Rutten

Plaats
Dorp
Noordoostpolder
Flevoland

rutten_carmavalsvereniging_de_leutdelvers.jpg

Een van de jaarlijkse evenementen in het dorp Rutten is het carnaval. Bij carnavalsvereniging De Leutdelvers, die onlangs hun 55-jarig bestaan hebben gevierd - in de carnavalswereld rekent men voor jubilea in eenheden van 11 jaar - is dat in goede handen.

Een van de jaarlijkse evenementen in het dorp Rutten is het carnaval. Bij carnavalsvereniging De Leutdelvers, die onlangs hun 55-jarig bestaan hebben gevierd - in de carnavalswereld rekent men voor jubilea in eenheden van 11 jaar - is dat in goede handen.

Rutten

Terug naar boven

Status

Rutten is een dorp in de provincie Flevoland, gemeente Noordoostpolder.

Terug naar boven

Ligging

Rutten ligt NNW van Emmeloord. Het is het meest noordelijke dorp van de Noordoostpolder. In het O grenst het aan de A6, in het N aan Fryslân (Lemmer) en in het W aan het IJsselmeer.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Het dorp Rutten omvat ca. 650 huizen met ca. 1.650 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Rutten is in 1953 ontstaan.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De gemeente Noordoostpolder is anno voorjaar 2020 op zoek naar een projectontwikkelaar die woningen wil bouwen op de plek waar nu nog De Stiepe staat. Het voormalige dorpshuis annex snackbar in het centrum van Rutten wordt namelijk afgebroken, omdat op een andere plek in het dorp een nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) komt. De gemeente wil dat er op de plek van De Stiepe tussen de 14 en 18 woningen of appartementen worden gebouwd voor één- en tweepersoonshuishoudens. Want daar is vraag naar. Zes daarvan zijn al op voorhand gekocht door woningbouwvereniging Mercatus, die ze als sociale huurwoning gaat gebruiken.

- Dorpsontwikkelingsplan Rutten (2013).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Rutten heeft 5 rijksmonumenten.

- Rutten heeft 2 gemeentelijke monumenten.

- Het kunstwerk ‘Vluchtende Watervogels’ is vervaardigd door kunstenaar J. Coenen en is in 1964 door de gemeente aangekocht. Over de achtergrond van de kunstenaar en het kunstwerk is niets bekend.

- Kunstwerk 'De Kraaienpoot' is vervaardigd door kunstenaar Bert Meinen en is in 1982 aangekocht door het Van Eck-fonds. Het kunstwerk van Meinen deed in Rutten veel stof opwaaien. De reacties vanuit de Ruttense bevolking waren niet mals. De kosten die ermee gemoeid waren, toendertijd fl. 20.000,-, ontlokte de uitspraak dat een plaatselijke ondernemer heel wat voordeliger om de hoek zou zijn gekomen. De Kraaienpoot is gekozen uit een aantal ontwerpen na inspraak van dorpelingen. De kunstenaar had als opdracht gekregen ‘het ontwerpen en vervaardigen van een werk met een of meer elementen, al dan niet met een abstracte signatuur met een beperkte gebruiksfunctie’. Het werk moest een bijdrage leveren aan de vormgeving van de plaats waar het staat.

- Voor het 50-jarig jubileum van het dorp in 2003 zou een nieuw kunstwerk worden gerealiseerd. Het bouwen van het kunstwerk duurde echter langer dan verwacht. Tijdens het dorpsfeest 2004, een jaar later dus, is ‘Het Dorpsgevoel’ onthuld. Het is een heel bijzonder kunstwerk. Het is namelijk ontworpen door kunstenaar Willem Hoogeveen na intensief overleg met een initiatiefgroep. Deze groep wilde het dorp een kunstwerk geven dat vervaardigd is door jongeren uit het dorp. Kunstenaar Willem Hoogeveen over het kunstwerk: "Het werk moet het Ruttense dorpsgevoel weergeven in een woelige wereld. De bol symboliseert Rutten, gewonnen uit de vroegere Zuiderzee (de golf). De 4 pijlen waarop de bol rust zijn de bewoners die van alle kanten uit het land kwamen na de drooglegging van de Noordoostpolder. De schop staat voor de opbouw van het dorp en het handelen van de mensen nu om de gemeenschap levendig te houden. De bankjes, die verschillend van lengte zijn, verbeelden de akkers van de boeren in het buitengebied. Deze kunnen gebruikt worden om met elkaar te praten en te roddelen." (bron van de kunstwerk-beschrijvingen: Jubileumboek 50 jaar Rutten)

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - Carnavalsvereniging De Leutdelvers.

- Oud en Nieuw Feest.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Een enthousiaste groep vrijwilligers is verantwoordelijk voor de Speeltuin in Rutten, gelegen tussen de Venelaan en de Sportweg. Deze speeltuin kent al een lang bestaan, en is in 2006 na een grondige herinrichting heropend, waardoor hij weer helemaal voldoet aan de nieuwste eisen rondom buiten spelen. De architectonisch ontworpen speeltuin is geïnspireerd op de polder; water en dijken spelen een belangrijke rol. De nagebouwde beklimbare poldertoren met glijbaan staat als blikvanger centraal. De speeltuin biedt aan de jeugd veel uitdaging middels spannend ontworpen huisjes, verbindingsbruggen, kabelbaan, waterpomp, draaimolen, schommels, skatebaan etc. Bezoekers zijn inmiddels niet alleen dorpsbewoners; ook bezoekers van buiten hebben deze gratis toegankelijke speeltuin ontdekt. Ouderen kunnen middels de aanwezige zitbanken genieten van de spelende jeugd die zich hier een dagdeel moeiteloos vermaakt. Het is al met al duidelijk dat deze voorziening een wezenlijke bijdrage levert aan de leefbaarheid in het dorp. De speeltuin kan in stand worden gehouden dankzij o.a. donateurs, sponsoring en acties.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Rutten, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Rutten.

- Nieuws: - Nieuws uit Rutten op Facebook.

- Belangenvereniging: - Vereniging Dorpsbelang Rutten is opgericht in 1954 en heeft als doel het behartigen van de algemene belangen en de leefbaarheid van het dorp. Dorpsbelang beoogt een rol te spelen bij zaken zoals: woningbouw, industrieterrein, verkeersveiligheid in en rond het dorp, het ontplooien van activiteiten die de gemeenschapszin versterken, het behouden en waar mogelijk uitbreiden van de voorzieningen in het dorp, en de communicatie tussen de gemeente Noordoostpolder en de inwoners.

- MFA: - Rutten is bezig met de realisatie van een multifunctionele accommodatie (MFA), waarin scholen, peuterspeelzaal, kinderopvang, dorpshuis en sport onder één dak worden gehuisvest. De Werkgroep MFA heeft de wensen en behoeften van alle toekomstige gebruikers geïnventariseerd, heeft de berekeningen voor de investeringen en exploitatie gemaakt en informeert de Ruttense samenleving. Vertegenwoordigers van de Werkgroep MFA vormen met de Ruttense schooldirecteuren, Onderwijsbureau Meppel, eigenaar kinderopvang, projectleider en ambtenaren van de gemeente Noordoostpolder samen de Projectgroep. De Projectgroep houdt zich bezig met vergunningen, bestemmingsplan, berekeningen en bouwkundige zaken. Dit ter voorbereiding voor de Stuurgroep, die de uiteindelijke besluiten neemt. In de Stuurgroep zitten wethouder Marianne Uitdewilligen, de verantwoordelijk ambtenaar Gerbert Schaapman, de bestuurder van AVES Kristiaan Strijker en de Ruttense dorpsraadvoorzitter Arianne de Groene Wondergem. Het ontwerpteam bespreekt met architect Marijn Linde (Korfker architecten) de diverse ontwerpen: het voorlopig ontwerp, het definitieve ontwerp, en het technische ontwerp. Naast de werkgroep MFA zijn vele Ruttenaren actief in de Commissies Financiën & Beheer, Levend Document, Binnen, Buiten, Horeca en Veiling. De bouw van MFA Het Klavier, zoals het gaat heten, is begin 2020 gestart en beoogt eind 2020 gereed te komen.

- Dorpshuis: - In 2016 heeft de gemeente het pand van dorpshuis De Stiepe aangekocht, om invloed te kunnen uitoefenen op de leefbaarheid en het dorpsaangezicht van Rutten. De exploitatie was voorheen in handen van een commerciële uitbater. Deze zag in 2016 af van huurverlenging. Anno 2020 wordt gewerkt aan de realisatie van een multifunctionele accommodatie (MFA) in het dorp, waarin meerdere functies worden ondergebracht. Het dorp wil De Stiepe tot die tijd graag behouden als dorpshuis. Dorspbelang vindt het belangrijk om één centrale ontmoetingsplek te hebben in het dorp zolang de MFA er nog niet staat. Anders is er kans dat verschillende activiteiten stil komen te vallen of zelfs verdwijnen.

- Onderwijs en kinderopvang: - Kindcentrum Rutten biedt een gecombineerd en integraal pakket van voorzieningen voor kinderen van 0 t/m 12 jaar en hun ouders. De partners van het kindcentrum zijn: - Basisschool Sjaloom. - Paulusschool. - Peuterspeelzaal SPN De Draaitol. - Kinderopvang 0-12 jaar Alles Kids. Verder is er ook tussenschoolse opvang mogelijk. De vertegenwoordigers van de partners van het kindcentrum komen maandelijks bijeen om zaken af te stemmen zoals het pedagogisch beleid en gezamenlijke activiteiten zoals voorleesontbijt, Sinterklaas, ouderavonden en aanbod van naschoolse activiteiten.

Kindcentrum Rutten draagt bij aan de saamhorigheid in het dorp. Via het kindcentrum willen de samenwerkingspartners de sociale samenhang in het dorp bevorderen en activeren. In het dorp biedt het kindcentrum voor kinderen een verrijkingsaanbod ten behoeve van hun ontwikkeling en een optimale ontplooiing in een veilige omgeving. De aandacht voor identiteit blijft gewaarborgd. Ouders houden keuzemogelijkheden in onderwijs- en pedagogische concepten. Medewerkers werken samen, zijn deskundig en maken gebruik van elkaars expertise. - Gastouderopvang Van Rups tot Vlinder ligt in een landelijke omgeving, in het buitengebied van Rutten. Ze bieden opvang voor kinderen van 0-4 jaar in een huiselijke rustige sfeer, aandacht voor de ontwikkeling van de kinderen, en gunstige tarieven.

- Muziek: - Fanfare-orkest Bant Creil Rutten (FBCR), opgericht in 1965, is een gezellige en ambitieuze vereniging uit de 3 noordelijkste dorpen van de Noordoostpolder. Het orkest bestaat uit ca. 35 enthousiaste muzikanten en speelt op hoog niveau (2e divisie KNFM).

- Sport: - Voetbalvereniging RKO (Rutten Komt Op) is opgericht in 1957.

- "Schaatstrainingsclub STC Rutten telt ruim 300 leden met allemaal dezelfde passie: schaatsen. Alleen beleeft iedereen het op zijn of haar eigen manier. De een wil snelle tijden neerzetten, de ander wil lange afstanden schaatsen en weer iemand anders wil gewoon lekker trimmen. Het leuke is dat dit bij ons allemaal kan. De STC neemt deel aan veel wedstrijden in zowel binnen- als buitenland deel, en organiseert zelf ook wedstrijden. De Vikingrace en het Kerstsprinttoernooi zijn de bekendste. Ook bij het marathonschaatsen is de vereniging van de partij. Vanzelfsprekend worden er ook trainingen verzorgd. Voor sommigen om tijdens de wedstrijden te kunnen presteren, voor anderen om de techniek bij te schaven om daarmee in het geval van een echte Hollandse winter goed beslagen ten ijs te komen. Elke schaatser van jong tot ouder kan dus op elk niveau bij STC terecht."

- Zorg en welzijn: - "Het moet ergens in de zomer van 2004 zijn geweest, samen liepen wij, Jan en Karin Grootenhuis op ons kavelpad richting de koeien. Links liepen de paarden te grazen en aan de andere kant startte de buurman zijn trekker om de aardappels te gaan rooien. Of het nu specifiek dit moment was weten we niet, maar we werden ons bewust van de enorme rijkdom waarin wij mogen leven en werken, een rijkdom die we graag willen delen. Deze rijkdom in combinatie met onze onderwijskundige achtergrond deed ons besluiten te starten met Kwaliteitsrijke zorg, naast het reguliere veebedrijf.

Onze zorgboerderij Koekalf & Ei-land in Rutten biedt sinds 2005 logeeropvang aan kinderen en jongeren van 4-16 jaar met een hulpvraag. Er slapen maximaal 5 kinderen tegelijk en eventueel komen er op zaterdag extra kinderen spelen. De groep wordt geleid door een deskundige HBO afgestudeerde. Er zijn overdag altijd twee of drie begeleiders aanwezig. In de weekenden willen we de kinderen/jongeren laten genieten van het boerderijleven (de ruimte, rust, regelmaat en de dieren). Van daaruit werken aan sociale vaardigheden, proberen we de zelfredzaamheid te vergroten, helpen we kinderen/jongeren angsten te overwinnen en grenzen te verleggen om zo ook hun zelfvertrouwen te vergroten. Daarnaast werken we aan een stuk bewustwording/verbetering van de persoonlijke hygiëne en wordt het gezin een stukje ontlast. Wij bieden naast de logeeropvang ook de mogelijkheid kinderen/jongeren thuis te begeleiden. Hierbij valt te denken aan zelfstandigheidsbevordering, hulp bij onderwijsproblemen en huiswerkbegeleiding."

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Rutten alg.

Reactie toevoegen