Rolaf

Plaats
Buurtschap
Steenbergen
West-Brabant Baronie en Markiezaat
Noord-Brabant

Rolaf

Terug naar boven

Status

- Rolaf is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Baronie en Markiezaat, gemeente Steenbergen. T/m 1996 gemeente Nieuw-Vossemeer.

- De buurtschap Rolaf valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Nieuw-Vossemeer.

- Vreemd is dat de plaatsnaam Rolaf is verdwenen uit de recente atlassen, zoals de Topografische atlas Noord-Brabant(1). De bebouwing staat er immers nog gewoon. In de vorige editie (Noord-Brabant West, 1998) stond de naam nog wel. Ook heeft Rolaf, in tegenstelling tot de nabijgelegen buurtschap Notendaal, geen plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

In de volksmond
De Rolaf. Men woont ´op de Rolaf´.

Oudere vermeldingen
1869-1908 Rolafsche Dijk.

Naamsverklaring
Imperatieve omzetting naar het type Keerom, Zijguiten Valom van afrol, een (volksetymologische) nevenvorm van afril ´afrit naar dijk, plaats waar men in de gelegenheid is een dijkskruin met voertuigen te verlaten´. Afril is hetzelfde als april ´hellend oplopende weg tegen een aarden dijk of wal gelegd´ en gaat terug op het Franse appareille ´helling van een dijk´.(2)

Naam kwam ook elders voor
Bij Jaarsveld gem. Lopik was vroeger ook sprake van een buurtschap Rolaf (1868 ´t Rolaf). Die naam is niet meer in gebruik.

Familienaam
Er zijn ook families met de achternaam Rolaf. Wellicht stammen die oorspronkelijk uit deze buurtschap. De meesten woonden in West-Brabant, en een van de oudst bekende personen in deze stamboom is geboren in de gemeente Dinteloord en Prinsenland.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Rolaf ligt ZO van Nieuw-Vossemeer, Z van de buurtschap Notendaal, rond de Rolafseweg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840 wordt de buurtschap Rolaf niet (apart) vermeld. Dat kan betekenen dat het toen óf nog niet bestond, óf te klein werd bevonden om apart te worden vermeld. Tegenwoordig omvat de buurtschap ca. 10 panden.

Reactie toevoegen