Rootvlaas

Plaats
Buurtschap
Gemert-Bakel
Zuidoost-Brabant Peelland
Noord-Brabant

Rootvlaas

Terug naar boven

Status

- Rootvlaas is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio Zuidoost-Brabant, en daarbinnen in de streek Peelland, gemeente Gemert-Bakel. T/m 1996 gemeente Bakel en Milheeze.

- De buurtschap Rootvlaas valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Bakel.

- De buurtschap Rootvlaas heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
De plaatsnaam komt pas sinds de jaren tachtig van de 20e eeuw op kaarten voor (de bebouwing alhier maakte voorheen deel uit van buur-buurtschap Benthem).

Naamsverklaring
"Samenstelling van vlaas 'plas in bos of hei' en root, dat verband houdt met roten 'in water losweken van vlas'."(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Rootvlaas ligt rond de gelijknamige weg, W van het dorp Bakel, NO van de stad Helmond, NW van het dorp Deurne, ZZO van de dorpen De Mortel en Gemert en ZO van het dorp Aarle-Rixtel.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Rootvlaas omvat een handvol huizen met ca. 10 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "De initiatiefnemer heeft de wens zijn varkenshouderij op locatie Rootvlaas 2 te Bakel te beëindigen. Hij heeft zich ingeschreven voor de deadline van 15 januari 2020 voor de ‘Warme saneringsregeling; beëindiging varkenshouderijlocatie’ (SRV). Meedoen aan de subsidieregeling heeft als gevolg dat de milieuvergunning voor deze locatie wordt ingeleverd en de varkensstallen op het perceel moeten worden gesloopt (ca. 2620 m2). De omgeving heeft, ook gezien de korte afstand tot het stedelijk gebied vanaf het plangebied, baat bij deze ontwikkeling. Zo zal de milieusituatie binnen het plangebied en in de omgeving van het plangebied verbeteren door afnemende milieu-emissies.

Het beëindigen van de veehouderij staat niet op zichzelf aangezien het perceel een geschikte herbestemming moet krijgen zonder intensieve veehouderij. Initiatiefnemer zou het bedrijfsperceel graag willen overdragen aan zijn dochter en schoonzoon. Zijn schoonzoon heeft een fouragehandelbedrijf dat zich richt op het verhandelen en (internationaal) transporteren van agrarische producten, hoofdzakelijk bestaande uit of resulterend in hooi, stro, strooisels, kuilgras, ruwvoeders en organische mineralen. Het gaat uitsluitend om kant-en-klaar producten die geen verdere bewerking hoeven te ondergaan. Daarnaast wenst de initiatiefnemer ondergeschikt aan het fouragehandelbedrijf akkerbouwactiviteiten uit te voeren. Op 11 februari 2020 heeft het College van Burgemeester en Wethouders besloten om medewerking te verlenen aan de realisatie van bovenstaande beoogde situatie. De gemeente heeft enkele aanvullende randvoorwaarden opgesteld voor de ontwikkeling van de beoogde situatie. In voorliggende toelichting wordt ingegaan op deze randvoorwaarden en overige relevante wet- en regelgeving en beleid. De beoogde situatie dient uiteindelijk te leiden tot een bestemmingswijziging waarbij een goede ruimtelijke ordening wordt gewaarborgd. Het voorliggende bestemmingsplan 'Rootvlaas 2 Bakel' (2020) voorziet in een adequate planologischjuridische regeling voor het project. Het bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding met de daarbij behorende regels en een toelichting." - Hier vind je nog een reeks nadere documenten m.b.t. dit plan (op de pagina naar deze plaatsnaam zoeken met ctrl-f).

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Overzicht van waargenomen dier- en/of plantensoorten in buurtschap Rootvlaas en omgeving (tip: als je onder de tab 'Waarnemingen' weinig of geen resultaten krijgt, kun je de 'datum van' een tijd, bijvoorbeeld een jaar, naar het verleden terugleggen).

Reactie toevoegen