Ritthem

Plaats
Dorp
Vlissingen
Walcheren
Zeeland

ritthem_plaatsnaambord_kopie.jpg

Ritthem is een dorp in de provincie Zeeland, in de streek Walcheren, gemeente Vlissingen. Het was een zelfstandige gemeente t/m 30-6-1966.

Ritthem is een dorp in de provincie Zeeland, in de streek Walcheren, gemeente Vlissingen. Het was een zelfstandige gemeente t/m 30-6-1966.

gemeente_ritthem_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper.jpg

Gemeente Ritthem anno ca. 1870, kaart J. Kuijper ( © www.atlasenkaart.nl)

Gemeente Ritthem anno ca. 1870, kaart J. Kuijper ( © www.atlasenkaart.nl)

ritthem_dorpsgezicht_met_o.a._de_hervormde_pkn_dorpskerk_kopie.jpg

Ritthem, dorpsgezicht met zicht op de Hervormde (PKN) Dorpskerk

Ritthem, dorpsgezicht met zicht op de Hervormde (PKN) Dorpskerk

Ritthem

Terug naar boven

Status

- Ritthem is een dorp in de provincie Zeeland, in de streek Walcheren, gemeente Vlissingen. Het was een zelfstandige gemeente t/m 30-6-1966.

- Wapen van de voormalige gemeente Ritthem.

- Onder het dorp Ritthem valt ook de buurtschap Welzinge (grotendeels).

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1235 kopie 1324 Rithem, 1287 kopie 1549-1559 Hugo dictus Kint de Riethem, 1343 Riethem, 1573 Rijthem, 1655 Ruttem, 1665 Ruttem, Ruyten.

Naamsverklaring
Samenstelling van heem ´woonplaats, woning´ en rit, riet ´riet´.(1)

Terug naar boven

Ligging

Ritthem ligt O van Vlissingen en grenst via het buitengebied in het Z aan de Westerschelde en in het O aan het havengebied Vlissingen-Oost (Sloegebied).

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Ritthem 72 huizen met 507 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 51/362 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Nieuw-Erve 6/41 en Welzinge 15/104. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 250 huizen met ca. 600 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Uit de oudste bronnen is op te maken dat de kerk van Ritthem is gesticht vanuit de kerk van West-Souburg.

Tussen Ritthem en Oost-Souburg lag ook de heerlijkheid Nieuwerve, bestaande uit een kasteel, een kerk en enkele huizen. Aan de Welzinge, een water tussen Walcheren en de polder van Nieuw- en Sint Joosland, lag eertijds het gehucht met dezelfde naam (mogelijk viel een klein (W) deel van Welzinge ook onder de gemeente Oost- en West-Souburg). Ook Welzinge bezat een kerk met enkele huizen.

Door de oorlogen tussen de Spanjaarden en de Geuzen hebben dorpen op Walcheren in de periode 1572-1574 veel te lijden gehad. Menig huis of kerk was deels of geheel vernield. Zo waren de kerken van Welzinge en Nieuwerve onherstelbaar beschadigd en zouden ook niet meer worden herbouwd. Ook de kerk van Ritthem kwam gehavend uit de strijd. Omdat op Walcheren veel kerken beschadigd of vernield waren duurde het herstel tientallen jaren. Voor dit dorp zou de restauratie tot 1611 op zich laten wachten. Het jaar daarop was ook de stichting van de hervormde gemeente een feit. Tot die tijd waren de inwoners aangewezen op de kerk van Oost-Souburg.

Ritthem moest in de Franse tijd voor de vestingbouw een deel van zijn uitgestrekte grondgebied afstaan aan Vlissingen. Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog kwamen het dorp en veel buiten het dorp gelegen boerderijen onder water te staan. Herstel zou veel inspanning vergen.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De container aan de zeedijk in Ritthem, bij de dijkovergang Kortenswegje en voorheen de Schone Waardin, is een gewaardeerde uitkijkpost voor scheepsspotters, een schuilplek voor fietsers en een hangplaats voor ouderen en jongeren. Anno 2018 was de container echter versleten en verweerd. Najaar 2018 is daarom een nieuwe container geplaatst. De container is eigendom van Waterschap Scheldestromen en gesponsord door sleepboot- en bergingsbedrijf Multraship Towage and Salvage uit Terneuzen.

- "Sinds de oprichting van het Dorpscomité in 1986, nu Stichting Dorpsraad Ritthem, is het huidige Dorpsplan de derde op rij. Het vorige Dorpsplan is geschreven voor de periode 2002-2006. Het nieuwe Dorpsplan geldt voor de periode 2010-2020. Deze periode lijkt lang, maar past binnen de looptijd van het voor ons dorp geldende bestemmingsplan en het bestemmingsplan buitengebied. In het nieuwe Dorpsplan hebben de inwoners van het dorp en het bijbehorende buitengebied hun visie op allerlei leefbaardheidsaspecten vastgelegd. Tot uitvoering brengen, instandhouden en de resultaten verbeteren vergt tijd en ook geduld. Er wordt een 32 tal acties in het Dorpsplan vermeld, nader zijn uitgewerkt in een plan van aanpak."

- Het actuele Bestemmingsplan Ritthem is in 2011 vastgesteld.

- In 2014 is N van het dorp een nieuw landgoed Ter Linde gerealiseerd, met 7 nieuwe woningen, op de plek van de oude, reeds lang geleden afgebroken gelijknamige buitenplaats.

- De basisschool van Ritthem is na afloop van schooljaar 2011-2012 gesloten, omdat het aantal leerlingen te klein was geworden. De kinderen uit het dorp gaan sindsdien naar Basisschool De Burght-Riethem in Oost-Souburg, waar de school al een dependance van was.

Terug naar boven

Actuele situatie

- "Ritthem is dorps wonen aan zee. De kleinste kern van de gemeente. Een fraai Walchers dorpje met een betrokken gemeenschap, midden in het landelijk gebied en in de nabijheid van de zee. Het behoud van dit karakter is van belang, zeker met het oog op toekomstige ontwikkelingen in de omgeving. Zoals bijvoorbeeld de komst van de Marinekazerne in het buitengebied, de ontwikkelingen in het Sloegebied en de realisatie van bedrijventerrein Souburg-Noord. De 'wijk' bestaat uit de buurten 'Kern', 'Landbouwgebied' en 'Binnen- en Buitenhavens'. (bron: gemeente Vlissingen)

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Ritthem heeft 7 rijksmonumenten.

-De Hervormde (PKN) Dorpskerk (Weverstraat 1) is gesticht als Onze-Lieve-Vrouwekerk en was een dochterkerk van de parochie van West-Souburg. De oorsprong van de kerk ligt in de 14e eeuw. Tijdens godsdiensttwisten van 1572-1574 werd de kerk beschadigd. De reformatie deed op Walcheren betrekkelijk vroeg haar intrede. De Ritthemse protestanten kerkten aanvankelijk in Oost-Souburg, terwijl de Ritthemse kerk enige tijd ongebruikt bleef. Het eenbeukige schip stamde oorspronkelijk uit het begin van de 16e eeuw maar is, na de verwoesting van 1572-1574, in 1611 herbouwd met vlak afgesloten koorzijde.

In 1612 is de Hervormde gemeente ingesteld en komt er een predikant. In 1882 wordt een consistorie aangebouwd. Het oudste deel is de gotische, vroeg-14e-eeuwse toren. De toren heeft drie geledingen en helt sterk. De hoekblokken zijn van kalksteen. In de 16e eeuw zijn steunberen toegevoegd, evenals de klokkenverdieping en de ingangspartij. Na de laatste restauratie van 2002 wordt de kerk zowel gebruikt voor kerkdiensten als voor culturele evenementen. Op de site van de Protestantse Gemeenten van Nieuw- en Sint Joosland en Ritthem vind je een uitvoeriger beschrijving van de kerk en haar geschiedenis.

- Het aan de Westerschelde bij Ritthem gelegen Fort Rammekens is het oudste zeefort van West-Europa. Het dateert uit 1547 en speelde ooit een belangrijke rol in de rijke, maritieme geschiedenis van Zeeland. Spaanse militairen, Hollandse watergeuzen, Engelse huurlingen, Zeeuwse Oost- en vooral West-Indiëvaarders, Franse revolutionairen en Duitse soldaten hebben er allemaal hun sporen nagelaten. Alleen al de binnenkomst met de zware, metershoge, dikke, houten deuren van de toegangspoort is een belevenis.

Ronddwalend in de duistere halfbastions, de kazematten, de voormalige kruitkamers en in het imposante hoofdbastion krijg je een beeld van vroeger tijden. Staande op het fort heb je een fraai uitzicht op de Westerschelde en het tegenovergelegen Zeeuws-Vlaanderen. In de verschillende ruimtes zijn diverse exposities te zien. Er is een vaste expositie over de geschiedenis van het fort. Het fort is omgeven door natuurgebied, met uitgezette wandelroutes. Jaarlijks zijn er wisselende exposities, die door de middeleeuwse sfeer die er heerst goed tot hun recht komen. - Videoreportage met boswachter Marieke over Fort Rammekens en de natuur aldaar (2019).

- Hoeve Nieuw Erve is het restant van de gelijknamige voormalige heerlijkheid.

- De antitankmuur bij Ritthem is medio 1944 gebouwd, is van gewapend beton en heeft een overhangende rand om het beklimmen door infanterie en tanks te bemoeilijken. Op regelmatige afstanden is de muur voorzien van tobruks (eenpersoons betonnen schuttersputten) voor bewapening met een mitrailleur. Aan beide zijden van een tobruk zijn in de muur extra schietgaten aangebracht. De muur is ongeveer 1,5 km lang en kan in zijn geheel worden bewandeld. Aan het begin en aan het eind van de muur stonden bijzondere bunkers. Om niet op te vallen in het dijkprofiel waren ze voorzien van een pantserstalen dak van 30 cm dik. Hierdoor was het profiel lager dan van een bunker met een dak van 2 m gewapend beton. Een van de bunkers verdween in oktober 1944 onder de dijkverzwaring. Om die reden is de bunker na de oorlog niet geinventariseerd. Door toeval is de bunker in 1990 herontdekt. Vervolgens is hij zichtbaar en toegankelijk gemaakt.

- Inundatiemonument Ritthem.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- In 2014 sluit de toenmalige exploitant Dorpshuis Ons Dorpsleven. De gemeente wilde het pand bij voorkeur verkopen aan een partij die de maatschappelijke bestemming in stand houdt. Dat is gelukt; in 2016 hebben Peter en Esther de Neef er hun intrek in genomen en zijn in dat jaar gelijk met een reeks activiteiten van start gegaan. Het is hun woonhuis, die een sociaal-maatschappelijke publieke ruimte wordt op de momenten dat er een activiteit is. Tevens hebben zij er een kleinschalig huiskamertheater in gerealiseerd, Klein Theater De Verwachting*, genoemd naar de herberg die hier heeft gestaan en die in 1944 door oorlogshandelingen is verwoest. Als opvolger is in 1951 het huidige pand gebouwd, als verenigingslokaal, café en woonhuis. - Videoreportage met Peter en Esther de Neef over hun plannen met Dorpshuis Ons Dorpsleven / Theater De Verwachting. - Theaters aan Zee verzorgt theatervoorstellingen zoals cabaret, concerten, muziektheater, toneel, lezingen en kindervoorstellingen in Ritthem, Heinkenszand, Zierikzee en Renesse.
* Onder de link vind je het theaterprogramma voor de komende tijd.

- De Rammekensloop (op een zaterdag eind januari of begin februari) wordt georganiseerd door KV Atlas en is een zeer gevarieerde trimloop en wandeltocht, over schelpenpaadjes, mooie binnenwegen, over de Ritthemsedijk en door het Ritthemse Bos. Voor het hardlopen kun je kiezen uit de afstanden 5 en 10 km. Er is ook een Kidsrun van 1,8 km.

- "Op de 1e zaterdag van juni (in 2020 voor de 3e keer) is er de Trekkertrek Ritthem. Aan de wedstrijd nemen enkel standaard tractoren deel, verdeeld over diverse gewichtsklassen. Daarnaast worden er verschillende demonstraties verreden. Kom het zelf beleven en ervaar de wedstrijd, de boerenstrijd en de gezelligheid!" Voor een indruk van dit evenement zie de Aftermovie Trekkertrek editie 2019.

- De tweejaarlijkse kunst- en opentuinenroute in het dorp was een beetje doodgebloed. Na 2015 is dit niet meer gehouden. Men wilde een nieuw evenement van de grond tillen en daar ook mee laten zien dat het dorp zoveel meer te bieden heeft dan velen denken. Inwoners hebben daarom samen met de eigenaren van het dorpshuis, Klein Theater de Verwachting en de dorpsverenigingen Atlas en Onda gebrainstormd over een nieuw evenement. Het resultaat was 'Ritthem heeft meer', op een zaterdag in juni 2019. Hopelijk was het zo'n succes dat het een jaarlijks of tweejaarlijks evenement wordt. Beschrijving editie 2019: Er was een ringsteekwedstrijd met versierde sjezen, Ons Boerengoed flaneerde door de straten, kinderen konden ringlopen. Er was het kleinste filmfestival van Zeeland, met vertoningen op drie locaties. Bij KV Atlas kon men bootcamp en outdoorsport beoefenen, hondenschool Off Leash gaf een demonstratie en workshop. Verschillende tuinen waren geopend, met exposities van keramiek en fotografie.

Cees van de Woude nam enthousiastelingen met schetsboek, stift en aquarel mee voor een urban sketching crawl. Bij de kerk vertrok elk uur een team voor een geocaching-speurtocht. In de kerk waren concerten en een keramiek-expositie. In de ochtend speelde er Philharmonie 50 Plus, ‘s middags treden singer/songwriter Dingeman de Visser en dichter/schrijver en verteller Jan Zwemer op. Onda Brass gaf een weideconcert bij de bunker, die te bezoeken was. In de kassen van kwekerij Joyplant werd de Oosteuropese eierversierkunst Pysanky geoefend. Op allerlei adressen was van alles te zien, van alpacawolspinnen en Chinese geneeskunst tot bonsaiverzorging en edelsmeden. Aan de Zuidwateringstraat maakte de historische herbergierster De Schoone Waardin een comeback. Alles was gratis. Met de verkoop van hapjes en curiosa werd hier en daar wel geld ingezameld voor een goed doel.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De 28 ha grote Schorerpolder, gelegen NO van Ritthem, N van Fort Rammekens, ZW van buurtschap Oudedorp, is een van de aan de Westerschelde gelegen polders die havenbedrijf Zeeland Seaports destijds heeft aangekocht als natuurcompensatie voor de aanleg van de Westerschelde Container Terminal (WCT), een beoogde kade met voldoende diepgang voor grote containerschepen. Voor de WCT bleek jarenlang echter geen exploitant te vinden. Dat project is daarom afgeblazen. De Schorerpolder wordt vanaf 2017 ontwikkeld tot natuurgebied. Adviesbureau Tauw heeft in juni 2017 een rapport opgeleverd over hoe dat het beste kan worden aangepakt.

- Spuiboezem 'Spuikom Ritthem' en de daarnaast gelegen waterzuiveringsinstallatie liggen tussen Vlissingen en de Sloehaven. De vrij ondiepe spuikom heeft zich na een uitgebreide opknapbeurt eind jaren tachtig ontwikkeld tot een belangrijk foerageergebied voor eenden (o.a. Wilde Eend, Wintertaling, Kuifeend, Tafeleend), Meerkoet, en steltlopers (o.a. Oeverloper, Witgatje, Kievit).

- Naturistenvereniging Zeelandia heeft een terrein aan de Fort de Ruijterweg, maar wordt in haar bestaan bedreigd door plannen voor een insteekhaven en door de komst van de Marinierskazerne. De vereniging is zich al aan het oriënteren op een andere locatie.

- "Waterschap Scheldestromen heeft in september en oktober 2020 natuurvriendelijke oevers aangelegd langs de waterloop Zuidwatering bij Ritthem. Langs een groot deel van deze waterloop zijn eerder al oevers aangelegd. Nu is het laatste deel vanaf de Welzingseweg / Westhoekweg tot aan de Schotteweg aangepakt. De werkzaamheden omvatten het verbreden van de waterloop over een lengte van 2 km, het aanbrengen van bescherming tegen het nieuwe talud en het verspreiden van de uitkomende gronden op de aanliggende percelen in de omgeving.

Natuurvriendelijk. De Zuidwatering bij Ritthem heeft flauwe oevers gekregen met een geleidelijke overgang van land naar water. Hierdoor wordt er naast de watervoerende en waterbergende functie ook nadrukkelijk rekening gehouden met de ecologische functie. In de verschillende waterdieptes groeien en leven namelijk verschillende waterdiertjes en plantjes. Volgens de wetgeving Kaderrichtlijn Water (KRW) heeft het waterschap de opgave om de kwaliteit van het oppervlaktewater en daarmee de ecologie van het watersysteem te verbeteren. Voor de wetgeving Waterbeheer 21e eeuw (WB21), levert de verruiming van de waterlopen een capaciteitsvergroting van het watersysteem op om wateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen.

Samenwerking Kavelruilbureau Zeeland en agrariërs. Het werk is mede mogelijk gemaakt door de samenwerking met het Kavelruilbureau van de Provincie Zeeland. Het Kavelruilbureau heeft door middel van vrijwillige kavelruilen ruimte vrij weten te maken voor de aanleg van deze oevers, door de agrariërs vervangende grond aan te bieden. Maar het is ook te danken aan de bereidheid van de agrariërs om hieraan mee te werken." (bron: Waterschap Scheldestromen, september 2020)

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Ritthem, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Diaserie met oude foto's en ansichtkaarten van Ritthem.

- Diaserie over het dorp in vroeger tijden, n.a.v. het 40-jarig bestaan van de kerk in 2011.

- Vele honderden oude foto's en ansichtkaarten van Ritthem, uit het archief van Wim de Meij.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over het dorp (online te bestellen).

- De veldnamen van Ritthem, Nieuwerve en Welzinge (1975).

Terug naar boven

Links

- Belangenorganisaties: - "Dorpsraad Ritthem zet zich in voor de leefbaarheid van het dorp. De website van de Dorpsraad draagt bij aan de informatievoorziening aan en communicatie tussen de bewoners onderling."

- Partij Souburg-Ritthem is de onafhankelijke lokale politieke partij voor de inwoners van Oost-Souburg, West-Souburg en Ritthem. Een partij die stabiel, betrouwbaar en consequent is. Een partij zonder vastgeroeste partijdogma’s en zonder vooringenomen standpunten. Als echte dorpspartij kijken zij steeds wat het beste is voor de dorpen en haar inwoners.

- Muziek: - "Brassband ONDA (Oefening Na Den Arbeid) is opgericht in 1905 en heeft ca. 15 spelende leden. Wekelijks wordt er gerepeteerd op donderdagavond van 19:30-21:30 uur in gebouw De Vijf Klavers (Dorpsstraat 27). Nieuwe leden zijn van harte welkom. Lijkt het je wat om bij onze brassband te komen spelen, kom dan eens vrijblijvend kijken op een van onze repetities."

- Sport: - "In 1946 was men in Ritthem druk bezig met de wederopbouw, nadat het dorp bijna anderhalf jaar onder water had gestaan. De gemeenschapszin bloeide in die naoorlogse jaren op en in de kerkenraad van de Nederlandse Hervormde Gemeente werd het idee gelanceerd om een sportvereniging op te richten. Onder leiding van ds. Breukelman werd besloten voor korfbal te kiezen, omdat dit immers de enige gemengde sport was. De kerkenraad stelde geld beschikbaar, er werden ballen en manden aangeschaft en via een prijsvraag kwam men op de naam KV Atlas, de figuur die in de Griekse mythologie de aardbol op zijn schouders torst. De eerste jaren werd gespeeld ‘bie den boer in de weie’. In 1957 kon het veld op de huidige locatie in gebruik worden genomen. Uitwedstrijden betekende fietsen naar Vlissingen, Nieuwdorp of Zuidzande, wedstrijdje spelen en weer terug op de fiets. Verkleden gebeurde eenvoudig thuis of langs de kant van het veld. Wel was er in de rust een kopje thee, jarenlang verzorgd door mevr. Van de Broeke.

De eerste kleedaccommodatie werd neergezet in 1951/1952. In 1974 werd een nieuw kleedgebouw in gebruik genomen. Dit houten gebouw is in 1996 vervangen door een stenen gebouw, dat met veel zelfwerkzaamheid werd gerealiseerd. In 1965 ontstonden plannen om een clubhuis te bouwen. Aan het gebouw werd met vereende krachten gewerkt en op 25 juni 1966 kon het worden geopend. Na de nodige verbouwingen en uitbreidingen in de loop der jaren, is in seizoen 2006-2007 een nieuw clubgebouw neergezet aan de rand van het kunstgrasveld, een uniek project waaraan heel veel leden, vrijwilligers en sponsors hebben meegewerkt. Met ingang van seizoen 2001-2002 kon Atlas op kunstgras spelen en werd het gewone grasveld alleen nog gebruikt voor de F-jeugd en de welpen. In 2017 is door een groep leden hard gewerkt aan het toekomstplan van de vereniging. Om met name de terugloop van het aantal jeugdleden een halt toe te roepen, zijn nieuwe initiatieven gestart waardoor inmiddels al weer tientallen jeugdleden bij Atlas sporten. Daarnaast zijn ook nieuwe sporten geïntroduceerd zoals Bootcamp, tennis, volleybal, biljarten en bowling. Ritthem is dus een echte omnisportvereniging rijk, waar ieder wel een sport van zijn gading kan vinden om zich mee uit te leven."

In oktober 2019 is er weer een nieuwe loot aan de stam bij gekomen: Atlas Outdoor Ritthem. De vereniging heeft namelijk een professionele obstakelrunbaan aangelegd. Liefhebbers kunnen zich uitleven in elf blokken met tientallen klim-, klauter- en slingeroefeningen. De baan op het terrein van KV Atlas is behoorlijk pittig met balken, touwen en netten in allerlei uitvoeringen en opgevrolijkt met tonnen en zakken die het klauteren en vastpakken bemoeilijken. Bij obstacle course racing en survival gaat het namelijk om ‘de kunst van het blijven vasthouden’. Survival is de kunst van het 'overleven' van allerlei hindernissen onder alle voorkomende omstandigheden, obstacle course racing is het lol hebben in het klimmen en klauteren over speciaal ontworpen obstakels. KV Atlas beoogt met de hindernisbaan zowel de liefhebbers van obstacle course racing als survival op hun wenken te bedienen. Het is de enige professionele hindernisbaan in Zeeland. De kleinschaligheid van het dorp is juist de kracht van de vereniging. Bijna iedereen voelt zich betrokken bij de club en die sfeer van saamhorigheid trekt ook mensen van buiten het dorp.

- Duurzaamheid: - "Het afvalwater uit heel Walcheren wordt schoongemaakt op Rioolwaterzuivering Walcheren (Fort de Ruijterweg 4) in Ritthem. Jaarlijks komt dat neer op 15 miljard liter rioolwater dat na verwerking weer schoon de natuur in gaat. De zuivering uit 1987 heeft in 2004 al eens een ombouw en grote onderhoudsbeurt gehad. Na de ombouw tot 'energiefabriek' in 2017/2018 is de bedrijfszekerheid weer geheel op orde. Voorheen was voor het zuiveren van afvalwater energie van elders nodig. Na de ombouw levert het zuiveringsproces energie op. Bij de ombouw zijn maatregelen uitgevoerd om het zuiveringsproces efficiënter en duurzamer in te richten zodat er naast het zuiveren van afvalwater ook grondstoffen en energie kunnen worden teruggewonnen. Daarnaast is onderhoud uitgevoerd aan verouderde onderdelen van de zuivering. Bekijk op de tekening van de zuivering Walcheren welke aanpassingen er aan de zuivering hebben plaatsgevonden. Er wordt na de verbouwing ca. 35% meer energie opgewekt dan dat de zuivering zelf nodig heeft. De extra energie wordt teruggeleverd aan het net. De 35% extra energie is voldoende om 380 huishoudens in hun behoefte te voorzien. Dat is ruim anderhalf keer het naastgelegen dorp Ritthem." (bron: Waterschap Scheldestromen)

- "Op de binnendijk van de Spuikom bij Ritthem zijn in 2020 verschillende systemen met zonnepanelen geplaatst. Een consortium van overheden, kennisinstellingen en systeembouwers voert het driejarige onderzoek 'Zon op dijken' uit, onder aanvoering van TNO en Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA), het kenniscentrum van alle waterschappen. De proef richt zich vooral op de vraag hoe zonnesystemen kunnen worden geïntegreerd in een dijk, waarbij nadrukkelijk geen concessies worden gedaan aan de eisen vanuit waterveiligheid. Ook onderzoeken de experts welke panelen het beste in het landschap passen en wordt het draagvlak in de omgeving bekeken. Waterschap Scheldestromen stelt als een van de partners de proeflocatie beschikbaar. Lid Dagelijks Bestuur Waterschap Scheldestromen, Gert van Kralingen: “Onderzoek is nodig om te garanderen dat de zonnepanelen geen nadelig effect hebben op de waterveiligheid. Dat wordt met name in deze proef onderzocht en daar dragen wij graag aan bij. Maar dijken hebben ook grote landschappelijke, cultuurhistorische en ecologische waarden. Ook deze waarden wegen wat ons betreft mee áls er in de toekomst een beroep wordt gedaan op een van onze dijken.” Maarten Dörenkämper, projectleider TNO: "De transitie naar duurzame energie in Nederland vraagt veel ruimte. De klimaatdoelstellingen halen we niet als we zonnestroomsystemen alleen op daken installeren. Dubbel functiegebruik van dijken, waterveiligheid en energieopwekking, is hierom een aantrekkelijke optie. Binnen dit project inventariseren we hoe dijken functioneel en landschappelijk kunnen worden gecombineerd met zonnestroomsystemen."

Energieprestaties innovatieve zonnepanelen op de dijk meten. Een van de systeembouwers is Delmeco, die in Ritthem een innovatief dijk-geïntegreerd systeem uittest. Een ander type is van Eurorail; dat systeem steekt boven de dijk uit en zou een gunstige invloed op de dijkbekleding moeten hebben. Na de aanleg wordt de dijk periodiek geïnspecteerd en met behulp van een netwerk van sensoren continu gemonitord. TNO meet de ernergieprestaties van de verschillende systemen. De grasmat is een belangrijk onderdeel voor het goed functioneren van de dijk. Wageningen University & Research volgt de effecten van de zonnepanelen op de grasmat en kijkt samen met Deltares naar de gevolgen hiervan op de waterveiligheid. Mocht er aanleiding voor zijn dan kan het waterschap ingrijpen en de proef stopzetten.

De dijk wordt weer in oude staat teruggebracht wanneer de proef is afgelopen. Het consortium zal dan met een advies komen of aanvullend onderzoek noodzakelijk is. De uitkomst van het onderzoek in Ritthem wordt meegenomen in de Regionale Energie Strategie (RES). Het project wordt financieel ondersteund door TKI Urban Energie. Met kerntaken als droge voeten en voldoende water in de sloot, is klimaat de rode draad in het beleid en handelen van Waterschap Scheldestromen. We passen ons werkgebied en werkwijze aan zodat hitte, extreme droogte, fikse buien en een stijgende zeespiegel niet direct bedreigend zijn. Zo werken ruim 460 medewerkers continu aan klimaatbestendige waterkeringen en watersystemen. We streven naar een energieneutraal waterschap in 2025 en een volledig circulair waterschap in 2050. Daarbij houden we de kosten zo laag mogelijk door slim en proactief te handelen. Naast waterschapsdoelen dragen we bij aan de Klimaatadaptatie Strategie Zeeland (KaSZ) en de Regionale Energie Strategie (RES) voor een veilig en duurzaam Zeeland, nu en in de toekomst." (bron: Waterschap Scheldestromen, juli 2020) Lang niet alle dijken in Nederland zijn geschikt voor de plaatsing van zonnepanelen. Het gaat vooral om binnentaluds die niet op het noorden liggen. Uit een onderzoek van STOWA is eerder al gebleken dat landelijk ongeveer 1500 hectare aan dijkoppervlakte geschikt is om zonnepanelen te plaatsen. Daarmee zou ruimte zijn voor een totale capaciteit van 2900 megawatt aan zonnepanelen.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Ritthem, met foto's van de grafzerken.

Reacties

(2)

Ook op de kaart hier staat Nieuw en St. Joostland als buurgemeente.

Wederom dank voor uw opmerkzaamheid. Mede hierdoor lijkt het geen 'incident' / mogelijke spelfout te zijn geweest, ook omdat de gemeente, blijkens een zojuist door mij gecheckt register van gemeenten en hun spellingen door de jaren heen, in de 19e eeuw gedurende zekere tijd zo gespeld blijkt te zijn geweest, wat op zijn beurt aannemelijk is omdat de heilige in kwestie ook onder beide spellingen bekend is... Zie verder mijn reactie onder Nieuw- en Sint Joosland.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen