Rohel

Plaats
Dorp
De Fryske Marren
Fryslân

Rohel.jpg

Rohel, niet ver van het Tjeukemeer

Rohel, niet ver van het Tjeukemeer

Rohel (2).jpg

Het vlakke landschap rondom het Tjeukemeer bij Rohel

Het vlakke landschap rondom het Tjeukemeer bij Rohel

Rohel

Terug naar boven

Status

- Rohel is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente De Fryske Marren. T/m 30-6-1934 gemeente Schoterland. Per 1-7-1934 over naar gemeente Haskerland, in 1984 over naar gemeente Skarsterlân, in 2014 over naar gemeente De Fryske Marrren.

- Rohel werkt op veel gebieden samen met de grotere buurdorpen Rotsterhaule en Sintjohannesga. Ze worden gezamenlijk dan ook wel als drielingdorp beschouwd.

- Onder het dorp Rohel valt ook een deel van de buurtschap Vierhuis.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Reahel.

Oudere vermeldingen
1507 toe delffster nijegae, 1507 int nyegae of radehol, 1509 Jndie rodehel, 1847 "Rohel, eigenlijk Roode Hel of Nijega".

Naamsverklaring
Het dorp is genoemd naar de rode zetwal van een turfpet. Hel, hol betekent 'laaggelegen, moerassige plaats'. Plaatselijk Nijega 'het nieuwe dorp' geheten, in tegenstelling tot Oudega of Uiterdijke, een voormalig dorp, dat in 1515 door de Friese stadhouder Floris van Egmond werd afgebrand en nooit weer is herbouwd. Van het oude Rohel is eveneens weinig over. Het Tjeukemeer heeft grote delen van dit gebied verzwolgen.(1)

Terug naar boven

Ligging

Rohel ligt ZW van Heerenveen en grenst in het Z aan het Tsjûkemar (Tjeukemeer).

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Rohel 12 huizen met 77 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 100 huizen met ca. 250 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Op kaarten uit begin 17e eeuw komt het dorp Rohel voor als Nijegea. Het gebied van het huidige Tjeukemeer bestond voor een groot gedeelte uit bos en het meer zelf was veel kleiner en had een andere vorm. Door de westenwind hebben de golven kans gezien de oevers aan de oostzijde langzaam af te kalven, zodat Nijegea uiteindelijk in de golven is verdwenen. Op het Tjeukemeer kan de plaats van het oude kerkhof nog altijd worden gelokaliseerd. Na 1750 is er steeds meer sprake van Rohel, de naam Nijegea verdween daarmee in het vergeetboek. Waarom deze naamsverandering heeft plaatsgevonden, is niet echt duidelijk. Wel bestaan er diverse legendes, ontstaan in de 12e en 13e eeuw, over de herkomst van de naam. Het is het oudste dorp van de dorpengemeenschap van 3 dorpen zoals genoemd onder Status.

- Tot ca. 2018 wás er de Stichting Werkgroep Historie Sint Johannesga e.o. De werkgroep verzamelde, beheerde en beschreef de geschiedenis van de dorpen Sintjohannesga, Rotsterhaule en Rohel. De stichting had een grote verzameling aan foto’s, verhalen en documenten. De volgende boeken zijn door de stichting uitgegeven: 'Tusken Tsjûkemar en it Nannewiid' (geschiedenis van de drie dorpen, 359 pag., 1996); '75 jaar Christelijk Onderwijs in Sint Johannesga e.o.' (104 pag., 1997); 'Rotstergaast doarp oan è Tsjonger'; 'Doe’t pake noch feint wie en beppe faam'. In vermoedelijk 2018 hebben de initiatiefnemers de stichting en werkgroep opgeheven, omdat hun taak erop zat en ook de inmiddels gevorderde leeftijden een rol gingen spelen. In het hierna gelinkte artkel lezen wij namelijk het volgende bericht:

"Hier hebben jullie 500 euro, we hopen dat jullie er een mooie bestemming voor vinden. Onze klus zit erop, de boeken zijn geschreven en onze leeftijd is ook de reden dat we de historische vereniging opheffen." Dat was de boodschap aan Dorpsbelang van Jan Waslander en Ale Mulder, in de 90 en 80 jaar oud." Dorpsbelang heeft er een goede bestemming voor gevonden; in 2019 hebben ze drie informatiepanelen in het dorp gerealiseerd die vertellen over bijzondere gebeurtenissen en locaties uit de Tweede Wereldoorlog. Verder hebben ze ook een videodocumentaire gemaakt met twee ooggetuigen uit de oorlog, waaronder de genoemde Jan Waslander. Het was net op tijd: een half jaar na de première van de informatiepanelen en de documentaire is Jan op 93-jarige leeftijd overleden... Zie verder het mooie verslag over de informatiepanelen en de documentaire door Vivian Nijholt, secretaris van Dorpsbelang.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De Dorpsvisie Sintjohannesga, Rotsterhaule en Rohel is te vinden onderaan de pagina onder de link.

- Het plangebied van Bestemmingsplan Rohel (2013) bestaat alleen uit de recreatieparken aan de Kwekerijweg, omdat deze qua aard en omvang afwijken van het agrarische gebied met de verspreide woonbebouwing. Het betreft de recreatieterreinen Bongerd, Vriehof en Frank en Vrijhof, oftewel De Hoven, die min of meer een geheel vormen, ten noordoosten van de Kwekerijweg, en Wredehof ten zuidwesten van de Kwekerijweg. Het omliggende gebied is opgenomen in het Bestemmingsplan Buitengebied.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Strand aan het Tsjûkemar (NL: Tjeukemeer).

- "Recreatiepark De Bongerd is een prachtig park gelegen in Rohel. Het recreatiepark ligt ten noordoosten van het Tjeukemeer in gemeente De Fryske Marren. De directe omgeving bestaat uit akkerland, weiden en wateren. De Bongerd bestaat sinds 1979 uit een park met circa 100 kavels die toehoren aan de individuele eigenaren. De belangen van deze eigenaren worden behartigd door Vereniging De Bongerd."

- Gemeente De Fryske Marren heeft eigenaren en huurders die tijdelijk of permanent wonen in hun recreatiewoning in 2018 gemaand hiermee te stoppen. De gemeente heeft een flink aantal van hen een dwangsom opgelegd. Het is niet toegestaan om in een recreatiewoning te wonen. Ook niet als de bewoning tijdelijk van aard is. Dit is in strijd met het bestemmingsplan. De parken en woningen zijn aangelegd als recreatiegebieden en niet geschikt als ‘woonwijk’. Zaken als afvalinzameling, verlichting, wegen zijn daar niet op ingericht. Dit geldt onder meer voor de hoven aan de Wredehof, Vriehof, Frank en Vrijhof en De Bongerd in Rohel.

Reactie toevoegen