Ritthem

Plaats
Dorp
Vlissingen
Walcheren
Zeeland

DK_20110603_1914_Zeeuwse_boerderij_omgeving_Ritthem.jpg

Langgevelboerderij, omgeving Ritthem

Langgevelboerderij, omgeving Ritthem

DK_20110711_1881_Ritthem_Zeeland.jpg

Bunker uit WO II, omgeving Ritthem

Bunker uit WO II, omgeving Ritthem

DK_20110711_1905_Polders_rond_Ritthem_Zeeland.jpg

Polders rond Ritthem, straks onder water?

Polders rond Ritthem, straks onder water?

RIT_20110711_5638_Ritthem_Zeeland.jpg

Ritthem, dorp in de gem. Vlissingen, was t/m 1966 een zelfstandige gemeente

Ritthem, dorp in de gem. Vlissingen, was t/m 1966 een zelfstandige gemeente

ZL gemeente Ritthem in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Ritthem in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Ritthem in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Ritthem

Terug naar boven

Status

- Ritthem is een dorp in de provincie Zeeland, in de streek Walcheren, gemeente Vlissingen. Het was een zelfstandige gemeente t/m 30-6-1966.

- Wapen van de voormalige gemeente Ritthem.

- Onder het dorp Ritthem valt ook de buurtschap Welzinge (grotendeels).

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1235 kopie 1324 Rithem, 1287 kopie 1549-1559 Hugo dictus Kint de Riethem, 1343 Riethem, 1573 Rijthem, 1655 Ruttem, 1665 Ruttem, Ruyten.

Naamsverklaring
Samenstelling van heem ´woonplaats, woning´ en rit, riet ´riet´.(1)

Terug naar boven

Ligging

Ritthem ligt O van Vlissingen en grenst via het buitengebied in het Z aan de Westerschelde en in het O aan het havengebied Vlissingen-Oost (Sloegebied).

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Ritthem 72 huizen met 507 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 51/362 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Nieuw-Erve 6/41 en Welzinge 15/104. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 250 huizen met ca. 600 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Uit de oudste bronnen is op te maken dat de kerk van Ritthem is gesticht vanuit de kerk van West-Souburg.

Tussen Ritthem en Oost-Souburg lag ook de heerlijkheid Nieuwerve, bestaande uit een kasteel, een kerk en enkele huizen. Aan de Welzinge, een water tussen Walcheren en de polder van Nieuw- en Sint Joosland, lag eertijds het gehucht met dezelfde naam (mogelijk viel een klein (W) deel van Welzinge ook onder de gemeente Oost- en West-Souburg). Ook Welzinge bezat een kerk met enkele huizen.

Door de oorlogen tussen de Spanjaarden en de Geuzen hebben dorpen op Walcheren in de periode 1572-1574 veel te lijden gehad. Menig huis of kerk was deels of geheel vernield. Zo waren de kerken van Welzinge en Nieuwerve onherstelbaar beschadigd en zouden ook niet meer worden herbouwd. Ook de kerk van Ritthem kwam gehavend uit de strijd. Omdat op Walcheren veel kerken beschadigd of vernield waren duurde het herstel tientallen jaren. Voor dit dorp zou de restauratie tot 1611 op zich laten wachten. Het jaar daarop was ook de stichting van de hervormde gemeente een feit. Tot die tijd waren de inwoners aangewezen op de kerk van Oost-Souburg.

Ritthem moest in de Franse tijd voor de vestingbouw een deel van zijn uitgestrekte grondgebied afstaan aan Vlissingen. Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog kwamen het dorp en veel buiten het dorp gelegen boerderijen onder water te staan. Herstel zou veel inspanning vergen.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De container aan de zeedijk in Ritthem, bij de dijkovergang Kortenswegje en voorheen de Schone Waardin, is een gewaardeerde uitkijkpost voor scheepsspotters, een schuilplek voor fietsers en een hangplaats voor ouderen en jongeren. Anno 2018 was de container echter versleten en verweerd. Najaar 2018 is daarom een nieuwe container geplaatst. De container is eigendom van Waterschap Scheldestromen en gesponsord door sleepboot- en bergingsbedrijf Multraship Towage and Salvage uit Terneuzen.

- "Sinds de oprichting van het Dorpscomité in 1986, nu Stichting Dorpsraad Ritthem, is het huidige Dorpsplan de derde op rij. Het vorige Dorpsplan is geschreven voor de periode 2002-2006. Het nieuwe Dorpsplan geldt voor de periode 2010-2020. Deze periode lijkt lang, maar past binnen de looptijd van het voor ons dorp geldende bestemmingsplan en het bestemmingsplan buitengebied. In het nieuwe Dorpsplan hebben de inwoners van het dorp en het bijbehorende buitengebied hun visie op allerlei leefbaardheidsaspecten vastgelegd. Tot uitvoering brengen, instandhouden en de resultaten verbeteren vergt tijd en ook geduld. Er wordt een 32 tal acties in het Dorpsplan vermeld, nader zijn uitgewerkt in een plan van aanpak."

- Het actuele Bestemmingsplan Ritthem is in 2011 vastgesteld.

- In 2014 is N van het dorp een nieuw landgoed Ter Linde gerealiseerd, met 7 nieuwe woningen, op de plek van de oude, reeds lang geleden afgebroken gelijknamige buitenplaats.

- De basisschool van Ritthem is na afloop van schooljaar 2011-2012 gesloten, omdat het aantal leerlingen te klein was geworden. De kinderen uit het dorp gaan sindsdien naar Basisschool De Burght-Riethem in Oost-Souburg, waar de school al een dependance van was.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Ritthem heeft 7 rijksmonumenten.

-De Hervormde (PKN) Dorpskerk (Weverstraat 1) is gesticht als Onze-Lieve-Vrouwekerk en was een dochterkerk van de parochie van West-Souburg. De oorsprong van de kerk ligt in de 14e eeuw. Tijdens godsdiensttwisten van 1572-1574 werd de kerk beschadigd. De reformatie deed op Walcheren betrekkelijk vroeg haar intrede. De Ritthemse protestanten kerkten aanvankelijk in Oost-Souburg, terwijl de Ritthemse kerk enige tijd ongebruikt bleef. Het eenbeukige schip stamde oorspronkelijk uit het begin van de 16e eeuw maar is, na de verwoesting van 1572-1574, in 1611 herbouwd met vlak afgesloten koorzijde.

In 1612 is de Hervormde gemeente ingesteld en komt er een predikant. In 1882 wordt een consistorie aangebouwd. Het oudste deel is de gotische, vroeg-14e-eeuwse toren. De toren heeft drie geledingen en helt sterk. De hoekblokken zijn van kalksteen. In de 16e eeuw zijn steunberen toegevoegd, evenals de klokkenverdieping en de ingangspartij. Na de laatste restauratie van 2002 wordt de kerk zowel gebruikt voor kerkdiensten als voor culturele evenementen. Op de site van de Protestantse Gemeenten van Nieuw- en Sint Joosland en Ritthem vind je een uitvoeriger beschrijving van de kerk en haar geschiedenis.

- Het aan de Westerschelde bij Ritthem gelegen Fort Rammekens is het oudste zeefort van West-Europa. Het dateert uit 1547 en speelde ooit een belangrijke rol in de rijke, maritieme geschiedenis van Zeeland. Spaanse militairen, Hollandse watergeuzen, Engelse huurlingen, Zeeuwse Oost- en vooral West-Indiëvaarders, Franse revolutionairen en Duitse soldaten hebben er allemaal hun sporen nagelaten. Alleen al de binnenkomst met de zware, metershoge, dikke, houten deuren van de toegangspoort is een belevenis.

Ronddwalend in de duistere halfbastions, de kazematten, de voormalige kruitkamers en in het imposante hoofdbastion krijg je een beeld van vroeger tijden. Staande op het fort heb je een fraai uitzicht op de Westerschelde en het tegenovergelegen Zeeuws-Vlaanderen. In de verschillende ruimtes zijn diverse exposities te zien. Er is een vaste expositie over de geschiedenis van het fort. Het fort is omgeven door natuurgebied, met uitgezette wandelroutes. Jaarlijks zijn er wisselende exposities, die door de middeleeuwse sfeer die er heerst goed tot hun recht komen. - Videoreportage met boswachter Marieke over Fort Rammekens en de natuur aldaar (2019).

- Hoeve Nieuw Erve is het restant van de gelijknamige voormalige heerlijkheid.

- Antitankmuur en bunker uit de Tweede Wereldoorlog.

- Spuikom Ritthem.

- Inundatiemonument Ritthem.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- In 2014 sluit de toenmalige exploitant Dorpshuis Ons Dorpsleven. De gemeente wilde het pand bij voorkeur verkopen aan een partij die de maatschappelijke bestemming in stand houdt. Dat is gelukt; in 2016 hebben Peter en Esther de Neef er hun intrek in genomen en zijn in dat jaar gelijk met een reeks activiteiten van start gegaan. Het is hun woonhuis, die een sociaal-maatschappelijke publieke ruimte wordt op de momenten dat er een activiteit is. Tevens hebben zij er een kleinschalig huiskamertheater in gerealiseerd, Klein Theater De Verwachting*, genoemd naar de herberg die hier heeft gestaan en die in 1944 door oorlogshandelingen is verwoest. Als opvolger is in 1951 het huidige pand gebouwd, als verenigingslokaal, café en woonhuis. - Videoreportage met Peter en Esther de Neef over hun plannen met Dorpshuis Ons Dorpsleven / Theater De Verwachting. - Theaters aan Zee verzorgt theatervoorstellingen zoals cabaret, concerten, muziektheater, toneel, lezingen en kindervoorstellingen in Ritthem, Heinkenszand, Zierikzee en Renesse.
* Onder de link vind je het theaterprogramma voor de komende tijd.

- De Rammekensloop (op een zaterdag eind januari of begin februari) wordt georganiseerd door KV Atlas en is een zeer gevarieerde trimloop en wandeltocht, over schelpenpaadjes, mooie binnenwegen, over de Ritthemsedijk en door het Ritthemse Bos. Voor het hardlopen kun je kiezen uit de afstanden 5 en 10 km. Er is ook een Kidsrun van 1,8 km.

- "Op de 1e zaterdag van juni (in 2020 voor de 3e keer) is er de Trekkertrek Ritthem. Aan de wedstrijd nemen enkel standaard tractoren deel, verdeeld over diverse gewichtsklassen. Daarnaast worden er verschillende demonstraties verreden. Kom het zelf beleven en ervaar de wedstrijd, de boerenstrijd en de gezelligheid!" Voor een indruk van dit evenement zie de Aftermovie Trekkertrek editie 2019.

- De tweejaarlijkse kunst- en opentuinenroute in het dorp was een beetje doodgebloed. Na 2015 is dit niet meer gehouden. Men wilde een nieuw evenement van de grond tillen en daar ook mee laten zien dat het dorp zoveel meer te bieden heeft dan velen denken. Inwoners hebben daarom samen met de eigenaren van het dorpshuis, Klein Theater de Verwachting en de dorpsverenigingen Atlas en Onda gebrainstormd over een nieuw evenement. Het resultaat was 'Ritthem heeft meer', op een zaterdag in juni 2019. Hopelijk was het zo'n succes dat het een jaarlijks of tweejaarlijks evenement wordt. Beschrijving editie 2019: Er was een ringsteekwedstrijd met versierde sjezen, Ons Boerengoed flaneerde door de straten, kinderen konden ringlopen. Er was het kleinste filmfestival van Zeeland, met vertoningen op drie locaties. Bij KV Atlas kon men bootcamp en outdoorsport beoefenen, hondenschool Off Leash gaf een demonstratie en workshop.  Verschillende tuinen waren geopend, met exposities van keramiek en fotografie.

Cees van de Woude nam enthousiastelingen met schetsboek, stift en aquarel mee voor een urban sketching crawl. Bij de kerk vertrok elk uur een team voor een geocaching-speurtocht. In de kerk waren concerten en een keramiek-expositie. In de ochtend speelde er Philharmonie 50 Plus, ‘s middags treden singer/songwriter Dingeman de Visser en  dichter/schrijver en verteller Jan Zwemer op. Onda Brass gaf een weideconcert bij de bunker, die te bezoeken was. In de kassen van kwekerij Joyplant werd de Oosteuropese eierversierkunst Pysanky geoefend. Op allerlei adressen was van alles te zien, van alpacawolspinnen en Chinese geneeskunst tot bonsaiverzorging en edelsmeden. Aan de Zuidwateringstraat maakte de historische herbergierster De Schoone Waardin een comeback. Alles was gratis. Met de verkoop van hapjes en curiosa werd hier en daar wel geld ingezameld voor een goed doel.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De 28 ha grote Schorerpolder, gelegen NO van Ritthem, N van Fort Rammekens, ZW van buurtschap Oudedorp, is een van de aan de Westerschelde gelegen polders die havenbedrijf Zeeland Seaports destijds heeft aangekocht als natuurcompensatie voor de aanleg van de Westerschelde Container Terminal (WCT), een beoogde kade met voldoende diepgang voor grote containerschepen. Voor de WCT bleek jarenlang echter geen exploitant te vinden. Dat project is daarom afgeblazen. De Schorerpolder wordt vanaf 2017 ontwikkeld tot natuurgebied. Adviesbureau Tauw heeft in juni 2017 een rapport opgeleverd over hoe dat het beste kan worden aangepakt.

- Naturistenvereniging Zeelandia heeft een terrein aan de Fort de Ruijterweg, maar wordt in haar bestaan bedreigd door plannen voor een insteekhaven en door de komst van de Marinierskazerne. De verenging is zich al aan het oriënteren op een andere locatie.

Terug naar boven

Beeld

- Diaserie met oude foto's en ansichtkaarten van Ritthem.

- Diaserie over Ritthem in vroeger tijden, n.a.v. het 40-jarig bestaan van de kerk in 2011.

- Vele honderden oude foto's en ansichtkaarten van Ritthem, uit het archief van Wim de Meij.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Ritthem (online te bestellen).

- De veldnamen van Ritthem, Nieuwerve en Welzinge (1975).

Terug naar boven

Links

- Belangenorganisaties: - "Dorpsraad Ritthem zet zich in voor de leefbaarheid van het dorp. De website van de Dorpsraad draagt bij aan de informatievoorziening aan en communicatie tussen de bewoners onderling."

- Partij Souburg-Ritthem is de onafhankelijke lokale politieke partij voor de inwoners van Oost-Souburg, West-Souburg en Ritthem. Een partij die stabiel, betrouwbaar en consequent is. Een partij zonder vastgeroeste partijdogma’s en zonder vooringenomen standpunten. Als echte dorpspartij kijken zij steeds wat het beste is voor de dorpen en haar inwoners.

- Muziek: - Brassband ONDA (Oefening Na Den Arbeid) is opgericht in 1905 en heeft ca. 15 spelende leden.

- Sport: - "In 1946 was men in Ritthem druk bezig met de wederopbouw, nadat het dorp bijna anderhalf jaar onder water had gestaan. De gemeenschapszin bloeide in die naoorlogse jaren op en in de kerkenraad van de Nederlandse Hervormde Gemeente werd het idee gelanceerd om een sportvereniging op te richten. Onder leiding van ds. Breukelman werd besloten voor korfbal te kiezen, omdat dit immers de enige gemengde sport was. De kerkenraad stelde geld beschikbaar, er werden ballen en manden aangeschaft en via een prijsvraag kwam men op de naam KV Atlas, de figuur die in de Griekse mythologie de aardbol op zijn schouders torst. De eerste jaren werd gespeeld ‘bie den boer in de weie’. In 1957 kon het veld op de huidige locatie in gebruik worden genomen. Uitwedstrijden betekende fietsen naar Vlissingen, Nieuwdorp of Zuidzande, wedstrijdje spelen en weer terug op de fiets. Verkleden gebeurde eenvoudig thuis of langs de kant van het veld. Wel was er in de rust een kopje thee, jarenlang verzorgd door mevr. Van de Broeke.

De eerste kleedaccommodatie werd neergezet in 1951/1952. In 1974 werd een nieuw kleedgebouw in gebruik genomen. Dit houten gebouw is in 1996 vervangen door een stenen gebouw, dat met veel zelfwerkzaamheid werd gerealiseerd. In 1965 ontstonden plannen om een clubhuis te bouwen. Aan het gebouw werd met vereende krachten gewerkt en op 25 juni 1966 kon het worden geopend. Na de nodige verbouwingen en uitbreidingen in de loop der jaren, is in seizoen 2006-2007 een nieuw clubgebouw neergezet aan de rand van het kunstgrasveld, een uniek project waaraan heel veel leden, vrijwilligers en sponsors hebben meegewerkt. Met ingang van seizoen 2001-2002 kon Atlas op kunstgras spelen en werd het gewone grasveld alleen nog gebruikt voor de F-jeugd en de welpen. In 2017 is door een groep leden hard gewerkt aan het toekomstplan van de vereniging. Om met name de terugloop van het aantal jeugdleden een halt toe te roepen, zijn nieuwe initiatieven gestart waardoor inmiddels al weer tientallen jeugdleden bij Atlas sporten. Daarnaast zijn ook nieuwe sporten zoals Bootcamp, tennis, volleybal en bowling geïntroduceerd. Het eerste team van Atlas speelt de laatste jaren meestal in de vierde klasse, soms in de derde klasse van het KNKV."

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Ritthem, met foto's van de grafzerken.

Reactie toevoegen