Rijsdam

Plaats
Buurtschap
Westerwolde
Westerwolde
Groningen

Rijsdam

Terug naar boven

Status

- Rijsdam is een buurtschap in de provincie Groningen, in de streek en gemeente Westerwolde. T/m 2017 gemeente Vlagtwedde.

- De buurtschap Rijsdam valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Sellingen.

- De buurtschap Rijsdam ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1634 Nieuwendam, 1781 Rijsdam.

Naamsverklaring
Betekent: uit zinkstukken van rijs 'loot, twijg, rijshout' samengestelde dam. Lange tijd is om militaire redenen afgezien van ontginning van het Boertanger Moeras (d.w.z. om het de toenmalige vijand uit het oosten moeilijk te maken om ons land en dan met name de stad Groningen aan te vallen). Om het moeras drassig - dus ontoegankelijk - genoeg te houden, is in de Ruiten Aa - daar waar de Nieuwe Ruiten Aa in de Ruiten Aa uitmondt - een vernauwing aangebracht, waaraan de naam Rijsdam herinnert. De Staten van Stad en Lande hebben daar in 1631 toe besloten. De dam had dus strategische waarde bij de verdediging van de oostgrens. Op de kaarten van Hondius (1634) en De Wit (ca. 1660) staat hier de naam Nieuwendam. Het water werd naar het gebied rond Bourtange geleid door het Sellingerdiep, later Moddermansdiep genoemd. De dam is pas in 1908 afgebroken.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Rijsdam ligt N van Sellingen en O van Jipsingboertange, rond de Rijsdammerweg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Rijsdam 3 huizen met 21 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 10 huizen met ca. 30 inwoners.

Reactie toevoegen