's-Heerenbroek

Plaats
Dorp
Kampen
Salland
Overijssel

's-Heerenbroek

Terug naar boven

Status

- 's-Heerenbroek is een dorp in de provincie Overijssel, in de streek Salland, gemeente Kampen. T/m 31-7-1967 gemeente Zwollerkerspel. Per 1-8-1967 over naar gemeente IJsselmuiden, in 2001 over naar gemeente Kampen.

- Onder het dorp 's-Heerenbroek valt ook de voormalige buurtschap Veecaten (vanouds gemeente Zalk en Veecaten). Deze is tegenwoordig in de bebouwde kom van het dorp opgegaan. Ze worden weliswaar nog wel door de provincialeweg N764 (Zwolseweg) van elkaar gescheiden, maar wij hebben de indruk dat zowel de plaatsnaam als het buurtschap-zijn ter plekke niet meer 'leeft'. Bijv. de lokale dorpssite meldt daar niets over. Verder valt onder het dorp een deel van de buurtschap Bisschopswetering.

Terug naar boven

Ligging

's-Heerenbroek ligt NW van Zwolle, ZO van Kampen en IJsselmuiden, direct N van de IJssel.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft 's-Heerenbroek 23 huizen met 161 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 250 huizen met ca. 625 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van 's-Heerenbroek, kun je terecht bij Historische vereniging voor de IJsseldelta 'Jan van Arkel'.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Het rapport 's-Heerenbroek: het beste uit vier werelden (2010) schetst een aantal mogelijke ontwikkelingen voor het dorp in de komende jaren, met als doel de landschappen van en rond dorp, polder, rivier en stad (Zwolle) zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen en landschappelijk verantwoord in te passen. Aanleiding tot deze inventarisatie was de oprukkende nieuwbouw van het Zwolse stadsdeel Stadshagen.

- In 2011 is het verbod op bouwen tussen en achter de lintbebouwing van 's-Heerenbroek opgeheven. Bescheiden nieuwbouw, met name bij boerenschuren die kunnen plaatsmaken voor enkele woningen, wordt daarmee weer mogelijk.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- 's-Heerenbroek heeft 1 rijksmonument.

- 's-Heerenbroek heeft 4 gemeentelijke monumenten.

- "Iedereen kent de hooiberg. Maar niemand schenkt aandacht aan het ding. Ze staan er gewoon. Bijna niemand realiseert zich dat ze een indrukwekkende geschiedenis kennen. En een heel bijzondere bouw en werking. Helaas dreigen ze langzaamaan uit het landschap te verdwijnen. De hooiberg kent een opkomst en ontwikkeling die teruggaat tot de prehistorie. Vanaf 1960 ongeveer verloren ze in groten getale hun functie. Ze gingen het vuur in of naar de sloop. Dat geldt voor de oude houten hooiberg, maar zo langzamerhand ook al voor de ijzeren berg. Enkele leden van de werkgroep DOP (dorpsontwikkelingsplan) hebben de hooibergen in 's-Heerenbroek bekeken en in kaart gebracht. Voor het opknappen van deze hooibergen is subsidie aangevraagd. Gelukkig beseft men bij de provincie Overijssel dat deze streekeigen gebouwen behouden moeten blijven. Blij waren wij dan ook dat de aangevraagde subsidie is toegekend en er begonnen kan worden met het opknappen van een aantal hooibergen. Mede door de inzet van de DOP-medewerkers en de eigenaren van de hooibergen hopen wij in de toekomst nog veel van deze prachtige, karakteristieke hooibergen in ons dorp te kunnen genieten en ze te behouden voor ons nageslacht." (bron: Dorpsontwikkelingsplan)

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- De Oranjevereniging organiseert om de twee jaar - in de even jaren, eind juni - een gezellig en spectaculair weekend met drie avonden feest en nog veel meer. In de oneven jaren is er een eendaags feest.

- Als het in de winter hard genoeg vriest, kun je schaatsen op de ijsbaan van de in 1903 opgerichte IJsclub 's-Heerenbroek - Veecaten.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over 's-Heerenbroek.

- Nieuws: - Nieuws uit 's-Heerenbroek op Facebook.

- Belangenvereniging: - Dorpsbelangen ’s-Heerenbroek is opgericht in 1981.

- Dorpshuis: - Bij Dorpshuis De Kandelaar kun je ook terecht voor feesten, vergaderingen en dergelijke. Ook voor kleine gezelschappen kunnen ze groots uitpakken met een heerlijk buffet. Kijk maar onder de link op 28 september 2017.

- Onderwijs: - "De Prinses Julianaschool in 's-Heerenbroek is een ondernemende school. Zo is de methode TopOndernemers hier ontwikkeld. Carolien vindt het prachtig om te zien hoe kinderen zich ontwikkelen doordat samenwerken, zelfstandigheid, initiatief en reflectie centraal staan in het onderwijs. “Kinderen zoeken dingen op en denken echt na over wat ze willen leren. Dingen die je zelf ontdekt, onthoud je beter,” zo legt ze uit. Kinderen op veel verschillende, nieuwe en verfrissende manieren laten werken aan geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek. Dat is wat TopOndernemers doet. Kinderen ontdekken de wereld en zichzelf via thematisch onderwijs. “Omdat er veel onderzoek van ze verwacht wordt, beginnen we al jong met uitleggen dat je moet leren wat er online relevant is en wat niet.” Op de Prinses Julianaschool leert iedereen zelfstandig werken. Vanaf groep 3 wordt er gewerkt met een dagtaak. Dit bouwt zich op tot een weektaak in groep 7. “Als het lekker gaat, kun je bijvoorbeeld je eigen rekenprogramma maken en bepalen welke instructie je volgt.” De kinderen die meer moeite hebben, krijgen extra ondersteuning. “Wij vinden het belangrijk dat ieder kind uiteindelijk komt op de plek waar hij past. We houden er wel van om de doelen hoog te stellen zodat we het maximale uit een kind halen, op welk niveau dan ook.”

De onderwijsassistent in de klas zorgt waar nodig voor individuele hulp. Van de kleine kring bij de kleuters tot extra ondersteuning op maat. “Het is heel fijn dat we op deze manier ieder kind op weg kunnen helpen.” Carolien is ook erg blij dat er een bibliotheek op school komt. “Nu nemen moeders onder schooltijd kinderen om de beurt mee naar de bieb. Zo komen alle kinderen er een keer. Straks wordt dat een stuk eenvoudiger met eigen boeken in de school. Daarnaast blijft het biebbezoek doorgaan zodat kinderen minstens een keer per jaar in de bieb komen.” Gezonde leerlingen presteren beter. Daarom is de Prinses Julianaschool in 's-Heerenbroek ook een Gezonde School. “Onze Gezonde School werkt op een structurele manier aan de gezondheid van leerlingen en het team. We stimuleren kinderen om verantwoord te trakteren. Ook hebben we meegedaan met het project schoolfruit en worden er smaaklessen op school gegeven.”

- Jongeren: - "Hej zin an een poar neem'n kom dan gezellig een keer langs in Keet Veecaten. Het bier stiet kold. De keet is los vanaf 20.30 uur."

- Sport: - Tafeltennisvereniging TTV 's-Heerenbroek is opgericht in 1971.

- Voetbalvereniging VV 's-Heerenbroek beschikt sinds seizoen 2004-2005 over een eigen nieuwe accomodatie in het centrum van het dorp. "Het 'stadion' biedt plaats aan minstens 3999 mensen, waarvan er zo'n 60 overdekt kunnen zitten in riante kuipstoeltjes. Daarnaast is er voor mensen zonder zitvlees voldoende ruimte om overdekt te staan. Niet overdekt staan is ook een mogelijkheid, daarvoor kun je diverse plaatsen langs het veld eens uitproberen tenzij deze uiteraard al bezet zijn. Het veld is sinds 2004/2005 ook vernieuwd en is daarbij tevens tien meter langer en zes meter breder geworden. Uiteraard is dit voor de altijd conditioneel sterke teams uit het dorp een voordeel wat hopelijk hier en daar voor wat extra puntjes gaat zorgen. De entree is - ondanks de geweldige voorzieningen - nog altijd gratis." Aldus de vereniging op haar site.

- Zorg: - Zorgboerderij De Hof van Sion.

Terug naar boven

Bekende oud-inwoner

- De beroemde weerman Jan Pelleboer (1924-1992) is geboren in 's-Heerenbroek.

Reactie toevoegen