Ronduite

Plaats
Buurtschap
Steenwijkerland
Kop van Overijssel
Overijssel

ronduite_brug_kopie_kopie.jpg

Buurtschap Ronduite, ophaalbrug in de verbinding tussen het Beulakerwijde in het N en het Belterwijde in het Z.

Buurtschap Ronduite, ophaalbrug in de verbinding tussen het Beulakerwijde in het N en het Belterwijde in het Z.

Ronduite

Terug naar boven

Status

- Ronduite is een buurtschap in de provincie Overijssel, in de streek Kop van Overijssel, gemeente Steenwijkerland. T/m 1972 gemeente Wanneperveen, in 1973 over naar gemeente Brederwiede, in 2001 over naar gemeente Steenwijkerland.

- De buurtschap Ronduite valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Wanneperveen.

- De buurtschap Ronduite ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

In het dialect
Ronduute.

Oudere vermeldingen
1849 Ronduite of Rondute.

Naamsverklaring
Betekent 'zeker soort van kleine schans', een verbastering van het Nieuwfranse réduit 'schans', misschien onder invloed van rond; men had naast vierkante ook ronde reduiten. Begin 16e eeuw bevond zich hier een verschansing.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Ronduite ligt rond de Veneweg (de N762), voor zover gelegen op de twee "eilandjes" waar de buurtschap op ligt. De buurtschap ligt aan de oevers van drie meren en wordt daardoor omgeven: de buurtschap ligt Z van de Beulakerwijde, NO van de Boschwijde en NW van de Belterwijde, en WZW van het dorp Wanneperveen, ONO van het dorp Sint Jansklooster, NW van het dorp Belt-Schutsloot en ZW van het dorp Giethoorn.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Ronduite omvat ca. 10 huizen en ca. 15 verblijfsaccommodaties, met ca. 25 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Scheepswerf
"De bekendste scheepswerf van het geslacht Huisman was die in buurtschap Ronduite. De geschiedenis van dit bedrijf is opmerkelijk. Al in 1827 is er in een Wanneperveense huwelijksakte sprake van een Jan Pieters Huisman, scheepstimmerman en veehouder, zoon van Pieter Jans Huisman, eveneens scheepstimmerman. Vermoedelijk was dus aan het eind van de 18e eeuw het vak al in de familie. De werf was toen gevestigd bij de boerderij `an de Kettingbrugge'; dit gebouw bestaat nog en is thans het hoofdkwartier van de camping van de familie Slot. De werf was daar gunstig gelegen, want het scheepvaartverkeer van het Belter Wiede naar het Zuideindiger Wiede en verder moest hierlangs passeren, daar de doorgraving van de Veneweg (van Vollenhove richting Meppel) bij de Blauwe Hand nog niet bestond (deze kwam pas in 1927 tot stand).

De Ronduite is een buurtschap aan het kanaaltje tussen Beulaker en Belter Wiede, over land bereikbaar via de oeroude Veneweg, die tussen de grote wieden doorloopt. Dit was ook een strategisch punt, zowel militair (hier lag vroeger een schans, redoute) als commercieel voor de werf: het was van alle kanten bereikbaar en je kon er veel passerende schepen verwachten. Toch was het een waagstuk hier een scheepswerf te beginnen; te midden van al dat water kon je er niet voor de zekerheid bij boeren, zoals in Wanneperveen. Jan Huisman begon hier zijn scheepswerf in 1884. Zoon Wolter zette het bedrijf voort, spoedig geassisteerd door zijn beide zoons, Jan en Jacob. Het was onder de leiding van deze Wolter dat de werf onder de firmanaam W. Huisman & Zonen zijn grote reputatie verwierf.

`Huusman an de Rondute' - zo stond de werf jarenlang bekend - bouwde aanvankelijk vooral voor de boeren en verveners in de Noordwesthoek punters en aanverwante scheepjes (bokken, vlotten enzovoort). Daarnaast voerde men veel reparaties uit aan de tjalken van voorbijkomende turfschippers. Hoe de kustvissers bij Huisman terechtkwamen, is niet duidelijk; mogelijk is de werf ontdekt door de Zwartsluizigers, die van oudsher contacten hadden met de Belt. In ieder geval wisten de visserlui de Ronduite wel te vinden. Toen Kroeze in Vollenhove tijdens de Eerste Wereldoorlog de nieuwbouw moest staken, gingen de Huismannen ook schepen als bolletjes en bonsjes voor de Zuiderzeevissers bouwen.

In 1959 nam (de tweede, in 1931 geboren) Wolter Huisman het in 1942 naar Vollenhove verhuisde bedrijf van zijn vader over. Het transport over de weg van de steeds groter wordende jachten vanuit Ronduite maakte de verhuizing noodzakelijk. Na nog enkele jaren aan staalbouw te hebben gedaan, ging de werf in 1964 met veel succes over op de bouw van schepen van aluminium. Uiteindelijk heeft dat geresulteerd in het bedrijf wat nu in Vollenhove is gevestigd en in niets meer aan vroeger doet denken: Royal Huisman (lees hier over de geschiedenis van dit bedrijf), dat werelwijd bekend is en zeer tot de verbeelding aansprekende de jachten bouwt. Wolter Huisman is in 2004 overleden en opgevolgd door zijn dochter Alice." (aldus enkele citaten uit het uitvoerige artikel over de scheepswerven van het geslacht Huisman op de site van Stichting Stamboek Ronde & Platbodemjachten (SSRP))

Reactie toevoegen