's-Gravensloot

Plaats
Buurtschap
Woerden
Utrecht

s-gravensloot_straatnaambord_kopie.jpg

's-Gravensloot is een buurtschap in de provincie Utrecht, gemeente Woerden. De buurtschap 's-Gravensloot heeft geen plaatsnaamborden meer, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

's-Gravensloot is een buurtschap in de provincie Utrecht, gemeente Woerden. De buurtschap 's-Gravensloot heeft geen plaatsnaamborden meer, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

gravensloot_s_plaatsnaamborden_bebouwde_kom.jpg

In buurtschap 's-Gravensloot blijken wel plaatsnaamborden te hebben gestaan, en wel blauwe 'komborden', omdat het destijds een 'bebouwde kom' was. Nu kennelijk niet meer. Daarom zijn de blauwe borden verwijderd. Hint: witte borden buiten de kom mogen wél.

In buurtschap 's-Gravensloot blijken wel plaatsnaamborden te hebben gestaan, en wel blauwe 'komborden', omdat het destijds een 'bebouwde kom' was. Nu kennelijk niet meer. Daarom zijn de blauwe borden verwijderd. Hint: witte borden buiten de kom mogen wél.

gravensloot_s_zelfbedieningspontje.jpg

Reuzehandig voor voetgangers en fietsers is dat er een zelfbedieningspontje is vanuit buurtschap 's-Gravensloot over de Grecht v.v., zodat je daarvoor geen kilometers hoeft om te wandelen of fietsen naar of vanuit Zegveld.

Reuzehandig voor voetgangers en fietsers is dat er een zelfbedieningspontje is vanuit buurtschap 's-Gravensloot over de Grecht v.v., zodat je daarvoor geen kilometers hoeft om te wandelen of fietsen naar of vanuit Zegveld.

gravensloot_s_watersportvereniging_de_greft_jachthaven_kopie.jpg

Helemaal aan de rand van buurtschap 's-Gravensloot ligt de prachtige jachthaven met idem accommodatie van Watersportvereniging De Greft. Maar dat ging niet vanzelf; daar hebben ze wél 50 jaar hard aan gewerkt! (© www.degreft.nl)

Helemaal aan de rand van buurtschap 's-Gravensloot ligt de prachtige jachthaven met idem accommodatie van Watersportvereniging De Greft. Maar dat ging niet vanzelf; daar hebben ze wél 50 jaar hard aan gewerkt! (© www.degreft.nl)

s-gravensloot_5.jpg

Buurtschap 's-Gravensloot, het beste is als je deze te voet gaat bekijken, want de weg is er erg smal, met de auto moet je om de haverklap aan de kant om ruimte te geven aan een tegenligger.

Buurtschap 's-Gravensloot, het beste is als je deze te voet gaat bekijken, want de weg is er erg smal, met de auto moet je om de haverklap aan de kant om ruimte te geven aan een tegenligger.

s-gravensloot_4.jpg

's-Gravensloot, een van de pareltjes in het buitengebied van de gemeente Woerden en het dorp Kamerik

's-Gravensloot, een van de pareltjes in het buitengebied van de gemeente Woerden en het dorp Kamerik

s-gravensloot_7.jpg

Aan de rand van 's-Gravensloot zien we het buurtje de Hooge Boom, eigenlijk een buurtschapje op zich binnen buurtschap 's-Gravensloot, grenzend aan het water de Grecht. Het buurtje is, zoals je ziet, nog altijd te herkennen aan de 'Hooge Boom'.

Aan de rand van 's-Gravensloot zien we het buurtje de Hooge Boom, eigenlijk een buurtschapje op zich binnen buurtschap 's-Gravensloot, grenzend aan het water de Grecht. Het buurtje is, zoals je ziet, nog altijd te herkennen aan de 'Hooge Boom'.

gravensloot_s_de_molen_van_artikel_heemtijdinghen_shhv_1979_1_kopie.jpg

Reeds in 1490 is in de archieven sprake van een poldermolen in 's-Gravensloot. Lees hier de lotgevallen van deze molen in een artikel in tijdschrift Heemtijdinghen van de SHHV, jrg. 1979. Zie ook het hoofdstuk Geschiedenis.

Reeds in 1490 is in de archieven sprake van een poldermolen in 's-Gravensloot. Lees hier de lotgevallen van deze molen in een artikel in tijdschrift Heemtijdinghen van de SHHV, jrg. 1979. Zie ook het hoofdstuk Geschiedenis.

gravensloot_s_molen_afbeeldingen_in_heemtijdinghen_shhv_1979.jpg

De poldermolen van 's-Gravensloot, oftewel de 's-Gravensloter Molen, vóór de onttakeling in 1884, en erna. De romp is nog tot 1910 in gebruik geweest als woning. In dat jaar is ook de romp afgebroken. (© www.shhv.nl)

De poldermolen van 's-Gravensloot, oftewel de 's-Gravensloter Molen, vóór de onttakeling in 1884, en erna. De romp is nog tot 1910 in gebruik geweest als woning. In dat jaar is ook de romp afgebroken. (© www.shhv.nl)

gravensloot_s_boerderij_fam._de_leeuw_de_kruipin_1.jpg

Aan de Kruipin, in het O puntje van buurtschap 's-Gravensloot, staat nu alleen nog de fraaie boerderij van de fam. De Leeuw, die ook wordt vermeld in het artikel over de molen hierboven. (© Jan Dijkstra, Houten)

Aan de Kruipin, in het O puntje van buurtschap 's-Gravensloot, staat nu alleen nog de fraaie boerderij van de fam. De Leeuw, die ook wordt vermeld in het artikel over de molen hierboven. (© Jan Dijkstra, Houten)

s-gravensloot_dwarshuisboerderij_buitenlust_huisnr._20.jpg

Dwarshuisboerderij Buitenlust op 's-Gravensloot 20 is een gemeentelijk monument

Dwarshuisboerderij Buitenlust op 's-Gravensloot 20 is een gemeentelijk monument

's-Gravensloot

Terug naar boven

Status

- 's-Gravensloot is een buurtschap in de provincie Utrecht, gemeente Woerden. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1811 (vóódat het in de Franse tijd een gemeente werd, was het een 'ambachtsheerlijkheid'). In 1812 over naar gemeente Kamerik, in 1818 weer afgesplitst tot zelfstandige gemeente*, per 8-9-1857 wederom over naar gemeente Kamerik, in 1989 over naar gemeente Woerden.
* Samen met Kamerik-Mijzijde en Kamerik-Houtdijken werd de gemeente Kamerik toen gesplitst in deze 3 gemeentetjes. Maar vervolgens deelden ze weer allerlei voorzieningen gezamenlijk, wat je hier kunt lezen. Dus wat die splitsing nu praktisch gezien voor nut had, is ons niet duidelijk.

- De buurtschap 's-Gravensloot valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Kamerik.

- De buurtschap 's-Gravensloot heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen. De buurtschap blijkt wel plaatsnaamborden te hebben gehad; vroeger is het een 'bebouwde kom' geweest, waar dus officiële blauwe plaatsnaamborden (komborden) hebben gestaan (bij een bebouwde kom is dat een wettelijke verplichting). Op enig moment heeft de gemeente Kamerik of Woerden kennelijk besloten dat de bebouwing aan deze weg geen 'bebouwde kom' meer is, en toen heeft men op zich terecht de blauwe borden verwijderd. Maar buiten de bebouwde kom mag men wel witte plaatsnaamborden plaatsen. Die had men dus eigenlijk ervoor in de plaats moeten zetten. Hint; het is nooit te laat om dit alsnog te doen...

- De plaatsnaam 's-Gravensloot is al in de jaren zeventig uit de atlassen verdwenen. Waarom is ons een raadsel; de bebouwing is er nog altijd, en, hoewel inmiddels gelegen langs de N rand van de stad Woerden, nog altijd zeer landelijk gelegen, nog net buiten de stedelijke bebouwing van Woerden, dus wat ons betreft is het nog altijd een buurtschap en dús ook plaats(naam).

Terug naar boven

Naam

Naamgeving
De buurtschap 's-Gravensloot is genoemd naar de ligging in de gelijknamige polder.

Spelling
Tot in de jaren zeventig van de 20e eeuw wordt de plaatsnaam en straatnaam nog als 's-Gravesloot gespeld. (1) zegt hierover: "Voor 1989 lag (het N deel van, red.) de weg 's-Gravesloot in de gemeente Kamerik. Die hanteerde de spelling zonder 'n', gelijk aan de naam van de polder. Het zuidelijke bebouwingslint langs de weg maakte ook toen al deel uit van de gemeente Woerden, dat de naam als 's-Gravensloot spelde. In 1989 werd besloten tot één schrijfwijze. Nadat een voorstel van gemeentearchivaris L.Cl.M. Peters om de historische benaming Gravesloot in ere te herstellen, was afgewezen, werd gekozen voor de Woerdense schrijfwijze, omdat die taalkundig juist zou zijn. De poldernaam bleef echter ongewijzigd 's-Gravesloot. Hoewel de weg sindsdien in één gemeente ligt, loopt er nog altijd een onzichtbare scheidslijn over de weg; de huizen aan de noordkant hebben een Kamerikse postcode, die aan de zuidkant een Woerdense. Ook in kerkelijk opzicht vallen de bewoners van de noordzijde van de weg onder Kamerik."

En in een bericht op een Facebookpagina over Woerden in oude en recente foto's lezen we: "De gemeenteraad van Kamerik besluit op 30 december 1955, bij de reorganisatie van de wijkindeling en straatnaamgeving in die gemeente, om de zuidelijke kade van het waterschap en de daarop gelegen weg, die tot die tijd als 's Gravenslootse Buurtweg, of 's-Grave(n)sloterdijk bekend staat, officieel 's Gravensloot te noemen. Aan de zuidkant van die weg staan ook huizen, die tot de gemeente Woerden behoren. Aan deze kant heette de weg echter 's-Gravensloot. Na de samenvoeging van de gemeenten Woerden, Kamerik en Zegveld in 1989 komen er langdurige discussies over de naam. Het voorstel van de stadsarchivaris om als compromis voor de naam Gravesloot te kiezen, haalde het. Op 18 juli 1990 werd deze naam vastgesteld (bron: de straatnamen van Woerden, door W.R.C. Alkemade en L.CL.M. Peters)." Volgens ons ontbreekt hier in de een na laatste zin het in dit geval cruciale woordje 'niet'. Het voorstel haalde het o.i. niet, omdat de straatnaam voorheen in beide gemeenten al 's-Gravensloot was maar vooral ook nu nog altijd is.

Met name over de eerste alinea hierboven onder het kopje Spelling hebben wij drie opmerkingen:
- De opmerking dat Kamerik voor 1989 nog de spelling 's-Gravesloot hanteerde, is niet correct; in het in 1978 geïntroduceerde postcodeboek blijkt ook Kamerik de straatnaam al als 's-Gravensloot te spellen.
- De spelling met tussen-n ís ook de taalkundig juiste spelling. Immers het is ook 's-Gravenhage, 's-Gravenzande, 's-Hertogenbosch etc. Weliswaar vanuit een thans verouderde, maar ten tijde van de naamgeving correcte spelling; dat soort namen betekenen namelijk eigenlijk 'des graven hage, des graven zande, des hertogen bos' (= de haag / het zand van de graaf, het bos van de hertog) etc., ingekort tot 's graven hage > 's-Gravenhage etc. In dat licht bezien is dan dús ook 's-Gravensloot de juiste spelling (en is dus ook de spelling van het dorp 's-Graveland eigenlijk fout - de minder bekende buurtschap 's-Gravenland wordt wél goed gespeld - maar ook weer niet,omdat gemeenten nu eenmaal de bevoegdheid hebben om plaatsnamen en hun spelling - al dan niet taalkundig fout - vast te stellen).
- Dat de polder altijd als 's-Gravesloot gespeld is geweest, en nog, is dan weliswaar de historische benaming van polder en daarmee straatnaam en buurtschap, maar dat zegt nog niets over de taalkundige juistheid; tot medio 19e eeuw was er namelijk nog geen gestandaardiseerde spelling in ons land, en schreef 'men', ook notabelen, familie-, plaats- e.a. namen vaak op zoals men het hoorde en dacht dat het goed was. Frappant voorbeeld hiervan is het nabijgelegen dorp Kockengen, dat tussen 1768 en 1773, dus in slechts 5 jaar tijd, door de pastoor van Teckop op liefst 9 verschillende manieren gespeld is geweest. En welke is er dan 'de juiste'?... Dus eigenlijk moeten we het omkeren; de spelling van de polder en daarmee de latere straatnaam en buurtschap was eigenlijk altijd al fout. Maar er is nu eenmaal geen landelijke namenautoriteit die bijv. plaats- en poldernamen qua spelling dwingend kan voorschrijven, dus wordt de spelling die iermand ooit heeft opgeschreven voor bijv. een polder, later de de facto standaard.

Oudere vermeldingen
In de Woerdense transportregisters wordt de naam in 1606 vermeld.

Naamsverklaring
De naam duidt op de toenmalige grensscheiding tussen Utrecht en het graafschap Holland.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap 's-Gravensloot ligt aan de gelijknamige weg, in de gelijknamige polder, langs de N rand van de stad Woerden, N van het Schilderskwartier. De buurtschap betreft alleen de landelijke bebouwing aan de N zijde. Deze valt onder het dorp Kamerik. De voormalige gemeentegrens, thans grens tussen de stad Woerden en het dorp Kamerik, loopt hier midden door de weg. De bebouwing aan de Z zijde valt onder de stad Woerden en maakt ook deel uit van die stedelijke bebouwing, en maakt daarmee - zo lijkt ons althans - geen deel uit van de buurtschap.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente 's-Gravensloot, die alleen de gelijknamige buurtschap omvat, 17 huizen met 114 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 40 huizen met ca. 100 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Polder
De polder 's-Gravensloot is in de 12e eeuw ontgonnen, vanuit de richting van de Oude Rijn. De bodem bestaat uit klei en klei op veen en wordt vooral als weidegrond gebruikt. Een deel van de klei is al in de late middeleeuwen afgegraven ten behoeve van de steen- en pannenbakkerijen.

Waterschap
Tot 1888 is 's-Gravensloot een apart waterschap. In dat jaar fuseert bij met de 'buren' van Kamerik-Mijzijde tot het Waterschap Kamerik-Mijzijde en 's-Gravesloot, dat in 1975 opgaat in het Groot-Waterschap van Woerden, dat op zijn beurt in 1995 opgaat in het huidige Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Molen
Reeds in 1490 is er in de archieven sprake van een poldermolen in 's-Gravensloot. In 1672 wordt deze verwoest tijdens gevechten tussen de Fransen en de troepen van de Prins van Oranje, en kort daarna herbouwd. In 1884 fuseert het waterschap van deze polder met die van buurpolder Kamerik-Mijzijde. De molen en later het stoomgemaal van laatstgenoemde neemt sindsdien de bemaling van het geheel voor zijn rekening. De 's-Gravensloter Molen wordt daarmee overbodig. Het bovendeel wordt gesloopt, de romp wordt verbouwd tot woonhuis. In 1910 wordt ook de romp gesloopt. Zie verder de afbeeldingen van de molen, de romp en een deel van het artikel waarin deze zijn afgebeeld: 'De molen van 's-Gravensloot', door N. Plomp, in het tijdschrift Heemtijdinghen, jrg. 1979, van de Stichts Hollandse Historische Vereniging (SHHV).

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De inwoners van buurtschap 's-Gravensloot ervaren al vele jaren - en hebben ook regelmatig bij de gemeente aangekaart - dat de verkeersveiligheid op deze smalle weg hen een doorn in het oog is. Er wordt te hard gereden en de 'venstertijden' van afsluiting werden niet gerespecteerd. Dit leidde regelmatig tot gevaarlijke situaties voor de vele fietsers en wandelaars die de weg gebruiken. Op een bewonersavond zijn al eens alle mogelijke oplossingen, met allemaal zo hun voor- en nadelen, geïnventariseerd. Om de situatie te verbeteren, zijn in het verleden al diverse maatregelen genomen, zoals een spitsafsluiting voor niet-bestemmingsverkeer, het instellen van een 30 km/u-zone en het aanbrengen van asfaltkussens om de snelheid te remmen. Dit heeft nog niet het gewenste effect gehad.

Een beweegbare paal om de (gedeeltelijke) spitsafsluiting af te dwingen, moet daar verandering in brengen. Deze paal is in 2017 geïnstalleerd, net ten oosten van het kruispunt met de Nieuwendijk. Het gaat om een afsluiting op werkdagen van 06.00-09.00 uur en van 16.00-19.00 uur. In principe komen alleen de aanwonenden en aanliggende bedrijven voor een ontheffing in aanmerking (zij kunnen de paal middels een zogeheten transponder bedienen). In voorkomende gevallen kan het college hiervan gemotiveerd afwijken. Buiten de spits en in het weekend blijft 's-Gravensloot voor alle verkeer toegankelijk.

- Het structuurplan van de gemeente Woerden maakte in de jaren zeventig nog gewag van bouwplannen in de te annexeren polder 's-Gravensloot. Het Woerdense verkeer zou dan met een noordelijke randweg om die grootschalige nieuwbouw worden geleid. Dwars door de polder dus. Na de gemeentelijke herindeling van 1989 is echter door de Woerdense gemeenteraad gekozen voor handhaving van het open karakter van de polder. Ook de noordelijke randweg is uit de gemeentelijke plannen geschrapt. Daarmee heeft de nieuwe Woerdense gemeenteraad het standpunt van de voormalige gemeente Kamerik overgenomen. Ook het provinciale Streekplan verzet zich tegen bebouwing en wegaanleg in het open gebied ten noorden van de stad Woerden.

- Op nr. 36 bevindt zich zuiveringsstation De Hoge Boom van drinkwaterbedrijf Oasen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Buurtschap 's-Gravensloot heeft geen rijksmonumenten. Het heeft wel 3 gemeentelijke monumenten, zijnde dwarshuisboerderij Buitenlust op nr. 20 (voorheen 19/20), woonhuis/complex De Hoge Boom op nr. 38-39 (dat tot ca. 1970 nog in de atlassen staat vermeld en daarna als vermelding is verdwenen), beide vallend onder het dorp Kamerik, en huisnr. 101, vallend onder de stad Woerden.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De bebouwing van 's-Gravensloot bestaat in feite uit drie delen. Ten noorden van de weg ligt de traditionele agrarische bebouwing op Kameriks grondgebied, met boerderijen en tegenwoordig ook landhuizen. In het uiterste westen, op de hoek van de kade langs de Grecht, bevindt zich de kleine buurtschap De Hoge Boom, die uit slechts enkele huisjes bestaat. Hier, in de uiterste zuidwesthoek van de polder, staat ook een pompstation van drinkwaterleidingbedrijf Oasen. Aan de zuidelijke kant van de weg tenslotte, oorspronkelijke ook agrarisch gebied, van de polders Oudeland en Tournoysveld, is geleidelijk de stedelijke bebouwing van Woerden nabij gekomen, tot uiteindelijk de Z zijde van deze weg ook met nieuwbouw van de stad Woerden is bebouwd. De vergelijkenis dringt zich op met de Leerdamse buurtschap Loosdorp, waar zich hetzelfde voordoet; aan de N zijde nog de oude buurtschap, aan de Z zijde heeft nog net op tijd de nieuwbouw van Leerdam-Noord halt gehouden.

- Bij een voormalige herenboerderij groeit de in Nederland beschermde en zeldzame steenbreekvaren (Asplenium trichomanes). Deze werd indertijd door een apart bestemmingsplan van de gemeente Kamerik beschermd.

- De buurtschap en weg 's-Gravensloot loopt in het W uiteinde door voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers en wandelaars kunnen daar echter met een zelfbedienings-kettingveerpontje de Grecht oversteken, en zo op de weg naar Zegveld terecht komen, zodat inwoners en toeristen daar vanuit dit punt geen kilometers voor om hoeven te lopen of fietsen. Dat gaat niet helemaal vanzelf; daar moet je wél wat voor doen. Hoe dat in zijn werk gaat, laten diverse mensen zien in filmpjes die ze ervan hebben gemaakt: - Filmpje pontje 's-Gravensloot over de Grecht I. - Filmpje II. - Filmpje III. - Filmpje IV.

- Aan de Z kant van het W uiteinde van weg en buurtschap 's-Gravensloot, aan de Woerdense kant dus, ligt een haven aan de Grecht, die in de volksmond ook Greft wordt genoemd. Vroeger was dit een keerhaven voor grotere schepen. Tegenwoordig is het een jachthaven. Volgens Google Maps heet de haven De Greft, en ook de watersportvereniging ter plekke heet De Greft, gevestigd op nr. 150. De jachthaven en de accommodaties ter plekke zijn goed geoutilleerd en zien er piekfijn uit. Maar dat ging bepaald niet vanzelf; daar hebben ze gedurende 50 jaar, in verschillende fasen, hard aan gewerkt. Op de site van de vereniging - die ruim 200 leden heeft, voornamelijk motorbootvaarders, en een jachthaven met 132 ligplaatsen - vinden we een mooi en uitvoerig verhaal over de geschiedenis en ontwikkeling van de haven, de accommodaties en de vereniging. Hierna vatten wij dat kort samen:

In 1966 verhuist de fam. Nieuwenhuis vanuit Maassluis naar de gemeente Woerden. Op zich geen wereldnieuws, maar het blijkt wél het begin van het ontstaan van Watersportvereniging De Greft. Want al snel ondekt dhr. Nieuwenhuis, bezitter van een motorboot, dat er in Woerden nog geen jachthaven is. In een onderhoud met de wethouder van Openbare Werken wordt hem te kennen gegeven dat het noodzakelijk is dat er een watersportvereniging wordt opgericht om met succes een onderhoud te krijgen met het gemeentebestuur. Daarom wordt in 1967 Watersportvereniging De Greft opgericht. Het volgende probleem of zo men wil uitdaging dient zich aan: er liggen wel veel schepen in en rondom Woerden, maar hoe kom je als nieuwkomer aan de namen en adressen van deze mensen? De dagelijks langskomende postbode brengt uitkomst; hij blijkt ook een watersporter, en wil wel zijn best doen om andere watersporters in de gemeente over de plannen te informeren. Na enkele maanden zeggen ca. 35 enthousiaste watersporters hun medewerking toe.

Men verzoekt het gemeentebestuur of er een jachthaven kan worden aangelegd in wat tot dan de zwaaikom voor grote schepen in de Grecht is. De gemeente wil wel baggeren en voor de beschoeiing zorgen. De rest moet de vereniging zelf maar regelen. Bij de toemalige Bondsspaarbank wordt een lening afgesloten van fl. 35.000,00. Een gigantisch bedrag voor die tijd. Herfst 1970 begint de aannemer, samen met vele vrijwilligers, met het slaan van de meerpalen en het aanleggen van de steigers. In mei 1971 varen de eerste boten de haven binnen, en op 5 juni 1971 wordt de haven officieel geopend door de burgemeester. De gemeente had bedongen dat er op het terrein geen opstallen mochten worden gebouwd, dus ook geen toilet en geen douche. Wellicht is hetbestuur daarom tijdens het openingsfeest zeer royaal geweest met het verstrekken van frisdranken aan de officiële gasten van de gemeente, in de hoop dat men aan den lijve zou ondervinden welk een dwaasheid het was om geen toilet te mogen bouwen...

In de decennia daarna zijn de jachthaven en de accommodatie opgebouwd en uitgebouwd tot het huidige complex waar men terecht trots op is. Gelukkig beschikt de vereniging over veel leden met 'twee rechterhanden' van allerlei soort, zodat het meeste onderhoud en kluswerk zelf kan worden gedaan. Een mooi voorbeeld daarvan willen we je alvast vertellen: Op een gegeven moment besluit men een botenhelling aan te leggen. Uit de failliete boedel van een werf worden een lier en een lorrie gekocht. Alleen blijkt de lorrie te breed voor het reeds aangelegde spoor van de helling. Geen nood; er is wel een vrijwilliger die kan zagen, slijpen en lassen, en zodoende wordt de lorrie passend gemaakt voor het spoor. Maar ook de wielen blijken te breed voor het spoor. Een andere vrijwilliger kan dit afdraaien op een draaibank, zodat ook dat passend wordt gemaakt.

Omdat men destijds nog geen opstallen mocht bouwen op het terrein, kopen ze in 1975 een woonark, als clubgebouw, met toilet en kantine, en noemen die De Ark. Vandaar ook de naam van het huidige, in 1984 gerealiseerde en nadien diverse malen verbouwde en uitgebreide clubgebouw, dat nog altijd zo heet. Het artikel besluit als volgt: "Met veel vrijwilligers is vanaf 1967 verschrikkelijk veel werk verzet. We zijn trots op onze jachthaven, en kunnen de komende jaren hopelijk weer veel passanten begroeten die onze haven komen bezoeken. Wij denken dat we er alles aan gedaan hebben om hun verblijf zo aangenaam mogelijk te maken." Na lezing van het artikel over de geschiedenis van Watersportvereniging De Greft kunnen wij het daar volmondig mee eens zijn!

Reactie toevoegen