's-Heer Abtskerke

Plaats
Dorp
Borsele
Zuid-Beveland
Zeeland

ZL gemeente s Heer Abtskerke in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente 's-Heer Abtskerke in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente 's-Heer Abtskerke in ca. 1870, kaart J. Kuijper

's-Heer Abtskerke

Terug naar boven

Status

- 's-Heer Abtskerke is een dorp in de provincie Zeeland, in de streek Zuid-Beveland, gemeente Borsele. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1969. Het was de kleinste gemeente van ‘De Zak van Zuid-Beveland’.

- De gemeente 's-Heer Abtskerke is in 1816 vergroot met de gemeente Sinoutskerke en Baarland.

- Wapen van de voormalige gemeente 's-Heer Abtskerke.

- Onder het dorp 's-Heer Abtskerke vallen ook de buurtschappen Baarsdorp en Sinoutskerke.

Terug naar boven

Naam

Lokela uitspraak
Schrabbekerke.

Oudere vermeldingen
's Heerabskerke, 1197-1212 kopie 1319 Verscvliet, 1235 kopie 1322 Versvlit, id est Serabbenkerke, 1343 Ser-Abbenkerke.

Naamsverklaring
- Betekent kerk van heer (= ambachtsheer) abt, namelijk de abt van Westmonster in Middelburg. De oude benaming Verscvliet is een samenstelling van vliet 'waterloop in getijdengebied' en vers 'zoet', hier waarschijnlijk in de zin van 'binnendijks'. (1)
De Versvliet was de kreek die van 's-Gravenpolder naar Goes liep. (ZL2)
Het dorpshuis en de voetbalvereniging dragen nog de naam Versvliet.

- De abt van Middelburg kreeg hier in 1203 een aantal landerijen van Dirk VII, de zoon van de in 1190 gestorven graaf Floris III. De abt bouwde er prompt een kapel. (DV8)

Terug naar boven

Ligging

's-Heer Abtskerke ligt Z van Goes.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente 's-Heer Abtskerke 61 huizen met 295 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 28/133 (= huizen/inwoners), dorp Sinoutskerke 13/60 en buurtschap Baarsdorp 20/102. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 200 huizen met ca. 500 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Basisschool De Poel is na afloop van schooljaar 2013-2014 gesloten. In het laatste jaar had de school nog maar 6 leerlingen (mede omdat na het bekend worden van de sluiting in juni 2012, veel ouders hun kinderen al elders hadden onder gebracht).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- 's-Heer Abtskerke heeft 12 rijksmonumenten.

- 's-Heer Abtskerke heeft 2 gemeentelijke monumenten.

- De Hervormde (PKN) Johannes de Doperkerk (Kerkring 1) is een gotische bakstenen kruiskerk met een vrijsstaande westtoren. De kerk bevindt zich op een kerkhofterrein met vate (drinkput voor vee) in het centrum van het dorp, dat op een terpachtige hoogte is ontstaan. Het schip heeft drie traveeën met steunberen. Het schip stamt uit de 15e eeuw. De driezijdige koorsluiting is 16e-eeuws, het oorspronkelijke koor was recht gesloten. De toren is 33 meter hoog en stamt vermoedelijk uit 1350. Het is voorzien van grote steunberen en vijf met spitsbogennissen en galmgaten versierde geleidingen. In de loop der tijd is de toren aan de westkant verzakt. Van 1590 tot 1859 was het noorderkoor een school. In 1955 zijn de toren en de kerk gerestaureerd. Van 1964 tot 1968 onderging de kerk wederom een restauratie, waarbij het koor en schip bij elkaar zijn getrokken, zoals dit ook in de 19e eeuw het geval was. In 2015 zijn de stenen en het metselwerk van de toren gerenoveerd. Het orgel dateert uit 1872 en is gemaakt door de Societé Anonyme des Grandes Orques uit Brussel. In 1968 is het orgel gerestaureerd door J. Eversdijk uit Goes. Het orgel is nog in oorspronkelijke staat.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Toneelvereniging Schrabbekercke brengt jaarlijks eind januari een nieuw stuk op de planken.

- Trekkertrek (zaterdag eind augustus).

- Als het in de winter hard genoeg vriest, kun je schaatsen op de ijsbaan van de in 1996 opgerichte IJsclub 's-Heer Abtskerke.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over 's-Heer Abtskerke (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Nieuws uit 's-Heer Abtskerke op Facebook.

- Sport: - Tennisvereniging 's-Heer Abtskerke beschikt over 2 kunstbanen met een mooi aangrenzend terras.

- Zorg: - Zorghoeve De Boerderij. - De in april 2018 van start gegane Zorgboerderij De Noordhoek biedt een zinvolle en fijne dagbesteding aan (maximaal 8) mensen met een beperking. De zorgboerderij beschikt over 5 hectare eigen grond en er lopen diverse dieren rond. Ook onderhouden ze een moestuin, moet er iedere dag gekookt worden en organiseren ze dagelijks activiteiten voor binnen. Voorbeelden van dagelijkse activiteiten: kippen, konijnen, geiten en varkens voeren; onderhoud moestuin, fruittuin, bloementuin, natuurgebied; maaltijd koken; bijhouden van het groentekraampje; bediening en schoonhouden terras; knutselen; bak- en kookactiviteiten; houtbewerking; ontspanning; groepsactiviteiten.

Reactie toevoegen