Rijsoord

Plaats
Dorp
Ridderkerk
Zuid-Holland

Rijsoord foto op dag capitulatie 15-5-1940 [640x480].JPG

Rijsoord, in de school van Rijsoord is op 15 mei 1940 de capitulatie van Nederland getekend. Op de foto Rijsoord op de dag van de capitulatie. Uitvoerige informatie over de meidagen 1940 vindt u in het museum van Rijsoord in de voormalige school.

Rijsoord, in de school van Rijsoord is op 15 mei 1940 de capitulatie van Nederland getekend. Op de foto Rijsoord op de dag van de capitulatie. Uitvoerige informatie over de meidagen 1940 vindt u in het museum van Rijsoord in de voormalige school.

rijsoord_schoolklas_jaren_veertig_640x480.jpg

Rijsoord, schoolklas uit de jaren veertig in het museum

Rijsoord, schoolklas uit de jaren veertig in het museum

rijsoord_school_glas_in_lood_gemeentewapens_640x480.jpg

Rijsoord, gemeentewapens van Ridderkerk en Rijsoord in glas-in-lood in het museum

Rijsoord, gemeentewapens van Ridderkerk en Rijsoord in glas-in-lood in het museum

rijsoord_planetarium_640x480.jpg

Rijsoord, in het museum is o.a. een planetarium gevestigd

Rijsoord, in het museum is o.a. een planetarium gevestigd

rijsoord_oorlogsmonument_bij_school_capitulatie_640x480.jpg

Rijsoord, oorlogsmonument bij de school ter herdenking van de capitulatie d.d. 15 mei 1940, die hier is getekend

Rijsoord, oorlogsmonument bij de school ter herdenking van de capitulatie d.d. 15 mei 1940, die hier is getekend

rijsoord_school_capitulatie_640x480.jpg

Rijsoord, in de school van Rijsoord is op 15 mei 1940 de capitulatie van Nederland getekend. In de school is de situatie van dat moment nagebouwd.

Rijsoord, in de school van Rijsoord is op 15 mei 1940 de capitulatie van Nederland getekend. In de school is de situatie van dat moment nagebouwd.

Rijsoord

Terug naar boven

Status

- Rijsoord is een dorp in de provincie Zuid-Holland, gemeente Ridderkerk.

- Rijsoord was vanouds een zelfstandige gemeente. De gemeente is in 1812 vergroot met de gemeenten Heer Oudelands Ambacht, Kijfhoek, Sandelingen Ambacht en Strevelshoek. Per 1-4-1817 zijn die kernen weer afgesplitst tot zelfstandige gemeenten. In 1846 zijn de gemeenten Rijsoord en Strevelshoek gefuseerd tot de nieuwe gelijknamige gemeente (CBS-code 1258), die vervolgens per 1-9-1855 is opgegaan in de gemeente Ridderkerk (de gemeenten Heer Oudelands Ambacht en Kijfhoek gingen in 1857 naar de gemeente Groote Lindt, de gemeente Sandelingen Ambacht ging in 1855 naar de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht).(1)

- Wapen van de voormalige gemeente Rijsoord.

- Het dorp Rijsoord heeft weliswaar wel een eigen postcode (2988), maar, evenals de andere kleinere dorpen in de gemeente, geen eigen plaatsnaam in het postcodeboek. Voor de postadressen ligt het dorp daarom ´in´ Ridderkerk. Sinds 2008 heeft het dorp, evenals de overige Ridderkerkse dorpen, wel weer blauwe plaatsnaamborden (komborden). Voorheen waren dat witte borden onder een blauw kombord Ridderkerk. Wat ons betreft een verbetering; Rijsoord c.s. zijn immers geen wijken van de plaats Ridderkerk, maar dorpen in de geméénte Ridderkerk. Een klein doch cruciaal verschil.

- Onder het dorp Rijsoord vallen ook de buurtschappen Wevershoek (deels), Zwaantje en Zwet.

Terug naar boven

Naam

Uitspraak
Rezóórd.

Oudere vermeldingen
1840 (2) en 1888 Rijsoord, 1852 (en eerder) Rijsoort.

Naamsverklaring
Samenstelling van rijs 'rijshout, takken' en oord 'land langs water, riviereilandje'. Oord betekent oorspronkelijk 'punt, scherpe hoek', maar krijgt later een veel ruimere betekenis.(3)

Terug naar boven

Ligging

Rijsoord ligt ten zuiden van Ridderkerk, aan beide zijden van de riiver de Waal. Grotendeels N ervan, deels Z ervan. Geografisch gezien zou je zelfs van 2 dorpjes kunnen spreken, omdat aan beide zijden van de Waal sprake is van een kern met een kerk. Het dorp grenst in het N aan de A15 en in het O aan de A16.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Rijsoord 40 huizen met 163 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 20/116 (= huizen/inwoners) en buurtschap Strevelshoek 20/47. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 1.200 huizen met ruim 3.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- "Rezoord, een durrepie an de Waol" is een site over o.a. de geschiedenis van Rijsoord van 'Rezoorder' Gert van 't Zelfde, maar je vindt er bijv. ook gegevens over bezienswaardigheden, het lokale verenigingsleven en een actuele activiteitenagenda.

- In oktober 2019 heeft historicus Adrie Maliepaard zijn boek 'Rijsoord 1331-2019' gepresenteerd. Het is deel 3 in de serie “Een historische wandeling door de oude kernen van Ridderkerk”. Het boek van 368 bladzijdes bevat voor een groot deel tot dan toe nog onbekende historische feiten, die zijn onderbouwd met in totaal 943 bronnen. Boerderijen zoals de Burghoeve, de Neshoeve, Landzicht en Leeuwenburg, zijn soms vanaf de 14e eeuw beschreven. Ook het voormalige “Wapen van Rijsoord”, tegenwoordig restaurant Ross Lovell, is vanaf de 17e eeuw beschreven. Het boek is voor € 27,50 verkrijgbaar bij Boekhandel De Ridderhof.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Rijsoord heeft 11 rijksmonumenten.

- Hervormde Kerk (PKN) uit 1832 (gebouwd op de plek van haar voorganger), met pastorie uit 1932.

- Opstandingskerk (Gereformeerd PKN) uit 1889.

- Molen De Kersenboom.

- Gevelstenen in Rijsoord.

- Het Planetarium Museum Johannes Post School van Ad Los is eigenlijk 3 musea in 1: het Museum Johannes Post School, het Planetarium Rotterdam en het Leonov Observatorium. Het museum biedt je o.a. exposities over de dagen rond de capitulatie in mei 1940, een schoollokaal uit de jaren veertig (de in 1889 opgerichte chr. school is in functie geweest tot 1974), beelden van bijzondere personen uit onze geschiedenis en een tentoonstelling over de Rijsoordse middenstand in vroeger tijden. In een klaslokaal in dit schoolgebouw te Rijsoord is op 15 mei 1940 de Nederlandse capitulatie getekend door generaal Winkelman. Het schoollokaal waarin de capitulatie is getekend, is in zijn geheel in originele staat nagemaakt van toentertijd gemaakte foto’s (ook de personen). Verder is er bijv. een film te zien van het bombardement op Rotterdam van 14 mei 1940 (wat mede aanleiding was voor de capitulatie van Nederland).

Het in 2005 geopende planetarium beschikt over een modern hybride projectiesysteem. Dat is een klassieke sterrenprojector, om de sterrenhemel zo waarheidsgetrouw mogelijk weer te geven en een digitaal full dome video projectiesysteem om computeranimaties op de koepel te projecteren. Bij deze shows wordt je “ondergedompeld“ in een virtuele omgeving. Een sensatie om te ervaren. De Zeiss sterrenprojector en de panoramaprojectie maken het mogelijk om 6400 sterren te bekijken en te genieten van unieke shows. Deze worden geprojecteerd op een koepel van 6,5 meter doorsnede. De Russische kosmonaut Alexei Leonov opende op 10 februari 2007 het Leonov Observatorium in het Museum Johannes Post School. In het observatorium staat een Carl Zeiss sterrenkijker. Verder hebben ze de tijdmachine van Kuifje nagebouwd, waarin je een virtuele reis kunt maken naar de maan of naar Delft of Antwerpen.

En in 2016 heeft Los de onderzeeër van Kuifje in de vorm van een haai nagebouwd. De onderzeeër is 6 meter lang, weegt 550 kilo en biedt plek aan een stuurman en een passagier. De motor is een Zweedse scheepsmotor, afkomstig van een gezonken schip. De motor levert 40 pk, waarmee hij straks 30 km/uur moet kunnen varen. Los is van plan er vanaf medio 2017 daadwerkelijk mee te gaan varen. "Ik twijfel daar niet aan. Ik heb eerder al een vliegtuig gebouwd dat vloog en een telescoop die werkte. We hebben met en groep de tijdmachine van Kuifje nagebouwd, waarin mensen het gevoel hebben echt te vliegen. De tijdmachine is al 5 jaar onze belangrijkste attractie. De onderzeeër laten varen gaat ook lukken." (bron en zie verder: Algemeen Dagblad, 2-11-2016) - Film over het museum te Rijsoord.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- De Oranjevereniging organiseert diverse activiteiten door het jaar heen.

- Rommelmarkt Herfstkoekeloerenmarkt (op een zaterdag in oktober). De opbrengt is voor aanschaf en onderhoud van muziekinstrumenten en uniformen voor de muziekvereniging.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Het in 2009 vastgestelde Bestemmingsplan Waalbos voorziet in de aanleg van een groot bos en recreatiegebied ten zuiden van het Waaltje. Het plan omvat een gebied van 165 hectare landbouwgrond in de polder Rijsoord en Strevelshoek, dat de gemeenten Ridderkerk en Zwijndrecht willen omzetten in natuur- en recreatiegebied.

Terug naar boven

Beeld

- Oude en recente foto's e.d. van Rijsoord op Facebook.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Rijsoord (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Belangenverenigingen: - Stichting Oude Kern Rijsoord zet zich in voor de leefbaarheid van de oude dorpskern. - Wijkoverleg en Wijk-Idee-Team Rijsoord.

- Onderwijs: - Basisschool De Piramide. - Basisschool De Klimop.

- Muziek: - "Christelijke muziekvereniging Sursum Corda is een bloeiende vereniging met allure, die zich door de jaren heen een aparte plaats heeft verworven binnen de Rijsoordse samenleving. De vereniging is in 1903 opgericht als Chr. Fanfarekorps Concordia. De opichters wilden meer dan alleen een voetbalclub in Rijsoord. Na een lange dag van arbeid, en ter vermaak, maar ook als geestverruimende bezigheid onder de bevolking in het dorp aan de Waal. Als gevolg van de mobilisatie in 1914 ging Concordia ter ziele. Vrijwel direct na de oorlog, op 1 mei 1918, is Sursum Corda opgericht, als Chr. Harmonie Vereniging. In 1966 kreeg de vereniging een grote terugslag in leden. Om de vereniging te behouden moest in 1968 noodgedwongen worden overgegaan van harmonie naar een fanfarebezetting. De overgebleven leden en bestuur hebben zich op grootse wijze ingezet. De vereniging kwam uit een diep naar ongekende hoogte terug qua ledental. In 1969 is de naam van de vereniging veranderd in Chr. Muziekvereniging Sursum Corda."

- Sport: - Voetbalvereniging V.V. Rijsoord.

Reactie toevoegen