22:00 uur.

- Overige verenigingen: - "Ook bij de in 1989 opgerichte Toneelvereniging De Brugspeulers in Rhederbrug zijn nieuwe leden welkom. Het is een kleine vereniging met zo'n 8 tot 12 spelende leden. Ze repeteren op de woensdagavond in Buurthuis De Brug te Bellingwolde. Kom gerust een keertje langs om kennis te maken met onze vereniging, of neen contact op met een van onze bestuursleden."

Reacties

(6)

Hallo,
Ik wil even reageren wat betreft de 2e Grenslaan. Mijn moeder komt van Bellingwolde en haar ouders woonden op de 2e Grenslaan. Er stond maar 1 huis en in het begin van de Grenslaan woonde de fam. Doornkamp. Naast hun op de 3e Grenslaan fam. Smit? en naar de grens fam. Rops? Ik ben daar ook wel geregeld geweest. De weg langs het kanaal was niet verhard en was herfst en winter moeilijk begaanbaar. Mijn opa en oma waren Abel en Jurrina? van der Laan. Volgens mij is het huis in de jaren 70 afgebroken. Mijn oma was een lief mens maar mijn opa een nukkige kerel. Toch heb ik wel een leuke tijd gehad. Ik heb het hier over de tijd van eind jaren 1950 begin 1960.

Met vriendelijke groet,

Appie Albertsma

Dank voor uw reactie. Eindelijk het mysterie van de 2e Grenslaan opgelost! Het is altijd leuk voor mij als hoofdredacteur en voor bezoekers van de site om verhalen van mensen over hun vroegere belevenissen in plaatsen te lezen, en extra leuk als ze er ook nog een vraag van mij mee oplossen. :-) Ik heb uw reactie verwerkt in het bijschrift bij de foto en in het hoofdstuk Ligging (en de pagina gelijk nog verder uitgewerkt).

Wij hebben vroeger op de Dalweg gewoond.

Welke van de 5? ;-) Want daar zijn er maar liefst 5 van zie ik, genummerd van 1e tot 5e, wat in het postcodeboek van 1978 reeds het geval is zie ik, kennelijk bedoeld voor de postbode en visite zodat ze niet steeds verkeerd rijden en 'de verkeerde Dalweg' in rijden en steeds moeten omkeren. Zie https://www.postcode.nl/zoek/dalweg%20vriescheloo en https://www.openstreetmap.org/relation/1434036#map=15/53.0752/7.1610.

Aan de andere kant van Rhederbrug heb je ook nog een 1e, 2e en 3e Grenslaan. Dat is allebei wel handig bedacht van de toenmalige gemeente Bellingwolde en/of de PTT, want er zijn ook andere soortgelijke wegen elders in het land met diverse zijtakken waar men dat niet zo gedaan heeft.

U woonde erg afgelegen (waar ik zelf wel van hou, die rust en ruimte). Ging u vroeger naar school in Vriescheloo, waar die Dalwegen formeel onder vallen, of in Rhederbrug, want daar was vroeger ook een lagere school en dat lag misschien dichterbij?
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Ik ben in 1943 geboren op de Abbaslaan dat heet nu toch Parallelweg?

Ik heb het internet even afgezocht en hier 1 berichtje over gevonden: bij een mooie oude foto van kruidenier Harm Abbas voor zijn winkel op B.L. Tijdensweg 3 staat vermeld dat deze winkel/woning in 1919 is gebouwd op de hoek met de Parallelweg, die voorheen Abbaslaan werd genoemd, kennelijk naar die heer Abbas: https://m.facebook.com/StreekhistorieBellingwedde/photos/a.2059833328713...
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen