's-Heerenbroek

Plaats
Dorp
Kampen
Salland
Overijssel

's-Heerenbroek

Terug naar boven

Status

- 's-Heerenbroek is een dorp in de provincie Overijssel, in de streek Salland, gemeente Kampen. T/m 31-7-1967 gemeente Zwollerkerspel. Per 1-8-1967 over naar gemeente IJsselmuiden, in 2001 over naar gemeente Kampen.

- Onder het dorp 's-Heerenbroek valt ook de voormalige buurtschap Veecaten (vanouds gemeente Zalk en Veecaten). Deze is tegenwoordig in de bebouwde kom van het dorp opgegaan. Ze worden weliswaar nog wel door de provincialeweg N764 (Zwolseweg) van elkaar gescheiden, maar wij hebben de indruk dat zowel de plaatsnaam als het buurtschap-zijn ter plekke niet meer 'leeft'. Bijv. de lokale dorpssite meldt daar niets over. Verder valt onder het dorp een deel van de buurtschap Bisschopswetering.

Terug naar boven

Ligging

's-Heerenbroek ligt NW van Zwolle, ZO van Kampen en IJsselmuiden, direct N van de IJssel.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft 's-Heerenbroek 23 huizen met 161 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 250 huizen met ca. 625 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van 's-Heerenbroek, kun je terecht bij Historische vereniging voor de IJsseldelta 'Jan van Arkel'.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Het rapport 's-Heerenbroek: het beste uit vier werelden (2010) schetst een aantal mogelijke ontwikkelingen voor het dorp in de komende jaren, met als doel de landschappen van en rond dorp, polder, rivier en stad (Zwolle) zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen en landschappelijk verantwoord in te passen. Aanleiding tot deze inventarisatie was de oprukkende nieuwbouw van het Zwolse stadsdeel Stadshagen.

- In 2011 is het verbod op bouwen tussen en achter de lintbebouwing van 's-Heerenbroek opgeheven. Bescheiden nieuwbouw, met name bij boerenschuren die kunnen plaatsmaken voor enkele woningen, wordt daarmee weer mogelijk.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- 's-Heerenbroek heeft 1 rijksmonument.

- 's-Heerenbroek heeft 4 gemeentelijke monumenten.

- "Iedereen kent de hooiberg. Maar niemand schenkt aandacht aan het ding. Ze staan er gewoon. Bijna niemand realiseert zich dat ze een indrukwekkende geschiedenis kennen. En een heel bijzondere bouw en werking. Helaas dreigen ze langzaamaan uit het landschap te verdwijnen. De hooiberg kent een opkomst en ontwikkeling die teruggaat tot de prehistorie. Vanaf 1960 ongeveer verloren ze in groten getale hun functie. Ze gingen het vuur in of naar de sloop. Dat geldt voor de oude houten hooiberg, maar zo langzamerhand ook al voor de ijzeren berg. Enkele leden van de werkgroep DOP (dorpsontwikkelingsplan) hebben de hooibergen in 's-Heerenbroek bekeken en in kaart gebracht. Voor het opknappen van deze hooibergen is subsidie aangevraagd. Gelukkig beseft men bij de provincie Overijssel dat deze streekeigen gebouwen behouden moeten blijven. Blij waren wij dan ook dat de aangevraagde subsidie is toegekend en er begonnen kan worden met het opknappen van een aantal hooibergen. Mede door de inzet van de DOP-medewerkers en de eigenaren van de hooibergen hopen wij in de toekomst nog veel van deze prachtige, karakteristieke hooibergen in ons dorp te kunnen genieten en ze te behouden voor ons nageslacht." (bron: Dorpsontwikkelingsplan)

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- De Oranjevereniging organiseert om de twee jaar - in de even jaren, eind juni - een gezellig en spectaculair weekend met drie avonden feest en nog veel meer. In de oneven jaren is er een eendaags feest.

- Als het in de winter hard genoeg vriest, kun je schaatsen op de ijsbaan van de in 1903 opgerichte IJsclub 's-Heerenbroek - Veecaten.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over 's-Heerenbroek.

- Nieuws: - Nieuws uit 's-Heerenbroek op Facebook.

- Belangenvereniging: - Dorpsbelangen ’s-Heerenbroek is opgericht in 1981.

- Dorpshuis: - Bij Dorpshuis De Kandelaar kun je ook terecht voor feesten, vergaderingen en dergelijke. Ook voor kleine gezelschappen kunnen ze groots uitpakken met een heerlijk buffet. Kijk maar onder de link op 28 september 2017.

- Jongeren: - "Hej zin an een poar neem'n kom dan gezellig een keer langs in Keet Veecaten. Het bier stiet kold. De keet is los vanaf 20.30 uur."

- Sport: - Tafeltennisvereniging TTV 's-Heerenbroek is opgericht in 1971.

- Voetbalvereniging VV 's-Heerenbroek beschikt sinds seizoen 2004-2005 over een eigen nieuwe accomodatie in het centrum van het dorp. "Het 'stadion' biedt plaats aan minstens 3999 mensen, waarvan er zo'n 60 overdekt kunnen zitten in riante kuipstoeltjes. Daarnaast is er voor mensen zonder zitvlees voldoende ruimte om overdekt te staan. Niet overdekt staan is ook een mogelijkheid, daarvoor kun je diverse plaatsen langs het veld eens uitproberen tenzij deze uiteraard al bezet zijn. Het veld is sinds 2004/2005 ook vernieuwd en is daarbij tevens tien meter langer en zes meter breder geworden. Uiteraard is dit voor de altijd conditioneel sterke teams uit het dorp een voordeel wat hopelijk hier en daar voor wat extra puntjes gaat zorgen. De entree is - ondanks de geweldige voorzieningen - nog altijd gratis." Aldus de vereniging op haar site.

- Zorg: - Zorgboerderij De Hof van Sion.

Terug naar boven

Bekende oud-inwoner

- De beroemde weerman Jan Pelleboer (1924-1992) is geboren in 's-Heerenbroek.

Reactie toevoegen