Rothenbach

Plaats
Buurtschap
Roerdalen
Midden-Limburg Roerstreek
Limburg

rothenbach_grenzenlos_shoppen.jpg

Onder het motto 'Rothenbach: Grenzenlos Shoppen' werken 17 ondernemers uit deze Vlodropse, aan de Duitse grens gelegen buurtschap samen om Duitse 'kooptoeristen' aan te spreken.

Onder het motto 'Rothenbach: Grenzenlos Shoppen' werken 17 ondernemers uit deze Vlodropse, aan de Duitse grens gelegen buurtschap samen om Duitse 'kooptoeristen' aan te spreken.

Rothenbach

Terug naar boven

Status

- Rothenbach is een buurtschap in gedeeltelijk de provincie Limburg, in de regio Midden-Limburg, en daarbinnen in de Roerstreek, gemeente Roerdalen, en gedeeltelijk Duitsland. Nederlands gedeelte: t/m 1990 gemeente Vlodrop. In 1991 over naar gemeente Roerdalen.

- Het Nederlandse gedeelte van de buurtschap Rothenbach valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Vlodrop.

- Het Nederlandse gedeelte van de buurtschap heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat. Er is wel een straatnaam Bungalowpark Rothenbach, voor het bungalowpark ter plekke. Het Duitse gedeelte van de buurtschap heeft, bij de Nederlands-Duitse grens, wel een (zwart) plaatsnaambord met daarop de plaatsnaam in lichtgele letters.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1867 Zoll Rodenbach.

Naamsverklaring
Overdrachtelijk gebruik van de Duitse variant van de waternaam Roode Beek.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap ligt aan de Nederlands-Duitse grens, aan de grensbeek Roode Beek of Rothenbach, en, in Nederland, rond de wegen Rothenbacherweg, Herkenbosserweg (de N570, in Duitsland sluit de L117 daarop aan), Bungalowpark Rothenbach, Gitstappermolenweg en Boslaan. De buurtschap ligt NO van het dorp Vlodrop en NW van de Duitse plaats Wassenberg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Het Nederlandse gedeelte van de buurtschap omvat ca. 20 huizen met ca. 50 inwoners, en daarnaast ca. 45 bungalows op Bungalowpark Rothenbach, die oorspronkelijk alleen recreatiewoningen waren, maar rond 2005 een woonbestemming hebben gekregen. Dat wil zeggen dat er naast recreatie ook permanente bewoning mag plaatsvinden. Of en hoeverre dit in de praktijk ook daadwerkelijk het geval is, is ons niet bekend.

Reactie toevoegen