Rijssen

Plaats
Stad
Rijssen-Holten
Twente
Overijssel

gemeente_rijssen_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Gemeente Rijssen anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Gemeente Rijssen anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Rijssen

Terug naar boven

Status

- Rijssen is een stad in de provincie Overijssel, in de streek Twente, gemeente Rijssen-Holten. Het was een zelfstandige gemeente t/m 2000.

- Wapen van de voormalige gemeente Rijssen.

- Onder de stad Rijssen vallen ook de buurtschappen Borkeld (deels) en Lichtenberg (deels). In de praktijk hebben ook de direct N van Rijssen gelegen buurtschappen Notter en Zuna veel banden met deze stad, maar formeel (d.w.z. voor het postcodeboek) zijn dat aparte woonplaatsen, die bovendien onder buurgemeente Wierden vallen.

Terug naar boven

Naam

In het Nedersaksisch
Riesn.

Oudere vermeldingen
1883 Rijsen, 1888 Rijssen.

Terug naar boven

Ligging

Rijssen ligt ZW van Almelo en Wierden, Z van Nijverdal, NO van Holten en grenst in het Z aan de A1.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 had de gemeente Rijssen 391 huizen met 2.691 inwoners, verdeeld in stad Rijssen 328/2.282 (= huizen/inwoners) en buurtschap Buitenrot 63/409. De andere buurtschappen die er toen nog waren (zie de kaart hieronder) werden niet apart vermeld.

- Tegenwoordig heeft Rijssen ca. 11.000 huizen met ruim 28.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als u zich nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Rijssen, kunt u terecht op de site bij de volgende instanties en sites:

- In het Rijssens Museum treft u uiteenlopende voorwerpen aan met betrekking tot de historie van Rijssen, waaronder archeologische vondsten en voorwerpen met betrekking tot de ontwikkeling van Rijssen van stads- boerengemeenschap tot een industriestad, waar de jute-industrie van groot belang was. Verder zijn er als bezienswaardigheden: Rijssense klederdracht, wandtegelcollectie, Delfts aardewerk, glaswerk, zilveren voorwerpen en oude horloges behorende tot de collectie Van Heel, een grote verzameling strijkijzers, mangelplanken en toebehoren.

- Canon van Rijssen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Rijssen heeft 22 rijksmonumenten.

- Rijssen heeft 39 gemeentelijke monumenten.

- Pelmolen Ter Horst.

- In het centrum, aan de Grotestraat 27, vindt u nog een oude stadsboerderij. Het pand stond op de nominatie om te worden gesloopt, maar bij bouwhistorisch onderzoek door Bureau Bouwwerk voorafgaand aan de beoogde sloop, kwam naar voren dat de kern uit 1619 nog intact is, waar men zich kennelijk voorheen niet van bewust was. Besloten is daarom het pand te renoveren en te herbestemmen, en de oude elementen zo goed mogelijk tot hun recht te laten komen. Dit is in 2012 gereed gekomen. Het pand huisvest nu de VVV en een restaurant. Stadsboerderijen kwamen vroeger in Twente veel voor, maar zijn tegenwoordig schaars; de meeste zijn inmiddels gesloopt dan wel onherkenbaar verbouwd.

- Het Internationaal Brandweermuseum Rijssen is opgericht in 1996. In het museum vindt u artikelen die in de afgelopen jaren door Brandweerkorpsen over de hele wereld zijn gebruikt. Deze artikelen variëren van brandweerhelmen tot complete vooroorlogse brandweerwagens.

- Gevelstenen in Rijssen.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Rijsserbergloop (2e zaterdag van juni). Verslag Rijsserbergloop 2011.

- Standwerkersconcours (op een maandag in juli).

- Metalfestival Elsrock wordt sinds 2012 niet meer georganiseerd, maar blijft enkele keren per jaar concerten organiseren onder de naam Hard & Heavy. Voor nadere informatie zie de site.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Het Parkgebouw is rond 1917 gebouwd in opdracht van de bekende jutefabrikant Ter Horst als cultureel centrum voor de Rijssense burgerij. Tegenwoordig zijn er o.a. een film- en theaterzaal en muziekschool in gevestigd.

- Rondom het Parkgebouw ligt een prachtig wandelpark, het Volkspark Rijssen, in 1920 aangelegd door architect L.A. Springer. U vindt in het park bijzondere composities van uitheemse bomen. Tussen het Parkgebouw en de muziekkoepel ligt een geometrische tuin. Verdeer vindt u in het Volkspark een volière, een kinderboerderij, een muziekkoepel en hobbycentrum De Boerderieje.

- De Enterse Zomp vaart van april t/m september van Rijssen via Notter en Zuna naar Nijverdal, tot aan een imposante stuw.

- In opdracht van de gemeente Rijssen-Holten zijn in 2011 vrijwel alle grove dennen op de hellingen van de Rijsserberg gekapt. De gemeente wil op de stuwwal het cultuurhistorische heideterrein in oude staat herstellen. Na het kappen van de bomen is de vruchtbare bodemlaag, waar vooral grassen groeien, verwijderd. Op de schrale grond die overblijft moet de heide zich gaan ontwikkelen. Vanaf 2016 moet er weer droge heide bloeien. De Rijsserberg is het derde heidegebied aan de zuidkant van Rijssen dat in oude luister wordt hersteld.

- In 2013 is in het gebied Middelveen en Overtoom, gelegen ZW van Rijssen, 120 hectare grasland omgevormd tot een nat natuurgebied. In ongeveer de helft van het gebied is de vruchtbare bovenlaag afgegraven, zodat de natuur zich op de schrale ondergrond kan ontwikkelen. Bovendien komen zo veenlagen met plantenresten aan de oppervlakte. Het gebied maakt deel uit van de Landinrichting Rijssen. Het in 1999 vastgestelde project Landinrichting Rijssen is in 2013 afgerond. Het project heeft betrekking op het buitengebied direct rond Rijssen, d.w.z. Notter-Zuna, Rectum en Rijssen-West. Het project verbetert de omstandigheden voor de landbouw (middels herverkaveling), natuur (o.a. aanleg van de natuurgebieden Zunasche Heide en Middelveen / Overtoom), water (tegengaan verdroging en verbeteren waterkwaliteit) en recreatie (aanleg recreatieve voorzieningen). Als laatste deelproject is Rijssen-West in 2013 afgerond.

- IVN afd. Rijssen-Enter organiseert o.a. de volgende activiteiten: excursies onder leiding van gidsen, lezingen en tentoonstellingen, voorlichting over natuur- en milieuzaken, het maken van fiets- en wandelroutes, landschapsonderhoud, inrichting ecologische structuren, nestkastcontrole en educatieve wandelingen.

Terug naar boven

Literatuur

- Lijst van boeken e.d. over de geschiedenis van Rijssen (even scrollen op de pagina), aanwezig en in te zien in het Twents Streekarchief te Delden.

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Rijssen (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Rijssen.

Reactie toevoegen