Saasveld

Plaats
Dorp
Dinkelland
Twente
Overijssel

saasveld_en_soaseler_koffielaand_plaatsnaambord_kopie.jpg

Saasveld is een dorp in de provincie Overijssel, in de streek Twente, gemeente Dinkelland. T/m 2000 gemeente Weerselo. Tijdens carnaval heet het dorp Soaseler Koffielaand.

Saasveld is een dorp in de provincie Overijssel, in de streek Twente, gemeente Dinkelland. T/m 2000 gemeente Weerselo. Tijdens carnaval heet het dorp Soaseler Koffielaand.

Saasveld cultuurhistorische optocht collage [640x480].jpg

Een keer in de veel jaar is er in Saasveld een Cultuurhistorische Optocht (CHOS), een groots evenement dat tienduizenden bezoekers trekt. De laatste editie was in 2010 (daar is deze collage ook van), de volgende editie is in 2022!

Een keer in de veel jaar is er in Saasveld een Cultuurhistorische Optocht (CHOS), een groots evenement dat tienduizenden bezoekers trekt. De laatste editie was in 2010 (daar is deze collage ook van), de volgende editie is in 2022!

saasveld_cultuurhistorische_optocht_chos_2022.jpg

Met dit logo laat de organisatie luid en duidelijk weten dat er in Saasveld in 2022 na 12 jaar eindelijk weer een CHOS is. Een groot en groots evenement waar het hele dorp jaren naartoe leeft en werkt. Voor nadere toelichting zie het hoofdstuk Evenementen

Met dit logo laat de organisatie luid en duidelijk weten dat er in Saasveld in 2022 na 12 jaar eindelijk weer een CHOS is. Een groot en groots evenement waar het hele dorp jaren naartoe leeft en werkt. Voor nadere toelichting zie het hoofdstuk Evenementen

Saasveld dorpswapen [640x480].jpg

Saasveld, dorpswapen. Daar mogen ze van ons in meer dorpen het straatbeeld mee opsieren!

Saasveld, dorpswapen. Daar mogen ze van ons in meer dorpen het straatbeeld mee opsieren!

saasveld_overstekende_kloten.jpg

In Saasveld moet je uitkijken voor "overstekende kloten". Sinds 2013 wordt dat met voor Nederland unieke verkeersborden aangegeven. Hoe dat zit kun je lezen onder het kopje Recente ontwikkelingen. (© Joachim Wissink/www.facebook.com/joachim.wissink)

In Saasveld moet je uitkijken voor "overstekende kloten". Sinds 2013 wordt dat met voor Nederland unieke verkeersborden aangegeven. Hoe dat zit kun je lezen onder het kopje Recente ontwikkelingen. (© Joachim Wissink/www.facebook.com/joachim.wissink)

Saasveld

Terug naar boven

Status

- Saasveld is een dorp in de provincie Overijssel, in de streek Twente, gemeente Dinkelland. T/m 2000 gemeente Weerselo.

- Onder het dorp Saasveld vallen ook de buurtschappen Dulder, 't Loo en Noordijk.

Terug naar boven

Naam

In het Twents / Nedersaksisch
Soasel. De inwoners heten Saasveldenaars of Saasvelders, in het Nedersaksisch Soaseler.

Bijnaam van de inwoners
Koffiedreenkers.

Oudere vermeldingen
1145 kopie 12e eeuw Saterslo, 1284 Satherslo, 1361 Zaterslo, 1381-1383 tot Saterslo, 1455 Zaetsel, 1490 Saetsele, 1490 te Saetsele, 1503 Satersloe, 1589 Saseloe, 1657 Sasfeld, 1665 Saesvelt, 1793 Sasfelt, 1830-1855 Zaadsveld.

Naamsverklaring
"Een samenstelling van lo 'licht, open bos' en een onbekend eerste deel, volgens sommigen de persoonsnaam Sanþahari. Saasveld is een hypercorrecte vorm, waarbij -el in de uitspraakvariant als veld 'open vlakte' is gereïnterpreteerd."(1)

Terug naar boven

Ligging

Saasveld ligt NO van Borne, ZW van Weerselo.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- Curieus is dat Saasveld in de Volkstelling van 1840 niet als plaatsnaam wordt vermeld onder de gemeente Weerselo, terwijl omliggende buurtschappen zoals Dulder en Gammelke wél worden vermeld. De plaats is immers sinds 1818 eigenlijk al een dorp, omdat in dat jaar de eerste (stenen) kerk is gebouwd. Vermoedelijk werd de plaats in de Volkstelling van 1840 nog tot Dulder gerekend (terwijl het tegenwoordig andersom is. Het kan verkeren...).

- Tegenwoordig heeft het dorp ca. 700 huizen met ca. 1.700 inwoners, waarvan ca. 700 in de kom (met een oppervlakte van 43 ha) en ca. 1.000 in het buitengebied (met een oppervlakte van 2.262 ha), dat voor de statistieken nog altijd 'verspreide huizen Dulder' heet (omdat, zoals in de vorige alinea vermeld, Saasveld vroeger onder Dulder viel, maar dat mag in de statistieken onderhand wel eens worden aangepast zou je denken) en in de praktijk naast deze buurtschap ook de kleine buurtschappen 't Loo en Noordijk omvat.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

Bakkerij
- De oude bakkerij van De Lenne is, na een bestaan van bijna 100 jaar, in 2018 gesloopt.

Dorpsplan
- Dorpsplan Saasveld (2009).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

Rijksmonumenten
- Saasveld heeft 3 rijksmonumenten, zijnde de Saasveldermolen, de forse boerderij met gave vakwerkachtergevel vakwerk in de zijgevels op Koninksweg 6, en de grote driekapsboerderij uit ca. 1915 op Akkerhuisweg 1.

Gemeentelijke monumenten
- Saasveld heeft 5 gemeentelijke monumenten.

RK kerk
De huidige RK Sint Plechelmuskerk (Hoflaan 14) 1in laatneogotische trant is ontworpen door architect Herman Kroes uit Amersfoort, dateert uit 1926, verving een kerk uit 1861 en staat op het terrein van het voormalige kasteel Saterslo. Het huidige kerkgebouw is reeds de derde stenen kerk op deze plaats sinds 1820. De vorige kerken moesten vanwege instortingsgevaar worden gesloopt. De slechte bodemgesteldheid was hieraan mede debet. Het is een architectonisch gezien buitengewoon belangrijke late neogotische kerk met toren. Een hoogtepunt in het oeuvre van architect H. Kroes. In de 46 meter hoge toren hangen 3 klokken, terwijl in de klokkestoel op het kerkdak het kasteelklokje uit 1525 is aangebracht. Het interieur van de kerk laat zien welke kerkcultuur in de jaren twintig in de roomskatholieke kerken van ons land opgeld deed. In de noord-absis bevindt zich nog een oud barokken Mariabeeld. De houtgesneden kruiswegstaties zijn uit 1862, het bouwjaar van de vorige kerk.

De gebrandschilderde ramen voor kerk, pastorie en aula (in totaal maar liefst 41 stuks) zijn gedurende een periode van dertig jaar gerealiseerd door de Oldenzaalse glazenier Jan Schoenaker. De ramen zijn genummerd, beginnend bij het kerkportaal en de doopkapel, tellend met de klok mee, en eindigend bij het uiterst rechter raam van de mariakapel. Dat zijn de nummers van 1 t/m 38. In het mortuarium naast het kerkhof zijn de ramen 39 en 40 aangebracht. Raam 41 is op de overloop van de trap naar de eerste verdieping van de pastorie aangebracht. De ramen zijn allemaal afgebeeld in het boek 'Geloven in glas. Het kerkeiland van Saasveld', dat is uitgegeven ter gelegenheid van het voltooien van de beglazing van de St. Plechelmuskerk. - Fotoreportage van een aantal van deze kerkramen.

"Ieder jaar zijn kerk en tuin opengesteld voor belangstellenden en wel op elke 1e zondag van de maanden mei tot en met september, 's middags van 14.00-17.00 uur. Er is dan een kerkenwacht aanwezig voor uitleg. Ook worden dan kerkelijke gebruiksvoorwerpen uit de rijke historie van de parochie getoond. De directe omgeving nodigt uit voor een wandeling. De toegang is gratis. Voor groepen of gezelschappen bestaat, op afspraak, ook de mogelijkheid op doordeweekse dagen de kerk en tuin te bezichtigen. Informatie daarover is verkrijgbaar bij W. Spanjer, tel. 074-3494652." De kerk valt onder de H. Plechelmusparochie.

Kerkeiland
Op het kerkeiland stond vroeger kasteel Saterslo, een van de eerste en sterkste burchten in Twente. Het kasteel wordt in 1361 voor het eerst vermeld. De Twenste benaming Soasel voor het dorp gaat terug op Saterslo. Het kasteel, dat meerdere malen is belegerd, ingenomen en verbouwd, werd eeuwenlang bewoond door achtereenvolgens het riddergeslacht Van Saterslo en het geslacht Van Reede. De Van Reedes behoorden tot de machtigste adel der Nederlanden. Toen door de reformatie de katholieke kerken gesloten werden, stelde de kasteelheer de mensen uit de omgeving in de gelegenheid hier te kerk te gaan. Ook de derde en laatste eigenaar van het Huis Saasveld met in die tijd ca. 20 boerenerven, Droste zu Vischering uit Westfalen, heeft hieraan altijd medewerking verleend. Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat na de sloop van het kasteel eind 18e eeuw hier in 1818 een Waterstaatskerk werd gebouwd. De huidige kerk is daar een opvolger van. De oorspronkelijke buitengracht van het kasteel is nog geheel intact. De ophaalbrug is van recentere datum. In de grote tuin achter de kerk markeert een vijverpartij de plek van het voormalige kasteel.

Standbeeld
Op het kerkplein staat het standbeeld van St. Plechelmus. Dit beeld is in 1947 vervaardigd door beeldhouwer Piet Jungblut en vertolkt de dank van ca. 1.200 mensen die tijdens de laatste oorlogswinter in Saasveld onderdak hebben gevonden.

Molen
De Saasveldermolen (Twents: Soaseler Möl) (bij Windmolenweg 8) is een molen van het type grondzeiler en heeft de functie van korenmolen. De molen, gebouwd in 1870, heeft een ronde stenen romp, die grotendeels is gepleisterd. De kap van de molen is gedekt met eiken dakleien. De spanwijdte, de afstand tussen de uiterste punten van de molenwieken, bedraagt 22 meter. De molen is gebouwd in opdracht van Augustinus Bootsveld, wiens vorige molen tijdens een storm was verwoest. Rond 1900 ging de molen over naar de familie Rotgerink. Na het overlijden van de laatste telg uit deze familie ging de molen in 1952 over op de voormalige molenaarsknecht Gerardus Spijker. In 2013 is de molen voorzien van nieuw stucwerk en nieuw voegwerk. De molen draait af en toe en is beperkt te bezoeken.

Terug naar boven

Evenementen

Carnaval
- "CV de Buisman's Keals is de plaatselijke carnavalsvereniging uit Saasveld, tijdens het carnaval bekend als het Soaseler Koffielaand. De Buisman's Keals is opgericht in 1992. In 1994 is er een jeugdraad opgericht onder de naam De Buisman's Jongs. Verder bestaat onze vereniging uit 3 Dansmarietjes groepen, een blaaskapel genaamd De Koffiebraanders, een Damesraad, de Prinsengarde, wagenbouwclub CV Deurdonder'n en niet te vergeten de Raad van 11. Samen met de rest van de commissies binnen onze verenigingen, en vooraal met de Saasveldse gemeenschap maken we er elk jaar weer een prachtig mooi carnavalsfeest van, waar de hele samenleving bij betrokken is." - CV Soasel is volgens hun site een carnavalsvereniging met alleen maar leuke en knappe mensen.

Paasvuur
Het Paasvuur in Saasveld (eerste paasdag) is een echte volksbeleving waar jong en oud naar komt kijken. Om 19.30 uur verzamelt de hele gemeenschap zich op het kerkplein midden in het dorp. Daar zijn fakkels verkrijgbaar. Als iedereen zijn fakkel heeft aangestoken, vertrekt de stoet, met de fanfare voorop, naar de paasvuur-locatie aan de Darfeldsweg. Het plaatselijke herenkoor zingt bij aankomst een aantal traditionele liederen en rond 20.15 uur - als het donker begint te worden - wordt het paasvuur ontstoken. Een indrukwekkend schouwspel.

Trekkertrek
De jaarlijkse Trekkertrek Saasveld (1e weekend van mei) is met telkens een grote deelname (ca. 80 deelnemers) en veel publiek - beide uit zowel Twente, Salland als de Achterhoek - een begrip in de wijde regio. Tractoren in verschillende gewichtsklassen proberen de sleepwagen (genaamd Buurman & Buurman) naar 90 meter (oftewel de ‘full pull’) te trekken. De organisatie van de Trekkertrek is in handen van muziekvereniging St. Caecilia. De muziekvereniging heeft dit evenement in 1991 opgezet om extra inkomsten te generen. Dat de jaarlijkse Trekkertrek telkens weer een succes is, is te danken aan de vele vrijwilligers en sponsoren die dit evenement mogelijk maken. De vrijwilligers van de muziekvereniging zijn verantwoordelijk voor de gehele organisatie en zorgen ervoor dat de baan er goed bij ligt. In de tent kan het publiek terecht voor een drankje en een warme hap. Ook aan de kinderen is gedacht. Zij kunnen zich vermaken op onder meer een springkussen.

Zomerfeesten
- Zomerfeesten Saasveld (weekend begin juni). "Het allermooiste zomerfeest van Twente! De Zomerfeesten is een jaarlijks terugkerend evenement dat wordt georganiseerd door Stichting Zomerfeesten. We doen ons best om er elk jaar weer een fantastisch dorpsfeest van te maken! De zomerfeesten bestaan uit een vrijdag-, zaterdag- en zondagprogramma boordevol leuke activiteiten en optredens. Er wordt een kwalitatief goed programma voor jong en oud nagestreefd. Tevens is het van belang dat de tent en de muziek goed worden geregeld. Dankzij de vele vrijwilligers is het mogelijk om dit weekend tot stand te brengen."

Oldtimerdag
"Natuurlijk ontbreken de auto's en trucks niet op de jaarlijkse Oldtimerdag Saasveld (4e zondag in juni). Ieder jaar staan er rond de 120 auto's en vrachtwagens te pronken op ons oldtimer terrein. De oudjes vanaf 1918 keurig bij elkaar, evenals de Amerikanen, legervoertuigen en de wat jongere oldtimers. Voor elke auto- en truckliefhebber wat wils dus. Trekkers. Ieder jaar zijn er ook rond de 400 trekkers te bezichtigen bij de Oldtimerdag. De deelnemers komen lang niet allemaal uit Nederland; zo'n 20% van de deelnemers komt uit Duitsland. Zij weten ons evenement dan ook goed te vinden en te waarderen. Het trekker aanbod is dus zeer groot te noemen, voor elke liefhebber wat wils. Lanz Bulldogs, Guldners, Holders, oude Deutzen en Massey Fergusons, en nog veel meer merken zijn te bewonderen op onze internationale Oldtimerdag.

Stoommachines. Stoommachines en Stationaire motoren zorgden er voor dat veel zwaar en tijdrovend handenarbeid door deze machines werd vervangen. Veel van deze machines zijn helaas op de schroothoop beland. Op de oldtimershow in Saasveld zijn echter nog perfect gerestaureerde machines van groot tot klein te bewonderen. Randgebeuren. En dan zijn er ook nog een aantal andere activiteiten die je op deze dag kunt bezichtigen, zoals oude ambachten, waar je een klompenmaker aan het werk ziet, of het beslaan van paarden, midwinterhoorn maker of een oude smederij, ook is er nog een touwslagerij, een kantklosser en zijn er boekbinders. Verder is er een grote onderdelenbeurs en zijn er miniaturen te bewonderen. Op het terrein vind je verschillende kramen voor de verzorging van de inwendige mens. Voor de kleintjes is er een draaimolen, zweefmolen, springkussen en ze kunnen een ritje maken met een stoomtreintje."

En in verband met de Oldtimerdag halen leden van Oldtimerclub Saasveld op een dag in augustus het jaar ervoor de rogge van het land, op een veld van kwekerij Slangenbeek aan de Gunnerweg. Dat doen ze met behulp van een graanmaaier uit 1959 en een combine uit 1965. Dat trekt natuurlijk altijd veel bekijks van toevallige voorbijgangers. Gerrit Zum Grotenhof en Jan Wolbert worden daarbij vakkundig geholpen door combinatie De Stoefkist, twee kameraden uit het dorp met een passie voor oude landbouwmachines. Na het maaien wordt de rogge op een boerenwagen naar een schuur overgebracht, waar het graan het jaar erna wordt gedorst tijdens de jaarlijkse Oldtimerdag. Met het op deze manier echt handmatig maaien en dorsen van de rogge wordt een oude boerentraditie in stand gehouden.

CHOS
De Cultuurhistorische Optocht Saasveld (CHOS) werd (eens in de ca. 10 jaar) vaak georganiseerd bij gelegenheid van een historische gebeurtenis in het dorp. Bijvoorbeeld in 1965, 1980, 1985 en 1997. Respectievelijk ter gelegenheid van het 300-jarig bestaan van de parochie, de aanleg van de ophaalbrug, het 100-jarig bestaan van koninklijke muziekvereniging St. Caecilia en 50-jarig bestaan RKSV Saasveldia, en in 1997 ter gelegenheid van het 1200-jarig bestaan van de marke Dulder. In 2010 deed zich het feit voor dat de beide genoemde verenigingen wederom een jubileum vierden. Om deze reden en mede door het grote succes van en de grote deelname aan de eerder genoemde optochten (40.000 bezoekers in 1997), is er in 2010 weer een Cultuurhistorische Optocht georganiseerd (met wederom 40.000 toeschouwers). Onder de link kun je er een videoreportage van bekijken. De geschiedenis van dit evenement door de jaren heen kun je hier lezen. In 2020 beoogde er weer een CHOS te worden georganiseerd, maar door de coronaproblematiek is deze uitgesteld tot 28 augustus 2022.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) onderzoekt projecten op het gebied van erfgoedparticipatie waarvan anderen kunnen leren en die een inspiratie vormen voor ieder die te maken krijgt met erfgoed. Om deze inzichten toegankelijk te maken, heeft de RCE een aantal projecten en tradities in ons land uitgelicht. De CHOS is er daar een van. We laten de RCE hierover graag aan het woord: "CHOS verbindend element in Twents dorpsleven. De inwoners van Saasveld organiseren sinds 1926 ongeveer om de tien jaar de Cultuurhistorische Optocht (CHOS). De organisatie lijkt elke keer als vanzelf op gang te komen, zo verweven is de optocht met het dorp en zijn inwoners. Ook jongere generaties helpen mee de dorpsgeschiedenis tot leven te brengen.

Hoe de optocht tot stand komt. Als er weer een optocht komt, begint het te gonzen in de buurten en verenigingen van het dorp. Het bestuur van de optocht organiseert een inschrijfavond en plaatst daarvoor een oproep in het parochieblad, lokale kranten en tegenwoordig ook op Facebook. "Ook al is de laatste optocht alweer tien jaar geleden, op de inschrijfavond komen dan meteen zo'n 150 mensen af", vertelt Bart Gehring, die pr en communicatie doet. "Daaraan zie je de betrokkenheid en saamhorigheid in een gemeenschap als de onze."

De cultuurhistorische optocht maakt zichtbaar dat de Saasvelders trots zijn op hun dorp en de geschiedenis ervan, vertelt Gehring. Het verklaart ook het onverminderd enthousiasme voor de optocht elke keer dat deze gehouden wordt. Voorzitter Ben Munsterhuis: "Zelf hielp ik als jongen al mee wagens opbouwen. Sommige buurten zijn twee, drie maanden intensief bezig met de uitbeelding van hun thema, op wagens of in loopgroepen, of allebei. Dat geeft natuurlijk een geweldige binding, ook onder jongeren."

Tradities en geschiedenis levend houden. De deelnemers aan de optocht verbeelden allerlei elementen uit de geschiedenis van Saasveld en de regio. De thema's variëren van voetbal uit de jaren zeventig tot oude ambachten en de boerentraditie van het 'bruid halen' bij een huwelijk. Ook lokale mythes, verhalen en gezegdes komen in de optocht tot leven: middeleeuwse roofridders, de burcht Saterslo, de gouden tafel die verborgen zou liggen in het Molenven. "De optocht is keer op keer een doorgeefluik van cultuurhistorie en tradities aan volgende generaties", zegt Gehring daarover.

Verbinding en trots in de gemeenschap. "Wij vinden de optocht al geslaagd voordat hij begint", vertelt Munsterhuis, waarmee hij bedoelt dat het hem niet alleen om de optocht zelf gaat. Het gaat hem ook - en misschien wel vooral - om wat de voorbereiding van de optocht teweeg brengt in Saasveld: interesse voor de eigen geschiedenis, saamhorigheid en gemeenschapsgevoel. "Ik vind het ontzettend belangrijk dat je een bijdrage levert aan de leefgemeenschap waar je deel van uitmaakt. Daar moet je iets moois van maken. Niet achterover leunen, gewoon aanpakken", zegt hij.

De cultuurhistorische optocht maakt Saasvelders trots op hun dorp en gemeenschap, daarvan zijn Munsterhuis en Gehring blijvend overtuigd. Munsterhuis roemt daarnaast de betrokkenheid van jongeren bij de optocht. Ook de jeugd doet mee aan het levend houden van de Saasveldse geschiedenis en wordt zich bewust van hoe het leven vroeger was, aldus Munsterhuis. "Neem nou de kerken die dichtgaan", vult Gehring aan. "Ik vind het belangrijk dat jongere generaties het cultuurhistorische belang van de kerk beseffen. Het is niet alleen het gebouw dat er staat, maar ook het instituut en het verhaal daarachter."

Waarom past de Cultuurhistorische Optocht zo goed bij het Verdrag van Faro? Dit verdrag benadrukt en ondersteunt de maatschappelijke en verbindende waarde van (cultureel) erfgoed en het belang van deelname door de samenleving. De CHOS is een perfect voorbeeld van burgerinitiatief en -participatie die worden gestimuleerd en gefaciliteerd (o.a. door subsidie) door dit verdrag. De Cultuurhistorische Optocht brengt dorpsbewoners bij elkaar doordat ze gezamenlijk de schouders zetten onder een groot evenement dat het dorpsverleden tot leven brengt. Dit geeft een gevoel van trots op de eigen gemeenschap en verbinding tussen de mensen die deze gemeenschap vormen. Door tradities, verhalen en mythes uit allerlei fasen van de dorpsgeschiedenis en de regio letterlijk zichtbaar te maken, blijven ze voortbestaan. Deze levende geschiedenis versterkt de identiteit van de Saasvelders en laat zien hoe het hedendaagse Saasveld met het verleden is verbonden.

De RCE en het Faro-programma. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) volgt projecten en initiatieven als Cultuurhistorische optocht Saasveld met veel interesse. Niet alleen omdat dergelijke initiatieven andere projecten kunnen inspireren, maar ook omdat ze een belangrijke bron zijn voor de uitvoering van het Faro-programma. Met dit programma onderzoekt de RCE de voorwaarden en gevolgen van ratificatie van het Verdrag van Faro. Dit verdrag stelt niet het erfgoed maar de mens centraal en draagt als titel: De Verbindende waarde van erfgoed’. Participatie staat hierbij centraal. Daarom is het doel van de Rijksdienst dat over tien jaar initiatieven uit de samenleving en participatie een vanzelfsprekend onderdeel van de erfgoedpraktijk zijn." (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

Wandelen
"Stichting Kerkeiland heeft een wandelroute van ca. 3 km uitgezet door de directe omgeving van de kerk. De route voert o.a. langs de oude buitengracht, door het Gravenbos en deels over de wandelpaden door de landelijke omgeving van Saasveld. Uiteindelijk kom je weer terug bij het vertekpunt, de kerk. Een routebeschrijving ligt achter in de kerk. - Ook via deze link kun je de routebeschrijving lezen.

Ook is er de mogelijkheid om de Sagenland-wandelroute te lopen. Deze ongeveer 6 km lange route start in de nabijheid van de kerk op het Bruinspein aan de Hoflaan en voert door prachtig natuurschoon. Het natuurreservaat het Molenven en de Saasveldse Molen zijn o.a. in deze route opgenomen. Bij het startpunt staat een informatiebord en de route is geheel gemarkeerd."

Molenven
Het Molenven is een 45 hectare groot, vrijwel ongestoord bosreservaat met open water, wilgenbos en broekbos. Er is een grote verscheidenheid aan planten, insecten en vogels. Het Molenven kreeg zijn naam door de vlak bij dit ven al eeuwenlang aanwezige Saasvelder Molen.

Gravenbos
Nabij het centrum van Saasveld ligt het Gravenbos, een oud nat bos op keileem, met een rijke voorjaarsvegetatie en vogelstand. Het gebied omvat naast nat bos ook drogere bossen, wilgenbos en schrale graslanden op natte grond. De natte bossen zien er prachtig uit, vooral tijdens het voorjaar met rijke bloei van bosanemoon, speenkruid, klaverzuring en dotterbloem op de natste plekken. Het wilgenbos langs de beek is een echt moerasbos met liesgras, moeraszegge en mietgras. De natte graslanden zijn zeer soortenrijk met o.a. bosbies, veldrus en dotterbloem.

"Het Gravenbos is een schitterend en oud bos gelegen aan de rand van Saasveld. Inwoners en andere recreanten kunnen door de wandel- en fietspaden in het gebied genieten van de natuur. Staatsbosbeheer vindt dit belangrijk en we willen uiteraard ook dat dit op een veilige manier kan. In veel bomen langs de wandel- en fietspaden is in 2018 echter veel 'dood hout' geconstateerd. Dat wil zeggen dode of afstervende takken en delen van bomen. Het dode hout is in 2018 weggesnoeid met behulp van een hoogwerker. Hiermee zijn veiligheidsrisico’s weggenomen.

Essentaksterfte. In het Gravenbos in Saasveld staan ook Essen die zijn aangetast door de Essentaksterfte; een agressieve schimmel die de Es, een inheemse boomsoort, aantast. In het voorstadium verzwakt de boom waardoor deze spontaan kan omvallen. Essen die op wandel- en fietspaden kunnen vallen, worden daarom op tijd omgezaagd. Hierdoor worden gevaarlijke situaties voorkomen. - Klik hier voor een filmpje met meer informatie over de Essentaksterfte.

Dood hout leeft. Afgezaagde bomen en takken blijven in het Gravenbos in Saasveld liggen. Dit heeft twee redenen. Ten eerste is het een lastige en kostbare klus om het hout uit de natte bosvakken te halen. Met het benodigde materieel beschadig je de bodem en de bijzondere plantensoorten die hier voorkomen, zoals Bosanemoon en Dotterbloem. De andere reden is dat het dode hout enorm veel leven creëert. Het vormt een ideale voedingsbodem voor bijvoorbeeld paddenstoelen en insecten, die op hun beurt weer allerlei vogels aantrekken. Kortom dood hout leeft." (bron: Staatsbosbeheer Overijssel, 2018)

Saasvelderbeek
"De Saasvelderbeek begint bij het Simbroek en het Lemselerveld ten westen van Oldenzaal. De beek voegt zich ten noorden van Saasveld bij de Lemselerbeek en bij buurtschap Dulder komt ook de Eschmedenbeek met deze beek samen. Vanaf Dulder heet de Saasvelderbeek de Spikkersbeek. De Spikkersbeek, Lemselerbeek en Saasvelderbeek zijn onderdelen van het stelsel van beken die ten westen van Oldenzaal parallel aan elkaar van oost naar west stromen. De andere beken in dit stelsel zijn de Gammelkerbeek en de Deurningerbeek. Vanuit het hierboven beschreven Gravenbos zorgt de Saasvelderbeek voor de waterafvoer. De lengte van de beek is ongeveer zeven kilometer. In deze beek komt maar een stuw voor en vlak bij deze beek ligt ook nog een vistrap in de gracht. Voor het verwerken van overmatig wateraanvoer is in 2007 Het Schut aangelegd."(2)

Landinrichtingsproject
In 1995 is het voorontwerp gepresenteerd van het Landinrichtingsproject Saasveld-Gammelke. Het Landinrichtingsplan is in 1998 vastgesteld. Dit 2.770 ha grote gebied omvat delen van de marken Lemselo, Dulder, Gammelke, Deurningen en Hasselo. Het is het eerste landinrichtingsproject in Nederland waarvoor een gecombineerd voorontwerpplan en milieueffectrapport (MER) is gemaakt. Om het plan te realiseren is 325 ha grond aangekocht. Vier boerderijen moesten het veld ruimen en zijn buiten het landinrichtingsgebied geplaatst; één bedrijf is binnen het gebied verplaatst. De gemiddelde kavelgrootte is door het plan toegenomen van 4,5 tot 11 ha en het gemiddeld aantal kavels per bedrijf is gehalveerd van 5 naar 2,5. Het aantal veldkavels is gehalveerd, per bedrijf gemiddeld van 3,1 naar 1,6.

De huiskavels beslaan nu gemiddeld 80 procent van de totale bedrijfsoppervlakte. In de oude situatie was dat 63 procent. Bij de herverkaveling waren ruim 900 eigenaren betrokken. Ruim 830 hectare grond is geruild. Verder is een deel van de 46 kilometer beken natuurlijk ingericht, is er 17 km fiets- en wandelpad aangelegd, bijna 40 hectare vrijgemaakt voor wateropvang en 145 hectare voor natuur. Melkveebedrijven zijn verplaatst, waardoor op de oude plekken meer ruimte kwam voor collega-boeren. De verplaatsingen waren ook nodig om ruimte te krijgen voor natuurontwikkeling in de Handijksmeden, een gebied in het NW van de buurtschap Gammelke, die overigens onder buurdorp Deurningen valt. Door een goede uitruil van gronden is ook het over- en weergebruik over een drukke verkeersweg verminderd, waardoor de verkeersveiligheid sterk is toegenomen. Met dit project zijn dus verschillende win-win situaties gerealiseerd.

Zie ook de videoreportage met betrokkenen over het Landinrichtingsproject Saasveld-Gammelke. Zie ook de presentatie van Waterschap Vechtstromen m.b.t. dit project, toegespitst op de Gammelkerbeek. Zie ook de notitie m.b.t. de mogelijkheden voor een integraal landschapsplan voor dit gebied. "Woningbouw, windparken, meer natuur, koeien de wei in, stikstof. Allemaal maatschappelijke opgaven die ruimte vragen. Hoe landinrichting zulke doelen aanpakt, laat dit project zien." In juni 2015 was het project bíjna afgerond. Maar ja zulke megaprojecten lopen nu eenmaal altijd uit, dus in juni 2018 is het project dan écht helemaal hartstikke officieel en feestelijk afgesloten.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Saasveld, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Saasveld.

- Nieuws: - Nieuws uit het dorp op Facebook.

- Belangenorganisatie: - "Dorpsraad Saasveld functioneert als klankbord voor de inwoners en zet zich in voor het algemene nut. Doel is het handhaven en waar mogelijk verbeteren van de leefbaarheid van ons dorp. Dat willen we bereiken door op de hoogte te zijn van wat er speelt en daarnaast initiatieven die de leefbaarheid vergroten, te ondersteunen of zelf in gang te zetten. Regelmatig hebben we overleg met de gemeente (met de kernwethouder maar ook met burgemeester en/of vakinhoudelijke wethouders) waarbij wij aangeven aan de gemeente wat er leeft in het dorp en waar de knelpunten of wensen liggen met betrekking tot gemeentelijke aangelegenheden. Bij specifieke zaken met betrekking tot de leefbaarheid en/of het algemeen nut willen we een katalysator zijn om zaken op gang te brengen. Om dezelfde reden is er ook met enige regelmaat contact met bijvoorbeeld woningcorporaties, waterschap, Regio of een andere (semi) overheidsinstelling. De gemeente ziet de dorpsraad ook als gesprekspartner voor specifiek lokale aangelegenheden zoals het onderhoud van de openbare ruimte maar verstrekt ook lokale subsidies zoals voor AED’s, een kerstboom in de openbare ruimte, enz. via de dorpsraad."

- Onderwijs: - Basisschool Bernardus is "een school waar je groeit om jezelf te kunnen zijn!" Aldus het motto van de school. Ze willen een school zijn waar door positieve benadering een veilige structuur voor de kinderen wordt gecreëerd. De kernwaarden van hun structuur zijn respect, openheid, dynamiek, vertrouwen en betrokkenheid. Kind, school en ouders vormen een driehoek waarbinnen ze samenwerken aan de ontwikkeling van het kind. Ze werken zowel ontwikkelings- als opbrengstgericht zodat ieder kind naar eigen kunnen en talenten maximaal kan groeien.

- Jeugd en jongeren: - Jong Nederland Saasveld is een jeugdclub die jeugd van 4-16 jaar de ruimte geeft die ze nodig hebben. Omdat iedereen het leuk vindt om met leeftijdgenoten te spelen, zijn de clubs ingedeeld in verschillende leeftijdsgroepen. Ben je ouder dan 16 jaar ? Ook dan heeft Jong Nederland veel voor jou in petto. Want de doelstelling van Jong Nederland is kinderen een gevarieerd aanbod doen in spel en ontspanning. En daarvoor is enthousiaste leiding van harte welkom.

- Muziek: - "Wie zijn we? Koninklijke muziekvereniging KMV St. Caecilia is een fanfarekorps uit Saasveld. We bestaan uit een groep blazers, ook wel het orkest en een groep slagwerkers, ook wel de drumband. Daarnaast verzorgen we samen met een groep gediplomeerde docenten het muziekonderwijs voor onze leerlingen. Ook wanneer u of uw kind een ander instrument wilt leren bespelen kunt u bij ons aankloppen. Wat doen we? Onze leden repeteren wekelijks om nieuwe muziekstukken te leren beheersen. Deze muziekstukken worden ten uitvoer gebracht bij diverse concerten of tijdens een concours (wedstrijdvorm voor muziekgezelschappen). Verder zijn we natuurlijk te zien en te beluisteren tijdens de plaatselijke activiteiten zoals bij de Sinterklaasintocht, Palmpasenoptocht en aansteken Paasvuur. Ook bij diverse jubilea zijn we van de partij omdat we dan een serenade komen brengen.

Waar doen we dat? We zijn natuurlijk meermaals per jaar op straat te zien bij voorgenoemde dorpsactiviteiten. Voor de concerten die we organiseren hebben we geen vaste locatie, houd daarvoor de aankondigen in de gaten. De wekelijkse repetities hebben we altijd in ons eigen “muziekgebouw”, dit is tegen de gymzaal aan gebouwd aan de kant van de nieuwe parkeerplaats. Wanneer doen we dat? De repetities van ons orkest zijn altijd op dinsdagavond, van 19.30-21.30 uur. De drumband repeteert altijd op maandag van 19.30-20.45 uur. Verder is ons gebouw bijna altijd in gebruik omdat er veel individuele lessen aan onze leerlingen worden gegeven, er wordt dus elke dag wel muziek gemaakt in ons clubgebouw.

Wat willen we nog meer kwijt? Al sinds mensenheugenis brengt onze muziekvereniging een serenade bij een jubileum of andere bijzondere gebeurtenis van onze donateurs. Dat doen we uiteraard nog steeds! Voorheen meldden wij ons vooraf altijd even of een serenade gewenst was. Omdat we tegenwoordig niet meer de informatie hebben wie er wanneer een bijzondere gebeurtenis viert, is het nu zaak dat u zichzelf even meldt bij een bestuurslid. Om elk jaar onze begroting sluitend te krijgen steken onze leden vaak de handen uit de mouwen. Zo helpen we al een aantal jaren bij evenementen als “Après-ski met mie” en het “CSI”, we organiseren zelf de trekkertrek-wedstrijden in Saasveld én op 2e paasdag verzorgen wij het parkeren en de kassa’s bij de Weerselose Markt. Daarnaast komen we elk jaar bij u langs de deur met de vraag of u weer donateur van onze vereniging wilt worden of blijven. Gelukkig geeft men aan die oproep altijd goed gehoor! Het is namelijk een erg belangrijke bron om de vereniging draaiende de houden. Ook hebben we in 2011 een stichting in het leven geroepen om financiële middelen bij elkaar te brengen voor toekomstige grote uitgaven, zoals vervanging van het instrumentarium. Hiervoor zijn de Saasveldse ondernemers benaderd en ook zij brengen jaar in, jaar uit een enorm bedrag bijeen! Alles met elkaar weten we op deze manier de Saasveldse muziekvereniging financieel gezond te houden wat een belangrijke basis vormt voor de muzikale toekomst van ons dorp."

- Radiostation Klank en Drank uit Saasveld zendt af en toe een dag uit. De data maken ze bekend op hun Facebookpagina onder de link. Hetzelfde geldt voor radiozender Soasels Trio.

- Sport: - Voetbalvereniging RKSV Saasveldia is opgericht in 1935.

- "Tennisvereniging Saasveld bestaat al sinds 1984 en is uitgegroeid tot een actieve vereniging met ongeveer 120 leden. Tennis en gezelligheid gaan bij ons hand in hand. Er worden regelmatig toernooien en evenementen georganiseerd. Iedereen kan op eigen niveau tennissen en naderhand is er volop gelegenheid voor gezelligheid in onze kantine of op het terras. Wil je starten met tennis of heb je al ervaring, maar wil je je techniek verbeteren? Door middel van het volgen van tennislessen die gegeven worden door Robert van Wijk ben jij binnenkort een ster op de tennisbaan! Beginners, gevorderden, jong en oud; iedereen kan bij ons terecht om zijn of haar techniek en niveau omhoog te brengen. Robert van Wijk verzorgt elke donderdagavond de tennislessen. Tijdens een tennisles leer je meer over de spelregels, materialen en techniek."

- "Volleybalvereniging Saasveldia is een sportvereniging waar zowel jong als oud, beginner of ervaren volleyballer de mogelijkheid heeft om te volleyballen. We hebben een herenteam, meerdere damesteams, jeugdteams en CMV-teams. Bovendien bestaat er sinds 2020 de kindergym/volleybalspeeltuin speciaal voor de allerkleinsten. In het weekend spelen we mee in de Nevobo competitie. Om tijdens de wedstrijden goed voor de dag te komen wordt er een of meerdere malen per week getraind. Naast het trainen en spelen van wedstrijden zijn onze leden ook actief bij andere activiteiten. Zo zul je ons onder meer ook zien bij de jaarlijkse kerstkar-actie en de nieuwe plantjesactie in het voorjaar!"

- "Dankzij de inzet van de leden kan paardensportvereniging PSV De Molenruiters een verscheidenheid aan activiteiten bieden, zoals indoorwedstrijden dressuur en springen, clubkampioenschappen en buitenritten. Paarden - Dressuurles. Iedere donderdagavond worden de dressuurlessen gegeven, verdeeld in verschillende groepen. Paarden / pony’s - Springles. Iedere dinsdagavond worden de springlessen voor paarden gegeven. Iedere donderdagavond worden de springlessen voor pony’s gegeven, verdeeld in verschillende groepen. De combinaties voor de verenigingslessen worden door de vereniging ingedeeld, natuurlijk proberen we aan ieders wensen te voldoen. Het hele jaar maken de ruiters gebruik van de faciliteiten van de Ankerhal in Saasveld. Vanzelfsprekend is iedereen welkom om eens te komen kijken bij onze verenigingslessen! Wil je lid worden van Rijvereniging De Molenruiters? - Kijk dan hier voor de mogelijkheden."

- Klootschietvereniging KV Soasel is opgericht in 1979 en heeft dus in 2019 het 40-jarig bestaan gevierd. Dankzij de KV staat er een uniek verkeersbord in het dorp. Dat zit zo: In 2013 zijn halverwege de Koninksweg, net buiten de dorpskern van Saasveld aan de W kant, waarschuwingsborden (wit met rode driehoek) geplaatst ten teken dat men moet uitkijken voor "overstekende kloten". Met in de witte driehoek een tekening van een rollende kloot. Het was een cadeautje van de 'naobers', ter gelegenheid van de ingebruikname van de nieuwe baan van Klootschietersvereniging KV Soasel. Die kruist namelijk de Koninksweg, vandaar dat daar plotseling kloten de weg over kunnen stuiteren. De KV is blij met het grappige, originele en zelfs unieke cadeau (het is het enige waarschuwingsbord van dit type in Nederland). Het is toch een stukje extra veiligheid. Natuurlijk staan er ook altijd mensen van de KV op de uitkijk als ze de kruising naderen, "dus kloten steken hier nooit zomaar de weg over", aldus voorzitter van de KV Arjan Loohuis (bron: Tubantia, 10-9-2013) Het kan altijd nog erger; bij Klootschiethandel Oud Ootmarsum draaien ze hun hand niet om - of juist wél ;-) - voor het afdraaien van je kloten.

- Zorg: - Gezinshuis Saasveld heeft als sterke kanten de stabiliteit en continuïteit van een 'normaal' gezin. Het gezinshuis biedt kinderen ruimte om zich te ontwikkelen door middel van veiligheid, positieve aandacht en structuur. Kinderen kunnen spelen en leven zonder zich zorgen te hoeven maken over volwassen zaken. Het dorpse leven is hier een belangrijk onderdeel in. Wij merken dat kinderen hierdoor weer kind kunnen zijn. Het gezinshuis wil op deze manier de kinderen de veiligheid van een 'gewoon' gezin laten ervaren. Er ontstaat een gevoel van saamhorigheid door met elkaar samen te leven en iedereen daarin verantwoordelijkheden te geven. Vanuit deze basis beoogt het gezinshuis de kinderen normen en waarden bij te brengen en een gezond opgroei-klimaat te bieden.

Reactie toevoegen