Ridderbuurt

Plaats
Buurtschap
Alphen aan den Rijn
Groene Hart
Zuid-Holland

ridderbuurt_collage.jpg

Ridderbuurt, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Ridderbuurt, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Ridderbuurt.jpg

Wat een contrast: de zeer landelijke buurtschap Ridderbuurt ligt direct N van de zeer stedelijke kern Alphen aan den Rijn

Wat een contrast: de zeer landelijke buurtschap Ridderbuurt ligt direct N van de zeer stedelijke kern Alphen aan den Rijn

ridderbuurt_kadeverbetering_kopie.jpg

In 2015 en 2016 is gewerkt aan kadeverbetering van de Polder Vierambacht-Ridderbuurt, zodat de inwoners er droge voeten houden

In 2015 en 2016 is gewerkt aan kadeverbetering van de Polder Vierambacht-Ridderbuurt, zodat de inwoners er droge voeten houden

ridderbuurt_op_gemeentekaart_1865_kopie.jpg

De gemeente Oudshoorn was dunbebouwd, en omvatte als belangrijkste kernen het dorp Oudshoorn langs de Oude Rijn, en in het NO de buurtschap Ridderbuurt, aan de weg die vanouds Oudshoornse Buurtweg heette (tegenwoordig heet deze weg Ridderbuurt).

De gemeente Oudshoorn was dunbebouwd, en omvatte als belangrijkste kernen het dorp Oudshoorn langs de Oude Rijn, en in het NO de buurtschap Ridderbuurt, aan de weg die vanouds Oudshoornse Buurtweg heette (tegenwoordig heet deze weg Ridderbuurt).

Ridderbuurt

Terug naar boven

Status

- Ridderbuurt is een buurtschap in de provincie Zuid-Holland, in de streek Groene Hart, gemeente Alphen aan den Rijn. T/m 1917 gemeente Oudshoorn.

- De buurtschap Ridderbuurt valt, ook voor de postadressen, onder de stad Alphen aan den Rijn.

- De buurtschap Ridderbuurt ligt aan de gelijknamige weg, net buiten de bebouwde kom van de kern Alphen aan den Rijn: de bebouwde kom eindigt vlak voor deze weg - vanuit Alphen gezien - begint. De buurtschap heeft helaas geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je in de buurtschap bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

Naamsverklaring
Petrus Plemper oppert in zijn in 1714 verschenen boek 'Beschrijving van de Heerlijkheid en het Dorp Alphen aan den Rijn' de volgende naamsverklaring: In het jaar 1295 worden 40 van de voornaamste 'huyslieden' van Oudshoorn door de Graaf van Holland, Floris V, in de adelstand verheven en tot Ridders geslagen om hem te dienen in tijden van oorlog en vrede. In die tijd zijn er vaak oorlogen met de Friezen en de Utrechtenaren. Daar zou de plaatsnaam Ridderbuurt uit voortgekomen zijn. De plaatsnaam komt echter pas in 1625 voor het eerst in de archieven voor, wat deze verklaring onwaarschijnlijk maakt. Maar wat de herkomst van de naam dan wél is? Als iemand het weet, houden wij ons aanbevolen.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Ridderbuurt ligt als lintbebouwing rond de gelijknamige weg, in het uiterste NO van de bebouwing van de kern Alphen aan den Rijn. Deze straatnaam is in 1921 door de gemeente Alphen aan den Rijn vastgesteld. Voorheen heette deze weg Oudshoornse Buurtweg. De buurtschap grenst in het Z en W aan de provincialeweg N207 (resp. Zegerbaan en Herenweg), en loopt in het O dood voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers en wandelaars kunnen naar het N over het Windepad verder naar Ter Aar, en naar het Z over het Windepad naar Alphen aan den Rijn, en vanaf het Windepad naar het Veldhuizenpad, dat uitkomt op het Aarkanaal. In het N grenst de buurtschap aan de uitgestrekte Vierambachtspolder.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840 wordt de Ridderbuurt niet apart vermeld. Die cijfers zitten in dat jaar inbegrepen bij het dorp Oudshoorn. Tegenwoordig omvat de buurtschap ca. 50 huizen met ca. 120 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Elementen uit de geschiedenis van de Ridderbuurt en zijn boerderijen door Hans Arie Kroon.

- Stichting Erfgoed De Ridderbuurt stelde zich ten doel een boek over de geschiedenis van de buurt te vervaardigen. Dat is gelukt: in 2007 is het boekje 'De Ridderbuurt. Van voor- tot achterend' verschenen. En aangezien dat doel bereikt is, is de stichting in 2010 opgeheven. De website 'De Ridderbuurt. Van voor- tot achterend', met ook heel veel informatie over de geschiedenis van de buurtschap, is gelukkig níet opgeheven en wordt in stand gehouden door Adrie den Hertog van de fa. Zin In Webdesign.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2015 en 2016 is in de Ridderbuurt een kadeverbeteringsproject uitgevoerd. Het betrof met name: verhogen en verzwaren van de waterkering, aanbrengen van diverse beschoeiingen, dempen en graven van diverse watergangen, en vernieuwen van de wegconstructie.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- In de buurtschap kom je nog veel oude, monumentale, (behoorlijk) authentieke boerderijen tegen. En ook het smalle weggetje en de landelijkheid er omheen maakt dat het geheel een idyllische uitstraling heeft, en dat zo vlak aan de rand van het drukke Alphen. Veel inwoners zeggen dan ook dat ze aan de mooiste weg van Alphen wonen. Er zijn overigens nog maar 5 actieve boeren. In 1964 waren dat er nog 18. Toen woonden er bijna alleen maar boeren en boerendaggelders met hun gezinnen. Later zijn er ook veel mensen 'van buiten' komen wonnen.

- Eén van de monumentale boerderijen is de Bronhoeve op nr. 87. In het kader van onder andere het door het Streekarchief georganiseerde project "Hoe oud is mijn huis", heeft Jaap van Leeuwen getracht de geschiedenis van zijn vroegere boerderij de Bronhoeve en de omgeving daarvan te achterhalen. Dat is hem prima gelukt; het heeft een boekje van 47 pag. opgeleverd. Hij beschrijft de boerderij, de landerijen, de eigenaren, de bewoners en het boerenbedrijf in de loop der tijd. Via de link is het boekje ook online te lezen.

Terug naar boven

Links

- Aan de Z kant van de buurtschap ligt het volkstuincomplex van Volkstuinvereniging Alphen.

- In Alphen.CC d.d. februari 2012 wordt een hele pagina aan de Ridderbuurt gewijd als Straat van de Maand.

Reactie toevoegen