Rossum (Gelderland)

Plaats
Dorp
Maasdriel
Bommelerwaard
Gelderland

Rossum.jpg

Rossum is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Bommelerwaard, gemeente Maasdriel. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1998.

Rossum is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Bommelerwaard, gemeente Maasdriel. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1998.

gemeente_rossum_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Gemeente Rossum anno ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Rossum anno ca. 1870, kaart J. Kuijper

Rossum (2).jpg

Dorpsgezicht Rossum

Dorpsgezicht Rossum

Rossum (4).jpg

Op de dijk in Rossum

Op de dijk in Rossum

Rossum (5).jpg

We kijken nog even om naar Rossum

We kijken nog even om naar Rossum

Steenuil met prooi 1.jpg

De bewoners die straks de 154 woningen in de derde fase van de nieuwbouw in Rossum-Noord gaan bevolken, zijn de daar aangetroffen steenuil erg dankbaar. Waarom dat zo is, kun je lezen onder het kopje Recente ontwikkelingen.

De bewoners die straks de 154 woningen in de derde fase van de nieuwbouw in Rossum-Noord gaan bevolken, zijn de daar aangetroffen steenuil erg dankbaar. Waarom dat zo is, kun je lezen onder het kopje Recente ontwikkelingen.

Rossum (Gelderland)

Terug naar boven

Status

- Rossum is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Bommelerwaard, gemeente Maasdriel. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1998.

- Wapen van de voormalige gemeente Rossum.

- Onder het dorp Rossum valt ook de buurtschap Rome, een deel van de buurtschap Doorning en een deel van de buurtschap Sint Andries (zijnde de 4 woonschepen of -arken bij de gelijknamige sluis).

Terug naar boven

Naam

Uitspraak
Rossem.

Oudere vermeldingen
893 kopie 1222 Rotheheym, 1224 Rotheim, Rothem, 1319-1341 Rossem, 1526 Rossum.

Naamsverklaring
Samenstelling van het Oudnederlandse hem = heem 'woonplaats, woning', verhoogduitst tot heym, met als eerste deel rothe = rode 'rooiing van bos, ontginning'. Dit type samenstelling (heem met een soortnaam) was reeds in de vroegmerovingische tijd volop productief.(1)

Terug naar boven

Ligging

Bijzonder aan de ligging van Rossum is dat het zowel aan de Waal als aan de Maas ligt (zij het dat het Maas-gedeelte tegenwoordig een afgesneden meander van de Maas is). Op de oude plattegrond onderaan deze pagina is dat goed te zien. Het dorp heeft dan ook zowel een Waaldijk als een Maasdijk.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Rossum 160 huizen met 1.066 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 130/845 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Rome 10/65 en Geenweide 20/156. De naam van laatstgenoemde buurtschap (die ook wel als Geenwei werd gespeld), gelegen in het uiterste ZW van het dorpsgebied, aan het eind van de Middelweg, is kennelijk niet meer in gebruik: de naam staat niet meer in recente atlassen en wij vinden geen instantie of persoon die deze naam nog gebruikt als buurtschapsnaam. De bebouwing ter plekke is er nog wel. En een hoveniersbedrijf ter plekke heeft zijn bedrijf naar zijn buurtschap genoemd. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 1.100 huizen met ca. 2.700 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Met ca. 150 nieuwe huizen en dus ca. 350 extra inwoners moet bouwplan Rubens in Rossum-Noord zorgen voor ‘een enorme impuls voor het dorp’, aldus wethouder Peter de Vries bij het ter inzage leggen van het plan in februari 2019. In 2014 was er reeds een informatiebijeenkomst over het plan, maar door de crisis in de bouw is het plan vervolgens enkele jaren 'op de plank blijven liggen'. Maar in 2019 gaat het dan dus echt van start. Na jaren van crisis en voorzichtig herstel van de woningmarkt is na de nieuwbouwprojectn in Kerkdriel, Hedel en Ammerzoden nu Rossum als volgende in de gemeente Maasdriel aan de beurt.

Met rijwoningen, twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande woningen in verschillende prijsklassen biedt Rubens mogelijkheden voor zowel starters, gezinnen als senioren. Het karakter van de voormalige appelgaarde keert deels terug in de vorm van een park met pluktuin en een speeltuin. De bewoners die straks de woningen gaan bevolken, mogen een steenuil erg dankbaar zijn. De steenuil die bij de voorbereidingen van het bouwplan is aangetroffen in het onderhoudsgebouwtje van de algemene begraafplaats aan de H.C. De Jonghweg, heeft er namelijk voor gezorgd dat het plan extra groen is geworden. Om de steenuil tevreden te houden - en het plan wettelijk goedgekeurd te krijgen - zijn in het plan namelijk extra bomen, groen en water opgenomen.

- Verder is in Rossum ook nog nieuwbouwwijk Weteringsacker in ontwikkeling. De wijk wordt begrensd door de Hogeweg en de Weteringshoek. Op de locatie waar voorheen een glastuinbouwbedrijf gevestigd was, worden diverse typen woningen ontwikkeld. Een belangrijk thema bij de planvorming is duurzaamheid, wat onder andere tot uiting komt door de bijzondere aandacht voor de openbare ruimte en in de bouwkundige voorzieningen in de woningen zelf. Binnen het plan is speciale aandacht voor starters- en seniorenwoningen. Het voorlopige plan omvat eengezinswoningen, bungalows, twee-onder-een-kapwoningen, vrijstaande woningen en diverse vrije kavels.

- Dorpsplan Rossum (2014).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Rossum heeft 8 rijksmonumenten.

- Rossum heeft 48 gemeentelijke monumenten.

- De Hervormde (PKN) kerk van Rossum (Maasdijk 14) is een in 1860 tegen de oude toren in schoon metselwerk opgetrokken, vijf traveeën lange kerkzaal onder met leien gedekt zadeldak en met tegen de vijfzijdige sluiting een lagere, vlakgedekte, driezijdig gesloten consistoriekamer. De gevels zijn geleed door eenmaal versneden, kepervormig afgedekte steunberen, zijn afgesloten met (opklimmende) rondboogfriezen en hebben per travee een rondboogvenster met uit de bouwtijd daterende, fraaie houten traceringen. Inwendig zijn de traveeën gescheiden door op consoles - opgenomen in brede, rondomlopende, geprofileerde vensterbanklijst - rustende colonnetten, waarop de ribben van het in stucwerk uitgevoerde netgewelf - segmentbooggewelf met insteekgewelfjes boven de vensters - neerkomen. Oorspronkelijk, sober bankenplan met herenbanken langs de zijgevels; uit de bouwtijd daterende preekstoel met neogotisch en neo-Lodewijk XIV snijwerk; het orgel dateert uit 1899 en is in de jaren zestig gerestaureerd. Het is een eenvoudig, doch goed voorbeeld van een midden 19e-eeuws dorpskerkje. Aldus de beschrijving van de Rijksdienst voor het Cutureel Erfgoed. De toren is een romaanse, tufstenen toren, versierd met rondbogige spaarvelden, rechthoekige spaarvelden met boogfriezen en galmgaten met gekoppelde deelzuiltjes. De toren is in 1963 gerestaureerd. De geloofsgemeenschap maakt tegenwoordig deel uit van de Protestantse Tweestromengemeente. - Kerkdiensten kun je hier terugluisteren.

- De voormalige Gereformeerde kerk van Rossum (Kerkstraat 26). dateert uit 1898. Voorheen kerkte men, sinds de oprichting van de kerkelijke gemeente in 1893, in een woonhuis. Het eenvoudige bakstenen zaalkerkje had aanvankelijk een dak van golfplaten, waarom het wel als "de blikken trommel" werd aangeduid: een (hagel-)bui maakte de predikant welhaast onverstaanbaar. Van 1932-1936 en in 1964 is de kerk gerestaureerd. Na de lokale fusie van Hervormd en Gereformeerd tot PKN is het kerkje in 2006 afgestoten. Tot 2014 zijn er nog culturele manifestaties en dergelijke in gegeven. Nadien is het pand herbestemd tot woonhuis. De dakruiter is nog aanwezig.

- De eerste RK HH Martinus en Barbarakerk in Rossum (Monseigneur Bekkersplein 4) is ontworpen door architect Fijnje en in 1846 in gebruik genomen. Deze kerk is in 1911 afgebrand. De katholieken kerkten sindsdien in buurdorp Hurwenen. In 1967 zijn deze parochiezs samengevoegd, waarna in het dorp een nieuwe kerk is gebouwd. Deze door Jan Strik ontworpen kerk heeft een modernistische vormgeving. Het is een doosvormige zaalkerk, gelegen aan een vijver. Hij is gebouwd in baksteen, hout en baksteen, en heeft grote glaswanden naar de vijver toe. Een losstaande betonnen klokkentoren staat op enige afstand van de kerk, eveneens aan de vijver. In de kerk bevinden zich glas-in-loodramen van Jan Dijker. In 2016 is de kerk aan de eredienst onttrokken. De particuliere koper heeft de kerk als woning betrokken. Er zijn tevens enkele huurwoningen in gerealiseerd. De kerkruimte is een soort gemeenschappelijke ruimte geworden.

- Kasteel Rossum (Slotselaan 6) is waarschijnlijk in de 13e eeuw gebouwd als buitenverblijf van de familie Van Rossum. Het oorspronkelijke kasteel is tijdens het Beleg van Zaltbommel in 1599 geheel verwoest. In 1740 zijn de restanten afgebroken om plaats te maken voor een (kleiner) rentmeestersslot. In 1850 breekt de toenmalige eigenaar, baron Van Randwijck, het rentmeestersslot af en bouwt op deze plaats een buitenverblijf met koetshuis. Van 1949 tot 2002 is het gebouw eigendom van de gemeente en in gebruik als gemeentehuis. Sindsdien is het in gebruik als kantoor.

- Het rijksmonumentale Dijkmagazijn in Rossum (Kerkstraat 27) is in 1859 in eclectische stijl gebouwd. Het dijkmagazijn maakt deel uit van een elftal magazijnen die zijn gebouwd na de grote overstromingen, die midden 19e eeuw in de Bommelerwaard hebben plaats gehad. Om in geval van nood direct over hulpgoederen te kunnen beschikken werden langs de dijken deze bevoorradingsgebouwen neergezet waarin zandzakken, gereedschap en kruiwagens voorhanden waren. Dit magazijn is een van de grootste in zijn soort, en in zijn verschijningsvorm een van de fraaiste. Het gebouwtje is temidden van een grintpad vrij gelegen op de hoek van de Kerkstraat en Hoge weg aan de zuidzijde van de dijk langs de Waal. Een modern hekwerk scheidt het perceel van de weg.

Het Dijkmagazijn is: van architectuurhistorische waarde, als voorbeeld van een dijkmagazijn in eclectische stijl uit de tweede helft van de 19e eeuw. Het magazijn valt op door zijn bijzondere vormgeving; van stedenbouwkundige waarde, vanwege de vrije ligging op de hoek van twee straten nabij de dijk; van cultuurhistorische waarde, als bijzondere uitdrukking van de typologische ontwikkeling van het dijkmagazijn in de tweede helft van de 19e eeuw. Het gebouw is van belang als herinnering aan de dreiging van dijkdoorbraken in het algemeen en als voorziening ontstaan na de overstromingen midden 19e eeuw in de Bommelerwaard.

- Gevelstenen in Rossum.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - CV De Lorre.

- Oranjevereniging Rossum heeft in 2009 samen met Fanfare Juliana haar 100-jarig bestaan gevierd. Jaarlijks organiseren zij op Koningsdag voor ieder wat wils, zodat volwassenen en kinderen een hele dag vol vermaak kunnen hebben. Sinds 2012 organiseren ze ook jaarlijks een Kofferbakverkoop op het parkeerterrein van de Coop. Daarnaast organiseren ze jaarlijks een Braderie op de laatste zaterdag van augustus. Je vindt er veel vaste standhouders die al jaar in jaar uit naar het dorp komen om hun waar aan te prijzen. Ook het merendeel van de Rossumse verenigingen is er actief om inkomsten voor hun vereniging te genereren. Verder organiseren ze ook nog jaarlijks een Jeu de Boules-toernooi op de opritten van woningen in de Koningstraat.

- De Pre Kings Party is de warming up voor Koningsdag.

- Een groep vrijwilligers organiseert jaarlijks in de zomervakantie het Zomerkamp Rossum, dat al meer dan 60 jaar bestaat. Het is toentertijd opgericht voor kinderen die minder bedeeld waren en op deze manier toch op vakantie konden gaan. Tegenwoordig is het gewoon gezellig en leuk om mee te gaan. Maximaal 45 kinderen (9 t/m 14 jaar) kunnen zich inschrijven om vervolgens van zaterdag tot zaterdag een week door te brengen in de bossen. De kinderen maken kennis met een 'back to basic' wereld; er is geen elektriciteit, er is alleen stromend water uit een pomp en ze verblijven in tenten. De kinderen leren zichzelf te vermaken door beperkt spelmateriaal. Ook op sociaal gebied leren ze met elkaar contact te maken door simpelweg een gesprek te starten. Mobiele telefonie en ander apparatuur is ook ten strengste verboden! De leiding bereidt spellen voor die de kinderen kunnen spelen in het bos, individueel of als groep. Ook vindt er een dropping plaats, een spooktocht om nooit te vergeten en ze sluiten het kamp af met een bonte avond. Kortom, je leeft een week lang met elkaar 24/7. Heel eventjes ben je één grote familie. Onder de link vind je onder het menu Info een nog veel uitvoeriger prachtige beschrijving van Zomerkamp Rossum.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Wandelroute Ommetje Hurwenen-Rossum (14 km).

- Planten- en dierenwaarnemingen in de uiterwaard van Rossum.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Rossum, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Rossum is ook in 1970 al de Parel van de Bommelerwaard. Die eretitel verdient het dorp dankzij zijn schoonheid en de mooie ligging. Aan de ene kant van het dorp de Waal, aan de andere kant de Maas. Beide rivieren hebben veel betekend voor het dorp, ze leverden onder meer werkgelegenheid in de vorm van visserij. Het dorp kent een rijk verenigingsleven waarbij het in genoemd jaar geopende dorpshuis een grote rol speelt. Saamhorigheid is een groot goed in het dorp. Iedereen kent elkaar, iedereen let op elkaar - in de goede zin des woords - en helpt elkaar waar nodig. Boodschappen worden in die tijd nog bij de lokale winkeliers gedaan: supermarkten, bakkers en slagers, er zijn er dan nog genoeg voorhanden. En bij de firma Cretier kon je terecht voor de auto met het 'pientere pookje': de DAF. En als je nog geen auto had pakte je de bus van de Rossumse vervoerder 'Onze Tram', die de lijnen 1, 2 en 3 runde waarmee een goede verbinding met Den Bosch verzekerd was.

De steenfabriek is in die tijd een goede werkgever voor vele Rossumse jongens en mannen. Vrouwen zorgen voor het huishouden en vinden hun vertier bij onder andere de vrouwenverenigingen, zoals toen nog heel gebruikelijk in een katholieke variant en hervormde variant aanwezig, net als vele andere verenigingen. De kinderen gaan naar de openbare of naar de katholieke kleuter- en basisschool. Kort voor het maken van de dopsfilm streek een Limburger neer in Rossum, en daardoor kent het dorp ook een Carnavalsvereniging met de naam De Lorre en een eigen Raad van Elf. Geniet van deze Dorpsfilm van Rossum uit 1970! (25 min.), met gesproken toelichting van Jelmer aan den Toorn. (bron: Omroep Gelderland, die de film-met-commentaar heeft geproduceerd)

- Oude foto's van Rossum.

Terug naar boven

Links

- Belangenorganisaties: - "Dorpsraad Rossum heeft als doel het bevorderen van de leefbaarheid in het werkgebied van de stichting en het bevorderen van het welzijn van haar inwoners. Concreet betekent dit dat we elke instantie die direct of indirect te maken heeft met thema’s die ons aangaan gevraagd en ongevraagd van advies zullen zijn. Dit kan zijn bij plannen in wording maar ook bij reeds genomen beslissingen. De gemeente Maasdriel is onze belangrijkste gesprekspartner. De Dorpsraad wil daarnaast een bemiddelende en coördinerende rol spelen in de samenwerking tussen de verschillende verenigingen, groepen en instellingen binnen het dorp. Ook het ontplooien van initiatieven om bewoners te betrekken in vraagstukken zoals de eigen woonomgeving behoort tot de doelstellingen. Al deze doelstellingen zijn alleen te realiseren door open en directe communicatie tussen bewoners en Dorpsraad. Hiervoor zijn Facebook, de website en Bewonersavond bedoeld, want dat is waar de Dorpsraad zeer aan hecht: communicatie over alles wat ons als Rossumers boeit en bindt."

- "Stichting Gezond en Fris Hurwenen en Rossum is opgericht door en voor bewoners en sympathisanten van deze mooie dorpen in de Bommelerwaard. De stichting houdt zich bezig met de bescherming en het verbeteren van de leefbaarheid en de gezondheid van de bewoners in en om de genoemde dorpen. In deze dorpen is hevige ongerustheid ontstaan over de beoogde ontwikkeling van een megageitenstal van 7.000 naar 13.410 geiten in 2019 (terwijl hij in een ouder, ongedateerd bericht nog "op termijn wilde groeien van 3.500 naar 5.000 geiten". Zie ook de reportage van Zembla over deze affaire d.d. 9-5-2019, red.). Dit leidt onvermijdelijk tot een groot aantal longaandoeningen. De stichting maakt zich sterk om de komst van deze geiten tegen te houden. Andere belangrijke speerpunten: ontwikkeling van industrie- en kantoorparken; ontsluitingsroutes; stralingsproblematiek elektriciteits-en telefoonmasten; milieuvervuiling en aantasting natuurgebieden." Eerder was al de Stichting Fijn Wonen Schoofbandweg opgericht, die streed tegen de komst van een stal met 5.000 geiten aan die weg, in het uiterste W van het dorpsgebied van Rossum, van dezelfde agrariër. Buurgemeente Zaltbommel heeft dat kennelijk kunnen tegenhouden door het perceel in 2017 aan te kopen (eerder dat jaar had de agrariër nog plannen om er in plaats van de geiten 1.150 vleeskalveren te gaan houden). Die gemeente had daar belang bij, omdat de geitenstal binnen de geurcirkel zou komen te liggen van het Zaltbommelse bedrijventerrein Wildeman II, en dat nog meer schade zou hebben opgeleverd dan de 900.000 die ze nu voor het perceel hebben betaald.

"Geitenboer Van der Schans heeft op dubieuze wijze een vergunning gekregen om zijn veefabriek uit te breiden tot meer dan 7.000 geiten. De vergunning druist in tegen de wettelijke geitenstop van Provincie Gelderland, nadat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) aantoonde dat omwonenden in een straal van twee kilometer van een geitenboerderij verhoogd risico hebben op het krijgen van een longontsteking. De toegekende vergunning aan Van der Schans is dubieus. De geitenboer heeft een stroom aan verzoeken tot uitbreiding ingediend bij gemeente Maasdriel. Zo werd eerder zijn aanvraag voor de bouw van een megastal voor 5.100 geiten nog afgewezen. De huidige vergunning is er echter doorheen geglipt. Doordat de gemeente Maasdriel in 2012 deze aanvraag niet officieel heeft afgewezen, mag de geitenboer anno 2018 zijn bedrijf uitbreiden. Het welzijn van duizenden inwoners in de gemeente Maasdriel én het dierenwelzijn is in gevaar. Maar de vergunning kan nog ingetrokken worden. Burgers en politici moeten daarvoor in actie komen!" Aldus de Facebookpagina Geitenstop Hurwenen Rossum.

- Dorpshuis: - Dorpshuis De Parel biedt onderdak aan de lokale verenigingen op het gebied van onder meer muziek, toneel en sport. Regelmatig worden er ook vergaderingen, presentaties en andere bijeenkomsten gehouden. Ook de carnavalsavonden vinden in het dorpshuis plaats. Naast al deze activiteiten leent het gebouw zich prima voor allerlei bijeenkomsten van persoonlijke aard, waaronder bruiloften en partijen. Doordat ze de grote zaal door middel van een flexibele wand kunnen scheiden van het bargedeelte kunnen ze ‘ruimte op maat’ aanbieden. Gebleken is dat met name het afzonderlijke en gezellige bargedeelte goed in de smaak valt bij gezelschappen van tussen de 20 en 90 personen.

- Onderwijs en kinderopvang: - "Op openbare Basisschool De Bogerd in Rossum staan wij voor de ontwikkeling van een sterke basis. Op De Bogerd vinden we het ook belangrijk dat kinderen actief betrokken worden bij de les. Daarom verrijken we de kennisoverdracht met het vergroten van de denkkracht van kinderen. Dit doen we door ze te laten leren in interactie met elkaar. Tijdens deze lessen worden de verschillende zintuigen aangesproken. Kinderen gaan actief op onderzoek uit en leren door te ervaren. Door tijdens een les te horen, te zien en te voelen is het brein actiever en onthouden kinderen nieuwe stof beter. Door deze manier van leren ervaren kinderen relaties te leggen tussen de verschillende leerstoffen en deze toe te passen in een andere context. Wij leren kinderen zelf kennis te creëren en niet alleen maar kennis te reproduceren.

Wij brengen onze kinderen bewust in interactie met elkaar. Wanneer kinderen leren van leeftijdsgenoten, moeten zij de kennis zelf onder woorden brengen. Informatie wordt beter opgeslagen en verwerkt als kinderen het idee hebben dat ze anderen ermee helpen. Daarnaast willen we de kinderen medeverantwoordelijk maken voor het eigen leerproces en ze tot zelfstandige mensen opleiden. Dit doen we door de kinderen zich er bewust van te laten worden dat er oneindig veel informatiebronnen toegankelijk zijn in de huidige maatschappij. Daarom willen we bij de kinderen de vaardigheid ontwikkelen om verschillende informatiebronnen te gebruiken. Hierbij is het belangrijk dat kinderen leren om kritisch naar een gevonden bron te kijken. Op die manier kunnen ze meer zelfsturend informatie verwerven. De Bogerd is altijd op zoek naar een juiste mix tussen kennisoverdracht, zelfverantwoordelijk leren, ontdekkend leren en coöperatief leren, passend bij de behoeften van het kind. Zo ontstaat er grenzenloos leren!"

- "Kinderdagverblijf Villa Veentjes is in 2005 opgericht door Ellen Jansen (ontwikkelingspedagoog) en Iris Wijdeven (pedagogisch medewerker). Wij zijn met een klein clubje kinderen begonnen zonder personeel. Vandaag de dag mogen wij met trots zeggen dat wij maximaal 32 kinderen per dag opvangen, verdeeld over twee locaties. We werken met 7 vaste pedagogisch medewerkers. Daarnaast is ons kinderdagverblijf een erkend leerbedrijf (Calibris) en werken wij met stagiaires. Het kinderdagverblijf ligt mooi gesitueerd in Rossum aan de Burchtstraat, met 2 hectare omheinde grond en eigen parkeergelegenheid. De aanwezigheid van een boomgaard, moestuin, dieren en een tuin met speeltoestellen afgestemd op de leeftijd van de kinderen biedt een educatieve en veilige omgeving voor je kind."

- Muziek: - "Fanfare Juliana in Rossum is opgericht in 1909 en is een enthousiast en gezellig fanfareorkest van ruim 30 muzikanten van alle leeftijdscategorieën tussen 12 en 75 jaar. We hebben ook nog een leuke slagwerkgroep en een goede leerlingenopleiding. Fanfare Juliana staat bekend als een orkest dat niet alleen kwalitatief goede muziek maakt maar ook muziek die een breed publiek aanspreekt. Vooral de sterke vocale kwaliteiten binnen de eigen gelederen maakt Fanfare Juliana uniek en geeft de mogelijkheid voor een breed repertoire. Een jaarlijks Donateursconcert (voor onze bijna 500 donateurs!) en een druk bezocht en spetterend Nieuwjaarsconcert zijn belangrijke hoogtepunten in ons muzikale jaar.

We verlenen medewerking aan tal van plaatselijke activiteiten, zoals: Koningsdag, Dodenherdenking, Concert in woonzorgcentrum De Vaste Burcht, Midzomerconcert in de muziektent in het Slotpark, Wijkconcerten, Intocht Sinterklaas en de Kerstzangviering. Ook zijn wij muzikaal aanwezig bij andere bijzondere openbare of persoonlijke gebeurtenissen. Ook op de dorpsfilm, gemaakt in 2015 in opdracht van de Dorpsraad, ontbreekt de fanfare uiteraard niet! Fanfare Juliana repeteert elke dinsdag van 20:00-21:30 uur in Dorpshuis De Parel, Kerkstraat 7 in Rossum. Je bent van harte welkom om eens een repetitie bij te wonen. Misschien word je dan ook wel - net als wij - besmet met het Julianavirus en dat is helemaal niet erg!"

- "Koorschool Senta (wat letterlijk “hoort u mij” betekent) is in 2006 van start gegaan als initiatief van zangpedagoge en dirigente Sylvia van der Vinne. De leden komen uit de hele Bommelerwaard en wijde omgeving. Inmiddels is Senta uitgegroeid tot een groep van ca. 30 enthousiaste zangeressen in de leeftijd van 7 tot 18 jaar met al enkele spraakmakende uitvoeringen op hun naam. Ook jongens zijn welkom bij Senta; sinds 2013 richt Senta zich op meiden en jongens. Senta heeft zich tot doel gesteld het ontwikkelen van de (vocale) muzikaliteit van kinderen vanaf ca. 7 jaar. Het streven is om de jeugd op te leiden tot goed gekwalificeerde koorzangers. Dat wil zeggen dat er naast uitgebreide zangtechnische aanwijzingen ook aandacht is voor theorie: met name het “van blad zingen” is hierbij erg belangrijk. Uiteraard staat het plezier in musiceren voorop.

Alle geïnteresseerde kinderen mogen 3 keer mee komen doen met een les van Senta. Bij aanmelding volgt een stemtest. In principe starten onze leerlingen in het Startkoor. Daar wordt de basis gelegd op gebied van zangtechniek, theorie en van blad zingen. Zodra de leerlingen ver genoeg zijn stromen ze door naar het Kinderkoor (t/m 12 jaar) of het Jeugdkoor (vanaf de brugklas). Senta schuwt de uitdaging niet en bekwaamt zich in het zingen van muziek in allerlei stijlen, van alle tijden, op zo hoog mogelijk niveau. Wij willen onze leerlingen kennis laten maken met a-cappellazingen, eenstemmig en meerstemmig zingen, zingen met pianobegeleiding en met orkestbegeleiding, grote koorwerken in samenwerking met andere koren. We zijn er trots op dat we kennelijk in onze missie slagen om onze zangeressen de liefde voor zingen bij te brengen. Diverse zangeressen die inmiddels de Bommelerwaard hebben verlaten om te gaan studeren keren regelmatig terug op het nest van Senta om op te treden. Zij vormen samen met enkele zangeressen van het jeugdkoor het Senta Ensemble." Het Startkoor en Kinderkoor repeteren in Hurwenen, het Jeugdkoor repeteert in Rossum.

- Sport: - Voetbalvereniging HRC’14 (Hurwenen Rossum Combinatie) is in 2014 opgericht door fusie van de clubs van deze buurdorpen. De jeugd van beide verenigingen speelde al jarenlang samen hun wedstrijden. In 2014 zijn ook de senioren samengevoegd. Door de fusie telt HRC’14 nu 8 seniorenteams, 10 jeugdteams en een G-team. Alle thuiswedstrijden worden gespeeld op het HRC'14 complex in eerstgenoemd dorp. - Facebookpagina HRC'14 Dames 1. - Facebookpagina HRC'14 Dames 2.

- Zorg: - Huisartsenpraktijk Rossum en Heerewaarden. De praktijk is gesticht door dokter Warnier die vlak voor de oorlog in Heerewaarden begon en na de oorlog de praktijk voortzette in Hurwenen en later in Rossum. Vele jaren deed hij het werk alleen, tot 1974, toen hij ging samenwerken met “de oude Beijderwellen.” Deze laatste zette na pensionering van dr. Warnier de praktijk voort met zijn neef Leonhard. De samenwerking duurde maar kort, in 1983 overleed Dolf Beijderwellen. De dokters Leonhard Beijderwellen en Klaas Bonsema werkten samen van 1983 tot 2008 en werden sinds een paar jaar in hun praktijk bijgestaan door Anke Busch. Vanaf 2011 geven dokter Laurens Waanders en Leonhard Beijderwellen samen leiding aan de praktijk. Zij worden ondersteund door een waarnemend huisarts, een aantal praktijkondersteuners en doktersassistenten. In juli 2016 is dokter Leonhard Beijderwellen na 35 jaar dokteren tussen de Maas en de Waal met pensioen gegaan. De echtgenote van dokter Laurens Waanders: dokter Marleen Waanders-Lips, volgde hem op. Het doktersteam wordt sinds 2019 versterkt door dokter Mytrhe Tijdink.

Reactie toevoegen