Rondehoep

Polder
Buurtschap
Ouder-Amstel
Amstelland
Noord-Holland

5-ronde_hoep_polder.jpg

Kaart van Polder De Ronde Hoep of De Rondehoep. Omdat de dijk rond deze polder een mooi rondje vormt van 17 km door bovendien een idyllisch landschap, is dat bij fietsers en wandelaars een populair rondje om te doen.

Kaart van Polder De Ronde Hoep of De Rondehoep. Omdat de dijk rond deze polder een mooi rondje vormt van 17 km door bovendien een idyllisch landschap, is dat bij fietsers en wandelaars een populair rondje om te doen.

voetangelbrug.jpg

Bij de Voetangelbrug, gelegen in het uiterste O van buurtschap Rondehoep, komen drie waterlopen bij elkaar; de Waver in het Z, de Bullewijk in het W en de Holendrecht in het O. (© Jan Dijkstra, Houten)

Bij de Voetangelbrug, gelegen in het uiterste O van buurtschap Rondehoep, komen drie waterlopen bij elkaar; de Waver in het Z, de Bullewijk in het W en de Holendrecht in het O. (© Jan Dijkstra, Houten)

rondehoepweg_oost.jpg

Buurtschap Rondehoep ligt - met de klok mee - rond de wegen Rondehoep West, Polderweg en Rondehoep Oost. De laatstgenoemde weg zie je hier op de foto. (© Jan Dijkstra, Houten)

Buurtschap Rondehoep ligt - met de klok mee - rond de wegen Rondehoep West, Polderweg en Rondehoep Oost. De laatstgenoemde weg zie je hier op de foto. (© Jan Dijkstra, Houten)

gemaal_de_ronde_hoep.jpg

Het elektrische gemaal De Rondehoep zorgt ervoor dat de inwoners van (en de koeien in) deze polder droge voeten houden, want door inklinking van de veenbodem ligt de polder inmiddels drie meter lager dan de rivieren eromheen. (© Jan Dijkstra, Houten)

Het elektrische gemaal De Rondehoep zorgt ervoor dat de inwoners van (en de koeien in) deze polder droge voeten houden, want door inklinking van de veenbodem ligt de polder inmiddels drie meter lager dan de rivieren eromheen. (© Jan Dijkstra, Houten)

oude_gemaal_de_rondehoep.jpg

Het oude dieselgemaal De Ronde Hoep (links op de foto) naast het elektrische gemaal, is gerestaureerd en regelmatig te bezichtigen. Hij staat in buurtschap Waver en wordt daarom daar (https://www.plaatsengids.nl/waver) beschreven. (© Jan Dijkstra, Houten)

Het oude dieselgemaal De Ronde Hoep (links op de foto) naast het elektrische gemaal, is gerestaureerd en regelmatig te bezichtigen. Hij staat in buurtschap Waver en wordt daarom daar (https://www.plaatsengids.nl/waver) beschreven. (© Jan Dijkstra, Houten)

de_rondehoep_polder.jpg

De 1.266 ha grote Polder De Rondehoep is - behoudens de bebouwing aan de ringdijk en het Z deel van het dorp Ouderkerk aan de Amstel in het N - onbebouwd en nog grotendeels agrarisch in functie. (© Jan Dijkstra, Houten)

De 1.266 ha grote Polder De Rondehoep is - behoudens de bebouwing aan de ringdijk en het Z deel van het dorp Ouderkerk aan de Amstel in het N - onbebouwd en nog grotendeels agrarisch in functie. (© Jan Dijkstra, Houten)

zwartestern.jpg

De zwarte sterns die je kunt tegenkomen in Polder De Rondehoep broeden in de nabijgelegen Polder Botshol (zie daarvoor https://www.plaatsengids.nl/botshol). (© Jan Dijkstra, Houten)

De zwarte sterns die je kunt tegenkomen in Polder De Rondehoep broeden in de nabijgelegen Polder Botshol (zie daarvoor https://www.plaatsengids.nl/botshol). (© Jan Dijkstra, Houten)

rondehoep_3_spellingen_op_site_stichting_kopie.jpg

Als er voor een plaats of polder verschillende spellingen in omloop zijn, kies er dan een en hou je daaraan. Deze stichting gebruikt beide spellingen (eerste regel en voettekst) en bedenkt er zelfs nog een derde bij (namelijk in het logo)...

Als er voor een plaats of polder verschillende spellingen in omloop zijn, kies er dan een en hou je daaraan. Deze stichting gebruikt beide spellingen (eerste regel en voettekst) en bedenkt er zelfs nog een derde bij (namelijk in het logo)...

rondehoep_kaart_ca._1950.jpg

Maar ja, kun je het de inwoners kwalijk nemen, als ook de Topografische Dienst (op deze kaart uit ca. 1950, daarvóór stond er trouwens Rondehoeps Polder) en het waterschap (op hun site, resp. op het gemaal) beide spellingen tegelijk gebruiken...

Maar ja, kun je het de inwoners kwalijk nemen, als ook de Topografische Dienst (op deze kaart uit ca. 1950, daarvóór stond er trouwens Rondehoeps Polder) en het waterschap (op hun site, resp. op het gemaal) beide spellingen tegelijk gebruiken...

Rondehoep

Terug naar boven

Status

- Rondehoep is een buurtschap en polder in de provincie Noord-Holland, in de streek Amstelland, gemeente Ouder-Amstel.

- De buurtschap Rondehoep valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Ouderkerk aan de Amstel.

- De buurtschap Rondehoep heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de vrijwel gelijknamige straatnaambordjes (namelijk voorzien van het achtervoegsel West) kunt zien dat je er bent aangekomen..

Terug naar boven

Naam

Spelling
Aangezien de straatnaam Rondehoep (met de achtervoegsels Oost en West) luidt - en deze formeel door de gemeente is vastgesteld - hanteren wij op deze pagina ook voor de buurtschap ter plekke de spelling in een woord (omdat er geen plaatsnaambordjes staan waaruit wij de spelling zouden kunnen afleiden, zijn wij op deze manier tot deze keuze gekomen). Bij de polder waar de buurtschap in ligt, wordt deze naam verschillend gespeld. Overigens adviseert het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) in (1), waarin zij zich nadrukkelijk met het onderwerp spelling hebben beziggehouden, ook de spelling in een woord. In de diverse sites die iets over deze polder te melden hebben, komen wij soms de spelling in een woord tegen, maar ook de spellingen Polder De Ronde Hoep en Ronde Hoeppolder. En op de site van de onder Links vermelde lokale stichting komen wij ook nog de spelling De RondeHoep tegen... Op kaarten staat tot in de jaren veertig van de 20e eeuw de spelling Rondehoeps Polder. Tot de jaren zestig is de polder op de kaarten verdeeld in de Westhoep in het W, de Oosthoep in het O en de Kleine Hoep in het N. Nadien verdwijnen die namen van de kaart.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap ligt rond de wegen Rondehoep West en idem Oost, de Verlengde Polderweg en de Polderweg (de tak van deze weg Z van de A9). De buurtschap ligt aan de O oever van de rivier de Amstel en direct Z van de A9 en ligt direct ZW en Z van het dorp Ouderkerk aan de Amstel, O en ZO van de stad Amstelveen, NO van het dorp Uithoorn, N van het dorp Mijdrecht, W van het dorp Abcoude en ZW van de stad Amsterdam (stadsdeel Zuidoost).

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Rondehoep omvat ca. 60 huizen, een enkel woonschip en ca. 10 bedrijfsgebouwen, met ca. 150 inwoners.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Op een zondag in mei is er de Rondehoeploop (in 2019 voor de 35e keer). Het evenement is ontstaan dankzij enkele fanatieke hardlopers, die het een goed plan vonden om voor hun Ouderkerkse IJsclub De Amstelbocht ook buiten de wintermaanden iets te organiseren. De afstand van 17 km - waarbij je precies de hele polder De Rondehoep rond loopt - is er voor zowel hardlopers als wandelaars. Verder is er nog een Polderloop van 5,5 km en een Jeugdloop van 2 km. De diverse afstanden trekken jaarlijks in totaal tussen de 500 en 750 deelnemers.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Een 'rondje Rondehoep' is een geliefd uitstapje voor wielrenners, trimmers, wandelaars en stiltezoekers, vanwege de ideale lengte van 17 km, omdat het een mooi rondje is qua vorm, en natuurlijk vanwege het landschap, de rust en de ruimte.. - Fietsknooppuntroute Rondehoep (22,5 km) voert je o.a. rond een groot deel van deze uitgestrekte polder, en door de gelijknamige buurtschap en de buurtschappen Stokkelaarsbrug en Waver.

De ruimte is overigens beperkt op de weg, die vrij smal is voor tweerichtingsverkeer. Het kan vooral gevaarlijk zijn als wielrenners in groepen een bocht om komen en van de andere kant een auto, trekker of vrachtwagen tegemoet komt. Zo is in oktober 2017 een wielrenner overleden, omdat hij op deze weg frontaal op een tegemoetkomende auto botste. Naar aanleiding hiervan geïnterviewde inwoners (zie het artikel plus de videoreportage onder de link) stellen dat de ringdijk om De Rondehoep niet geschikt is als 'wielerbaan' en dat wielrenners hun 'tijdritten' beter ergens anders kunnen rijden. Verder pleiten ze voor waarschuwingsborden om het verkeer op de risico's te attenderen.

- Van begin april tot eind september vaart fiets- en voetgangerspont de Fuut ter hoogte van de Nesserlaan tussen Amstelveen en Polder De Rondehoep.

- Polder De Rondehoep is 1.266 ha groot, waarvan 900 ha grasland, met een 17 km lange ringdijk om de polder heen. Behalve door de A9 in het noorden - met N daarvan in de noordpunt van de polder het Z deel van het dorp Ouderkerk aan de Amstel - wordt de polder nergens doorsneden met wegen. Bebouwing - vooral boerderijen, al dan niet nog in functie als melkveebedrijf - is er alleen aan de rand van de polder. Begroeiing is schaars. Daardoor ontstaat een heel bijzondere, ruimtelijke werking. Deze polder is een van de grootste open, nog onbebouwde gebieden in de Randstad. Plannen voor de in de jaren dertig geplande A3, die door de polder zou lopen, zijn in de jaren zeventig afgeblazen.

Polder De Rondehoep is een stiltegebied en een uniek voorbeeld van een historisch veenweidegebied. De polder is een nog vrijwel onbedorven voorbeeld van de wijze waarop de mens zich in de vroege middeleeuwen vestigde in een nog onontgonnen gebied. De polder is geheel omgeven door veenrivieren. Dat maakt deze polder tot een van de mooiste veenpolders van de Randstad.

Een deel van Polder De Rondehoep, gelegen in het centrum van de polder, wordt als natuurgebied beheerd door Landschap Noord-Holland. In de loop der jaren hebben ze er ca. 160 ha grond verworven. Het waterpeil is er hoger dan in het omringende land. Dit is gunstig voor de weidevogels. Omdat in de rest van de polder nog regulier geboerd wordt, werken ze nauw samen met Agrarische Natuurvereniging De Amstel. Landschap Noord-Holland kan gelukkig constateren dat het weidevogelbeheer in deze polder werkt. Hier is geen sprake van achteruitgang. De aantallen vogels in de hele polder zijn nog steeds op hetzelfde peil als 25 jaar geleden, met wel 225 paar grutto's en, wat misschien nog mooier is, wel 60 paar veldleeuweriken. Verder broeden er volop tureluurs, slobeenden, kuifeenden, krakeenden, wilde eenden en graspiepers. En dat allemaal onder de rook van Amsterdam. In de wintermaanden is Polder De Rondehoep een belangrijk foerageergebied voor kol- en rietganzen, lepelaars uit het Naardermeer en purperreigers en zwarte sterns uit het aangrenzende natuurgebied Botshol.

- Om de veiligheid van de inwoners te garanderen richt Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) het watersysteem zo in dat ze een overschot aan water aan kunnen. Maar door het veranderende klimaat kan bij zeer extreme weersomstandigheden het waterpeil van de rivier de Amstel sterk stijgen. Zo sterk, dat de Amstel en de aanliggende waterbergingen (zoals in de Noorderlegmeerpolder) onvoldoende capaciteit hebben om het water tijdig af te voeren. Daarom is er in noodgevallen een plek nodig om dit overtollige water tijdelijk en met zo min mogelijk overlast te kunnen bergen. In dat kader is Polder De Rondehoep benoemd tot 'noodoverloopgebied'*. Dat betekent dat het waterschap in een zeer extreme situatie in korte tijd veel water naar de polder kan leiden. In deze polder wonen en werken ca. 350 mensen. Als het waterschap water in de polder moet laten lopen, doen ze dat om een ramp op een andere plek met veel meer inwoners te voorkomen. Waarom in juist deze polder? Omdat in deze polder (vergeleken met andere polders) weinig gebouwd is. Bebouwing die bovendien bijna overal langs de hoger gelegen dijken ligt. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat deze polder de meest geschikte plaats is, omdat hij aan de Amstel ligt, in het midden van het gebied waar de Amstel door stroomt.
* "Een 'noodoverloopgebied' is hetzelfde als een 'calamiteitenberging' en niet te verwarren met een 'waterberging'. Een waterberging wordt regelmatig ingezet en behoort tot het reguliere watersysteem om wateroverlast te voorkomen. De kans dat een noodoverloopgebied wordt ingezet is kleiner dan eens in de honderd jaar." Aldus het waterschap op haar site.

Ze zetten De Rondehoep alleen in als calamiteitenberging bij zeer extreem weer en dreiging van een calamiteit. Bijvoorbeeld als het water over de dijk langs de Amstel dreigt te stromen. Er zijn dan meerdere omstandigheden die zich tegelijkertijd voordoen. Zoals: extreme regen, harde wind uit het noord-noordwesten, hoge stand van het zeewater, water afvoeren naar de Noordzee is niet meer mogelijk, hoge waterstand in het IJmeer. Bij deze omstandigheden sluiten ze de Amstelboezem af van andere watersystemen, zoals het Noordzeekanaal. Zeeburg kan dan mogelijk niet genoeg water wegpompen. Deze extreme omstandigheden doen zich bijna nooit voor. Het gebeurt minder dan 1 keer in de 100 jaar.

Ze gebruiken deze polder alleen als het echt niet anders kan. Iedere situatie is anders. Het waterschap bekijkt daarom per situatie welke maatregel het beste is. Bijvoorbeeld: het volzetten van piekbergingen. Of het afvoeren van het teveel aan water naar andere waterschappen. Zijn de piekbergingen vol en kunnen de andere waterschappen het water ook niet afvoeren? Dan kunnen ze als laatste noodmaatregel deze polder inzetten. Overigens krijgen inwoners door de inzet van de noodoverloop opgelopen schade vergoed. Het Projectplan en verslag van inspraak zijn op 22 maart 2018 onder voorbehoud door het Algemeen Bestuur van het waterschap vastgesteld. Onderaan de pagina Noodoverloopgebied De Rondehoep, op de site van Waternet, die het plan in opdracht van het waterschap uitvoert, vind je alle relevante documenten m.b.t. dit project. (bron: Waternet) Zie ook het Bestemmingsplan Noodoverloop De Rondehoep (2017), en de pagina over het noodoverloopgebied op de site van het waterschap.

Terug naar boven

Links

- Belangenvereniging: - Stichting De Rondehoep is in 2006 door inwoners van deze polder opgericht uit ongerustheid over de plannen voor de waterberging, die in dat jaar zijn aangekondigd. Blijkens hun site hebben ze o.a. ingesproken bij gemeente, provincie en waterschap, met als oogmerk de noodoverloop geen doorgang te doen vinden. Welke motivaties zij daarvoor hadden, kun je op hun site lezen. Zoals hierboven verwoord, hebben provincie en waterschap er op grond van een reeks overwegingen en onderzoeken voor gekozen om de noodoverloop wél uit te gaan voeren. Hoewel de site van de stichting zo te zien al sinds 2010 niet meer is bijgewerkt, lezen wij in een krantenartikel uit 2017 dat de stichting nog wel bestaat, en ook betrokken wordt bij de plannen, als overlegorgaan namens de bewoners.

Reactie toevoegen