Rutten

Plaats
Dorp
Noordoostpolder
Flevoland

rutten_plaatsnaambord_kopie.jpg

Rutten is een dorp in de provincie Flevoland, gemeente Noordoostpolder.

Rutten is een dorp in de provincie Flevoland, gemeente Noordoostpolder.

rutten_op_kaart_openstreetmap.jpg

Rutten ligt NNW van Emmeloord. Het is het meest noordelijke dorp van de Noordoostpolder. In het O grenst het aan de A6, in het N aan Fryslân (Lemmer) en in het W aan het IJsselmeer.

Rutten ligt NNW van Emmeloord. Het is het meest noordelijke dorp van de Noordoostpolder. In het O grenst het aan de A6, in het N aan Fryslân (Lemmer) en in het W aan het IJsselmeer.

rutten_dorpskern_op_kaart_openstreetmap.jpg

Close up van de dorpskern van Rutten (© van de beide kaarten: www.openstreetmap.org)

Close up van de dorpskern van Rutten (© van de beide kaarten: www.openstreetmap.org)

rutten_gm_boerderij_ruttenseweg_14-1.jpg

Rutten heeft 2 gemeentelijke monumenten, waaronder deze boerderij uit 1954 op Ruttenseweg 14-1.

Rutten heeft 2 gemeentelijke monumenten, waaronder deze boerderij uit 1954 op Ruttenseweg 14-1.

rutten_gm_lemsterweg_50_boerderij.jpg

Het andere gemeentelijke monument in Rutten is deze boerderij uit 1954 op Lemsterweg 50.

Het andere gemeentelijke monument in Rutten is deze boerderij uit 1954 op Lemsterweg 50.

rutten_dorpshuis_en_cafetaria_de_stiepe.jpg

Dorpshuis en cafetaria De Stiepe in Rutten is in 2021 afgebroken om plaats te maken voor een complex met 17 appartementen. De dorpshuisfunctie is overgenomen door de in 2021 opgeleverde MFA Het Klavier.

Dorpshuis en cafetaria De Stiepe in Rutten is in 2021 afgebroken om plaats te maken voor een complex met 17 appartementen. De dorpshuisfunctie is overgenomen door de in 2021 opgeleverde MFA Het Klavier.

rutten_carmavalsvereniging_de_leutdelvers.jpg

Een van de jaarlijkse evenementen in het dorp Rutten is het carnaval. Bij carnavalsvereniging De Leutdelvers, die in 2017 hun 55-jarig bestaan hebben gevierd - in de carnavalswereld rekent men voor jubilea in eenheden van 11 jaar - is dat in goede handen.

Een van de jaarlijkse evenementen in het dorp Rutten is het carnaval. Bij carnavalsvereniging De Leutdelvers, die in 2017 hun 55-jarig bestaan hebben gevierd - in de carnavalswereld rekent men voor jubilea in eenheden van 11 jaar - is dat in goede handen.

Rutten

Terug naar boven

Status

Rutten is een dorp in de provincie Flevoland, gemeente Noordoostpolder.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1950 Rutten.

Naamsverklaring
"Vernoemd naar het in 1132 vervalst 2e helft 13e eeuw vermelde Ruthne, een kerkdorp op Nagele, dat echter ook geïdentificeerd is als Rottum in Friesland."(1)

Terug naar boven

Ligging

Rutten ligt NNW van Emmeloord. Het is het meest noordelijke dorp van de Noordoostpolder. In het O grenst het aan de A6, in het N aan Fryslân (Lemmer) en in het W aan het IJsselmeer.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Het dorp Rutten omvat ca. 650 huizen met ca. 1.650 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

"In 1952 werd op deze locatie voor het eerst gebouwd. De eerste bewoners werden verwelkomd in 1953. Planoloog en architect Wieger Bruin kreeg de opdracht om het dorp Rutten te ontwerpen. Het was de bedoeling dat het dorp maximaal 1000 inwoners zou tellen. Het dorp heeft twee scholen, twee kerken, een kleine brandweerkazerne, een grote speeltuin, een industrieterrein, een sportpark met een gymzaal, voetbalveld en een tennisbaan.

De huidige ligging van het dorp is niet de oorspronkelijk bedoelde locatie. Het dorp zou komen te liggen aan het eind van de Polenweg/Wrakkenweg, waar ook het voormalige Kamp Rutten heeft gestaan. Omdat Bant in de toenmalige plannen niet voorkwam zou de Wellerzandweg en Polenweg Noorderringweg hebben geheten. Aan het andere eind van de Polenweg in de Lemstervaart lag vroeger de pont Schoterbrug, daar zou de brug gebouwd worden. Doordat er later besloten is om er nog een paar dorpen bij te maken zijn Bant en Creil ertussen gevoegd en is het dorp enkele kilometers naar het noorden opgeschoven. De Ruttensevaart loopt ook door naar de Polenweg, waar ook de draaikom ligt die bij elk dorp aanwezig is.

Rutten ligt langs de Ruttensevaart, en wordt in vieren gedeeld door de wegen Ruttensepad, Ruttenseweg en de Gemaalweg. Drie van deze kwadranten zijn bebouwd, en het vierde, zuidoostelijke deel is bestemd voor recreatie. Ten westen van het dorp ligt het industrieterrein, met een oppervlakte van ongeveer één hectare. In de winter ligt ten zuiden daarvan de plaatselijke ijsbaan. Ten noorden van de ijsbaan is de begraafplaats en ten westen de sportvelden.

In het noordoostelijkste deel van het dorp zijn de protestantse kerk, de rooms-katholieke kerk en de rooms-katholieke school. Rutten heeft twee scholen. In het zuidwesten is de Sportweg, die door een bocht wordt gesplitst in de Korte en de Lange Sportweg. Bij deze bocht staat een school en de SRV. Tussen de Sportweg en de Venelaan staat de grootste van de drie speeltuinen in het dorp.

Ten oosten van de Sportweg en de Venelaan, in het zuidoosten, ligt bungalowpark Het groene kwadrant, gymzaal De Kwartslag en de locatie van voorheen dorpshuis en snackbar De Stiepe, waar in 2021 appartementen zijn gerealiseerd. De Plaats is een straat in het midden van het dorp waar vroeger de supermarkt lag. De Buitenom is een buurt en een straat die zowel in het noordwesten als in het noordoosten is. Bij de katholieke kerk staat de grootste school. De straten Gardeniers en Ruite vormen samen een rondje met in het midden een speeltuin. In het uiterste noordoosten ligt de nieuwste wijk, de Valeriaan. Ook hier is een speeltuin."(2)

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

Woningbouw op locatie De Stiepe
De gemeente Noordoostpolder was anno 2020 op zoek naar een projectontwikkelaar die woningen wilde bouwen op de plek van dorpshuis en snackbar De Stiepe. De gemeente heeft dit complex in 2016 gekocht van de exploitant, die afzag van verlenging van het contract. Het complex in het centrum van Rutten beoogde te worden afgebroken, omdat op een andere plek in het dorp een nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) zou worden gerealiseerd. De gemeente wilde dat er op de plek van De Stiepe tussen de 14 en 18 woningen of appartementen zouden worden gebouwd voor één- en tweepersoonshuishoudens. Want daar is vraag naar. Zes daarvan zijn al op voorhand gekocht door woningbouwvereniging Mercatus, die ze als sociale huurwoning gaat gebruiken.

In oktober 2020 is bekend geworden dat op de plek van voormalig dorpshuis De Stiepe een gebouw met 17 appartementen komt. Bouwbedrijf Roos uit Emmeloord heeft de grond gekocht van de gemeente en heeft de woningen in 2021, na de sloop van De Stiepe, gerealiseerd. - Het complex is ontworpen door B&V Bouwmeesters (video). Wethouder Marian Uitdewilligen is blij met de appartementen: "Rutten is hiermee een van de eerste dorpen in onze gemeente met een appartementencomplex. De appartementen staan op een markante plek in het dorp, een prachtige locatie om te wonen."

Dorpsontwikkelingsplan
"In deze rapportage is het Dorpsontwikkelingsplan (DOP) Rutten beschreven. Het plan is het resultaat van een gezamenlijk proces van bewoners, verenigingen, scholen, instellingen, kerken en gemeente. Opdrachtgever is de gemeente Noordoostpolder. Dorpsbelang heeft samen met de gemeente en Kars Advies het proces van totstandkoming begeleid. In hoofdlijnen zijn de betrokken partijen het eens over de inhoud van het dorpsontwikkelingsplan. Het dorpsontwikkelingsplan bestaat uit een dorpsvisie en het daarop gebaseerde dorpsplan. De dorpsvisie heeft een tijdshorizon van dertien jaar (2013-2026), terwijl het dorpsplan een horizon heeft van vier jaar.

In hoofdstuk 1 wordt het proces van totstandkoming van dit dorpsontwikkelingsplan beschreven, zowel wat betreft de fasering als de erbij betrokken partijen. In hoofdstuk 2 wordt de opgave in het dorp Rutten behandeld. De identiteit van het dorp wordt beschreven en verbeeld in hoofdstuk 3. Deze identiteit wordt geformuleerd in termen van kernkwaliteiten, kernwaarden en toekomstbelofte van het dorp. De identiteit - de eigenheid van het dorp - is de basis voor de toekomstvisie van het dorp op de langere termijn (hoofdstuk 4). In hoofdstuk 5 wordt beschreven met welke strategie de toekomstvisie kan worden gerealiseerd. In hoofdstuk 6 worden de doelstellingen, activiteiten en projecten (programma) beschreven die moeten leiden tot realisatie van de toekomstvisie. En tenslotte worden in hoofdstuk 7 het beeldmerk en de gebiedsproducten toegelicht."

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

Rijksmonumenten
Rutten heeft 5 rijksmonumenten, die allemaal betrekking hebben op gemaalcomplex Buma met toebehoren. Het betreft namelijk het gemaal, de schutsluis/Lemstersluis, het transformatorgebouw, het sluiswachtershuisje en de schotbalkenloods.

Gemeentelijke monumenten
Rutten heeft 2 gemeentelijke monumenten, zijnde de boerderij uit 1954 op Lemsterweg 50, en de boerderij uit 1954 op Ruttenseweg 14-1.

Emmaüskerk
De Protestantse (PKN, voorheen Hervormde) Emmaüskerk in Rutten (Plantsoenweg 1) is in 1960 gebouwd als opvolger van de noodkerk uit 1953. De kerk is ontworpen door architect J. Schippers. Het is een interessante moderne kerk. Het huidige orgel is in 1966 gebouwd door de fa. B. Pels. Het orgel staat sinds 2006 in de Emmaüskerk. Het is niet bekend waar het orgel eerder heeft gestaan. Tot 2006 stond er een orgel van Ahrend & Brunzema uit 1959 in de Emmaüskerk. Dit orgel staat tegenwoordig in de Oude Calixtuskerk te Groenlo en wordt daar gebruikt als koororgel. Door het samengaan van de lokale Hervormde en Gereformeerde kerk tot PKN-gemeente, waarbij de Hervormde kerk de PKN-kerk is geworden, is de Gereformeerde kerk uit 1957 (Meerweg 7) in 2005 aan de eredienst onttrokken, verkocht en herbestemd tot woning.

Servatiuskerk
Sinds 2015 kent de Noordoostpolder nog één RK parochie, en wel de Emmaüsparochie. - RK Geloofsgemeenschap De Goede Herder is een van de vier geloofsgemeenschappen van de Emmaüsparochie en wordt gevormd door ca. 1.200 parochianen uit Bant, Creil en Rutten. Zij komen samen in de H. Servatiuskerk in laatstgenoemd dorp (Plantsoenweg 41). Het orgel is in 1981 gebouwd door J.J. Elbertse & Zn. De in Aarle-Rixtel bij klokkengieterij Petit en Fritsen gegoten Angelusklok van klokkenbrons (tachtig procent roodkoper, twintig procent tin) weegt 125 kilo. Een mechaniek met een motortje laat de hamer tegen de klok slaan. De Angelusklok is uniek in Noordoostpolder en een eind daarbuiten. Alleen de katholieke kerk in Marknesse heeft nog een Angelusklok, maar die is surrogaat. Het mechaniek van de klok is in 2011 gerestaureerd door het Emmeloordse wikkelbeddrijf Emro. Naar aanleiding daarvan heeft de ANWB in dat jaar een bord aan de gevel van de kerk onthuld met uitleg over de betekenis van de Angelusklok. - Hier vind je een uitvoerige geschiedenis van de Servatiuskerk.

Landbouwminiaturenmuseum
"In het museum van Poppema Landbouwminiaturen in Rutten vind je een van de grootste Britains verzamelingen; in een ruimte van 70 m2 zijn heel veel modellen van de landbouwserie van Britains te bewonderen. Britains maakt al geruime tijd miniaturen. De eerste trekker stond in 1948 in de showroom, daarvoor heeft Britains al reeds wagens met paarden gemaakt en veel dieren en landbouwfiguren. Nagenoeg allemaal in de schaal 1:32. In 1948 is Britains dan ook met de eerste trekker gekomen; de Fordson E27N ‘Blauwe reiger’. Het merk heeft zich vanaf de jaren '60 tot en met de eeuwwisseling zeer actief bezig gehouden met ontwerpen en produceren van prachtig speelgoed, want het is altijd een speelgoedfabrikant gebleven. Dit heeft vele bijzonder mooie landbouwminiaturen opgeleverd, waar we nu met z’n allen zo gek op zijn.

Het museum is ongeveer 70 m2 groot. De rustig opgezette ruimte bevat een aantal professionele vitrinekasten waar de verzameling in staat uitgestald, op een manier dat alles goed zichtbaar is. Er is genoeg ruimte om alles te bekijken. De collectie bestaat uit diverse trekkers, werktuigen, combines, zelfrijders, maar ook uit schuren, dieren, poppetjes en andere toebehoren. Ook zijn er diverse displays, oud en nieuw, uitgestald. Dit alles bij elkaar maakt deze verzameling uniek. Bezoek van het museum is mogelijk op openingsdagen van de winkel en op afspraak. Toegang tot museum is via een trap, dus moeilijk bereikbaar voor minder validen."

Kunstwerken
- Het kunstwerk ‘Vluchtende Watervogels’ is vervaardigd door kunstenaar J. Coenen en is in 1964 door de gemeente aangekocht. Over de achtergrond van de kunstenaar en het kunstwerk is niets bekend.

- Kunstwerk 'De Kraaienpoot' is vervaardigd door kunstenaar Bert Meinen en is in 1982 aangekocht door het Van Eck-fonds. Het kunstwerk van Meinen deed in Rutten veel stof opwaaien. De reacties vanuit de Ruttense bevolking waren niet mals. De kosten die ermee gemoeid waren, toendertijd fl. 20.000,-, ontlokte de uitspraak dat een plaatselijke ondernemer heel wat voordeliger om de hoek zou zijn gekomen. De Kraaienpoot is gekozen uit een aantal ontwerpen na inspraak van dorpelingen. De kunstenaar had als opdracht gekregen ‘het ontwerpen en vervaardigen van een werk met een of meer elementen, al dan niet met een abstracte signatuur met een beperkte gebruiksfunctie’. Het werk moest een bijdrage leveren aan de vormgeving van de plaats waar het staat.

- Voor het 50-jarig jubileum van het dorp in 2003 zou een nieuw kunstwerk worden gerealiseerd. Het bouwen van het kunstwerk duurde echter langer dan verwacht. Tijdens het dorpsfeest 2004, een jaar later dus, is ‘Het Dorpsgevoel’ onthuld. Het is een heel bijzonder kunstwerk. Het is namelijk ontworpen door kunstenaar Willem Hoogeveen na intensief overleg met een initiatiefgroep. Deze groep wilde het dorp een kunstwerk geven dat vervaardigd is door jongeren uit het dorp. Kunstenaar Willem Hoogeveen over het kunstwerk: "Het werk moet het Ruttense dorpsgevoel weergeven in een woelige wereld. De bol symboliseert Rutten, gewonnen uit de vroegere Zuiderzee (de golf). De 4 pijlen waarop de bol rust zijn de bewoners die van alle kanten uit het land kwamen na de drooglegging van de Noordoostpolder. De schop staat voor de opbouw van het dorp en het handelen van de mensen nu om de gemeenschap levendig te houden. De bankjes, die verschillend van lengte zijn, verbeelden de akkers van de boeren in het buitengebied. Deze kunnen gebruikt worden om met elkaar te praten en te roddelen." (bron van de kunstwerk-beschrijvingen: Jubileumboek 50 jaar Rutten)

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

Carnaval
Carnavalsvereniging De Leutdelvers.

Oudjaar
"Oud en Nieuw Feest is een feest voor jong en oud dat plaatsvindt in het centrum van Rutten. Samen met het dorp luiden we het nieuwe jaar in onder het genot van een hapje en een drankje."

Terug naar boven

Natuur en recreatie

Speeltuin
Een enthousiaste groep vrijwilligers is verantwoordelijk voor de Speeltuin in Rutten, gelegen tussen de Venelaan en de Sportweg. Deze speeltuin kent al een lang bestaan, en is in 2006 na een grondige herinrichting heropend, waardoor hij weer helemaal voldoet aan de nieuwste eisen rondom buiten spelen. De architectonisch ontworpen speeltuin is geïnspireerd op de polder; water en dijken spelen een belangrijke rol. De nagebouwde beklimbare poldertoren met glijbaan staat als blikvanger centraal. De speeltuin biedt aan de jeugd veel uitdaging middels spannend ontworpen huisjes, verbindingsbruggen, kabelbaan, waterpomp, draaimolen, schommels, skatebaan etc. Bezoekers zijn inmiddels niet alleen dorpsbewoners; ook bezoekers van buiten hebben deze gratis toegankelijke speeltuin ontdekt. Ouderen kunnen middels de aanwezige zitbanken genieten van de spelende jeugd die zich hier een dagdeel moeiteloos vermaakt. Het is al met al duidelijk dat deze voorziening een wezenlijke bijdrage levert aan de leefbaarheid in het dorp. De speeltuin kan in stand worden gehouden dankzij o.a. donateurs, sponsoring en acties.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Rutten, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Rutten.

- Nieuws: - Nieuws uit Rutten op Facebook.

- Belangenorganisatie: - "Vereniging Dorpsbelang Rutten is opgericht in 1954 en heeft als doel het behartigen van de algemene belangen en de leefbaarheid van het dorp. Dorpsbelang beoogt een rol te spelen bij zaken zoals: woningbouw, industrieterrein, verkeersveiligheid in en rond het dorp, het ontplooien van activiteiten die de gemeenschapszin versterken, het behouden en waar mogelijk uitbreiden van de voorzieningen in het dorp, en de communicatie tussen de gemeente Noordoostpolder en de inwoners. Eens per jaar wordt er een algemene ledenvergadering gehouden in het voorjaar waarbij tal van actuele zaken worden besproken. Verder gebruikt Dorpsbelang de plaatselijke dorpskrant 'Rep en Roer' om de inwoners op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen in en rond ons dorp en zaken waarmee Dorpsbelang zich zoal bezig houdt."

- MFA: - "Er is lang gesproken en nagedacht over herstructurering van het voorzieningenniveau in Rutten. De gemeente Noordoostpolder heeft in overleg met de gebruikers en derden onderzoek verricht naar de realisatie van een Multifunctionele Accommodatie (MFA). Een gebouw waarin plek is voor verschillende functies. In juli 2017 is Project- en Bouwmanagement Giezen in opdracht van de gemeente Noordoostpolder gestart met het schrijven van het Programma van Eisen ten behoeve van de nieuwbouw van MFA Het Klavier. Het MFA heeft een bruto vloeroppervlakte van ruim 1.880 m2, waarin de volgende gebruikers zijn gehuisvest: - SWS de Paulusschool; - CBS Sjaloom; - het Dorpshuis; - Voetbalvereniging RKO; - Kinderopvang Alles Kids. Project- en Bouwmanagement Giezen heeft het gehele nieuwbouwproces van het MFA van begin tot eind begeleid. In december 2020 is MFA Het Klavier sleutelklaar aan de gebruikers opgeleverd. De architect van het gebouw is Korfker architecten uit Emmeloord." (bron: Project- en Bouwmanagement Giezen)

Om tastbaar te maken dat de inwoners zelf ook veel tijd en energie hebben gestopt in de ontwikkeling van de nieuwe MFA, geven wij hierna weer wat er in dat kader op hoofdlijnen gebeurd is: De Werkgroep MFA heeft de wensen en behoeften van alle toekomstige gebruikers geïnventariseerd, heeft de berekeningen voor de investeringen en exploitatie gemaakt en informeerde de inwoners van Rutten. Vertegenwoordigers van de Werkgroep MFA vormden met de Ruttense schooldirecteuren, Onderwijsbureau Meppel, eigenaar kinderopvang, projectleider en ambtenaren van de gemeente Noordoostpolder samen de Projectgroep. De Projectgroep hield zich bezig met vergunningen, bestemmingsplan, berekeningen en bouwkundige zaken. Dit ter voorbereiding voor de Stuurgroep, die de uiteindelijke besluiten nam. In de Stuurgroep zaten wethouder Marianne Uitdewilligen, de verantwoordelijk ambtenaar Gerbert Schaapman, de bestuurder van AVES Kristiaan Strijker en de Ruttense dorpsraadvoorzitter Arianne de Groene Wondergem. Het ontwerpteam besprak met architect Marijn Linde (Korfker architecten) de diverse ontwerpen: het voorlopig ontwerp, het definitieve ontwerp, en het technische ontwerp. Naast de werkgroep MFA waren nog vele Ruttenaren actief in de Commissies Financiën & Beheer, Levend Document, Binnen, Buiten, Horeca en Veiling.

- Onderwijs en kinderopvang: - Kindcentrum Rutten biedt een gecombineerd en integraal pakket van voorzieningen voor kinderen van 0 t/m 12 jaar en hun ouders. De partners van het kindcentrum zijn: - Basisschool Sjaloom. - Paulusschool. "Alle kinderen eten tussen de middag op school, samen met de leerkracht, in hun eigen lokaal. De lunch wordt van huis meegenomen. Na het eten spelen de kinderen buiten, onder toezicht van enkele leerkrachten. Aan het overblijven op school zijn geen kosten verbonden." - Kinderopvang 0-12 jaar Alles Kids. De vertegenwoordigers van de partners van het kindcentrum komen maandelijks bijeen om zaken af te stemmen zoals het pedagogisch beleid en gezamenlijke activiteiten zoals voorleesontbijt, Sinterklaas, ouderavonden en aanbod van naschoolse activiteiten.

Kindcentrum Rutten draagt bij aan de saamhorigheid in het dorp. Via het kindcentrum willen de samenwerkingspartners de sociale samenhang in het dorp bevorderen en activeren. In het dorp biedt het kindcentrum voor kinderen een verrijkingsaanbod ten behoeve van hun ontwikkeling en een optimale ontplooiing in een veilige omgeving. De aandacht voor identiteit blijft gewaarborgd. Ouders houden keuzemogelijkheden in onderwijs- en pedagogische concepten. Medewerkers werken samen, zijn deskundig en maken gebruik van elkaars expertise.

- Muziek: - "Fanfare-orkest Bant Creil Rutten (FBCR), opgericht in 1965, is een gezellige en ambitieuze vereniging uit de 3 noordelijkste dorpen van de Noordoostpolder. Sinds 1991 staat FBCR onder de vakkundige leiding van Koop Meindert Schokker. Het orkest bestaat uit ongeveer vijfendertig enthousiaste muzikanten en speelt op hoog niveau. Het orkest verleent regelmatig medewerking aan activiteiten in en rondom de drie dorpen en neemt deel aan concoursen. Daarnaast werkt het orkest mee aan muzikale projecten zoals de succesvolle Polderproms en organiseert het orkest ook zelf concerten, waaronder het geroemde jaarlijkse donateursconcert. FBCR repeteert iedere vrijdag in MFC De Akkers in Bant. Het jeugdorkest repeteert van 19.00-20.00 uur. Het A-orkest repeteert van 20.00-22.00 uur. Het orkest is altijd op zoek naar enthousiaste ervaren muzikanten. Overweeg je lid te worden, neem dan contact op met een van onze bestuursleden (zie Contactpagina), of stuur een e-mail naar info@fbcr.nl."

- Sport: - Voetbalvereniging RKO (Rutten Komt Op) is opgericht in 1957.

- "Schaatstrainingsclub STC Rutten telt ruim 300 leden met allemaal dezelfde passie: schaatsen. Alleen beleeft iedereen het op zijn of haar eigen manier. De een wil snelle tijden neerzetten, de ander wil lange afstanden schaatsen en weer iemand anders wil gewoon lekker trimmen. Het leuke is dat dit bij ons allemaal kan. De STC neemt deel aan veel wedstrijden in zowel binnen- als buitenland deel, en organiseert zelf ook wedstrijden. De Vikingrace en het Kerstsprinttoernooi zijn de bekendste. Ook bij het marathonschaatsen is de vereniging van de partij. Vanzelfsprekend worden er ook trainingen verzorgd. Voor sommigen om tijdens de wedstrijden te kunnen presteren, voor anderen om de techniek bij te schaven om daarmee in het geval van een echte Hollandse winter goed beslagen ten ijs te komen. Elke schaatser van jong tot ouder kan dus op elk niveau bij STC terecht."

- "Circuit De Ruttense Brug van MC NOP (Motor Club NoordOostPolder) in Rutten is een van de mooiste circuits in Nederland. De ongeoefende rijders kunnen rijden op ieder heel uur 20 minuten, op woensdagavond, zaterdag en zondag. De toestand van de baan kun je volgen op onze Facebookpagina. Iedereen is bij ons van harte welkom mits je in het bezit bent van de KNMV basis sportlicentie. Het circuit is 1250 meter lang en heeft als ondergrond een mix van zand en klei. Het is een snel en technisch circuit dat zeer geschikt is voor zowel de geoefende als de beginnende rijder. Om de basistechnieken van het motorcrossen te leren is het een ideale baan voor zowel de grote als de kleine rijder. Op een baan als deze leer je gauw het gebruik van zowel de achter- als de voorrem, dit in tegenstelling tot zware zandbanen waarbij het gebruik van de voorrem nauwelijks nodig is.

Het parc ferme en het startterrein van MC NOP in Rutten bevinden zich direct nabij de kantine. Na de start kom je eerst door een chicane, om vervolgens een kleine springbult te nemen op weg naar een opstap. Dan ga je direct om de kapschuur heen naar opnieuw een opstap, met daar achter een scherpe bocht naar links. Daarna volgt een tafelbult, met daarachter een bocht naar rechts op naar alweer een tafelbult. Dan draai je linksaf met een mooi scrubbultje op naar een links afhangende bocht. Dan volgt er een aanloop omhoog om vervolgens de grote afstap te springen, op naar een kleine dubbelsprong. Daarna een bocht naar rechts met daarachter een springbult op weg naar de grote tafelbult van 25 meter lang. Dan volgt er een dubbele bocht naar links met de uitloop naar rechts, dan een bocht naar rechts met aan de binnenkant een klein afrembultje, na 50 meter draai je dan weer het startterrein op voor een nieuwe ronde die erg veel crossplezier kan opleveren voor de geoefende en zeker ook voor de ongeoefende rijder of rijdster. Doordat er op het circuit zelf geen bomen staan of andere obstakels is op sommige plekken het gehele circuit te overzien, wat zeker een plus is voor de toeschouwers maar ook voor de monteurs en helpers van de coureurs. Soms kom je ogen tekort!

Ook worden door diverse trainers jaarlijks trainingsdagen op het circuit in Rutten georganiseerd, door diverse trainers, waarbij de meeste facetten van het motorcrossen aan de orde komen zoals conditietraining, zithouding, bochtentechniek, sprongtechniek en natuurlijk ook het onderhoud van de motor. Deze ochtenden zijn altijd druk bezocht en men rijdt in 2 groepen, beginners en gevorderden. De trainingsdag begint om 08:30 uur 's morgens en duurt tot en met 12:45 uur, de meesten rijders rijden aan het einde van de ochtend een aantal seconden sneller als dat ze 's morgens zijn begonnen. Natuurlijk is het wel de kunst om het getrainde te blijven oefenen totdat je het echt goed onder de knie hebt.

In de altijd gezellige kantine van MC NOP in Rutten kun je terecht voor een hapje en een drankje, ook is hier altijd de inschrijving voor de wedstrijden en de prijsuitreiking. MC NOP beschikt ook over een sproei installatie om het stof tegen te gaan als dit er is. Een pomp die ruim 240.000 liter per uur kan wegpompen, samen met 5 sproeikanonnen. MC NOP kan alle voorkomende werkzaamheden in eigen beheer doen waaronder de baan lostrekken met een cultivator, de baan vlakken met een kilverbak en de baan stevig narollen. Ook kan MC NOP de baan bijhouden en de diverse werkzaamheden uitvoeren met een eigen kraan en dumper, zodat als de baan veranderd wordt dit ook in eigen beheer wordt gedaan. De baan wordt minstens 3x in de week gevlakt met een kilverbak, zodat de baan er altijd tiptop in ligt."

- Zorg en welzijn: - "Het moet ergens in de zomer van 2004 zijn geweest, samen liepen wij, Jan en Karin Grootenhuis op ons kavelpad richting de koeien. Links liepen de paarden te grazen en aan de andere kant startte de buurman zijn trekker om de aardappels te gaan rooien. Of het nu specifiek dit moment was weten we niet, maar we werden ons bewust van de enorme rijkdom waarin wij mogen leven en werken, een rijkdom die we graag willen delen. Deze rijkdom in combinatie met onze onderwijskundige achtergrond deed ons besluiten te starten met Kwaliteitsrijke zorg, naast het reguliere veebedrijf.

Onze zorgboerderij Koekalf & Ei-land in Rutten biedt sinds 2005 logeeropvang aan kinderen en jongeren van 4-16 jaar met een hulpvraag. Er slapen maximaal 5 kinderen tegelijk en eventueel komen er op zaterdag extra kinderen spelen. De groep wordt geleid door een deskundige HBO afgestudeerde. Er zijn overdag altijd twee of drie begeleiders aanwezig. In de weekenden willen we de kinderen/jongeren laten genieten van het boerderijleven (de ruimte, rust, regelmaat en de dieren). Van daaruit werken aan sociale vaardigheden, proberen we de zelfredzaamheid te vergroten, helpen we kinderen/jongeren angsten te overwinnen en grenzen te verleggen om zo ook hun zelfvertrouwen te vergroten. Daarnaast werken we aan een stuk bewustwording/verbetering van de persoonlijke hygiëne en wordt het gezin een stukje ontlast. Wij bieden naast de logeeropvang ook de mogelijkheid kinderen/jongeren thuis te begeleiden. Hierbij valt te denken aan zelfstandigheidsbevordering, hulp bij onderwijsproblemen en huiswerkbegeleiding.

Onderwijs. Sinds augustus 2012 bieden wij onder de naam Kiemkans op onze locatie in Rutten (speciaal) basisonderwijs en in samenwerking met IVIO@school ook speciaal voortgezet onderwijs aan. Deze vorm van dagbesteding met onderwijs zijn wij speciaal begonnen voor de kinderen die thuis zitten, kinderen/jongeren die niet bij een andere vorm van (speciaal) onderwijs terecht kunnen. Kiemkans biedt iedereen een nieuwe kans. We bieden kinderen en jongeren een leer- en ontwikkelingsklimaat waarbinnen zij hun individuele mogelijkheden op sociaal-emotioneel en cognitief gebied kunnen ontplooien. Dit doen we door de kinderen/jongeren een veilige, vertrouwde, kleinschalige leerplek te bieden waar ze: - Weer vertrouwen kunnen opbouwen. - In de structuur / het ritme blijven (vooral als school weggevallen is). - Verder werken aan hun cognitieve vaardigheden. - Strategieën en vaardigheden aangeleerd krijgen om om te gaan met hun moeilijkheden. - Voorbereid worden op een terugkeer naar speciaal onderwijs."

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Rutten alg.

Reactie toevoegen