Rijkebuurt

Plaats
Buurtschap
Borsele
Zuid-Beveland
Zeeland

Rijkebuurt plaatsnaambord 1 (Kopie).jpg

Buurtschap Rijkebuurt ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden

Buurtschap Rijkebuurt ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden

Rijkebuurt plaatsnaambord 2 (Kopie).jpg

Buurtschap Rijkebuurt ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden. Dit is wel een heel fraaie.

Buurtschap Rijkebuurt ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden. Dit is wel een heel fraaie.

Rijkebuurt

Terug naar boven

Status

- Rijkebuurt is een buurtschap en deels bedrijventerrein in de provincie Zeeland, in de streek Zuid-Beveland, gemeente Borsele. T/m 1969 gemeente 's-Heerenhoek.

- De buurtschap Rijkebuurt valt, ook voor de postadressen, onder het dorp 's-Heerenhoek.

- Buurtschap Rijkebuurt ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom (vermoedelijk pas sinds kort) witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1750 Rijke Buurt.

Naamsverklaring
Mogelijk een spotnaam ter onderscheiding van Calishoek 'plaats waar arme lieden wonen', een tot in de 19e eeuw gebruikte naam voor 's-Heerenhoek.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Rijkebuurt ligt direct NO van 's-Heerenhoek, rond de kruising Nassauweg / Molendijk / Heinkenszandseweg, in de Nieuwe Kraaijertpolder.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840 wordt de naam Rijkebuurt niet (apart) vermeld. Tegenwoordig omvat de buurtschap ca. 20 huizen met ca. 50 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Door de aanleg van een nieuwe afslag NO van 's-Heerenhoek aan de rond 2015 verbrede Sloeweg (N62) (voorheen lag er een afslag NW van het dorp, aan de Stooflaan) is het een stuk drukker geworden met doorgaand verkeer door buurtschap Rijkebuurt, die rond de provinciale weg N667 naar Heinkenszand ligt. De bewoners hebben in 2016 een actie uitgevoerd. Ze hielden, samen met de politie, auto's aan om te vragen of ze rustig willen rijden. Als dank kregen ze een appel van een aangrenzende groentewinkel. Ook werd gevraagd waarom mensen deze weg nemen. De meeste automobilisten gaven aan dat het voor hen een snellere weg is dan andere alternatieven. Ook het aantal politiecontroles en de 30-kilometerzone in 's-Heerenhoek werden genoemd als reden om de weg door de buurtschap te kiezen. De inwoners van de buurtschap vinden dat de verkeersonveiligheid in hun woonomgeving hierdoor is toegenomen en ijvereren daarom bij het waterschap, die deze weg beheert, voor een lagere maximumsnelheid ter hoogte van hun buurtschap.

Reactie toevoegen