Rouveen

Plaats
Dorp
Staphorst
Overijssel

Rouveen

Terug naar boven

Status

- Rouveen is een dorp in de provincie Overijssel, in de streek Salland, gemeente Staphorst.

- Onder het dorp Rouveen valt ook een deel van buurtschap De Lichtmis.

Terug naar boven

Naam

In het dialect
Roevène, Rooveen of Rooveene.

Oudere vermeldingen
1282 Ruenvhene, 1381-1383 Ruwenvene, 1385 Ruveen, 1395-1396 Ruwenveen, 1402 Ruenvene, 1431 Ruvene, 1442 Roveen, 1482 Rouveen, 1537 Ruwenveene, 1615 Rouvene, 1665 Roveen.

Naamsverklaring
Betekent letterlijk het 'ruige veen'. Rou-, Oostnederlands dialect roe, Oudnederlands ru = 'ruig, woest', ter aanduiding van de begroeiing (met riet, biezen enz.) van het nog onaangetaste veengebied.(1)

Terug naar boven

Ligging

Rouveen ligt Z van Staphorst. Het heeft een typische lintbebouwing die vanuit Staphorst naar de buurtschap Lichtmis in het Z loopt.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Rouveen 311 huizen met 1.635 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 1.400 huizen met ca. 3.600 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Rouveen is door opschuiving van de ontginning en daaropvolgende daling van de bodem meermaals verplaatst. In het landschap aan de Scholenweg liggen nog de restanten van een kerk die bij een vorige nederzetting hoorde.

Kamp Conrad
Kamp Conrad, gelegen bij het Conradkanaal nabij Rouveen, was een werkkamp dat aanvankelijk bedoeld was om werkloze mannen in de ruilverkaveling aan het werk te zetten. In 1929 zijn aan de westzijde van het Conradkanaal twee barakken gebouwd in het kader van de werkverschaffing. Nadat het kamp in 1939 onder de Rijksdienst voor de Werkverruiming was komen te vallen, zijn de barakken in 1940 naar de oostzijde van het kanaal verplaatst. Van 1929 tot april 1942 hebben werklozen die bij de ruilverkaveling werden ingezet onderdak gevonden in dit kamp. In totaal konden er 192 werklozen in het kamp verblijven. Vanaf 25 april 1942 gebruikte de Duitse bezetter het kamp als tijdelijke buffer voor Westerbork en moesten de werklozen plaats maken voor Joodse mannen. Joden, voornamelijk uit Amsterdam, maar ook uit Staphorst en Meppel, werden verplicht tewerkgesteld en zo gelijktijdig geïsoleerd van hun familie. In kamp De Conrad hebben in totaal 340 Joodse mannen gewoond. Zij moesten bij Staphorst een weg, de Afschuttingsweg, en een ernaast gelegen sloot aanleggen. Deze weg wordt in de omgeving nog altijd de Jodenweg genoemd en de sloot de Jodensloot. Op 3 oktober 1942 (Jom Kipoer) zijn de mannen gedeporteerd naar Westerbork. Van daaruit zijn zij naar Oost-Europese vernietigingskampen gestuurd. Slechts vier van hen hebben de oorlog overleefd.

Na oktober 1942 kreeg Kamp Conrad verschillende bestemmingen. Eerst kwamen er werklozen uit Rotterdam te wonen. Later evacués uit Zierikzee. Doortrekkende Duitse soldaten hebben het kamp een poos als kazerne gebruikt. In het laatste oorlogsjaar verbleven er evacués uit de kustprovincies, die moesten wijken voor de activiteiten rond de Atlantikwall. Na de oorlog is het kamp gebruikt als interneringskamp voor NSB'ers. Vervolgens werd er een landbouwschool in gevestigd. Tot slot hebben er in de jaren 1952-1960 180 uit Indonesië op dienstbevel geëvacueerde Molukse KNIL-militairen met hun gezinnen gewoond. Ook is een van de barakken langere tijd gebruikt als kerk. In 2007 is de laatste barak van Kamp Conrad afgebroken.

Op 24 september 2011 is op de locatie van het voormalige kamp een door de Terwoldse kunstenaar Ruud Schilder vervaardigde vier meter hoge gedenksteen voor de Molukkers onthuld. Bij die gelegenheid is de door Rouvener Geertjan Lassche gemaakte documentaire 'Vreemdelingen en Bijwoners' in Rouveen voor het eerst voor publiek vertoond. De film maakte bij de inwoners veel herinneringen los. De maker van de documentaire is in 2011 beloond met De Tegel. (Nederlandse prijs voor journalistiek).

Na een gastles van Lassche over deze kwestie op de Rouveense basisschool, opperden leerlingen bij de gemeente het idee om de hierboven reeds vermelde Afschuttingsweg, die in de volksmond Jodenweg wordt genoemd, formeel te herhoemein in Jodenweg, ter herinnering aan de Joodse mannen die hier destijds hebben verbleven. De gemeente liet weten dat een straatnaamverandering ingewikkeld en kostbaar is. Daarom is besloten om de naam Jodenweg aan de officiële straatnaam toe te voegen. Burgemeester Segers heeft het straatnaambordje op 3 oktober 2019 onthuld. Lassche is blij dat er zo een late laatste eer komt voor de dwangarbeiders. "We kunnen wegkijken, maar we kunnen dit verhaal ook aangrijpen om met z'n allen bewustwording te creëren."

Kaas
Het dorp is rijk aan cultuur en traditie, maar is op agrarisch gebied tevens een vooruitstrevende streek met een 'doe maar gewoon'-mentaliteit. De zorg voor het vee, de natuur en het landschap legt de basis voor verantwoord en duurzaam produceren. Die gedrevenheid en de ambachtelijke volksaard liggen aan de basis van de rijke zuivelhistorie. Begin 20e eeuw waren er zelfs 15 kleine boterfabriekjes actief in de gemeente Staphorst. Weliswaar waren de meesten geen lang leven beschoren, maar tot 1987 waren er toch nog 4 zuivelcoöperaties. Uit een fusie tussen twee ervan, De Vlijt en De Kleine Winst, is in 1987 de Coöperatieve Zuivelfabriek 'Rouveen Kaasspecialiteiten' ontstaan. Altijd zelfstandig gebleven, reeds vanaf 1905, maar springlevend, actief en innovatief. Meer informatie over de geschiedenis van de zuivel in de gemeente Staphorst is te lezen in het boek '100 jaar melk an diek', uitgegeven door Historische Vereniging Staphorst in samenwerking met Rouveen Kaasspecialiteiten.

Zuivelfabriek Rouveen Kaasspecialiteiten heeft in 2015 10 miljoen euro geïnvesteerd in een nieuwe kaasmakerij die volledig robotgestuurd te werk gaat. Zij claimden hiermee een op dat moment wereldwijde primeur te hebben. De productiecapaciteit is er in één klap met ruim 50% door verhoogd. De fabriek zat namelijk aan de grenzen van wat het kon produceren en de verwachting was dat de vraag naar kaas in de toekomst verder zal toenemen. Bovendien kwam er per 1 april 2015 een einde aan het melkquotum voor boeren. Het bedrijf rekende daarom op een toename van de toevoer van melk met 10%.

Zilverschat
Mensen die met een metaaldetector rondstruinen hopen natuurlijk altijd een schat te vinden. Je weet maar nooit... Soms blijft het bij een paar verroeste spijkers. Edwin Hoeve en Ian Veerman uit Rouveen hadden meer geluk. In 2016 vonden de toen 23-jarige jongens een muntenschat op het land van het boerenbedrijf van Jacob Visscher (67) en zijn zoon Harm (37), die ze die plek hadden aangeraden omdat Jacob zijn vader daar vroeger ook al eens bijzondere voorwerpen had aangetroffen. Het betrof 99 munten, de meeste van zilver, waarvan 16 grote zilveren exemplaren, ter grootte van een rijksdaalder. Ze zijn geslagen tussen 1580 en 1667. Er zaten ook wat koperen duiten tussen. Ze spraken af dat de schat van hun vieren gezamenlijk is, en dat de munten bij elkaar blijven.

Ze schakelden mensen van Stichting Werkgroep Archeologie Regio Staphorst (SWARS) in, die ervoor zorgden dat de zilveren rijders, ducatons, stoters en florijnen met zorg werden gereinigd en geconserveerd. Fré Spijk van SWARS vermoedt dat de munten te maken hebben met het 'rampjaar' 1672, toen de Bisschop van Munster (Christoph Bernhard Freiherr von Galen, bijgenaamd Bommen Berend) Oost-Nederland binnenviel. Hij legde de inwoners van Staphorst, Rouveen, Baarlo, Hamingen en Hasselt een te betalen 'brandschatting' op ter waarde van 235 goudguldens per maand. Als de bewoners niet betaalden zou de bisschop hun boerderijen in de as leggen. De dorpelingen kwamen over de brug en dat deden ze zelfs tot 1700. Ze leenden dit geld volgens de overlevering bij rijke particulieren in het Westen van het land. "Ik vermoed dat deze schat met dit deel van de regionale geschiedenis te maken heeft. Waarschijnlijk waren de bewoners van dit gebied helemaal niet arm, zoals nog wel eens wordt gedacht. Dat wist de bisschop natuurlijk ook. Daarom kon hij een hoge brandschatting opleggen. Het verhaal dat hier arme paupers woonden, klopt volgens mij niet", zo stelt Spijk.

Hij zou graag zien dat dit verhaal wordt uitgezocht. De vondst van de zilverschat is volgens hem een mooie kapstok waar deze studie aan opgehangen kan worden. Hij roept studenten geschiedenis of anderen dan ook op om hier in te duiken: "Zo komt wellicht een tot heden verborgen stuk historie van Rouveen tot leven." Voor nadere informatie kunnen zij contact opnemen met Fré Spijk. (bron: Staphorst Nieuws en Puntuit.nl)

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "Basisschool De Levensboom heeft een nieuwe locatie gekregen. Een stuk grond, midden in Rouveen, is nu leeg. Wat kunnen we daarmee doen? De gemeenteraad van Staphorst hoort het graag van jou. Er zijn maar liefst 34 verschillende ideeën en plannen voor een herbestemming ingediend. Je kunt op 21 januari 2019 stemmen op je favoriete idee. Het beste idee wint!" Aldus de gemeente destijds. Het winnende plan omvat een gebouw met 40 appartementen voor jongeren met begeleid wonen en ouderenhuisvesting. Volgens Jan Dunnink, een van de initiatiefnemers van het plan, zijn er veel gezinnen in de gemeente Staphorst die op een dergelijke voorziening voor hun kinderen zitten te wachten. Jongvolwassenen met een verstandelijke en/of sociale beperking, die nu nog thuis wonen, kunnen nu een eigen plek krijgen waar ze onder begeleiding van anderen kunnen wonen. "Op een gegeven moment kun je als ouder niet meer voor ze zorgen. Wij hebben ook niet het eeuwige leven. Onze kinderen kunnen straks semi-zelfstandig werken aan hun toekomst in de nabije omgeving van familie, vrienden, kerk en werk", lichtte Dunnink toe namens Staphorster gezinnen met een kind met een beperking. Het onderdeel ouderenhuisvesting gaat blijkens dit artikel kennelijk niet door.

- Sinds 2013 is de firma Salverda Bouw bezig geweest met de herontwikkeling van de voormalige locatie van Basisschool De Triangel in het centrum van Rouveen. In 2017 zijn hier, aan de Seringenhof, 28 koopwoningen en 36 zorggerelateerde woningen gereed gekomen. De appartementen zijn voor mensen met een vraag op het gebied van wonen in combinatie met zorg, welzijn of dienstverlening. Zorgaanbieder De Stouwe levert de zorg. Niet de verpleging maar het wonen en welzijn staan centraal bij de huurwoningen. Wel zijn alle vormen van zorg aan huis te leveren. Voor de zeer specialistische en zwaardere zorg maakt De Stouwe gebruik van de expertise van Zorgcombinatie De Noorderboog.

- De Ruilverkaveling Rouveen is in 2010 afgesloten. Het hoofddoel van dit 6000 hectare grote landinrichtingsproject was een betere verkaveling voor de landbouwbedrijven. Dat is gelukt: het gemiddelde aantal kavels per bedrijf is afgenomen van 8 naar 3. De betere kavelindeling was onder andere mogelijk doordat 11 agrarische bedrijven zijn verplaatst. In het gebied zijn ook de bereikbaarheid en de waterbeheersing verbeterd. Tussen Hasselt en Zwartewaterklooster is een recreatief fietspad aangelegd.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Rouveen heeft 116 rijksmonumenten, vrijwel allemaal 'gave boerderijen van het Staphorstse type' en vrijwel allemaal gelegen aan de Oude Rijksweg. Eén daarvan is de boerderij op nr. 264. Deze boerderij uit 1908 is in 2006 aangekocht door Vereniging Hendrick de Keyser en in 2008 door haar gerestaureerd. De vereniging is gespecialiseerd in aankoop, restauratie en vervolgens herbestemming/verhuur van cultuurhistorisch waardevolle panden. Deze kleine boerderij herbergt door haar authenticiteit een schat aan gegevens over het traditionele leven op het platteland van Overijssel. De boerderij, tot de overdracht aan de Vereniging altijd in het bezit van dezelfde familie, is sinds haar bouw in 1908 nauwelijks gewijzigd.

Het betreft een zogeheten dwarsdeelboerderij, met het woongedeelte en de schuur onder één doorlopend rieten dak. De woning van de boerderij bestaat uit één ruimte, waarin werd geleefd, gekookt en geslapen. Achter het woongedeelte ligt de deel, met spoelplaats en de koestraat voor een 5-tal koeien. Boven de woonruimte en de koestraat was een zolder waar de oogst kon worden opgeslagen. De rest van de schuur omvatte de hooitas, wagenberging en enkele hokken voor varkens en kleinvee. Achterin de schuur is een kleine ruimte die in de winter werd gebruikt als klompenmakerij. In de schuur is in 2007-2009 op zeer terughoudende wijze een moderne woning ingebouwd.

- Hervormde (PKN) kerk van de Hervormde Gemeente Rouveen. - Geschiedenis van de lokale Hervormde kerk.

- Gereformeerde (PKN) Kerk van de Gereformeerde Kerk Staphorst-Rouveen.

- Kerk van Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt De Levensbron (Esdoornlaan 3).

- Kerk van de Hersteld Hervormde Gemeente (HHG) Hasselt Rouveen Zwolle (Oude Rijksweg 436).

- De Bisschopsschans valt onder buurtschap De Lichtmis en wordt daarom aldaar beschreven.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- "Dorpsvereniging Munnikenslag is opgericht in 1978 voor het organiseren van diverse evenementen in Rouveen door het jaar heen, maar heeft zich ook voor andere zaken ingezet. In 1990 werd er in het dorp voor het eerst een braderie georganiseerd. Dat was een groot succes. Reden te meer om de daaropvolgende jaren een serie van dagen met activiteiten te organiseren onder de naam ‘De Munnikedagen’. Zo door de jaren heen heeft de dorpsvereniging zich voor heel wat dingen ingezet, denk aan de trapveldjes en kinderspeelplaatsen, de volkstuinen en natuurlijk de kinderboerderij. Helaas is de kinderboerderij verdwenen om plaats te maken voor woningbouw, maar we hopen dat in de toekomst, in het inmiddels aangelegde wandelbos, weer plaats is voor een nieuwe kinderboerderij. Hiervoor genoemde taken zijn tegenwoordig geen onderdeel meer van de vereniging. De dorpsraad heeft dit voor haar rekening genomen.

Inmiddels houdt de dorpsvereniging zich met name bezig met het organiseren van activiteiten die als doel hebben de onderlinge contacten in de verschillende gelederen van de dorpsbevolking op ontspannen wijze te behouden en te vergroten. Dit doen wij door een divers aanbod aan activiteiten te creëren voor alle leeftijdsgroepen. Zo wordt er ieder jaar een feestweek in Rouveen georganiseerd, genaamd de Munnikenweek. In deze week organiseren we activiteiten voor jong en oud op een feestterrein aan de Korte Kerkweg. Met meer dan 600 leden zijn wij ook vandaag de dag nog altijd een b(l)oeiende vereniging!"

- Koningsdag, plus de zaterdag ervóór een feestavond met een live band.

- Concours Hippique Rouveen (weekend in mei). Gratis toegang.

- "De Munnikenslagloop (juni) is in 1983 gestart als een sportief zomers evenement in Rouveen, georganiseerd door een enthousiast groepje lopers. Vanwege het sportieve succes, de grote belangstelling en de waardering van de inwoners is de loop sindsdien elk jaar opnieuw georganiseerd. Mede door dit succes is Loopgroep AG ’85 ontstaan. Door A.V. De Sprinter bij de organisatie te betrekken, is de loop op de officiële KNAU kalender gezet. Dankzij de welwillende medewerking van de sponsors is het mogelijk de Munnikenslagloop elk jaar opnieuw weer te organiseren. Verschillende landelijk bekende lopers hebben inmiddels de loop op hun naam gebracht. sinds 1995 heeft de loop een extra dimensie gekregen door de strijd om de wisseltrofee, 'De keuperen Spike van Rouvene'."

- Kampioenschap Slootie Spring'n (juni).

- Handelskeuring Rouveen (paarden) (eind juni).

- Op een donderdagavond eind juni is er de Rabo Wielerronde Rouveen. De 'Diek' wordt daar deze avond voor afgesloten. De senioren rijden in 2 groepen; A en B rijders. Vele wielrenners van de lokale WTC, WV Noord-Westhoek en wielrenners uit de regio gaan de strijd aan voor een wedstrijd van maximaal anderhalf uur. Snelheden van 50 km per uur en ver daarboven zijn geen uitzondering op dit korte parcours in de kern van dit sportminnende dorp. Ben je in het bezit van een KNWU-licentie of heb je een basislidmaatschap bij de KNWU? Dan mag je deelnemen aan deze wielerronde. De inschrijving voor deelname vindt die avond plaats bij Lindenholz Rijwielen. Ben je zelf niet in het bezit van een chip dan is het mogelijk een chip te huren. De entree is gratis.

- Tijdens Ballonfeest Rouveen (op een vrijdag eind juni, in 2019 voor de 4e keer) kiezen ca. 35 ballonen het luchtruim, en ca. 200 passagiers kunnen daarvan meegenieten. Altijd de wereld al een keer vanuit vogelperspectief willen zien? De spanning en het plezier van een ballonvaart beleven? Vaar dan mee op het Rouveense Ballonfeest. Ook voor bezoekers is de voorbereiding en het opstijgen natuurlijk een indrukwekkend schouwspel. Verder is er een ballon waar je door heen kunt lopen en een modelballon die een demonstratie geeft, wat ook bij kinderen altijd erg in de smaak valt. Rond 22.30 uur, als de ballonnen terug zijn, wordt het Ballonfeest afgesloten met een Nightglow (voorbeeld van Nightglow elders); verschillende ballonnen naast elkaar worden in het donker door de brander verlicht en zetten een schitterende show neer.

- Toneelvereniging Munnikenslag brengt jaarlijks in juli een nieuw stuk op de planken.

- Voor de kinderen van basisschoolgroepen 5 t/m 8 is er aan het eind van de zomervakantie gedurende 3 dagen Huttendorp Rouveen.

- Klompenrace (eind december).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De gemeente Staphorst gaat van 2010 tot 2030 1,5 miljoen euro steken in het behoud van het karakteristieke elzensingellandschap van Rouveen. Met het geld worden zowel nieuwe singels aangeplant als bestaande singels hersteld en onderhouden. Het is de bedoeling dat boeren en eigenaren de elzensingels op hun grond zelf aanpakken. Ze krijgen daarbij steun van Landschap Overijssel, Stimuland en de Agrarische Natuurvereniging Horst en Maten. (bron: De Stentor, 27-1-2010)

- Het W van het dorp gelegen uitgestrekte veengebied Olde Maten is in de 13e eeuw - vanuit het Benedictijner klooster in de nabijgelegen buurtschap Zwartewaterklooster - ontgonnen door kleine groepjes boeren die het gebied langzaam in bezit namen. De dorpen Rouveen en Staphorst met hun kerken verplaatsten zich van west naar oost, met de boeren-verveners mee. De grond werd na de vervening deels gebruikt voor akkerbouw en deels voor de veeteelt. Archeologische vondsten tonen overigens aan dat het gebied tussen Meppel en Zwartsluis al in de prehistorie door rondtrekkende groepen jagers werd bezocht. De vondsten van honderden vuurstenen werktuigen en een bronzen halsring getuigen hiervan.

De afgelopen jaren is 425 hectare grond verworven naast het bestaande natuurgebied de Olde Maten, als onderdeel van de Ruilverkaveling Rouveen. Op deze gronden wordt nieuwe natuur ontwikkeld, als uitbreiding en versterking van de Olde Maten. De Olde Maten maakt, samen met de Veerslootlanden (gelegen tussen Olde Maten en het dorp), onderdeel uit van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), het robuuste netwerk van natuurgebieden in Nederland. De afgelopen jaren is het gebied door Dienst Landelijk Gebied heringericht. Daardoor is het nu een aaneengesloten natuurgebied van circa 1.000 hectare met het kenmerkende cultuurhistorische kleinschalige singellandschap. Staatsbosbeheer beheert het gebied in samenwerking met de agrarische natuurvereniging. Boeren in het gebied hebben een belangrijke rol gekregen bij het onderhoud.

Ruilverkaveling
De recent afgesloten Ruilverkaveling Rouveen heeft weliswaar primair landbouwdoelen gediend (waarvoor zie bij Recente ontwikkelingen), maar heeft ook geleid tot één aaneengesloten lint van laagveenmoerassen (Rottige Meente - Weerribben-Wieden - Olde Maten) op de grens van Friesland en Overijssel. Een gebied met volop ruimte voor plant en dier (o.a. de otter), maar ook voor recreatie en natuurbeleving.

Boksloten in Olde Maten / Veerslootlanden hersteld
Boksloten zijn in de 19e eeuw met de hand in het veen gegraven. Het veen werd toen per bok vervoerd. Dit is een vaartuig van zo’n 8 meter lang. In Olde Maten / Veerslootlanden zijn de ca. 50 boksloten in de laatste 50 jaar verland en vol gegroeid met riet, struiken en bomen. Deze begroeiing is in 2012 grotendeels verwijderd. Bovendien zijn de sloten zodanig uitgegraven dat ze weer hun oorspronkelijke ruime afmetingen hebben. Dit is belangrijk voor de ecologische waarde van het natuurgebied. Olde Maten-Veerslootlanden is grotendeels een Natura 2000-gebied. Als zodanig maakt het onderdeel uit van een Europees netwerk van beschermde gebieden.

Eco-aquaduct
In Olde Maten / Veerslootlanden is in 2014 een eco-aquaduct aangelegd, oftewel een aquaduct dat ook dienst doet als ecoduct. Dit bouwwerk gaat over het Conradskanaal heen en verbindt de noord- en zuidkant van het gebied met elkaar, zowel hydrologisch als ecologisch. In Nederland is tot heden nog nergens anders een aquaduct te vinden dat ook voor de natuur bestemd is. Veel beschermde diersoorten hebben baat bij een dergelijk bouwwerk: de otter, waterspitsmuis, dwergmuis, ringslang, heikikker, poelkikker, bittervoorn, grote en kleine modderkruiper, watervleermuis en meervleermuis. Reportage over het eco-aquaduct in Olde Maten / Veerslootlanden in Vara's Vroege Vogels, mei 2014. - Brochure met toelichting op het project Olde Maten / Veerslootlanden van Dienst Landelijk Gebied.

- Stichting Vrienden van de Oldematen (VVO) heeft in 2005 in Rouveen de Veldschuur 'Bid en Werk' herbouwd en beheert nu dit bijzondere centrum voor natuur en historie in samenwerking met Staatsbosbeheer. Ze ontwikkelen educatieve activiteiten in en rondom De Veldschuur op het gebied van natuur, historie en archeologie.
Wat willen ze in hun regio bereiken: het behoud van de landschappelijke waarden van het natuurgebied; het uitvoeren van historische en actuele educatieve projecten; een verantwoorde toeristische 'bruising' in het nieuwe natuurgebied. De Veldschuur was een historische schuur in het gebied Olde Maten, waar eeuwenlang boeren zwoegden op het land. De schuur was een onderkomen voor het vee, raakte in de 20e eeuw in verval en verdween rond 1970 uit het gebied. Alleen de fundering bleef achter. In 2005 is De Veldschuur herbouwd met financiële hulp van o.a. Europese fondsen, gemeenten Staphorst en Zwartewaterland, de Provincie, Staatsbosbeheer en particuliere sponsors, en met grote inzet van de VVO-vrijwilligersgroep.

In en rondom De Veldschuur is altijd wat te doen. Je kunt hier heerlijk wandelen, fietsen en genieten van een stuk ongerepte natuur. Er worden ook regelmatig activiteiten georganiseerd voor jong en ouder. Wel eens zelf kaas gemaakt of met hun natuurfotograaf het gebied ingetrokken? Of ga eens op pad met een van de boswachters van Staatsbosbeheer en ontdek zeldzame planten- en diersoorten. En speciaal voor scholen worden het hele jaar door workshops georganiseerd om de jeugd kennis te laten maken met hun eigen natuurlijke en historische omgeving.

- "In het Overijsselse veenrijke gebied rondom Rouveen is in 2019 de eerste echte bodemdalingsmeetsite in Nederland ingericht waar bodemdaling in ruimte en tijd wordt gemeten. Gilles Erkens, bodemdalingsexpert bij Deltares presenteerde de nieuwe meetsite tijdens de Kennisexpeditie Bodemdaling van het Nationale Kennisprogramma Bodemdaling. De site is de opmaat tot een landelijk monitoringsnetwerk om bodemdaling structureel en frequent te meten. Het vlakdekkend monitoren van bodemaling helpt om de effectiviteit van maatregelen tegen bodemdaling zoals onderwaterdrainage te bepalen. Ook geeft het inzicht in de snelheid van bodemdaling, hoe dit varieert in een gebied en in een jaar. Het monitoringsnetwerk kan uiteindelijk het verlossende antwoord geven of het Nederlandse veenweidegebied nu echt gemiddeld 8 mm per jaar zakt.

Polders en bodemdaling onlosmakelijk met elkaar verbonden
Sinds Nederland veengebieden is gaan ontginnen en land is gaan droogleggen zijn bodemdaling en Nederland onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het grondwaterpeil werd omlaag gebracht, het veen oxideerde en de bodem daalde. De hoeveelheid daling is nooit structureel vastgelegd. Vandaag de dag stelt bodemdaling door veenoxidatie het voortbestaan van de huidige landbouwfunctie steeds vaker op de proef. Het veroorzaakt vernatting en CO2-uitstoot en zet daarmee de klimaatdoelstelling en de maatschappelijke opgave duurzame landbouw zonder ongewenste risico’s voor de leefbaarheid van boeren, burgers en milieu onder druk. Het kunnen vaststellen van de hoeveelheid en snelheid van daling in ruimte en tijd wordt daarmee steeds urgenter.

Structureel meten nodig voor effectieve technische en beleidsmatige maatregelen
Met de bodemdalingsmeetsite in Rouveen wordt nu voor het eerst wel bodemdaling structureel en frequent gemeten. Op basis van de metingen kunnen vervolgens de belangrijkste mechanismes worden ontrafeld die leiden tot bodemdaling. Alleen als bekend is welk mechanismen verantwoordelijk zijn voor bodemdaling, kunnen effectieve technische en beleidsmatige maatregelen worden ontworpen. Gilles Erkens: “Rouveen is de eerste site van een landelijk monitoringsnetwerk. Als we bodemdaling net zo serieus en structureel meten als zeespiegelstijging dan kunnen we leren van de goede voorbeelden en fouten uit het verleden en de juiste aanpak per gebied bepalen. Dit betekent dat we niet alleen meetsites moeten inrichten in veenweidegebieden, maar uiteindelijk ook in stedelijk gebied.”

Vier verschillende meetmethodes om effectiviteit van onderwaterdrainage vast te stellen
Op de meetsite van Rouveen wordt de bodemdaling vijf jaar lang gemeten met vier verschillende methoden die gebruiken maken van de volgende technieken: landmeten, extensometer, LiDAR en InSAR. Door het toepassen van vier verschillende conventionele en innovatieve methoden, kunnen methoden met elkaar worden vergeleken en worden geoptimaliseerd. Het streven is naar een nauwkeurige (mm-schaal) en vlakdekkende meetmethode. De meetsite is verspreid over elf boerenbedrijven. Bij elk boerenbedrijf is er een referentieperceel en een onderwaterdrainage perceel dat is ingericht met behulp van o.a. Waterschap Drents Overijsselse Delta. Het waterschap en de boeren willen weten hoe effectief het onderwaterdrainagesysteem is dat in het voorjaar en de zomer van 2018 is aangelegd om bodemdaling te verminderen. De drains zorgen ervoor dat in droge perioden slootwater geïnfiltreerd wordt in de veenbodem. Hierdoor zakt de grondwaterstand minder diep uit. In natte perioden zorgen de drains juist voor extra drainage ter voorkoming van te natte percelen. De freatische grondwaterstand wordt op deze manier genivelleerd en blijft dichter bij het slootpeil en leidt tot minder bodemdaling en minder CO2-uitstoot." (bron: Deltares, 28-6-2019)

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Rouveen, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Rouveen (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Weblog Rouveen (actualiteiten). - Nieuws- en informatieblad De Rouvener (onregelmatig verschijnend).

- Lokale links: - Rouveen linkspagina.

- Belangenvereniging: - Dorpsraad Rouveen.

- Comité Zonuendan is een reactie op de afbrokkeling van de boerenstand in Rouveen. Doel van het comité is om de boerencultuur in ere te houden, de saamhorigheid tussen de verschillende gelederen in de boerengemeenschap te bevorderen en de gemoedelijkheid in het dorp te bewaren. Daartoe worden activiteiten georganiseerd die enerzijds amusement bieden en anderzijds aandacht vragen voor het instandhouden van de eeuwenoude boerencultuur en het bijbehorende boerenerfgoed.

- Onderwijs en kinderopvang: - Basisschool De Triangel. - Kinderdagverblijf en BSO Mathil. - Bij Peutergroep Op Stap kunnen kinderen in de leeftijd van 3 tot 4 jaar terecht. Doel is om de peuters in een voor hen veilige en vertrouwde omgeving, onder deskundige leiding, op te vangen, te verzorgen en te begeleiden. Hierbij staat voorop dat contact hebben met andere kinderen voor peuters belangrijk is: ze kunnen spelen, plezier maken en spelenderwijs een aantal dingen leren.

- Jongeren: - KOC Rouveen / Staphorst e.o. organiseert kalverkeuringen voor de jeugd in haar werkgebied.

- Muziek: - De in 2012 opgerichte Stichting MEC, onderdeel van MEC Muziekschool in Rouveen e.o., stimuleert zoveel mogelijk mensen om muziek te maken en te luisteren. Dit doen zij door maatschappelijke projecten te bedenken en uit te voeren. De stichting heeft geen mensen in dienst, maar wel een bestuur en statuten. Hoewel Stichting MEC maar klein is, hebben zij grootse plannen. Zo hebben ze al diverse activiteiten georganiseerd in Zwolle en omstreken in samenwerking met hun muziekschool. Zo is er in 2016 bijv. Project De Pepernoot geweest. Een samenerking met Stichting De Driezorg. Drie basisscholen en drie ouderencentra maken samen muziek. Erg leuk! Kijk voor een impressie op de website van De Driezorg. Nieuws van MEC Muziekschool op Facebook.

- Sport: - Voetbalvereniging s.c. Rouveen.

- Wieler Toerfiets Club (WTC) Staphorst-Rouveen is in 2005 opgericht uit de behoefte aan een vereniging waar je samen kunt fietsen, samen kunt trainen, informatie kunt krijgen en eventueel nóg beter kunt worden. De vereniging heeft ruim 260 leden en richt zich op alle fietsliefhebbers, van beginnende fietser tot gevorderde renner, van fietsers met een racefiets of met een mountainbike; iedereen is welkom voor een wekelijkse fietsronde en trainingen. Ook is er een ‘dikkebanden’ groep. Zowel op de weg als in het bos worden er verschillende groepen gemaakt wat betreft snelheid, zo is er altijd een groep die bij jouw tempo past. Naast het fietsen worden er door en voor leden diverse activiteiten georganiseerd. Denk hierbij aan het gezamenlijk deelnemen aan tochten in de regio, workshops, clinics, lezingen en nog veel meer.

- De in 1967 opgerichte Ponyclub De Vlugge Viervoeters (VVV) Rouveen e.o. heeft ca. 45 rijdende leden. De lessen worden gegeven in de manege van de Landelijke Rijvereniging in Staphorst.

- Ondernemen: - Ondernemersvereniging Staphorst-Rouveen (OSR) behartigt de belangen van ondernemers in de gemeente Staphorst in de meest brede zin. Door het jaar heen houden ze regelmatig acties waarmee ze aankopen in hun dorpen willen stimuleren. Nog belangrijker is dat ze een gezamenlijke stem hebben naar officiële instanties en gezamenlijk optreden naar buiten, als spreekbuis en vertegenwoordiging van de ondernemers.

- Zorg: - Zorgboerderij De Kuiperkooi.

- Zorggroep Noorderboog verhuurt de 24 appartementen in haar eind 2016 gerealiseerde Appartementencomplex Rouveen aan ouderen in het dorp die zelfstandig willen wonen en indien nodig gebruik willen maken van de zorg en dienstverlening van Zorggroep Noorderboog. De zorginstelling werkt in het dorp nauw samen met Stichting Welzijn Staphorst. Gezamenlijk hebben zij in het appartementencomplex een ontmoetingsplaats gerealiseerd waar ouderen elkaar kunnen ontmoeten en waar zij diverse activiteiten organiseren. Vrijwilligers van Welzijn Staphorst ondersteunen hierbij. Carepool Thuiszorg, de thuiszorgorganisatie van Zorggroep Noorderboog, levert indien nodig de zorg en zorgt voor de inzet van een wijkverpleegkundige.

- Genealogie: - Rouveen doopboek 1660-1811.

Reactie toevoegen