Rutten

Plaats
Dorp
Noordoostpolder
Flevoland

rutten_carmavalsvereniging_de_leutdelvers.jpg

Een van de jaarlijkse evenementen in het dorp Rutten is het carnaval. Bij carnavalsvereniging De Leutdelvers, die onlangs hun 55-jarig bestaan hebben gevierd - in de carnavalswereld rekent men voor jubilea in eenheden van 11 jaar - is dat in goede handen.

Een van de jaarlijkse evenementen in het dorp Rutten is het carnaval. Bij carnavalsvereniging De Leutdelvers, die onlangs hun 55-jarig bestaan hebben gevierd - in de carnavalswereld rekent men voor jubilea in eenheden van 11 jaar - is dat in goede handen.

Rutten

Terug naar boven

Status

- Rutten is een dorp in de provincie Flevoland, gemeente Noordoostpolder.

Terug naar boven

Ligging

Rutten ligt NNW van Emmeloord. Het is het meest noordelijke dorp van de Noordoostpolder. In het O grenst het aan de A6, in het N aan Fryslân (Lemmer) en in het W aan het IJsselmeer.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Het dorp Rutten omvat ca. 670 huizen met ca. 1.650 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Rutten is in 1953 ontstaan.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Dorpsontwikkelingsplan Rutten (2013).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Rutten heeft 5 rijksmonumenten.

- Rutten heeft 2 gemeentelijke monumenten.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - Carnavalsvereniging De Leutdelvers.

- Oud en Nieuw Feest.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Een enthousiaste groep vrijwilligers is verantwoordelijk voor de Speeltuin in Rutten, gelegen tussen de Venelaan en de Sportweg. Deze speeltuin kent al een lang bestaan, en is in 2006 na een grondige herinrichting heropend, waardoor hij weer helemaal voldoet aan de nieuwste eisen rondom buiten spelen. De architectonisch ontworpen speeltuin is geïnspireerd op de polder; water en dijken spelen een belangrijke rol. De nagebouwde beklimbare poldertoren met glijbaan staat als blikvanger centraal. De speeltuin biedt aan de jeugd veel uitdaging middels spannend ontworpen huisjes, verbindingsbruggen, kabelbaan, waterpomp, draaimolen, schommels, skatebaan etc. Bezoekers zijn inmiddels niet alleen dorpsbewoners; ook bezoekers van buiten hebben deze gratis toegankelijke speeltuin ontdekt. Ouderen kunnen middels de aanwezige zitbanken genieten van de spelende jeugd die zich hier een dagdeel moeiteloos vermaakt. Het is al met al duidelijk dat deze voorziening een wezenlijke bijdrage levert aan de leefbaarheid in het dorp. De speeltuin kan in stand worden gehouden dankzij o.a. donateurs, sponsoring en acties.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Rutten.

- Nieuws: - Nieuws uit Rutten op Facebook.

- Belangenvereniging: - Vereniging Dorpsbelang Rutten is opgericht in 1954 en heeft als doel het behartigen van de algemene belangen en de leefbaarheid van het dorp. Dorpsbelang beoogt een rol te spelen bij zaken zoals: woningbouw, industrieterrein, verkeersveiligheid in en rond het dorp, het ontplooien van activiteiten die de gemeenschapszin versterken, het behouden en waar mogelijk uitbreiden van de voorzieningen in het dorp, en de communicatie tussen de gemeente Noordoostpolder en de inwoners van Rutten.

- Dorpshuis: - In 2016 heeft de gemeente het pand van dorpshuis De Stiepe aangekocht, om invloed te kunnen uitoefenen op de leefbaarheid en het dorpsaangezicht van Rutten. De exploitatie was voorheen in handen van een commerciële uitbater. Deze zag in 2016 af van huurverlenging. Anno 2017 wordt gewerkt aan de realisatie van een multifunctionele accommodatie (MFA) in Rutten, waarin meerdere functies worden onder gebracht. De MFA is naar verwachting medio 2019 gereed.

Het dorp wil De Stiepe tot die tijd graag behouden als dorpshuis. Dorspbelang Rutten vindt het belangrijk om één centrale ontmoetingsplek te hebben in het dorp zolang de MFA er nog niet staat. Anders is er kans dat verschillende activiteiten stil komen te vallen of zelfs verdwijnen. In de zomer van 2017 heeft zich een geïnteresseerde kandidaat gemeld die het gebouw wil huren. Zij wil inzetten op de dorpshuisfunctie en het gebouw toegankelijk maken voor activiteiten voor verschillende doelgroepen. Mogelijk geeft dit een impuls aan de activiteiten die straks in de MFA gaan plaatsvinden. Ook wil de mogelijke nieuwe huurder de snackbar in het gebouw runnen.

- Onderwijs en kinderopvang: - Kindcentrum Rutten biedt een gecombineerd en integraal pakket van voorzieningen voor kinderen van 0 t/m 12 jaar en hun ouders. De partners van het kindcentrum zijn: - Basisschool Sjaloom. - Paulusschool. - Peuterspeelzaal SPN De Draaitol. - Kinderopvang 0-12 jaar Alles Kids. Verder is er ook tussenschoolse opvang mogelijk. De vertegenwoordigers van de partners van het kindcentrum komen maandelijks bijeen om zaken af te stemmen zoals het pedagogisch beleid en gezamenlijke activiteiten zoals voorleesontbijt, Sinterklaas, ouderavonden en aanbod van naschoolse activiteiten.

Kindcentrum Rutten draagt bij aan de saamhorigheid in het dorp. Via het kindcentrum willen de samenwerkingspartners de sociale samenhang in het dorp bevorderen en activeren. In het dorp biedt het kindcentrum voor kinderen een verrijkingsaanbod ten behoeve van hun ontwikkeling en een optimale ontplooiing in een veilige omgeving. De aandacht voor identiteit blijft gewaarborgd. Ouders houden keuzemogelijkheden in onderwijs- en pedagogische concepten. Medewerkers werken samen, zijn deskundig en maken gebruik van elkaars expertise. - Gastouderopvang Van Rups tot Vlinder ligt in een landelijke omgeving, in het buitengebied van Rutten. Ze bieden opvang voor kinderen van 0-4 jaar in een huiselijke rustige sfeer, aandacht voor de ontwikkeling van de kinderen, en gunstige tarieven.

- Muziek: - Fanfare-orkest Bant Creil Rutten (FBCR), opgericht in 1965, is een gezellige en ambitieuze vereniging uit de 3 noordelijkste dorpen van de Noordoostpolder. Het orkest bestaat uit ca. 35 enthousiaste muzikanten en speelt op hoog niveau (2e divisie KNFM).

- Sport: - Voetbalvereniging RKO (Rutten Komt Op) is opgericht in 1957. - Schaatstrainingsclub STC Rutten telt ruim 300 leden met allemaal dezelfde passie: schaatsen. Alleen beleeft iedereen het op zijn of haar eigen manier. De één wil snelle tijden neerzetten, de ander wil lange afstanden schaatsen en weer iemand anders wil gewoon lekker trimmen. Het leuke is dat dit bij STC Rutten allemaal kan. De STC neemt deel aan veel wedstrijden in zowel binnen- als buitenland deel, en organiseert zelf ook wedstrijden. De Vikingrace en het Kerstsprinttoernooi zijn de bekendste. Ook bij het marathonschaatsen is de vereniging van de partij. Vanzelfsprekend worden er ook trainingen verzorgd. Voor sommigen om tijdens de wedstrijden te kunnen presteren, voor anderen om de techniek bij te schaven om daarmee in het geval van een echte Hollandse winter goed beslagen ten ijs te komen. Elke schaatser van jong tot ouder kan dus op elk niveau terecht bij STC Rutten.

- Zorg: - Kwaliteitsrijke zorg; Koekalf & ei-land.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Rutten alg.

Reactie toevoegen